SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jan 15th, 2020 68 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <Adafruit_NeoPixel.h>
 2. #include <SoftwareSerial.h>
 3.  
 4. #include <DFRobotDFPlayerMini.h>
 5.  
 6. #define LED1 4
 7. #define LED2 5
 8. #define LED3 6
 9. #define LED4 7
 10. #define NUM_LIGHTS  60
 11. #define lightStripLen 2
 12.  
 13.  
 14. #define startPin A0
 15.  
 16. int dzwiek;
 17.  
 18.  
 19. #define outputPin 9
 20.  
 21. int state = 0;
 22.  
 23. //losowe kolory, moze ich byc wiecej, tylko trzeba to zmienic w kilku miejscach, jak cos to pisz
 24. int r1 [6] = {255, 255, 255, 255, 255, 255}; // czerwony
 25. int g1 [6] = {255, 255, 255, 255, 255, 255}; // niebieski
 26. int b1 [6] = {255, 255, 255, 255, 255, 255}; // zielony
 27.  
 28. int pozycje[4] = {0, 0, 0, 0};
 29. int kolory[4] = {0, 0, 0, 0};
 30.  
 31.  
 32. SoftwareSerial mySoftwareSerial(3, 2); // RX, TX
 33. DFRobotDFPlayerMini myDFPlayer;
 34.  
 35. Adafruit_NeoPixel strip1 = Adafruit_NeoPixel(NUM_LIGHTS, LED1, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
 36. Adafruit_NeoPixel strip2 = Adafruit_NeoPixel(NUM_LIGHTS, LED2, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
 37. Adafruit_NeoPixel strip3 = Adafruit_NeoPixel(NUM_LIGHTS, LED3, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
 38. Adafruit_NeoPixel strip4 = Adafruit_NeoPixel(NUM_LIGHTS, LED4, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
 39.  
 40. Adafruit_NeoPixel list[4] = {strip1, strip2, strip3, strip4};
 41.  
 42. int num = 0;
 43. int32_t timeStart = 0;
 44. void setup()
 45. {
 46.   mySoftwareSerial.begin(9600);
 47.   Serial.begin(115200);
 48.  
 49.   strip1.begin();
 50.   strip1.show(); // Initialize all pixels to 'off'
 51.   strip2.begin();
 52.   strip2.show(); // Initialize all pixels to 'off'
 53.   strip3.begin();
 54.   strip3.show(); // Initialize all pixels to 'off'
 55.   strip4.begin();
 56.   strip4.show(); // Initialize all pixels to 'off'
 57.  
 58.   if (!myDFPlayer.begin(mySoftwareSerial)) {  //Use softwareSerial to communicate with mp3.
 59.     Serial.println("podłączony dfplayer!");
 60.     Serial.println(F("Unable to begin:"));
 61.     Serial.println(F("1.Please recheck the connection!"));
 62.     Serial.println(F("2.Please insert the SD card!"));
 63.     while (true) {
 64.       delay(0); // Code to compatible with ESP8266 watch dog.
 65.     }
 66.   }
 67.   Serial.println(F("DFPlayer Mini online."));
 68.  
 69.   myDFPlayer.volume(30);  //Set volume value. From 0 to 30
 70.  
 71.   strip1.begin();
 72.   strip1.show(); // Initialize all pixels to 'off'
 73.   strip2.begin();
 74.   strip2.show(); // Initialize all pixels to 'off'
 75.   strip3.begin();
 76.   strip3.show(); // Initialize all pixels to 'off'
 77.   strip4.begin();
 78.   strip4.show(); // Initialize all pixels to 'off'
 79.  
 80.  
 81. dzwiek = 1;
 82.  
 83.   pinMode(startPin, INPUT_PULLUP);
 84.   pinMode(outputPin, OUTPUT);
 85. }
 86.  
 87. //funkcja mowiaca jakie opoznienie ma byc w zaleznosci od tego ktory cykl/ ktory raz ma byc wlaczone odczekiwanie
 88. int getDelay(int num)
 89. {
 90.   if (num < 300)
 91.     return 500 / (num + 1) + 40; // to dla pierwszych 300 cykli - hiperbola malejaca z czasem -> coraz mniejsze opoznienie z czasem/cyklam
 92.   else
 93.     return 10;  // pod koniec stale opoznienie 10ms -> pociag ma stala predkosc wiec stale opoznienie miedzy cyklami
 94. }
 95.  
 96. void loop()
 97. {
 98.   if (state == 1)
 99.   {
 100. #define coile 180000
 101.     if (millis() - timeStart > coile) //na 10 sekund
 102.     {
 103.       digitalWrite(outputPin, HIGH);
 104.       delay(10000);
 105.       timeStart = millis();
 106.       digitalWrite(outputPin, LOW);
 107.       num = 0;
 108.  
 109.     }
 110.     else
 111.     {
 112.       int randomColor = random(6);
 113.       for (int i = 0; i < 4; i++)
 114.       {
 115.        
 116.         if (pozycje[i] == -1)
 117.         {
 118.           if (random(1000) < 5) //                      TUTAJ DECYDUJESZ JAKI PROCENT SZANSY JEST NA ZAPALENIE PASKA !!!!!!!!!!
 119.           {
 120.             for (int j = 0; j < 4; j++)
 121.             {
 122.               pozycje[j] = 0;
 123.               kolory[j] = randomColor;
 124.             }
 125.           }
 126.         }
 127.         else
 128.         {
 129.           int len = 2;                                            // tutaj decydujesz jak dlugi bedzie jeden przesuwajacy sie pasek (ilosc zapalonych na jednym stripie diod, ktore na raz moga byc zapalone)
 130.           printNleds(&(list[i]), pozycje[i], len, kolory[i]);
 131.           pozycje[i] += 1;
 132.           if (pozycje[i] > NUM_LIGHTS)
 133.           {
 134.             pozycje[i] = -1;
 135.           }
 136.         }
 137.       }
 138.  
 139.       delay(getDelay(num));
 140.       Serial.println(getDelay(num));
 141.       num++;
 142.     }
 143.   }
 144.  
 145.   if (digitalRead(startPin) == 0)
 146.   {
 147.     if (state == 0)
 148.       timeStart = millis();
 149.     state = 1;
 150.   }
 151.   else
 152.   {
 153.     state = 0;
 154.     num = 0;
 155.   }
 156.  
 157.   if ((digitalRead(startPin) == 0) && (dzwiek == 1)) // dzwiek startu pociagu
 158.   {
 159.     myDFPlayer.play(1);
 160.     dzwiek = 0;
 161.   }
 162. }
 163.  
 164.  
 165. void printNleds(Adafruit_NeoPixel* x, int start, int amount, int n)
 166. {
 167.   for (int i = 0; i < NUM_LIGHTS; i++)
 168.     x->setPixelColor(i, x->Color(0, 0, 0));
 169.  
 170.   for (int i = start; i < start + amount; i++)
 171.     x->setPixelColor(i, x->Color(r1[n], g1[n], b1[n]));
 172.  
 173.   x->show();
 174. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top