Advertisement
melvinSanGerman

Empaquetando líneas por carácteres.

Sep 18th, 2023 (edited)
1,180
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
Python 0.88 KB | Source Code | 0 0
 1. En este código de Python organizaremos grupos de paquetes organizados de líneas de acuerdo a su cantidad de caracteres.
 2.  
 3.  
 4. #!/usr/bin/python3
 5. texto = """0123456789
 6. 1234567890
 7. 2345678901
 8. 3456789012
 9. 4567890123xxxxxxx
 10. 5678901234
 11. 6789012345x
 12. 7890123456
 13. 8901234567890123456789012345678901234567890123456789
 14. 9012345678
 15. 8765432109
 16. 7654321098x
 17. 6543210987
 18. 5432109876"""
 19.  
 20. paquete = []
 21. maxlenght = 44
 22. contenido = ""
 23. conteo = 0
 24.  
 25. line = texto.split("\n")
 26. i = -1
 27. while i < len(line)-1:
 28.     i+=1
 29.     conteo += len(line[i]) +1
 30.     if len(line[i]) +1 > maxlenght:
 31.         i += 1
 32.     if conteo <= maxlenght:
 33.        contenido += line[i] + "\n"
 34.        if i == len(line)-1:
 35.             paquete += [contenido]
 36.     elif conteo >= maxlenght:
 37.         conteo = 0
 38.         paquete += [contenido]
 39.         contenido = ""
 40.         i -=1
 41.            
 42. for i in paquete:
 43.    print(i)
 44.  
 45.    
 46.  
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement