PolskiWisnia

NextUI 1.9 backup

Jan 13th, 2021
783
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. local function s(...) return sleep(...) end
 2. local function aw(...) return write(...) end
 3. local function p(...) return print(...) end
 4. local function tw(...) return term.write(...) end
 5. local function scp(...) return term.setCursorPos(...) end
 6. local function sbc(...) return term.setBackgroundColor(...) end
 7. local function stc(...) return term.setTextColor(...) end
 8. local function tc(...) return term.clear(...) end
 9. local function tcl(...) return term.clearLine(...) end
 10. local function r(...) return shell.run(...) end
 11. local function sp(...) return textutils.slowPrint(...) end
 12. local function sw(...) return textutils.slowWrite(...) end
 13. local function fse(...) return fs.exists(...) end
 14. local function pul(...) return paintutils.loadImage(...) end
 15. local function pud(...) return paintutils.drawImage(...) end
 16. local function pfb(...) return paintutils.drawFilledBox(...) end
 17. local function su(...) return os.shutdown(...) end
 18. local function re(...) return os.reboot(...) end
 19. local function pdp(...) return paintutils.drawPixel(...) end
 20. local w, h = term.getSize()
 21.  
 22. function bsodp()
 23. tc()
 24. ac = w/2
 25. scp(ac-2,3)
 26. p("NextUI")
 27. scp(1,6)
 28. p("Microcraft MineCore napotkal blad i musial zostac zatrzymany. Jesli widzisz ten ekran po raz pierwszy, uruchom ponownie komputer, jednak jesli bedzie sie powtarzal mozliwe, ze konieczna bedzie naprawa systemu NextUI. Skontaktuj sie w tym celu z przedstawicielem Microcraft po wiecej informacji.")
 29. p("Kod bledu: 0x302525503149")
 30. p("Nazwa bledu: INV_PLA")
 31. system = "NextUI"
 32. kernel = "MineCore 2.0"
 33. kod = "0x403535604159"
 34. nazwa = "INV_PLA"
 35. p("Zapisywanie kodu i nazwy bledu w pliku /os/.bsod")
 36. local a = fs.open("/os/.bsod", "a")
 37. a.writeLine(system)
 38. a.writeLine(kernel)
 39. a.writeLine(kod)
 40. a.writeLine(nazwa)
 41. a.close()
 42. p("Twoj komputer uruchomi sie ponownie za 10 sekund")
 43. s(10)
 44. re()
 45. end
 46.  
 47. function pullterminate()
 48. local events = os.pullEventRaw
 49.  
 50. if events == terminate then terminate() end
 51.  
 52. end
 53.  
 54. function terminate()
 55. tc()
 56. ac = w/2
 57. scp(ac-2,3)
 58. p("NextUI")
 59. scp(1,6)
 60. p("Microcraft MineCore napotkal blad i musial zostac zatrzymany. Jesli widzisz ten ekran po raz pierwszy, uruchom ponownie komputer, jednak jesli bedzie sie powtarzal mozliwe, ze konieczna bedzie naprawa systemu NextUI. Skontaktuj sie w tym celu z przedstawicielem Microcraft po wiecej informacji.")
 61. p("Kod bledu: nil")
 62. p("Nazwa bledu: TERMINATED")
 63. system = "NextUI"
 64. kernel = "MineCore 2.0"
 65. kod = "nil"
 66. nazwa = "TERMINATE"
 67. p("Zapisywanie kodu i nazwy bledu w pliku /os/.bsod")
 68. local a = fs.open("/os/.bsod", "a")
 69. a.writeLine(system)
 70. a.writeLine(kernel)
 71. a.writeLine(kod)
 72. a.writeLine(nazwa)
 73. a.close()
 74. p("Opuszczanie do CraftOS w ciagu 3 sekund")
 75. s(3)
 76. error("Opuszczono NextUI")
 77. end
 78.  
 79.  
 80. function bsodr()
 81. tc()
 82. sbc(colors.blue)
 83. tc()
 84. sbc(colors.blue)
 85. stc(colors.white)
 86. ac = w/2
 87. scp(ac-2,3)
 88. sbc(colors.white)
 89. stc(colors.blue)
 90. p("NextUI")
 91. sbc(colors.blue)
 92. stc(colors.white)
 93. scp(1,6)
 94. p("Microcraft MineCore napotkal blad i musial zostac zatrzymany. Jesli widzisz ten ekran po raz pierwszy, uruchom ponownie komputer, jednak jesli bedzie sie powtarzal mozliwe, ze konieczna bedzie naprawa systemu NextUI. Skontaktuj sie w tym celu z przedstawicielem Microcraft po wiecej informacji.")
 95. p("Kod bledu: 0x403535604159")
 96. p("Nazwa bledu: INV_RES")
 97. system = "NextUI"
 98. kernel = "MineCore 2.0"
 99. kod = "0x403535604159"
 100. nazwa = "INV_RES"
 101. p("Zapisywanie kodu i nazwy bledu w pliku /os/.bsod")
 102. local a = fs.open("/os/.bsod", "a")
 103. a.writeLine(system)
 104. a.writeLine(kernel)
 105. a.writeLine(kod)
 106. a.writeLine(nazwa)
 107. a.close()
 108. p("Twoj komputer uruchomi sie ponownie za 10 sekund")
 109. s(10)
 110. re()
 111. end
 112.  
 113.  
 114.  
 115. function bsodf()
 116. tc()
 117. sbc(colors.blue)
 118. tc()
 119. sbc(colors.blue)
 120. stc(colors.white)
 121. ac = w/2
 122. scp(ac-2,3)
 123. sbc(colors.white)
 124. stc(colors.blue)
 125. p("NextUI")
 126. sbc(colors.blue)
 127. stc(colors.white)
 128. scp(1,6)
 129. p("Microcraft MineCore napotkal blad i musial zostac zatrzymany. Jesli widzisz ten ekran po raz pierwszy, uruchom ponownie komputer, jednak jesli bedzie sie powtarzal mozliwe, ze konieczna bedzie naprawa systemu NextUI. Skontaktuj sie w tym celu z przedstawicielem Microcraft po wiecej informacji.")
 130. p("Kod bledu: 0x302525503149")
 131. p("Nazwa bledu: APP_MSNG")
 132. system = "NextUI"
 133. kernel = "MineCore 2.0"
 134. kod = "0x302525503149"
 135. nazwa = "APP_MSNG"
 136. p("Zapisywanie kodu i nazwy bledu w pliku /os/.bsod")
 137. local a = fs.open("/os/.bsod", "a")
 138. a.writeLine(system)
 139. a.writeLine(kernel)
 140. a.writeLine(kod)
 141. a.writeLine(nazwa)
 142. a.close()
 143. p("Twoj komputer uruchomi sie ponownie za 10 sekund")
 144. s(10)
 145. re()
 146. end
 147.  
 148. if not term.isColor() then bsodp() end
 149. if w<51 or h<19 then bsodr() end
 150. if pocket then bsodp() end
 151. if turtle then bsodp() end
 152.  
 153. function bsodr()
 154. tc()
 155. sbc(colors.blue)
 156. tc()
 157. sbc(colors.blue)
 158. stc(colors.white)
 159. ac = w/2
 160. scp(ac-2,3)
 161. sbc(colors.white)
 162. stc(colors.blue)
 163. p("NextUI")
 164. sbc(colors.blue)
 165. stc(colors.white)
 166. scp(1,6)
 167. p("Microcraft MineCore napotkal blad i musial zostac zatrzymany. Jesli widzisz ten ekran po raz pierwszy, uruchom ponownie komputer, jednak jesli bedzie sie powtarzal mozliwe, ze konieczna bedzie naprawa systemu NextUI. Skontaktuj sie w tym celu z przedstawicielem Microcraft po wiecej informacji.")
 168. p("Kod bledu: 0x302525503149")
 169. p("Nazwa bledu: INV_RES")
 170. system = "NextUI"
 171. kernel = "MineCore"
 172. kod = "0x403535604159"
 173. nazwa = "INV_RES"
 174. p("Zapisywanie kodu i nazwy bledu w pliku /os/bsod/.bsodr")
 175. local a = fs.open("/os/bsod/.bsodr", "w")
 176. a.writeLine(system)
 177. a.writeLine(kernel)
 178. a.writeLine(kod)
 179. a.writeLine(nazwa)
 180. a.close()
 181. p("Twoj komputer uruchomi sie ponownie za 10 sekund")
 182. s(10)
 183. re()
 184. end
 185.  
 186. function bsodf()
 187. tc()
 188. sbc(colors.blue)
 189. tc()
 190. sbc(colors.blue)
 191. stc(colors.white)
 192. ac = w/2
 193. scp(ac-2,3)
 194. sbc(colors.white)
 195. stc(colors.blue)
 196. p("NextUI")
 197. sbc(colors.blue)
 198. stc(colors.white)
 199. scp(1,6)
 200. p("Microcraft MineCore napotkal blad i musial zostac zatrzymany. Jesli widzisz ten ekran po raz pierwszy, uruchom ponownie komputer, jednak jesli bedzie sie powtarzal mozliwe, ze konieczna bedzie naprawa systemu NextUI. Skontaktuj sie w tym celu z przedstawicielem Microcraft po wiecej informacji.")
 201. p("Kod bledu: 0x302525503149")
 202. p("Nazwa bledu: APP_MSNG")
 203. system = "NextUI"
 204. kernel = "MineCore"
 205. kod = "0x302525503149"
 206. nazwa = "APP_MSNG"
 207. p("Zapisywanie kodu i nazwy bledu w pliku /os/bsod/.bsodf")
 208. local a = fs.open("/os/bsod/.bsodf", "w")
 209. a.writeLine(system)
 210. a.writeLine(kernel)
 211. a.writeLine(kod)
 212. a.writeLine(nazwa)
 213. a.close()
 214. p("Twoj komputer uruchomi sie ponownie za 10 sekund")
 215. s(10)
 216. re()
 217. end
 218.  
 219.  
 220.  
 221. function app()
 222. while true do
 223. if colr == "colors.orange" then sbc(colors.orange) elseif colr == "colors.magneta" then sbc(colors.magneta) elseif colr == "colors.lightBlue" then sbc(colors.lightBlue) elseif colr == "colors.yellow" then sbc(colors.yellow) elseif colr == "colors.lime" then sbc(colors.lime) elseif colr == "colors.pink" then sbc(colors.pink) elseif colr == "colors.gray" then sbc(colors.gray) elseif colr == "colors.lightGray" then sbc(colors.lightGray) elseif colr == "colors.purple" then sbc(colors.purple) elseif colr == "colors.blue" then sbc(colors.blue) elseif colr == "colors.brown" then sbc(colors.brown) elseif colr == "colors.green" then sbc(colors.green) elseif colr == "colors.red" then sbc(colors.red) elseif colr == "colors.black" then sbc(colors.black) stc(colors.white) elseif colr == "colors.white" then sbc(colors.white) stc(colors.black)  end
 224. tc()
 225. if colr == "colors.orange" then sbc(colors.orange) elseif colr == "colors.magneta" then sbc(colors.magneta) elseif colr == "colors.lightBlue" then sbc(colors.lightBlue) elseif colr == "colors.yellow" then sbc(colors.yellow) elseif colr == "colors.lime" then sbc(colors.lime) elseif colr == "colors.pink" then sbc(colors.pink) elseif colr == "colors.gray" then sbc(colors.gray) elseif colr == "colors.lightGray" then sbc(colors.lightGray) elseif colr == "colors.purple" then sbc(colors.purple) elseif colr == "colors.blue" then sbc(colors.blue) elseif colr == "colors.brown" then sbc(colors.brown) elseif colr == "colors.green" then sbc(colors.green) elseif colr == "colors.red" then sbc(colors.red) elseif colr == "colors.black" then sbc(colors.black) stc(colors.white) elseif colr == "colors.white" then sbc(colors.white) stc(colors.black)  end
 226. pfb(1, 1, w, 1, colors.blue)
 227. pfb(1, h, w, h, colors.blue)
 228. pdp(w,h,colors.red)
 229. pdp(w-1,h,colors.orange)
 230. scp(1,h)
 231. stc(colors.white)
 232. if colr == "colors.orange" then sbc(colors.orange) elseif colr == "colors.magneta" then sbc(colors.magneta) elseif colr == "colors.lightBlue" then sbc(colors.lightBlue) elseif colr == "colors.yellow" then sbc(colors.yellow) elseif colr == "colors.lime" then sbc(colors.lime) elseif colr == "colors.pink" then sbc(colors.pink) elseif colr == "colors.gray" then sbc(colors.gray) elseif colr == "colors.lightGray" then sbc(colors.lightGray) elseif colr == "colors.purple" then sbc(colors.purple) elseif colr == "colors.blue" then sbc(colors.blue) elseif colr == "colors.brown" then sbc(colors.brown) elseif colr == "colors.green" then sbc(colors.green) elseif colr == "colors.red" then sbc(colors.red) elseif colr == "colors.black" then sbc(colors.black) stc(colors.white) elseif colr == "colors.white" then sbc(colors.white) stc(colors.black)  end
 233. write("Start")
 234. sbc(colors.blue)
 235. scp(1,1)
 236. stc(colors.white)
 237. p("Aplikacje nextStore")
 238. pdp(w,1,colors.red)
 239. if fs.exists("/nshop/.exp") then
 240. pfb(2, 4, 2, 6, colors.orange)
 241. pfb(3, 4, 3, 6, colors.yellow)
 242. pfb(4, 4, 4, 6, colors.red)
 243. scp(2,7)
 244. stc(colors.white)
 245. if colr == "colors.orange" then sbc(colors.orange) elseif colr == "colors.magneta" then sbc(colors.magneta) elseif colr == "colors.lightBlue" then sbc(colors.lightBlue) elseif colr == "colors.yellow" then sbc(colors.yellow) elseif colr == "colors.lime" then sbc(colors.lime) elseif colr == "colors.pink" then sbc(colors.pink) elseif colr == "colors.gray" then sbc(colors.gray) elseif colr == "colors.lightGray" then sbc(colors.lightGray) elseif colr == "colors.purple" then sbc(colors.purple) elseif colr == "colors.blue" then sbc(colors.blue) elseif colr == "colors.brown" then sbc(colors.brown) elseif colr == "colors.green" then sbc(colors.green) elseif colr == "colors.red" then sbc(colors.red) elseif colr == "colors.black" then sbc(colors.black) stc(colors.white) elseif colr == "colors.white" then sbc(colors.white) stc(colors.black)  end
 246. p("Eksplorator")
 247. end
 248.  
 249. if fs.exists("/nshop/.dg") then
 250.  pfb(15, 4, 15, 6, colors.gray)
 251.  pfb(16, 4, 16, 6, colors.gray)
 252.  pfb(17, 4, 17, 6, colors.lightGray)
 253.  pdp(16, 5, colors.lightGray)
 254.  pdp(17, 5, colors.gray)
 255.  stc(colors.white)
 256. if colr == "colors.orange" then sbc(colors.orange) elseif colr == "colors.magneta" then sbc(colors.magneta) elseif colr == "colors.lightBlue" then sbc(colors.lightBlue) elseif colr == "colors.yellow" then sbc(colors.yellow) elseif colr == "colors.lime" then sbc(colors.lime) elseif colr == "colors.pink" then sbc(colors.pink) elseif colr == "colors.gray" then sbc(colors.gray) elseif colr == "colors.lightGray" then sbc(colors.lightGray) elseif colr == "colors.purple" then sbc(colors.purple) elseif colr == "colors.blue" then sbc(colors.blue) elseif colr == "colors.brown" then sbc(colors.brown) elseif colr == "colors.green" then sbc(colors.green) elseif colr == "colors.red" then sbc(colors.red) elseif colr == "colors.black" then sbc(colors.black) stc(colors.white) elseif colr == "colors.white" then sbc(colors.white) stc(colors.black)  end
 257.  scp(15,7)
 258.  p("DGStatistics")
 259. end
 260.  
 261.  
 262. if fs.exists("/nshop/.tm") then
 263.  pfb(28, 4, 30, 6, colors.gray)
 264.  pfb(28, 4, 30, 4, colors.lightGray)
 265.  pdp(29,5, colors.lightGray)
 266.  pdp(29,6, colors.lightGray)
 267.   stc(colors.white)
 268. if colr == "colors.orange" then sbc(colors.orange) elseif colr == "colors.magneta" then sbc(colors.magneta) elseif colr == "colors.lightBlue" then sbc(colors.lightBlue) elseif colr == "colors.yellow" then sbc(colors.yellow) elseif colr == "colors.lime" then sbc(colors.lime) elseif colr == "colors.pink" then sbc(colors.pink) elseif colr == "colors.gray" then sbc(colors.gray) elseif colr == "colors.lightGray" then sbc(colors.lightGray) elseif colr == "colors.purple" then sbc(colors.purple) elseif colr == "colors.blue" then sbc(colors.blue) elseif colr == "colors.brown" then sbc(colors.brown) elseif colr == "colors.green" then sbc(colors.green) elseif colr == "colors.red" then sbc(colors.red) elseif colr == "colors.black" then sbc(colors.black) stc(colors.white) elseif colr == "colors.white" then sbc(colors.white) stc(colors.black)  end
 269.  scp(28,7)
 270.  p("TimeMachine")
 271. end
 272.  
 273. if fs.exists("/nshop/.calc") then
 274.  pfb(2, 8, 4, 8, colors.blue)
 275.  pfb(2, 9, 4, 10, colors.cyan)
 276.  stc(colors.white)
 277.  if colr == "colors.orange" then sbc(colors.orange) elseif colr == "colors.magneta" then sbc(colors.magneta) elseif colr ==
 278.  "colors.lightBlue" then sbc(colors.lightBlue) elseif colr == "colors.yellow" then sbc(colors.yellow) elseif colr == "colors.lime" then
 279.  sbc(colors.lime) elseif colr == "colors.pink" then sbc(colors.pink) elseif colr == "colors.gray" then sbc(colors.gray) elseif colr ==
 280.  "colors.lightGray" then sbc(colors.lightGray) elseif colr == "colors.purple" then sbc(colors.purple) elseif colr == "colors.blue" then
 281.  sbc(colors.blue) elseif colr == "colors.brown" then sbc(colors.brown) elseif colr == "colors.green" then sbc(colors.green) elseif colr
 282.  == "colors.red" then sbc(colors.red) elseif colr == "colors.black" then sbc(colors.black) stc(colors.white) elseif colr ==
 283.  "colors.white" then sbc(colors.white) stc(colors.black)  end
 284.  scp(2,11)
 285.  p("Kalkulator")
 286. end
 287.  
 288. local event, button, x, y = os.pullEvent("mouse_click")
 289. if x>1 and x<5 and y>3 and y<7 and fs.exists("/nshop/.exp") and button == 1 then r("/nshop/.exp") end
 290. if x>14 and x<18 and y>3 and y<7 and fs.exists("/nshop/.dg") and button == 1 then r("/nshop/.dg") end
 291. if x>27 and x<31 and y>3 and y<7 and fs.exists("/nshop/.tm") and button == 1 then r("/nshop/.tm") end
 292. if x>1 and x<5 and y>7 and y<11 and fs.exists("/nshop/.calc") and button == 1 then r("/nshop/.calc") end
 293. if x>1 and x<5 and y>3 and y<7 and fs.exists("/nshop/.exp") and button == 2 then fs.delete("/nshop/.exp") end
 294. if x>14 and x<18 and y>3 and y<7 and fs.exists("/nshop/.dg") and button == 2 then fs.delete("/nshop/.dg") end
 295. if x>27 and x<31 and y>3 and y<7 and fs.exists("/nshop/.tm") and button == 2 then fs.delete("/nshop/.tm") end
 296. if x>1 and x<5 and y>7 and y<11 and fs.exists("/nshop/.calc") and button == 2 then fs.delete("/nshop/.calc") end
 297. if x == w and y == 1 then obraz22() end
 298. if x>0 and x<6 and y == h then start() end
 299. if x == w and y == h then su() end
 300. if x == w-1 and y == h then re() end
 301.  
 302. end
 303. end
 304.  
 305. function apps()
 306. while true do
 307. sbc(colors.black)
 308. tc()
 309. sbc(colors.black)
 310. pfb(6, h, w, h, colors.blue)
 311. sbc(colors.green)
 312. stc(colors.white)
 313. scp(1,h)
 314. if colr == "colors.orange" then sbc(colors.orange) elseif colr == "colors.magneta" then sbc(colors.magneta) elseif colr == "colors.lightBlue" then sbc(colors.lightBlue) elseif colr == "colors.yellow" then sbc(colors.yellow) elseif colr == "colors.lime" then sbc(colors.lime) elseif colr == "colors.pink" then sbc(colors.pink) elseif colr == "colors.gray" then sbc(colors.gray) elseif colr == "colors.lightGray" then sbc(colors.lightGray) elseif colr == "colors.purple" then sbc(colors.purple) elseif colr == "colors.blue" then sbc(colors.blue) elseif colr == "colors.brown" then sbc(colors.brown) elseif colr == "colors.green" then sbc(colors.green) elseif colr == "colors.red" then sbc(colors.red) elseif colr == "colors.black" then sbc(colors.black) stc(colors.white) elseif colr == "colors.white" then sbc(colors.white) stc(colors.black)  end
 315. aw("Start")
 316. pfb(1, 1, w, 1, colors.blue)
