SHARE
TWEET

Untitled

a guest Nov 14th, 2019 90 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. class Person(object):
 2.     """ klasa reprezentujaca osobe """
 3.     def __init__(self, name, age):
 4.         self.name = name
 5.         self.age = age
 6.     def __str__(self):
 7.          return "%s:%d" % (self.name,self.age)
 8.     def __repr__(self):
 9.         return str(self)
 10.     def __call__(self, arg):
 11.          print ('wywołanie dla', self,'z argumentem', arg)
 12.     def __eq__(self, o):
 13.         print ('wywołanie eq dla',self, 'i', o)
 14.         if self.name == o.name and self.age == o.age :
 15.             return 'true'
 16.         else:
 17.             return 'false'
 18.     def __ne__(self, o):
 19.         print ('wywołanie ne dla',self, 'i', o)
 20.         if self.name != o.name and self.age != o.age :
 21.             return 'true'
 22.         else:
 23.             return 'false'
 24.     def __lt__(self, o):
 25.         print ('wywołanie lt dla',self, 'i', o)
 26.         if self.name==o.name:
 27.             return self.age < o.age
 28.         else:
 29.             return self.name < o.name
 30. def exercise():
 31.     p1 = Person('Ania', 24)
 32.     p2 = Person('Magda', 24)
 33.     p3 = Person('Magda', 23)
 34.     p4 = Person('Wiktoria', 23)
 35.     p5 = Person('Kasia', 25)
 36.     # dzięki call obiekt może zachowywać się jak funkcja p1('foo')
 37.     pl = ('foo')
 38.     # eq (equals) daje możliwość porównania 2 obiektów
 39.     print (p1 == p2)
 40.     print (p2 == p3)
 41.     # ne (not equals)
 42.     print (p1 != p2)
 43.     print (p2 != p3)
 44.     # lt (lover then)
 45.     print (p1 < p5)
 46.     # widać, że < działa po wieku
 47.     # lista
 48.     l = [p1,p2,p3,p4,p5]
 49.     print ('sortowanie!')
 50.     # operator lt (<) jest również wykorzystywany do sortowania
 51.     l.sort()
 52.     print (l)
 53. exercise()
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top