makispaiktis

Texnikes_Ergasia2_Thema2_ZitoumenoC V2

Dec 1st, 2020
561
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. clear all
 2. clc
 3.  
 4. elaxistoMeGammaMetavlhto(-1, -1, 0.8, 0);
 5. elaxistoMeGammaMetavlhto(-1, -1, 1, 1);
 6.  
 7.  
 8. function elaxistoMeGammaMetavlhto(x0, y0, s, flag)
 9.    
 10.     % 1. Ορίζω το ε της συνθήκης τερματισμού ίσο με 2/1000
 11.     epsilon = 0.002;
 12.     syms x y
 13.     f = x^3 * exp(-x^2-y^4);
 14.     klisi = gradient(f, [x,y]);
 15.    
 16.     % 2. Ορίζω τις λίστες που θα τοποθετήσω τα xi, yi. Τις ονομάζω xList,
 17.     % yList, θα βάζω επίσης και τις τιμές της f (fList) και του μέτρου της
 18.     % κλίσης της (normKlisisList) σε άλλες 2 λίστες
 19.     k = 1;
 20.     xList = [];             yList = [];
 21.     xList(1) = x0;          yList(1) = y0;
 22.     fList = [];             normKlisisList = [];        gammaList = [];
 23.     fList(1) = subs(f, {x,y}, {xList(length(xList)), yList(length(yList))});
 24.     normKlisisList(1) = norm(subs(klisi, {x,y}, {xList(length(xList)), yList(length(yList))}));
 25.    
 26.     % Armijo Constants
 27.     a = 1/1000;             b = 0.3;        
 28.     gammaList(1) = s;
 29.    
 30.     while normKlisisList(length(normKlisisList)) > epsilon
 31.         k = k + 1;
 32.         dk = -subs(klisi, {x,y}, {xList(length(xList)), yList(length(yList))});     % η κλίση πριν
 33.         % Το dk είναι 2*1 διάνυσμα, το 1ο στοιχείο του αφορά τον υπολογισμό
 34.         % του x και το 2ο τον υπολογισμό του y
 35.         % Πρέπει το γ που θα επιλέξω να κάνει minimize την f(xk + γkdk)
 36.         xPrin = xList(k-1);
 37.         yPrin = yList(k-1);
 38.        
 39.         % ********************************************************************************************
 40.         % ******************************* Κανόνας Armijo *********************************************
 41.         % ********************************************************************************************
 42.         % Δοκιμάζω τιμές ακέραιες 0,1,2,... στο mk και φτιάχνω το βήμα γk
 43.         % και κατ' επέκταση και το xk+1
 44.         for mk = 0:100
 45.             k
 46.             mk
 47.             gk = s * b^mk;
 48.             xNew = xPrin + gk * dk(1);
 49.             yNew = yPrin + gk * dk(2);
 50.             F = matlabFunction(f);
 51.             DF = matlabFunction(klisi);
 52.             % Ήρθε η ώρα να τσεκάρουμε την ανίσωση
 53.             aristeroMelos = F(xPrin, yPrin) - F(xNew, yNew);
 54.             grad = DF(xPrin, yPrin);
 55.             dexioMelos = a * b^mk * s * grad' * grad;
 56.             if aristeroMelos > dexioMelos
 57.                 gammaList(k) = gk;
 58.                 xList(k) = xNew;
 59.                 yList(k) = yNew;
 60.                 fList(k) = F(xNew, yNew);
 61.                 normKlisisList(k) = norm(subs(klisi, {x,y}, {xList(length(xList)), yList(length(yList))}));
 62.                 display('Success for this step k with mk in value of:')
 63.                 mk
 64.                 break;
 65.             end
 66.         end
 67.            
 68.            
 69.     end
 70.    
 71.     xList
 72.     yList
 73.     fList
 74.     normKlisisList
 75.     k
 76.     gammaList
 77.     % Τα τελευταία xk, yk κάθε λίστας τα ονομάζω εν συντομία xx και yy
 78.     display('~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~')
 79.     display('~~~~~~~~ About the last found xk (xx) and yk (yy) ~~~~~~~~')
 80.     display('~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~')
 81.     xx = xList(length(xList))
 82.     yy = yList(length(yList))
 83.     F_xx_yy = fList(length(fList))
 84.     NORM_KLISIS = normKlisisList(length(normKlisisList))
 85.     if flag == 0
 86.         plot(fList, 'ro');
 87.         title('Red for s = 0.8, blue for s = 1');
 88.         xlabel('Steps k');
 89.         ylabel('Values of f');
 90.         hold on
 91.     else
 92.         plot(fList, 'bx');
 93.         title('Red for s = 0.8, blue for s = 1');
 94.         xlabel('Steps k');
 95.         ylabel('Values of f');
 96.         hold on
 97.     end
 98.     display('**********************************************************')
 99. end
 100.    
 101.  
RAW Paste Data