SHARE
TWEET

Silniki krokowe

a guest Mar 26th, 2019 108 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.  
 2. #include <AccelStepper.h>
 3. #define HALFSTEP 8
 4.  
 5. // Definicje pinów silnika// Definicje pinów silnika
 6. #define motorPin1 8 // IN1 na sterowniku ULN2003 1  
 7. #define motorPin2 9 // IN2 na sterowniku ULN2003 1
 8. #define motorPin3 10 // IN3 na sterowniku ULN2003 1
 9. #define motorPin4 11 // IN4 na sterowniku ULN2003 1
 10.  
 11. // Inicjalizuj z sekwencją pinów IN1-IN3-IN2-IN4, aby używać AccelStepper z 28BYJ-48
 12. AccelStepper motor (HALFSTEP, motorPin1, motorPin3, motorPin2, motorPin4);
 13.  
 14. void setup () {void setup () {
 15.   motor.setMaxSpeed ​​(1000.0);
 16.   motor.setAcceleration (100.0);
 17.   motor.setSpeed ​​(20);
 18.   motor.moveTo (20000);
 19.  
 20. } // - (konfiguracja końcowa) ---} // - (konfiguracja końcowa) ---
 21.  
 22. void loop () {void loop () {
 23.  
 24.   // Zmień kierunek, gdy stepper osiągnie pozycję docelową// Zmień kierunek, gdy stepper osiągnie pozycję docelową
 25.   if (stepper1.distanceToGo () == 0) {if ( stepper1 . distanceToGo () == 0 ) {    
 26.     stepper1.moveTo (-stepper1.currentPosition ());. moveTo (- stepper1 . currentPosition ());
 27.   }}
 28.   stepper1.run ();. run ();
 29. }}
 30.  
 31.  
 32. Arduino:1.8.9 (Windows 7), Płytka:"Arduino/Genuino Uno"
 33.  
 34. Silnik_krokowy:15:3: error: stray '\342' in program
 35.  
 36. Silnik_krokowy:15:3: error: stray '\200' in program
 37.  
 38. Silnik_krokowy:15:3: error: stray '\213' in program
 39.  
 40. Silnik_krokowy:15:3: error: stray '\342' in program
 41.  
 42. Silnik_krokowy:15:3: error: stray '\200' in program
 43.  
 44. Silnik_krokowy:15:3: error: stray '\213' in program
 45.  
 46. Silnik_krokowy:17:3: error: stray '\342' in program
 47.  
 48. Silnik_krokowy:17:3: error: stray '\200' in program
 49.  
 50. Silnik_krokowy:17:3: error: stray '\213' in program
 51.  
 52. Silnik_krokowy:17:3: error: stray '\342' in program
 53.  
 54. Silnik_krokowy:17:3: error: stray '\200' in program
 55.  
 56. Silnik_krokowy:17:3: error: stray '\213' in program
 57.  
 58. C:\Users\Michał\Desktop\Projekty\Nauka\Lekcja 1\Silnik_krokowy\Silnik_krokowy.ino: In function 'void setup()':
 59.  
 60. Silnik_krokowy:14:30: error: a function-definition is not allowed here before '{' token
 61.  
 62. Silnik_krokowy:22:14: error: a function-definition is not allowed here before '{' token
 63.  
 64. Silnik_krokowy:29:2: error: expected '}' at end of input
 65.  
 66. exit status 1
 67. stray '\342' in program
 68.  
 69. Ten raport powinien zawierać więcej informacji jeśli w
 70. File -> Preferencje zostanie włączona opcja "Pokaż
 71. szczegółowe informacje podczas kompilacji"
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top