Advertisement
Ola_Imiolczyk

Zadania_Zastępstwo 1-6

Dec 8th, 2021 (edited)
556
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /*Zadanie 1 - Napisz program pobierający od użytkownika długości trzech odcinków i sprawdzający czy da się z nich zbudować trójkąt. Jeśli tak, to oblicz obwód trójkąta i wyświetl wynik na ekranie, jeśli nie, zwróć odpowiedni komunikat. */
 2.  
 3.             alert("Podaj długości trzech odcinków w kolejności");          
 4.             let od1 = prompt('Odcinek 1', );
 5.            var od2 = prompt('Odcinek 2', );
 6.            var od3 = prompt('Odcinek 3', );
 7.            var obw;
 8.  
 9.            od1=od1*1;
 10.            od2=od2*1;
 11.            od3=od3*1;
 12.  
 13.            if(od1>od2 && od1>od3){
 14.                if(od1<od2+od3){
 15.                    obw=od1+od2+od3;
 16.                    document.write("Obwód trójkąta wynosi: ", obw )
 17.                }
 18.                else{
 19.                    document.write("Z podanych odcinków nie da się zbudować trójkąta");
 20.                }
 21.            }
 22.            else if(od2>od1 && od2>od3){
 23.                if(od2<od1+od3){
 24.                 obw=od1+od2+od3;
 25.                    document.write("Obwód trójkąta wynosi: ", obw )
 26.                }
 27.                else{
 28.                    document.write("Z podanych odcinków nie da się zbudować trójkąta");
 29.                }
 30.            }
 31.            else if(od3>od1 && od3>od2){
 32.             if(od3<od1+od2){
 33.                    obw=od1+od2+od3;
 34.                    document.write("Obwód trójkąta wynosi: ", obw )
 35.                }
 36.                else{
 37.                    document.write("Z podanych odcinków nie da się zbudować trójkąta");
 38.                }
 39.            }
 40.  
 41. /*Zadanie 2 - Napisz program, który pyta użytkownika o rok i sprawdza, czy jest on przestępny czy nie. Zwróć odpowiedni komunikat.  */
 42.  
 43. alert("Podaj rok");
 44.         var rok=prompt();
 45.  
 46.         rok=rok*1;
 47.  
 48.         if((rok%4==0 && rok%100!=0) || rok%400==0){
 49.             document.write("Podany rok jest przestępny");
 50.         }
 51.         else{
 52.             document.write("Podany rok nie jest przestępny");
 53.         }
 54.  
 55.  
 56. /*Zadanie 3 - Spytaj użytkownika o krańce przedziału [a,b] oraz liczbę c, sprawdź czy liczba c znajduje się w tym przedziale. Zwróć odpowiedni komunikat.  */
 57.  
 58. alert("Podaj krańce przedziału [a,b] oraz liczbę c");
 59.         var a=prompt('a', );
 60.         var b=prompt('b', );
 61.         var c=prompt('c', );
 62.        
 63.         a=a*1;
 64.         b=b*1;
 65.         c=c*1;
 66.  
 67.         if(c>a && c<b){
 68.             document.write("Liczba ", c, " należy do podanego przedziału");
 69.         }
 70.         else{
 71.             document.write("Liczba ", c, " nie należy do podanego przedziału");
 72.         }
 73.  
 74. /*Zadanie 4 - Napisz program, który wczyta dwie liczby całkowite i wyświetli tą, o większej wartości BEZWZGLĘDNEJ.   */
 75.  
 76.         var l1=3;
 77.         var l2=-4;
 78.        
 79.         if(l1<0){
 80.             l1=l1*(-1);
 81.         }
 82.  
 83.         if(l2<0){
 84.             l2=l2*(-1);
 85.         }
 86.        
 87.         if(l1>l2){
 88.             document.write(l1);
 89.         }
 90.         else if(l2>l1){
 91.             document.write(l2);
 92.         }
 93.  
 94. /*Zadanie 5 - Napisz program pobierający od użytkownika jedną liczbę całkowitą i sprawdzający czy jest ona podzielna przez 3. Zwróć odpowiedni komunikat. */
 95.  
 96.         alert("Podaj liczbę całkowitą");
 97.         var liczba=prompt('Liczba: ');
 98.  
 99.         liczba=liczba*1;
 100.  
 101.         if(liczba%3==0){
 102.             document.write("Liczba ",liczba," jest podzielna przez 3");
 103.         }
 104.         else{
 105.             document.write("Liczba ",liczba," nie jest podzielna przez 3");
 106.         }
 107.  
 108. /*Zadanie na 6 - czy liczby są bliźniacze */
 109.  
 110.             alert("Podaj dwie liczby: ");
 111.             var a=prompt("Liczba a: ",  );
 112.             var b=prompt("Liczba b: ",  );
 113.             let aP=0;
 114.             let bP=0;
 115.             a=a*1;
 116.             b=b*1;
 117.  
 118.             for(var i=2;i<a;i++){
 119.                 if(a%i==0){
 120.                     aP=1;
 121.                 }
 122.             }
 123.             if(aP==1){
 124.                 document.write("Liczba ", a, " nie jest liczbą pierwszą <br>");
 125.             }
 126.  
 127.             for(var i=2;i<a;i++){
 128.                 if(b%i==0){
 129.                     bP=1;
 130.                 }
 131.             }
 132.             if(bP==1){
 133.                 document.write("Liczba ", b, " nie jest liczbą pierwszą <br>");
 134.             }
 135.  
 136.             if(aP==0 && bP==0){
 137.                 if(a-b==2 || b-a==2){
 138.                     document.write("Podane liczby są bliźniacze");
 139.                 }
 140.                 else{
 141.                     document.write("Podane liczby nie są bliźniacze");
 142.                 }
 143.             }
 144.  
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement