SHARE
TWEET

Custom Map List Forum Stajnia Ogarów - MakeList

Faguss Jan 17th, 2016 (edited) 98 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. <!DOCTYPE html>
 2. <HTML>
 3. <HEAD>
 4.     <META charset="UTF-8">
 5. </HEAD>
 6. <BODY>
 7. <PRE>
 8. <?php
 9.  
 10.     // Connect to the database
 11.     $link = mysqli_connect('localhost', 'username', 'password', 'database');
 12.     if (!$link)
 13.         die("Brak połączenia z bazą danych");
 14.  
 15.     mysqli_set_charset($link, 'utf8');
 16.  
 17.  
 18.     // Get number of records
 19.     $query = "
 20.     SELECT
 21.         COUNT(*) as number  
 22.        
 23.     FROM
 24.         StajniaCustom
 25.        
 26.     WHERE
 27.         ID NOT IN (SELECT ID FROM StajniaRemoved)
 28.     ";
 29.    
 30.     $result = mysqli_query($link, $query);
 31.     if (!$result)
 32.     {
 33.         echo mysql_errno($link);
 34.         mysqli_close($link);
 35.         exit;
 36.     };
 37.    
 38.     $row            = mysqli_fetch_assoc($result);
 39.     $numberOfMaps   = $row["number"];
 40.    
 41.     mysqli_free_result($result);
 42.    
 43. echo <<<koniec
 44. Dodatkowych map jest $numberOfMaps i łatwo się pogubić. Celem tej listy jest szybkie przypomnienie co jest czym żeby móc głosować świadomie.
 45.  
 46. [url=http://imgur.com/a/kI28J/layout/horizontal]Alternatywnie album imgur[/url] [size=2](forum ma ograniczenie do 100 obrazków)[/size]
 47.  
 48.  
 49. koniec;
 50.  
 51.  
 52.  
 53.  
 54.  
 55.    
 56.     // Set variables
 57.     $imgShown       = 0;        // how many thumbnails were printed out
 58.     $imgNumber      = 0;        // total number of images pulled from db
 59.     $imgLimit       = 2;        // thumbnail limit per map
 60.     $TitleColors    = array     // colors for given map types
 61.     (
 62.         "koth"  =>  "1ad399",
 63.         "dom"   =>  "ff8c00",
 64.         "ctf"   =>  "dda0dd",
 65.         "cp"    =>  "ff8c00",
 66.         "pl"    =>  "008000"
 67.     );
 68.  
 69.     $lastName   = "";
 70.     $imgCurrent = 0;
 71.  
 72.  
 73.     // Query table
 74.     $query = "
 75.     SELECT
 76.         StajniaCustom.Name,
 77.         StajniaCustom.Description,
 78.         StajniaLinks.Link,
 79.         StajniaLinks.Include
 80.        
 81.     FROM
 82.         StajniaCustom LEFT JOIN StajniaLinks  
 83.         ON
 84.         StajniaCustom.ID = StajniaLinks.ID
 85.        
 86.     WHERE
 87.         StajniaCustom.ID NOT IN (SELECT ID FROM StajniaRemoved)
 88.    
 89.     ORDER BY
 90.         StajniaCustom.Sort ASC
 91.     ";
 92.    
 93.     $result = mysqli_query($link, $query);
 94.     if (!$result)
 95.     {
 96.         echo mysql_errno($link);
 97.         mysqli_close($link);
 98.         exit;
 99.     };
 100.    
 101.  
 102.  
 103.     // Process data
 104.     while($row = mysqli_fetch_assoc($result))
 105.     {
 106.         // Output map title and description
 107.         if ($row["Name"] != $lastName)
 108.         {
 109.             $lastName       = $row["Name"];
 110.             $imgCurrent     = 0;
 111.             $ColorCurrent   = $TitleColors[ substr($row["Name"],0,strpos($row["Name"], "_")) ];
 112.  
 113.             // Unknown map type
 114.             if ($ColorCurrent == NULL)
 115.                 $ColorCurrent = "FFFFFF";
 116.                    
 117.             echo "\n\n[size=6][b][color=#$ColorCurrent]{$row["Name"]}";
 118.             echo "[/color][/b][/size]";        
 119.            
 120.             if ($row["Description"] != "")
 121.             {
 122.                 echo "[size=2] - {$row["Description"]}";
 123.                 echo "[/size]";
 124.             };
 125.            
 126.             echo "\n\n";
 127.         };
 128.        
 129.        
 130.         // Output thumbnail
 131.         if ($row["Link"])
 132.         {
 133.             if ($row["Include"]  &&  $imgCurrent<$imgLimit)
 134.             {
 135.                 echo "[url=http://i.imgur.com/{$row["Link"]}.jpg][img=http://i.imgur.com/{$row["Link"]}b.jpg][/url] ";
 136.                 $imgShown++;
 137.                 $imgCurrent++;
 138.             };
 139.        
 140.             $imgNumber++;
 141.         }
 142.         else
 143.             echo "Jeszcze w nią nie grałem";
 144.     };
 145.    
 146.     //echo "\n\nTotal number of images: $imgNumber\nImages displayed:$imgShown\n\n";
 147.    
 148.     mysqli_free_result($result);
 149.     mysqli_close($link);
 150. ?>
 151.  
 152.  
 153.  
 154. [size=6][b]Moja ocena[/b][/size] [size=2](może ulec zmianie ponieważ w niektóre mapy za mało grałem)[/size]
 155.  
 156. [b]Chętnie zagram:[/b]
 157. [indent=1]croissant, stoneyridge, gydan, biodome, collis, mojave, follower, metalworks, antiquity
 158. angkor, great heights, swiftwater, millstone, boundary, quagmire, manngrove, 5curve
 159. converge, vector, garbage day[/indent]
 160.  
 161. [b]Raczej nie:[/b]
 162. [indent=1]mudwater - labirynt
 163. auriferous - długa, ciasna i pokręcona
 164. syphon - zbyt dużo otwartej przestrzeni
 165. cloudburst - trochę pusta
 166. coalplant - trochę pusto w środku[/indent]
 167.  
 168. Reszta "może być".
 169.  
 170. [url=http://goo.gl/forms/yv26e6mJ2S]Ankieta[/url]
 171. </PRE>
 172. </BODY>
 173. </HTML>
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top