Advertisement
Savorski

SavWeather - Z SkQuery

Aug 24th, 2016
382
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 1.44 KB | None | 0 0
 1. #SAVWEATHER V1.0
 2. #PRZEZNACZONY NA WERSJE: 1.10
 3. #
 4. #Autor: Savorski
 5. #Zakazuje się kopiowania go pod własnym podpisem autorstwa
 6. #Zabrania sie brania korzysci ze skryptu (CIDE★ - Nie próbuj)
 7. #Jezeli chcesz zedytowac kod - prosze bardzo, ale nie publikuj go na zadnych forach.
 8.  
 9. options:
 10. #Wspolczynniki pogody.#
 11. #Wskazujesz tutaj jaka ma byc pogoda maksymalna i minimalna.#
 12. #1 - najmniejsza, 2 - najwieksza#
 13. slonce1: 13
 14. slonce2: 35
 15. deszcz1: 2
 16. deszcz2: 15
 17. burza1: 2
 18. burza2: 15
 19.  
 20.  
 21. #DZIAŁANIE SKRYPTU#
 22.  
 23. on weather change to clear:
 24. set {pogoda.temperatura} to random integer between {@slonce1} and {@slonce2}
 25. set {pogoda.pogoda} to "&eSlonecznie"
 26.  
 27. on weather change to rain:
 28. set {pogoda.temperatura} to random integer between {@deszcz1} and {@deszcz2}
 29. set {pogoda.pogoda} to "&bDeszczowo"
 30.  
 31. on weather change to thunder:
 32. set {pogoda.temperatura} to random integer between {@burza1} and {@burza2}
 33. set {pogoda.pogoda} to "&9Burza"
 34.  
 35.  
 36. #OKIENKA STATUSOWE#
 37.  
 38. command /status [<text=pokaz>]:
 39. trigger:
 40. if arg 1 is "pokaz":
 41. open chest with 3 rows named "&eStatus" to player
 42. wait 1 tick
 43. format slot 13 of player with 1 of gold nugget named "&eAktualna temperatura: &6%{pogoda.temperatura}%&e°C" with lore "&7Aktualna pogoda: %{pogoda.pogoda}%" to be unstealable
 44.  
 45. command /temperatura:
 46. aliases: pogoda
 47. trigger:
 48. send "&eObecna temperatura: &6%{pogoda.temperatura}%&e°C"
 49. send "&6Obecna pogoda: %{pogoda.pogoda}%"
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement