daily pastebin goal
28%
SHARE
TWEET

sdfghj

a guest Jun 19th, 2017 51 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.  
 2.         <p>Vision</p><br>
 3.  
 4.             Vores vision tager udgangspunkt i det lokale ”DNA”, der hvor lokalområdet har potentialer og styrker, som er unikke og værdiskabende, og som kan udvikles til noget positivt for det lokale erhvervsmiljø. <br><br>
 5.  
 6.             <center><i><font color="#4566af">Vores vision er at skabe et attraktivt erhvervsmiljø med fokus på infrastruktur, bæredygtighed, industri og velfærdsteknologi.</font></i></center><br><br><br>
 7.                
 8.            
 9.             <p>Mission</p><br>
 10.  
 11.             Vores mission tager udgangspunkt i det vi er sat i verden for, nemlig at skabe vækst og udvikling i det lokale erhvervsliv.<br><br>
 12.  
 13.             <center><i><font color="#4566af">Vores mission er at understøtte og inspirere til vækst og udvikling i det lokale erhvervsliv i Slagelse Kommune.</font></i></center><br><br><br>
 14.                
 15.             <p>Værdier</p><br>
 16.            
 17.             <ul>
 18.                 <li>Handlekraft </li>
 19.                 <li>Respekt </li>
 20.                 <li>Tillid </li>
 21.                
 22.             </ul> <br><br><br>
 23.            
 24.             <p>Strategi</p><br>
 25.            
 26.             Læs Slagelse Erhvervscenters strategi 2016-2020 her.
 27.            
 28.            
 29.            
 30.         </div>
 31.     </div>
 32.     <div id="Excellent_erhvervsservice">
 33.         <div id="Overskrift_EE">
 34.             <h1>Excellent erhvervsservice</h1>
 35.         </div>
 36.         <div id="broedtekst_EE">
 37.        
 38.             <p>Èn indgang</p><br>
 39.  
 40.         Effektiv og fleksibel kontakt til myndigheder. Din virksomhed har kun én kontaktperson selvom din sag måske går på tværs af flere myndighedsområder. Vi kender vejen rundt i systemerne. Læs mere om Èn Indgang.<br><br><br>
 41.  
 42.             <p>Den almindelige erhvervsservice – Inspiration og basisviden</p><br>
 43.  
 44.         Vi tilbyder inspiration og grundlæggende undervisning, som giver din virksomhed den fornødne viden til at udvikle sig. Det gælder hvad enten du står over for at starte din første virksomhed, skal ansætte din første medarbejder eller rykke ind på dit første eksportmarked. Vi leverer den fundamentale indsigt der gør at du kan komme i gang.<br><br><br>
 45.    
 46.  
 47.  
 48.             <p>Den almindelige erhvervsservice - vejledning</p><br>
 49.  
 50.         Vores konsulenter tilbyder at besøge din virksomhed til en snak om udfordringer og potentialer. Vi hjælper med at tage beslutninger og vi hjælper dig til at følge de beslutninger op med handling. Vi har en bred vifte af kompetencer og, hvad der måske er lige så vigtigt, et stort netværk af både virksomheder og rådgivere. Læs mere om vejledning her. <br><br><br>
 51.  
 52.  
 53.  
 54.             <p>Den skræddersyede erhvervsservice - opkvalificering</p><br>
 55.  
 56.         For dig der driver en virksomhed og føler at i kan noget mere end det i allerede gør. Slagelse Erhvervscenter tilbyder en række netværk, kurser og opkvalificeringsforløb for dig selv og dine vigtigste medarbejdere. Det er med fokus på nogle af de typiske problemstillinger der opstår, når virksomheden ønsker vækst; Strategi & retning, den forandrede lederrolle, generationsskifte eller kommunikation og markedsføring.<br><br><br>
 57.  
 58.  
 59.  
 60.             <p>Den skræddersyede erhvervsservice - udvikling</p><br>
 61.  
 62.         Hvis du leder en virksomhed med både potentiale og vilje til vækst designer vi gerne et udviklingsforløb der passer til din virksomheds aktuelle situation. Nye markeder, nye produkter eller services, organisationsforandringer, finansieringsbehov og meget andet; Vi trækker på vores egen viden og tilbud, det regionale og nationale erhvervsfremmesystem og på en lang række partnere med hver deres ekspertise. <br><br><br>
 63.  
 64.  
 65.  
 66.             <p>Erhvervspolitisk interessevaretagelse</p><br>
 67.  
 68.         Slagelse Erhvervscenters medarbejder er konstant i kontakt med en meget stor gruppe af virksomheder på tværs af sektorer og brancher. Derfor har vi en enestående indsigt i det lokale erhvervsklima. Det bruger vi til at arbejde for de bedst tænkelige rammevilkår for erhvervslivet i vores område. Det gør vi både sammen med Byrådet, med brancheforeninger og på tværs af kommuner og regioner, for at sikre den størst mulige gennemslagskraft.<br><br><br>
RAW Paste Data
Top