SHARE
TWEET

Untitled

a guest May 19th, 2019 105 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Jakie jest prawdopodobieństwo że losując 240 osób z 400 60% będzie palić
 2.  
 3. n = 400
 4. pali = 240
 5. alfa = 0.02
 6.  
 7. ma wyjść 3.16
 8.  
 9. Wylosowano 300 osobową próbę z studentów mieszkających w akademików
 10. Zapytano czy warunki są ok, tylko 120 zadowolonych
 11. alfa = 0.02
 12.  
 13. h0: połowa jest zadowolonych, ha: mniej niż połowa jest zadwolonych
 14.  
 15. pd = 120/300 = 0.4
 16. p0 = 0.5
 17. n = 300
 18.  
 19. 1) qnorm(0.02)
 20. 2) wyliczyć u u <- pd - p0 / sqrt(p0 * (1 - p0) / n)
 21.  
 22. 3) pnorm(u) <- jakie jest prawdopodobieństwo że trafi się taka próba że połowa jest zadowolonych
 23.  
 24. ________
 25. Na podstawie zbioru adult i zmiennej income zweryfikuj hipotezę że co 4 amerykanin ma duże
 26. dochody na poziomie istotności alfa = 0.02
 27.  
 28. można zrobić summary(data) lub użyć which lub table(data$income)
 29.  
 30. p0 = 0.25
 31. pd = 0.24
 32.  
 33. u <- (pd - p0) / sqrt(p0 * (1 - p0) / n) = -3.82
 34.  
 35. qnorm(0.02) = -2.053749
 36. pnorm(u) = 6.41e-05
 37.  
 38. h0: p = 1/4
 39. ha: p < 1/4
 40.  
 41. Test istotności dla frakcji
 42. __________
 43.  
 44.  
 45. Test istotności dla różnicy dwóch frakcji
 46. 2 populacje o rozkładzie dwumianowym
 47. populacje
 48. p1 - frakcje elementów  pierwszej populacji
 49. p2 -
 50.  
 51. Ho: p1 = p2
 52. Ha: p1 != p2
 53.  
 54. liczba sukcesów w 1 populacji przez liczbe elementów w 1 populacji
 55. p1d (daszek) = x1/n1
 56.  
 57. p1d - p2d jest zmienną losową
 58.  
 59. Jeżeli h0 jest prawdziwa to p1d - p2d ma rozkład normalny N(p1 - p2 (= 0), sqrt(pd(1 - pd) (1/n1 + 1/n2)))
 60. p2d = x2/n2
 61.  
 62. pd = x1 + x2 / n1 + n2
 63.  
 64.  
 65. Zadanie:
 66. Zachorowanie na miażdżycę w mieście i na wsi czy takie same?
 67.   800 z miasta, 60 chorych
 68. 1200 ze wsi 60 chorych
 69. alfa = 0.05, zweryfikować
 70.  
 71.  
 72. x1 <- 60
 73. x2 <- 60
 74. n1 <- 800
 75. n2 <- 1200
 76. pd <- (x1 + x2) / (n1 + n2)
 77. sd <- sqrt(pd * (1 - pd) * (1/n1 + 1/n2))
 78. u  <- (p1d - p2d) / sd
 79.  
 80. qnorm(0.025) <- obszar zabroniony = 1.95
 81. u = 2.3
 82.  
 83. Czyli odrzucamy bo u > obszar zabroniony
 84.  
 85. Zadanie 2:
 86. Przynależność do S czy taka sama dla pracowników administracji oraz roboli.
 87. na 300 z admin 180 nalezy
 88. na 500 robotników 400 należy
 89. alfa = 0.05
 90.  
 91. x1 <- 180
 92. x2 <- 400
 93. n1 <- 300
 94. pd <- (x1 + x2) / (n1 + n2)
 95. sd <- sqrt(pd * (1 - pd) * (1/n1 + 1/n2))
 96. p1d <- x1/n1
 97. p2d <- x2/n2
 98. u <- (p1d - p2d) / sd = -6.133315
 99.  
 100. qnorm(0.025) = -1.959964
 101.  
 102. Zadanie 3:
 103. Na podstawie zbioru adultUCI i na kolunie income zweryfikuj hipotezę że frakcja kobiet o wysokich
 104. zarobkach jest taka jak frakcja mężczyzn o wysokich zarobkach dla alfa = 0.02
 105.  
