lemansky

Untitled

Mar 30th, 2021 (edited)
485
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. <!DOCTYPE html>
 2. <html lang="en">
 3. <head>
 4.     <meta charset="UTF-8">
 5.     <title>Document</title>
 6.     <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-ggOyR0iXCbMQv3Xipma34MD+dH/1fQ784/j6cY/iJTQUOhcWr7x9JvoRxT2MZw1T" crossorigin="anonymous">
 7.     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
 8.     <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.slim.min.js" integrity="sha384-q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo" crossorigin="anonymous"></script>
 9.     <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.7/umd/popper.min.js" integrity="sha384-UO2eT0CpHqdSJQ6hJty5KVphtPhzWj9WO1clHTMGa3JDZwrnQq4sF86dIHNDz0W1" crossorigin="anonymous"></script>
 10.     <script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-JjSmVgyd0p3pXB1rRibZUAYoIIy6OrQ6VrjIEaFf/nJGzIxFDsf4x0xIM+B07jRM" crossorigin="anonymous"></script>
 11.  
 12.     <!-- задача 1:  да се създаде скрипт, чрез който при натискане на бутон "Задача 1" се показва кутия prompt и се прочита от клавиатурата поредица от символи, в който може да има тире, след което в конзолата се отпечатват всички символи в обратен ред празни разстояния вместо тирета. Например се въвежда a-b-c-d програмата трябва да върне d c b a. Нека цикълът i да почва от дължината на думата докато i>=0 и i--. Ще ви трябват отделни променливи за оригиналната дума и обърната дума, която след това принтирате в конзолата. -->
 13.  
 14.     <!-- задача 2: да се създаде скрипт, чрез който при натискане върху бутон Промени се сменя изображение https://placehold.it/150x150 на http://placehold.it/?x?, където ? e стойността въведена в текстовото поле Размер. Изберете наименования на id-тата на текстовата кутия, изображението и бутонът-->
 15.  
 16.     <!-- задача 3: да се създаде скрипт, чрез който при натискане на бутон Голям, текстът в div panel-body  получава размер на шрифта 30px Изберете наименования на id-тo на бутонa и текстовата кутия -->
 17.  
 18.     <script>
 19.         document.addEventListener('DOMContentLoaded', function(event){
 20.             // clean(document.body);
 21.  
 22.         });
 23.        
 24.         const clean = (node) =>
 25.         {
 26.           for(var n = 0; n < node.childNodes.length; n ++)
 27.          {
 28.            var child = node.childNodes[n];
 29.            if
 30.            (
 31.              child.nodeType === 8
 32.              ||
 33.              (child.nodeType === 3 && !/\S/.test(child.nodeValue))
 34.            )
 35.            {
 36.              node.removeChild(child);
 37.              n --;
 38.            }
 39.            else if(child.nodeType === 1)
 40.            {
 41.              clean(child);
 42.            }
 43.          }
 44.        }
 45.     </script>
 46.  
 47.     </style>
 48. </head>
 49. <body>
 50.     <!-- задача 1 -->
 51.     <div class="container" style="margin-top:20px;margin-bottom:20px;">
 52.         <div class="form-group">
 53.             <input type="button" class="btn btn-warning" id="" value="Задача 1">
 54.  
 55.         </div>
 56.  
 57.     </div>
 58.     <!-- задача 1 -->
 59.  
 60.     <!-- задача 2 -->
 61.     <div class="container" style="margin-top:20px;margin-bottom:20px">
 62.         <form class="form-horizontal">
 63.  
 64.             <div class="form-group">
 65.                 <label for="size" class="col-lg-2 control-label">Размер</label>
 66.                 <div class="col-lg-10">
 67.                     <input type="text" class="form-control" id="" placeholder="размер">
 68.                 </div>
 69.             </div>
 70.             <div class="form-group">
 71.                 <label for="size" class="col-lg-2 control-label"> </label>
 72.                 <div class="col-lg-10 col-lg-offset-2">
 73.                     <button type="button" class="btn btn-primary" id="">Промени</button>
 74.                 </div>
 75.             </div>
 76.             <div>
 77.                 <img src="http://placehold.it/150x150" id=""/>
 78.             </div>
 79.  
 80.         </form>
 81.     </div>
 82.     <!-- задача 2 -->
 83.  
 84.     <!-- задача 3 -->
 85.  
 86.     <div class="container" style="margin-top:20px;margin-bottom:20px">
 87.         <div class="col-lg-6 col-md-6">
 88.             <div class="panel panel-default ">
 89.               <div class="panel-heading">Panel Heading</div>
 90.               <div class="panel-body" id="">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum</div>
 91.             </div>
 92.             <div class="col-md-offset-3 col-lg-offset-3">
 93.             <input type="button" class="texts btn btn-default " value="Голям" id="" >
 94.  
 95.         </div>
 96.         </div>
 97.  
 98.     </div>
 99.     <!-- задача 3 -->
 100.  
 101. </body>
 102. </html>
RAW Paste Data