Advertisement
idevpas

Imunológ sa vyjadril ku očkovaným...

Nov 27th, 2021
52
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 0.17 KB | None | 0 0
  1. Když necháme po světě běhat očkované, kteří šíří infekci, čísla budou stoupat!
  2. -------------------------------
  3. https://www.youtube.com/watch?v=_APcxZZV0d4
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement