LukasBor

CC_IR_switch_CNS_odjezdy

Mar 7th, 2021 (edited)
675
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. --[[
 2. Tagger pro automatizaci vyhybek Immersive Railroading pomoci ComputerCraftu, instalace jako autorun: pastebin get aWu7yJmr startup .
 3.  
 4. Detector (mode Computer) na strane horni (top), u monitoru a triggeru (detector s redstonem) na stranach nezalezi.
 5.  
 6. Na monitoru je seznam cilu a pravym mysitkem na zamerenem dojde k predvolbe tagu ve stylu LabelComputeru..cil (napr. DepoLoobick).
 7. Vlastni otagovani vlaku/dreziny se provede prejetim triggeru (pak jej vycita CNS client a podle toho nastavuje vyhybky).
 8. --]]
 9.  
 10. -- Nastaveni Labelu a seznam cilovych stanic
 11. local Tagger = ""
 12. local Cil = {"","Depo","Ferda","Kopri","Loobick","Pepa",}
 13.  
 14. -- Potrebne komponenty
 15. local detector = peripheral.wrap("top")
 16. local monitor = peripheral.find("monitor")
 17.  
 18. -- Hlavni telo programu
 19. term.redirect(monitor) -- Presmerovani vsech textu na monitor
 20. -- Pokud neni Label pocitace stejny jako vychozi misto, prejmenujeme ho
 21. if (os.getComputerLabel() ~= (Tagger.."-odjezd")) then os.setComputerLabel(Tagger.."-odjezd") end
 22. -- Nekonecna smycka
 23. while true do
 24.   term.clear()
 25.   term.setCursorPos(1,1)
 26.   print("Kampak?")
 27.   for i,tag in pairs(Cil) do -- Vypis cilu
 28.     print(tag)
 29.   end
 30.   -- Pockame na vyber cile a zachytime touch
 31.   local _, _, _, touch = os.pullEvent("monitor_touch")
 32.   term.clear()
 33.   term.setCursorPos(1,1)
 34.   print("Cil:")
 35.   print(Cil[touch-1])
 36.   print("")
 37.   print("Prejed")
 38.   print("cerveny")
 39.   -- Pockame na prejezd triggeru a otagujeme loko/drezinu
 40.   os.pullEvent("redstone")
 41.   detector.setTag(Tagger..Cil[touch-1])
 42.   term.clear()
 43.   term.setCursorPos(1,1)
 44.   sleep(2)
 45. end
RAW Paste Data