Advertisement
YEZAELP

C. Circular RMQ

Feb 23rd, 2021
224
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
C++ 2.28 KB | None
 1. #include <bits/stdc++.h>
 2.  
 3. using namespace std;
 4.  
 5. using lli = long long;
 6. const lli INF = 2e18;
 7. int n;
 8. lli ar[200010];
 9. lli tree[2 * (1<<19)];
 10. lli lazy[2 * (1<<19)];
 11.  
 12. lli build(int idx, int l, int r){
 13.     if(l == r) {
 14.         return tree[idx] = ar[l];
 15.     }
 16.     int mid = (l + r)/ 2;
 17.     return tree[idx] = min(build(2*idx, l, mid), build(2*idx+1, mid+1, r));
 18. }
 19.  
 20. void update(int idx, int l, int r, int s, int e, lli val){ // wrong update ทั้งหมดทั้งๆที่ไม่ได้อยู่ในช่วงเดียวกัน
 21.     if(lazy[idx] != 0){
 22.         tree[idx] += lazy[idx];
 23.         if(l != r){
 24.             lazy[2*idx] += lazy[idx];
 25.             lazy[2*idx + 1] += lazy[idx];
 26.         }
 27.         lazy[idx] = 0;
 28.     }
 29.     if(l > e or r < s) return;
 30.     if(s <= l and r <= e){
 31.         if(l != r){
 32.             lazy[2*idx] += val;
 33.             lazy[2*idx + 1] += val;
 34.         }
 35.         tree[idx] += val;
 36.         return;
 37.     }
 38.     int mid = (l + r)/ 2;
 39.     update(2*idx, l, mid, s, e, val);
 40.     update(2*idx + 1, mid + 1, r, s, e, val);
 41.     tree[idx] = min(tree[2*idx], tree[2*idx + 1]);
 42. }
 43.  
 44. lli query(int idx, int l, int r, int s, int e){
 45.     if(lazy[idx] != 0){
 46.         tree[idx] += lazy[idx];
 47.         if(l != r){
 48.             lazy[2*idx] += lazy[idx];
 49.             lazy[2*idx + 1] += lazy[idx];
 50.         }
 51.         lazy[idx] = 0;
 52.     }
 53.     if(l > e or r < s) return INF;
 54.     if(s <= l and r <= e) return tree[idx];
 55.     int mid = (l + r)/ 2;
 56.     return min(query(2*idx, l, mid, s, e), query(2*idx + 1, mid + 1, r, s, e));
 57. }
 58.  
 59. int main(){
 60.  
 61.     scanf("%d", &n);
 62.     for(int i=0;i<n;i++){
 63.         scanf("%lld", &ar[i]);
 64.     }
 65.  
 66.     build(1, 0, n-1);
 67.  
 68.     int m;
 69.     scanf("%d", &m);
 70.     for(int i=1;i<=m;i++){
 71.         int l, r;
 72.         scanf("%d%d", &l, &r);
 73.         if(cin.peek() != '\n'){
 74.             lli a;
 75.             scanf("%lld", &a);
 76.             if(l <= r) update(1, 0, n-1, l, r, a);
 77.             else{
 78.                 update(1, 0, n-1, 0, r, a);
 79.                 update(1, 0, n-1, l, n-1, a);
 80.             }
 81.         }
 82.         else {
 83.            if(l <= r) printf("%lld\n", query(1, 0, n-1, l, r));
 84.            else printf("%lld\n", min(query(1, 0, n-1, 0, r), query(1, 0, n-1, l, n-1)));
 85.         }
 86.     }
 87.  
 88.     return 0;
 89. }
 90.  
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement