Advertisement
Guest User

Untitled

a guest
Apr 22nd, 2012
604
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 2.18 KB | None | 0 0
 1. Viktor Barth-Kron:
 2. Planka.nu lägger krokben för sig själva
 3.  
 4. I torsdags berättade DN Stockholm om hur Tallinn som första stora europeiska stad ska införa avgiftsfri kollektivtrafik. Att det skulle hända i Stockholm verkar dock fullständigt uteslutet – inget etablerat parti driver den linjen, eller ens något i närheten. Vänsterpartiet vacklar lite, medan Miljöpartiet är bestämt emot. När de borgerliga jökde priset på SL-kort med 100 kronor fick de kritik från Socialdemokraterna – som själva föreslog höjning med en femtiolapp.
 5.  
 6. Egentligen är det lite märkligt – frågan borde ha potential. En klar majoritet av stockholmarna skulle rent ekonomiskt tjäna på en helt skattefinansierad kollektivtrafik, visar en uträkning i ETC Stockholm. Andra argument saknas inte heller – från miljön till effekterna på segregationen. Flertalet prydligt sammanställda i rapporter från den ledande nolltaxeförespråkaren, organisationen Planka.nu.
 7.  
 8. Möjligen närmar vi oss här pudelns kärna. Förutom ett ambitiöst arbete med opinionsbildning förespråkar Planka, som namnet möjligen antyder, plankning.
 9.  
 10. Genom att ”strejka” från betalningen ska man ”tvinga” lanstinget att gå kraven till mötes. Därmed gör sig organisationen både politiskt omöjlig och till en nagel i ögat på vanligt folk som snällt betalar sina biljetter. Drastiska metoder som ”massplankning” och ”plankningsutbildning” skapar visserligen en del uppmärksamhet, men drar också ett suspekt skimmer över hela idén med avgiftsfri kollektivtrafik.
 11.  
 12. Några drastiska exempel:70-talets LO hade sannolikt inte fått igenom sina krav på löntagarfonder om man delat ut handböcker i hur man på egen hand avkräver företagsägare pengar. Högerlobbyn i Skattebetalarnas förening hade haft svårare att bli tagna på allvar om de kallat sig ”Skattesmitarnas förening”, även om de rättfärdigat sina felaktiga avdrag med att de anser skattetrycket vara skadligt högt.
 13.  
 14. Den som vill påverka demokratiska beslut måste följa demokratins spelregler, hur gråtrista och tröga de än framstår.
 15.  
 16. Den dagen nolltaxans advokater begriper det kan den politiska spelplanen ändras ganska snabbt.
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement