SHARE
TWEET

Untitled

a guest Sep 16th, 2019 86 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /*
 2.  * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 3.  * To change this template file, choose Tools | Templates
 4.  * and open the template in the editor.
 5.  */
 6. package tomb;
 7.  
 8. /**
 9.  *
 10.  * @author Admin
 11.  */
 12. public class Tomb {
 13.  
 14.     /**
 15.      * @param args the command line arguments
 16.      */
 17.    public static void main(String[] args) {
 18.  int i,j,szum,max,min,db,n=20; //ELEMI VÁLTOZÓK
 19.  int A[] = new int[n]; //öSSZETETT VÁLT. - TÖMB
 20. //Tömb feltöltése
 21.  for( i=0; i<n; i++)
 22.  {
 23.  A[i]=(int) (Math.random()*90+10);
 24.  System.out.print((i+1)+"."+A[i]+" "); //Kiíratás sorszámmal
 25.  }
 26. //1. Tömb átlaga - összegzés
 27. szum=0;
 28. for(i=0;i<n;i++)
 29.  szum=szum+A[i];
 30. System.out.println("A tömb átlaga: "+(szum/n)); //Egészrész átlag
 31. //2. Szerepel-e 15tel osztható szám - eldöntés
 32. i=0;
 33. while(i<n && A[i] % 15 != 0) //Amíg i kisebb mint az elemszám és nem T tulajdonságú
 34.  i++;
 35. if (i<n) System.out.println("VAN 15tel osztható!");
 36.  else System.out.println("NINCS 15tel osztható!");
 37. //3. Első 3alosztható - biztos hogy van - kiválasztás
 38. i=0;
 39. while(A[i] % 3 !=0) //Ugyanaz mint az eldöntés, csak nem kell figyelni az elemszámot
 40.  i++;
 41. System.out.println("Az első hárommal osztható: "+A[i]);
 42. //4. Keressen egy 95-nél nagyobb elemet - keresés(lin)
 43. i=0;
 44. while(i<n && A[i] <= 95) //Az eldöntés és a kiválasztás ötvözete
 45.  i++;
 46. if (i<n) System.out.println("95-nél nagyobb, pl: "+(i+1)+". elem");
 47. else System.out.println("NINCS 95-nél nagyobb!");
 48. //5. Keress olyan számot ami 30nál kisebb és 3al osztható
 49. System.out.println();
 50. i=0; // Lineáris keresés 2 feltétellel... fontos a VAGY kapcsolat!!
 51. while( i<n && (A[i]>=30 || A[i] % 3 !=0))
 52.  i++;
 53. if (i<n) System.out.println("VAN 30nál kisebb 3al osztható Aban pl.: "+A[i]);
 54.  else System.out.println("NINCS 30nál kisebb 3al osztható Aban");
 55. //6. Hány darab páros szám van? - megszámlálás
 56. db=0;
 57. for (i=0; i<n; i++)
 58.  if (A[i] % 2 == 0) db++;
 59. System.out.println(db+" darab páros szám van!");
 60. //7. Legnagyobb értéke - Maxkiválasztás
 61. max=0; // Az első elemet tekintem a legnagyobbnak
 62. for(i=1; i<n; i++)
 63.  if (A[i] > A[max]) max=i; // Ha találok nagyobb elemet, megjegyzem a sorszámát
 64. System.out.println("Legnagyobb elem értéke: "+A[max]);
 65. //8. Válogassuk ki a 20 és 40 közé eső számokat új tömbbe
 66. int B[] = new int[n];
 67. db=0;
 68. for(i=0; i<n; i++)
 69.  if (A[i]>20 && A[i]<40)
 70.  B[db++]=A[i];
 71. System.out.println("A 20 és 40 közé eső elmek:");
 72. for(i=0; i<db; i++)
 73.  System.out.print(B[i]+" ");
 74. if (db==0) System.out.println("NINCS 20 és 40 közötti");
 75. //9. A és K tömb metszete, hozzon létre egy A-hoz hasonló K-t
 76. System.out.println("\nK tömb elemei: ");
 77. int K[]=new int[n];
 78. for( i=0; i<n; i++) //Létrehozok egy új tömböt K!
 79.  {
 80.  K[i]=(int) (Math.random()*90+10);
 81.  System.out.print((i+1)+"."+K[i]+" ");
 82.  }
 83. int C[]=new int[n];
 84. db=0;
 85. for(i=0;i<n;i++) //Végigveszem az A tömb elemeit, és minden cikluslépésben futtatok egyeldöntést
 86.  {
 87.  j=0;
 88.  while(j<n && A[i]!=K[j])
 89.  j++;
 90.  if (j<n)
 91.  C[db++]=A[i];
 92.  }
 93. System.out.print("\nA és K tömb közös elemei: ");
 94. for(i=0;i<db;i++)
 95.  System.out.print(C[i]+" ");
 96. if (db==0) System.out.print("NINCS közös eleme A és K tömbnek!");
 97. //10. A és K tömb úniója
 98. System.out.println("Elkészítjük D tömbbe A és K tömb unioját!");
 99. int D[] = new int[2*n];
 100. for(i=0;i<n;i++) // Az első tömböt betesszük egy az egyben az unio tömbbe
 101.  D[i]=A[i];
 102. db=n;
 103. for(i=0;i<n;i++) // Futtatok egy eldöntést hogy megnézzem a K tömb
 104.  { // elemei közül melyik nincs benne A-ban
 105.  j=0;
 106.  while(j<n && K[i]!=A[j])
 107.  j++;
 108.  if (j>=n) D[db++]=K[i]; // Ha nem szerepel A-ban, mehet D-tömbbe
 109.  }
 110. for(i=0;i<db;i++)
 111.  System.out.print((i+1)+"."+D[i]+" "); //D tömb kiíratása sorszámmal
 112. //11. Adja meg K tömb legkisebb értékének sorszámát!
 113. System.out.println("\nA K tömb elemei:");
 114. for( i=0; i<n; i++) //Létrehozok egy új tömböt K!
 115.  System.out.print((i+1)+"."+K[i]+" ");
 116. min=0;
 117. for(i=1;i<n;i++)
 118.  if (K[i]<K[min]) min=i;
 119. System.out.println("\nA K tömb legkis. elem ssz.: "+(min+1));
 120. //12. Adja meg K tömbben mely két szomszédos szám között a legnagyobb különbség!
 121. int KUL[] = new int[19];
 122. for(i=0;i<n-1;i++) //Különbség tömb feltöltése, lehetne tömb nélkül is helyben
 123.  KUL[i]=Math.abs(K[i]-K[i+1]);
 124. max=0;
 125. for(i=1;i<n-1;i++) //Max keresést futtatok rajta
 126.  if (KUL[i]>K[max]) max=i;
 127. System.out.println("K tömb "+(max+1)+". eleme után legnagy. a kül.");
 128. //13. Adja meg melyek a prímszámok a K tömbben!
 129. System.out.println("K tömb prímszámai: ");
 130. db=0;
 131. int PRIM[] = new int[n];
 132. for(i=0;i<n;i++) //Sorra vesszük az elemeket
 133.  {
 134.  j=2; // Keresek lehetséges osztót
 135.  while( j <= K[i]/2 && K[i] % j != 0)
 136.  j++;
 137.  if (j>K[i]/2) PRIM[db++]=K[i];
 138.  } // Ha nincs túlfut a szám felén beteszem a PRIM tömbbe
 139. if (db==0) System.out.println("NINCS prím K-ban!!");
 140.  else
 141.  for(i=0;i<db;i++)
 142.  System.out.print(PRIM[i]+" ");
 143. //14. Keressen K tömbben 50-nél kisebb 7-tel osztható számot!
 144. i=0;
 145. while( i<n && (A[i]>=50 || A[i] % 7 !=0))
 146.  i++;
 147. if (i<n) System.out.println("\nVAN 50nél kisebb 7al osztható Aban pl.: "+A[i]);
 148.  else System.out.println("\nNINCS 50nél kisebb 7al osztható Aban");
 149. //15. Van e-olyan szám K tömbben, ami egynél többször szerepel, ha igen mondjon rá példát!
 150. int ISM[] = new int[n/2];
 151. db=0;
 152. for(i=0;i<n;i++) //HF Eldöntés-kereséssel megcsinálni!!
 153.  for(j=i+1;j<n;j++)
 154.  if (K[i]==K[j])
 155. ISM[db++]=K[i];
 156. if(db==0) System.out.println("NINCS ism. elem K-ban");
 157. else System.out.println("VAN ism. elem K-ban pl.:"+ ISM[0]);
 158. //16. Adja meg hány olyan szám van(Kban), melynek a második számjegye egyel nagyobb mint azelső!
 159. db=0;
 160. for( i=0; i<n; i++)
 161.  if ( K[i]/10 == K[i]-10*(K[i]/10)-1 )
 162.  db++;
 163. System.out.println("A második eggyel nagyobb mint az első: "+db);
 164. //17. Adja meg Kban a számok hány százaléka nagyobb, mint K  átlaga!
 165. szum=0;
 166.        for ( i = 0; i < n; i++)
 167.            szum += K[i];
 168. db=0;
 169.        for (i = 0; i < n; i++) {
 170.            if (K[i]>szum/n)
 171.                db++;
 172.            System.out.println(db+"");
 173.            
 174.        }
 175.        
 176. //18. Adja meg van-e szimmetrikus páros szám K-ban? (pl:88)
 177. i=0;
 178. while (i<n && K[i] % 22 != 0)
 179.  i++;
 180. if (i<n) System.out.println("VAN páros tükör: "+(i+1));
 181. else System.out.println("NINCS páros tükör!");
 182. //19. Adja meg a leghosszabb olyan részsorozatot, amikor K-ban nőnek az elemek!
 183. int maxhossz=0;
 184. int sorsz=0;
 185. for( i=0;i<n;i++ )
 186.  {
 187.  j=i;
 188.  while (j<n-1 && K[j]<K[j+1])
 189.  j++;
 190.  if (j-i>maxhossz)
 191.  {
 192.  maxhossz=j-i;
 193.  sorsz=i;
 194.  }
 195.  }
 196. System.out.println("A legh. növ sorozat "+(sorsz+1)+". elemtől "+maxhossz+" elemen át!");
 197. //20. Rendezze a K tömböt csökkenő sorrendben!! Írassa is ki!
 198. for(i=n-1;i>0;i--) //Egyszerű buborék rendezés
 199.  for(j=0;j<i;j++)
 200.  if(A[j]>A[j+1])
 201.  {
 202.  int sv=A[j];
 203.  A[j]=A[j+1];
 204.  A[j+1]=sv;
 205.  }
 206. System.out.print("Rendezett A tömb: ");
 207. for( i=0; i<n; i++) //1
 208.  System.out.print((i+1)+"."+A[i]+" "); //Kiíratás sorszámmal
 209. System.out.println("");
 210. //21. Adja meg hány ismétlődő elem van K-ban!
 211.  
 212. //22. Keressen egy olyan Kbeli elemet, melynek két szomszédos elemének összege kisebb, mintadott elem!
 213. //23. Adja meg mely Kbeli elem van legközelebb a sorozat átlagához!
 214. //24. Keressen olyan elemet, amely osztója a rákövetkezőjének?
 215. //25. Rendezze A tömböt növekvő sorrendbe!
 216. for(i=n-1;i>0;i--) //Egyszerű buborék rendezés
 217.  for(j=0;j<i;j++)
 218.  if(A[j]>A[j+1])
 219.  {
 220.  int sv=A[j];
 221.  A[j]=A[j+1];
 222.  A[j+1]=sv;
 223.  }
 224. System.out.print("Rendezett A tömb: ");
 225. for( i=0; i<n; i++) //1
 226.  System.out.print((i+1)+"."+A[i]+" "); //Kiíratás sorszámmal
 227. //26. Szerepel-e a 78-as? (log. ker.)
 228. int E=0, V=n-1, KOZ;
 229. do {
 230.  KOZ=(E+V)/2; // Felezgetem az intervallumokat amíg nincs meg a keresett elem
 231.  if(A[KOZ]<78) E=KOZ+1;
 232.  if(A[KOZ]>78) V=KOZ-1;
 233. } while(E<=V && A[KOZ]!=78);
 234. if (E<=V) System.out.println("\nSzerepel a 78 az A tömbben! "+(KOZ+1));
 235.  else System.out.println("\nNem szerepel a 78 az A tömbben! ");
 236. //27. Adja meg, mekkora a második legnagyobb különbség A tömb szomszédos elemei között!
 237.  
 238. //28. Adja meg függvénnyel A tömb prímszámait!
 239. //29. Adja meg hány olyan szám van A-ban amely nagyobb mint a szomszédai átlaga!
 240. //30. Adja meg van-e és ha igen hol olyan szám K-ban, amely 50-nél nagyobb, prím, amelynagyobb a két szomszédjánakátlagától!
 241.    } }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top