SHARE
TWEET

Untitled

a guest May 20th, 2019 49 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.  
 2. :-ensure_loaded('probleme.pl').
 3. :-ensure_loaded('testing.pl').
 4.  
 5. myconcat([], List, List).
 6. myconcat([F|R], List2, [F|S]) :- myconcat(R, List2, S).
 7.  
 8. % get_listofdays(+Problem, ?Days)/2
 9. get_listofdays(Problem, Days) :- problem(Problem, Context),
 10.                                 member(T, Context),
 11.                                 T = days(Days).
 12.  
 13. % get_listoftimes(+Problem, ?Times)/2
 14. get_listoftimes(Problem, Times) :- problem(Problem, Context),
 15.                                 member(T, Context),
 16.                                 T = times(Times).
 17.  
 18. % get_listofrooms(+Problem, ?Rooms)/2
 19. get_listofrooms(Problem, Rooms) :- problem(Problem, Context),
 20.                                 member(T, Context),
 21.                                 T =rooms(Rooms).
 22.  
 23. % get_listofgroups(+Problem, ?Groups)/2
 24. get_listofgroups(Problem, Groups) :- problem(Problem, Context),
 25.                                 member(T, Context),
 26.                                 T = groups(Groups).
 27.  
 28. % get_listofactivities(+Problem, ?Activities)/2
 29. get_listofactivities(Problem, Activities) :- problem(Problem, Context),
 30.                                 member(T, Context),
 31.                                 T = activities(Activities).
 32.  
 33. % get_listofstaff(+Problem, ?Staff)/2
 34. get_listofstaff(Problem, Staff) :- problem(Problem, Context),
 35.                                 member(T, Context),
 36.                                 T = staff(Staff).
 37.  
 38.      
 39. duplu_actgrp(A, G, Dupluri) :-
 40.         findall((Ac, Gr, Nr), ( member(Activitate, A), (Ac, Nr) = Activitate,  member(Gr, G)), Dupluri).
 41.  
 42. duplu_multiply([],[]).
 43. duplu_multiply([H|R], [Res|Rest]) :- (Ac, Gr, Nr) = H, loop_res(Nr, Ac, Gr, Res), duplu_multiply(R, Rest).
 44.  
 45. termin_duplu(Dupluri, List) :- append(Dupluri, List).
 46.  
 47. loop_res(0, _, _, []).
 48. loop_res(Nr, Ac, Gr, [H|R]) :-  Nr > 0, Nrnew is Nr - 1,  Y = (Ac, Gr), H = Y , loop_res(Nrnew, Ac, Gr, R).
 49.  
 50. tuplu_DTR(D, T, R, Tupluri) :- findall((Da, Ti, Ro), (member(Da, D), member(Ti, T), member(Ro, R)), Tupluri).
 51.  
 52.  
 53.  
 54.  
 55. mstate(_,_,_,_).
 56.  
 57. initial_state(Actgrupfinal, Tpl, Staff, (Actgrupfinal, Tpl, Staff, [])).
 58.  
 59. final_state(([], _, _, _)).
 60.  
 61. %next_state(CurrentState, NextState)
 62.  
 63. %check_safe( Slot2, Slots1)
 64.  
 65. check_safe(_, []).
 66. check_safe(slot(_, G1, D1, T1, R1, S1), [slot(_, G2, D2, T2, R2, S2)|R]) :-
 67.                 ((D1 == D2, T1 == T2, \+ G1 == G2, \+ S1 == S2, \+ R1 == R2 );
 68.                 (\+ T1 == T2);
 69.                 (\+ D1 == D2)),
 70.                 check_safe(slot(_, G1, D1, T1, R1, S1), R).
 71.  
 72. next_state( ([H|Agf1], [H2|Tpl1], Staff, Slots), (Agf2, Tpl2, Staff, [slot(Ac1, Gr1, Da1, Tt1, Ro1, Nume)|Slots])) :-
 73.                                     (Ac1, Gr1) = H, (Da1, Tt1, Ro1) = H2,  
 74.                                     Agf2 = Agf1, Tpl2 = Tpl1,
 75.                                     member(Prof, Staff), (Nume, ListaAct) = Prof, member(Ac1, ListaAct),
 76.                                     check_safe(slot(Ac1, Gr1, Da1, Tt1, Ro1, Nume), Slots).
 77.  
 78. next_state( (Agf, [H2|Tpl], Staff, Slots), (Agf, Tpl2, Staff, Slots)) :- myconcat(Tpl, [H2], Tpl2).
 79.  
 80. search(CurrentState, Solution) :- final_state(CurrentState),
 81.                                   !,
 82.                                   (_,_,_, Slots) = CurrentState,
 83.                                   reverse(Slots, Solution).
 84.  
 85. search(CurrentState, Solution) :- next_state(CurrentState, NextState),
 86.                                     search(NextState, Solution).
 87.  
 88.  
 89.  
 90.  
 91. % schedule(+Context, -Sol)
 92. % pentru contextul descris, întoarce o soluție care respectă
 93. % constrângerile fizice și de curiculă.
 94. schedule(Context, Sol) :- problem(Problem, Context),
 95.             get_listofactivities(Problem, Activity), get_listofstaff(Problem, Staffs),
 96.             get_listofgroups(Problem, Group), get_listofrooms(Problem, Room),
 97.             get_listoftimes(Problem, Time), get_listofdays(Problem, Day),
 98.             duplu_actgrp(Activity, Group, Dupluri),
 99.             duplu_multiply(Dupluri, Tmp), termin_duplu(Tmp, Actgrupfinal),
 100.             tuplu_DTR(Day, Time, Room, Tupluri),
 101.             initial_state(Actgrupfinal, Tupluri, Staffs, Current),
 102.             search(Current, Slots),
 103.             Sol = (Context, Slots).
 104.            
 105.  
 106. % cost(+Sol, -Cost)
 107. % pentru soluția dată, întoarce costul implicat de constrângerile de
 108. % preferință care au fost încălcate.
 109. cost(_, _) :- fail.
 110.  
 111. % schedule_best(+Context, -Sol, -Cost)
 112. % pentru contextul descris, întoarce soluția validă cu cel mai bun (cel
 113. % mai mic) cost (sau una dintre ele, dacă există mai multe cu același
 114. % cost)
 115. schedule_best(_, _, _) :- fail.
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top