Ola_Imiolczyk

Zadania_Zastępstwo 1-6

Dec 8th, 2021 (edited)
513
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. /*Zadanie 1 - Napisz program pobierający od użytkownika długości trzech odcinków i sprawdzający czy da się z nich zbudować trójkąt. Jeśli tak, to oblicz obwód trójkąta i wyświetl wynik na ekranie, jeśli nie, zwróć odpowiedni komunikat. */
  2.  
  3.             alert("Podaj długości trzech odcinków w kolejności");          
  4.             let od1 = prompt('Odcinek 1', );
  5.            var od2 = prompt('Odcinek 2', );
  6.            var od3 = prompt('Odcinek 3', );
  7.            var obw;
  8.  
  9.            od1=od1*1;
  10.            od2=od2*1;
  11.            od3=od3*1;
  12.  
  13.            if(od1>od2 && od1>od3){
  14.                if(od1<od2+od3){
  15.                    obw=od1+od2+od3;
  16.                    document.write("Obwód trójkąta wynosi: ", obw )
  17.                }
  18.                else{
  19.                    document.write("Z podanych odcinków nie da się zbudować trójkąta");
  20.                }
  21.            }
  22.            else if(od2>od1 && od2>od3){
  23.                if(od2<od1+od3){
  24.                 obw=od1+od2+od3;
  25.                    document.write("Obwód trójkąta wynosi: ", obw )
  26.                }
  27.                else{
  28.                    document.write("Z podanych odcinków nie da się zbudować trójkąta");
  29.                }
  30.            }
  31.            else if(od3>od1 && od3>od2){
  32.             if(od3<od1+od2){
  33.                    obw=od1+od2+od3;
  34.                    document.write("Obwód trójkąta wynosi: ", obw )
  35.                }
  36.                else{
  37.                    document.write("Z podanych odcinków nie da się zbudować trójkąta");
  38.                }
  39.            }
  40.  
  41. /*Zadanie 2 - Napisz program, który pyta użytkownika o rok i sprawdza, czy jest on przestępny czy nie. Zwróć odpowiedni komunikat.  */
  42.  
  43. alert("Podaj rok");
  44.         var rok=prompt();
  45.  
  46.         rok=rok*1;
  47.  
  48.         if((rok%4==0 && rok%100!=0) || rok%400==0){
  49.             document.write("Podany rok jest przestępny");
  50.         }
  51.         else{
  52.             document.write("Podany rok nie jest przestępny");
  53.         }
  54.  
  55.  
  56. /*Zadanie 3 - Spytaj użytkownika o krańce przedziału [a,b] oraz liczbę c, sprawdź czy liczba c znajduje się w tym przedziale. Zwróć odpowiedni komunikat.  */
  57.  
  58. alert("Podaj krańce przedziału [a,b] oraz liczbę c");
  59.         var a=prompt('a', );
  60.         var b=prompt('b', );
  61.         var c=prompt('c', );
  62.        
  63.         a=a*1;
  64.         b=b*1;
  65.         c=c*1;
  66.  
  67.         if(c>a && c<b){
  68.             document.write("Liczba ", c, " należy do podanego przedziału");
  69.         }
  70.         else{
  71.             document.write("Liczba ", c, " nie należy do podanego przedziału");
  72.         }
  73.  
  74. /*Zadanie 4 - Napisz program, który wczyta dwie liczby całkowite i wyświetli tą, o większej wartości BEZWZGLĘDNEJ.   */
  75.  
  76.         var l1=3;
  77.         var l2=-4;
  78.        
  79.         if(l1<0){
  80.             l1=l1*(-1);
  81.         }
  82.  
  83.         if(l2<0){
  84.             l2=l2*(-1);
  85.         }
  86.        
  87.         if(l1>l2){
  88.             document.write(l1);
  89.         }
  90.         else if(l2>l1){
  91.             document.write(l2);
  92.         }
  93.  
  94. /*Zadanie 5 - Napisz program pobierający od użytkownika jedną liczbę całkowitą i sprawdzający czy jest ona podzielna przez 3. Zwróć odpowiedni komunikat. */
  95.  
  96.         alert("Podaj liczbę całkowitą");
  97.         var liczba=prompt('Liczba: ');
  98.  
  99.         liczba=liczba*1;
  100.  
  101.         if(liczba%3==0){
  102.             document.write("Liczba ",liczba," jest podzielna przez 3");
  103.         }
  104.         else{
  105.             document.write("Liczba ",liczba," nie jest podzielna przez 3");
  106.         }
  107.  
  108. /*Zadanie na 6 - czy liczby są bliźniacze */
  109.  
  110.             alert("Podaj dwie liczby: ");
  111.             var a=prompt("Liczba a: ",  );
  112.             var b=prompt("Liczba b: ",  );
  113.             let aP=0;
  114.             let bP=0;
  115.             a=a*1;
  116.             b=b*1;
  117.  
  118.             for(var i=2;i<a;i++){
  119.                 if(a%i==0){
  120.                     aP=1;
  121.                 }
  122.             }
  123.             if(aP==1){
  124.                 document.write("Liczba ", a, " nie jest liczbą pierwszą <br>");
  125.             }
  126.  
  127.             for(var i=2;i<a;i++){
  128.                 if(b%i==0){
  129.                     bP=1;
  130.                 }
  131.             }
  132.             if(bP==1){
  133.                 document.write("Liczba ", b, " nie jest liczbą pierwszą <br>");
  134.             }
  135.  
  136.             if(aP==0 && bP==0){
  137.                 if(a-b==2 || b-a==2){
  138.                     document.write("Podane liczby są bliźniacze");
  139.                 }
  140.                 else{
  141.                     document.write("Podane liczby nie są bliźniacze");
  142.                 }
  143.             }
  144.  
RAW Paste Data