 106. kobiety <- data[data$sex == 'Female',]
 107. men <- data[data$sex == 'Male',]
 108. x1 <- 1179
 109. n1 <- 1179 + 9592
 110. x2 <- 6662
 111. n2 <- 6662 + 15128
 112. pd <- (x1 + x2) / (n1 + n2)
 113. sd <- sqrt(pd * (1 - pd) * (1/n1 + 1/n2))
 114. p1d <- x1/n1
 115. p2d <- x2/n2
 116. u <- (p1d - p2d) / sd = -38.9729
 117. qnorm(0.01) = -2.326348
 118.  
 119. Odrzucamy bo -38.97 leży w obszarze odrzucenia
 120.  
 121. 19.05
 122. Test zgodności fi ^2
 123.  
 124. Przykład 11.1 (statystyka od podstaw książka)
 125.  
 126. Przez 300 dni obserwowano pracę pewnej maszyny rejestrując liczbę uszkodzeń w trakcie dnia.
 127. l. uszkoden l. dni (ni)  P              npi
 128. 0               140      0.449329       134.79
 129. 1               110      0.3594632      107.83
 130. 2               30       0.1437853      43.13
 131. 3               10       0.03834274     11.5
 132. 4               10       0.007668548    2.30
 133. +4              x        0.015
 134. 3+              20                      14.3
 135.  
 136. Dla poziomu istotności alfa = 0.05 zweryfikuj hipotezę, że liczba uszkodzeń ma rozład Poissona.
 137.  
 138. P(x = k) = (lmbd^k * e ^-lmbd) / k!
 139. dpois(0:4, 0.8 = lmbd)
 140.  
 141. lmbd = 110 + 60 + 30 + 30 = 230/300 ~= 0.8
 142.  
 143. npi = dpois(0:4, 0.8) * 300
 144.  
 145. s = ((140 - 134.79) ^ 2) / 140 + ((110 - 107.83) ^ 2) / 110 + ((30 - 43.13) ^ 2) / 40
 146. + ((20 - 14.3) ^ 2) / 20
 147.  
 148. Dla zadanego rozkładu o r szacowanych parametrach statystykach ma rokład fi^2 o k-r-1 st swobody.
 149.  
 150. 4 parametry r = 1 (lambda), -1 = 2
 151.  
 152. w. krytyczna = 5.99
 153. 0.05
 154. 2 st swobody
 155.  
 156. 103 0.05, rozkład normalny
 157.  
 158. wydatki    l.rodzin  pi      npi
 159. [100-300]   50       0.1     43.56
 160. [300-500]   100      0.28    
 161. [500-700]   150      0.36
 162. [700-900]   80       0.2
 163. [900-1100]  20       0.05
 164.  
 165. Znaleźć średnią i odchylenie standardowe.
 166.  
 167. mean = (150 * 50 + 400 * 100 + 600 * 150 + 800 * 80 + 1000 * 20) / 400 = 560
 168.  
 169. sd(c(rep(200, 50), rep(400, 100), rep(600, 150), rep(800, 80), rep(1000, 20)))
 170.  
 171. w domu zadania 2.295 i 2.296
 172.  
 173. Test niezależności
 174.  
 175. hipoteza zerowa, zmienne są niezależne jeśli
 176. P(X=xi, Y = yi) = P(X = xi) * P(Y = yi)
 177. hipoteza alternatywna
 178. Są zależne
 179.      B   Cz   P
 180. Zas 20  9   16  n1. = 45   p1. = 45 / 355 = 0.12
 181. Tab 32 72   64  n2. = 168  p2. = 168 / 355 = 0.47
 182. Lek 8   8   30  n3. = 46   p3. = 46 / 355 = 0.12
 183. Zio 52 32   12  n4. = 96   p4. = 96 / 355 = 0.27
 184.   n.1 n.2   n.3
 185.  
 186. n.1 = 112
 187. p.1 = 0.31
 188.  
 189. n.2 = 121
 190. p.2 = 0.34
 191.  
 192. n.3 = 122
 193. p.3 = 0.34
 194.  
 195. pij = pi. * p.j
 196.  
 197. (nij - n * pij)
 198. _______________
 199.      npij
 200.  
 201.  
 202. St = r - 1 * s - 1 = 3 * 2 = 6
 203. alfa = 0.05
 204.  
 205. M <- matrix(c(0.12 * 0.31, 0.12 * 0.34, 0.12 * 0.34, 0.47 * 0.31, 0.47 * 0.34, 0.47 * 0.34, 0.12 * 0.31, 0.12 * 0.34, 0.12 * 0.34, 0.27 * 0.31, 0.27 * 0.34, 0.27 * 0.34), nrow = 4, byrow = TRUE)
 206. M2 = M * 355
 207. M3 = M - M2
 208. M4 = M3^2
 209. M5 = M4 / M2
 210. out <- sm(M5)
 211. 342.4833
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top