Sobky

Lottery - CZ.yml

May 28th, 2017
171
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. prefix: "&3&lLoterie &6\u2771"
 2. utilities:
 3.     and: "a"
 4.     armorStandName: "&6&lLoterie"
 5. errors:
 6.     consoleError: "&cPříkaz může být vykonán pouze prostřednictvím hráče!"
 7.     noPermissions: "&cNemáš oprávnění na použití tohto příkazu!"
 8.     wrongUsegeOfCommand: "&cNesprávne použití příkazu!"
 9.  
 10.     maxTickets:
 11.         reached: "&cNelze si zakoupit další tikety! Maximální množství již bylo zakoupeno!"
 12.         overflow: "&cZvolené množství tiketů si už nelze zakoupit!"
 13.     enoughMoney:
 14.         tickets: "&cNemáš dostatek finančních prostředků na zakoupení tiketů!"
 15.         pot: "&cNemáš dostatek finančních prostředků na jejich přidání do banku!"
 16.     participate: "&cDo tohto slosování se nikdo nezapojil!"
 17.     lack: "&cNedostatek zapojených hráčů! &7Vsezené peníze vám budou vráceny."
 18.     number: "&cZadaný argument není celé číslo!"
 19.     double: "&cZadaný argument není číslo!"
 20.     negative: "&cZadané číslo nesmí být menší než &30&7!"
 21.     amount: "&cZvolené množství tiketů si nelze zakoupit!"
 22.     draw:
 23.         running: "&cAktuálně neprobáhá žádné slosování!"
 24.         time: "&cDo slosování zůstává pouze několik vteřin! Manuální ukončení by bylo zbytečné!"
 25.     stat: "&cZvolená statistika nebyla nalezena!"
 26. success:
 27.     buy: "&7Zakoupil sis &3{count} {word} &7za &6{price}{mainBalanceChar}&7!"
 28.     reload: "&7Všechny soubory úspěšně znovu-načteny!"
 29.     extraPot: "&7Do banku bylo přidáno &6{price}{mainBalanceChar}&7!"
 30. broadcast:
 31.     buy: "&7Hráč &3{player} &7si zakoupil &3{count} {word}&7!"
 32.     win: "&7Výhercem tohto slosování se stáva hráč &3{player}&7! &e&lGratulujeme!\n&7Hráč vyhral &6{price}{mainBalanceChar} &7a spolu si zakoupil &3{count} {word}&7!"
 33.     serverWin: "&7Výhercem tohto slosování se stáva &3SERVER&7!\n&7Výhra v dalším slosování bude navýšena o &6{price} {mainBalanceChar}&7!"
 34.     draw:
 35.         in: "&7Slosování se uskuteční v &3{time}"
 36.         manual: "&7Administrátor vynucuje ukončení probíhajícího slosování!"
 37.     pot: "&7Aktuálne hrajeme o &6{price}{mainBalanceChar}&7!\n&7Zakup si tikety a staň se bohatším &6\u00BB &3/lot buy <1-{maxTickets}>"
 38. stats:
 39.     OWN:
 40.         head: "&3&lLoterie &6\u2771 &7Osobní statistiky"
 41.         tickets: "&6\u25CF &7Počet zakoupených tiketů &6\u00BB &3{tickets}"
 42.         rounds: "&6\u25CF &7Počet výher &6\u00BB &3{rounds}"
 43.         money: "&6\u25CF &7množství vyhraných peněz &6\u00BB &3{money}{mainBalanceChar}"
 44.     TOP:
 45.         head: "&3&lLoterie &6\u2771 &7Seznam nejúspěšnějších hráčů"
 46.         position: "&6{position}. &7{player} &6\u00BB &3{wonMoney}{mainBalanceChar}"
 47.         none: "&6\u25CF &cŽádné záznamy!"
 48.     LAST:
 49.         head: "&3&lLoterie &6\u2771 &7Seznam posledných výherců"
 50.         position: "&6\u25CF &7{player} &6\u00BB &7{time} &6\u00BB &3{wonMoney}{mainBalanceChar}"
 51.         none: "&6\u25CF &cŽádné záznamy!"
 52. GUI:
 53.     nameOfInventory: "&1&lLoterie"
 54.     Items:
 55.         INFO:
 56.             RUNNING:
 57.                 headName: "&2&lZákladní informace"
 58.                 lore:
 59.                - "&6\u25CF &7Slosování &6\u00BB &3{time}"
 60.                 - ""
 61.                 - "&6\u25CF &7V banku &6\u00BB &3{price} {mainBalanceChar}"
 62.                 - ""
 63.                 - "&6\u25CF &7Počet tiketů v banku &6\u00BB &3{count}"
 64.                 - "&6\u25CF &7Počet tvých tiketů &6\u00BB &3{count_own}"
 65.             STOPPED:
 66.                 headName: "&2&lZákladní informace"
 67.                 lore:
 68.                - "&6\u25CF &cAktuálně neprobáhá žádné slosování!"
 69.         TOP:
 70.             headName: "&2&lNejúspěšnější hráči"
 71.         LAST:
 72.             headName: "&2&lPoslední výherci"
 73.         OWN:
 74.             headName: "&2&lOsobní statistky"
 75.         QUIT:
 76.             headName: "&2&lZavření"
 77.             lore:
 78.            - "&6\u25CF &7Kliknutím zavřeš loterii!"
 79.         PURCHASE_DEFAULT:
 80.             headName: "&2&lNákup tiketů"
 81.             lore:
 82.            - "&6\u25CF &7Levý klik &6\u00BB &3{left} {leftWord}"
 83.             - ""
 84.             - "&6\u25CF &7Pravý klik &6\u00BB &3{right} {rightWord}"
 85.         PURCHASE:
 86.             1:
 87.                 headName: "&2&l1 Tiket"
 88.                 lore:
 89.                - "&6\u25CF &7Kliknutím zakoupíš 1 tiket"
 90.             3:
 91.                 headName: "&2&l3 Tikety"
 92.                 lore:
 93.                - "&6\u25CF &7Kliknutím zakoupíš 3 tikety"
 94.             5:
 95.                 headName: "&2&l5 Tiketů"
 96.                 lore:
 97.                - "&6\u25CF &7Kliknutím zakoupíš 5 tiketů"
 98.             7:
 99.                 headName: "&2&l7 Tiketů"
 100.                 lore:
 101.                - "&6\u25CF &7Kliknutím zakoupíš 7 tiketů"
 102.             10:
 103.                 headName: "&2&l10 Tiketů"
 104.                 lore:
 105.                - "&6\u25CF &7Kliknutím zakoupíš 10 tiketů"
 106. declension:
 107.     TICKET:
 108.         ONE: "Tiket"
 109.         TWO_FOUR: "Tikety"
 110.         MORE_AND_ZERO: "Tiketů"
 111.     HOUR:
 112.         ONE: "Hodina"
 113.         TWO_FOUR: "Hodiny"
 114.         MORE_AND_ZERO: "Hodin"
 115.     MINUTE:
 116.         ONE: "Minuta"
 117.         TWO_FOUR: "Minuty"
 118.         MORE_AND_ZERO: "Minut"
 119.     SECOND:
 120.         ONE: "Vteřina"
 121.         TWO_FOUR: "Vteřiny"
 122.         MORE_AND_ZERO: "Vteřin"
 123. balanceChar:
 124.     main: "$"
RAW Paste Data