 317. pdp(w, 1, colors.red)
 318. pdp(w-1, h, colors.red)
 319. pdp(w-1, h, colors.orange)
 320. scp(1,1)
 321. sbc(colors.blue)
 322. stc(colors.white)
 323. p("Zarzadzanie aplikacjami")
 324. pfb(3, 3, 5, 3, colors.gray)
 325. pdp(3, 3, colors.lightGray)
 326. scp(6,3)
 327. stc(colors.white)
 328. sbc(colors.black)
 329. miejsce = math.ceil(fs.getFreeSpace("/")/1024)
 330. p("Dysk twardy   Wolne miejsce: ", miejsce, "KB")
 331. scp(1,6)
 332. p("Aplikacje:")
 333. scp(6,8)
 334. stc(colors.white)
 335. sbc(colors.black)
 336. if fs.exists("/nshop/") then rozmiar = math.ceil(getSize("/nshop/")/1024) else
 337. scp(1,7) sbc(colors.black) stc(colors.white) p("Brak zainstalowanych aplikacji") end
 338. scp(1,5)
 339. p("Laczny rozmiar aplikacji na dysku: ", rozmiar, "KB")
 340. if fs.exists("/nshop/.exp") then pfb(3, 8, 5, 8, colors.blue) scp(6,8) stc(colors.white) sbc(colors.black) p("Eksplorator") scp(1,8) stc(colors.white) sbc(colors.red) p("X") end
 341. if fs.exists("/nshop/.dg") then pfb(3, 10, 5, 10, colors.gray) scp(6,10) stc(colors.white) sbc(colors.black) p("DGStatistics") scp(1,10) stc(colors.white) sbc(colors.red) p("X") end
 342. if fs.exists("/nshop/.tm") then pfb(3, 12, 5, 12, colors.green) scp(6,12) stc(colors.white) sbc(colors.black) p("TimeMachine") scp(1,12) stc(colors.white) sbc(colors.red) p("X") end
 343. if fs.exists("/nshop/.calc") then pfb(3, 14, 5, 14, colors.cyan) scp(6,14) stc(colors.white) sbc(colors.black) p("Kalkulator") scp(1, 14) stc(colors.white) sbc(colors.red) p("X") end
 344. local event, click, x, y = os.pullEvent("mouse_click")
 345. if x>0 and x<6 and y == h then start() end
 346. if x == 1 and y == 8 then fs.delete("/nshop/.exp") s(1)  end
 347. if x == 1 and y == 10 then fs.delete("/nshop/.dg") s(1)  end
 348. if x == 1 and y == 12 then fs.delete("/nshop/.tm") s(1)  end
 349. if x == 1 and y == 14 then fs.delete("/nshop/.calc") s(1) end
 350. if x == w and y == 1 then nust() end
 351. end
 352. end
 353.  
 354. function calc()
 355. scp(16,2)
 356. sbc(colors.white)
 357. stc(colors.black)
 358. p("Kalkulator NextUI to prosta")
 359. scp(16,3)
 360. p("aplikacja pozwalajaca na szybsze")
 361. scp(16,4)
 362. p("wykonywanie dzialan matematycznych")
 363. scp(16,10)
 364. p("Wydawca: Microcraft")
 365. pfb(16, h, w, h, colors.blue)
 366. if fs.exists("/nshop/.calc") then
 367.  scp(16,h)
 368.  sbc(colors.blue)
 369.  stc(colors.white)
 370.  write("Usun      Uruchom")
 371.  local event, click, x, y = os.pullEvent("mouse_click")
 372.  if x>15 and x<21 and y == h then fs.delete("/nshop/.calc") end
 373.  if x>25 and x<34 and y == h then r("/nshop/.calc") end
 374. else
 375.  scp(30,h)
 376.  write("Pobierz")
 377.  local event, click, x, y = os.pullEvent("mouse_click")
 378.  if x>29 and x<40 and y == h then
 379.   r("pastebin get dMjjSaKY /nshop/.calc")
 380.  end
 381. end
 382. end
 383.  
 384. function ep()
 385. scp(16,2)
 386. sbc(colors.white)
 387. stc(colors.black)
 388. p("Eksplorator dla NextUI to potezne")
 389. scp(16,3)
 390. p("a zarazem proste narzedzie do")
 391. scp(16,4)
 392. p("przegladania zawartosci dysku")
 393. scp(16,5)
 394. p("twardego. Pobierz za darmo dzisiaj!")
 395. scp(16,10)
 396. p("Wydawca: Microcraft")
 397. pfb(16, h, w, h, colors.blue)
 398. if fs.exists("/nshop/.exp") then
 399.  scp(16,h)
 400.  sbc(colors.blue)
 401.  stc(colors.white)
 402.  write("Usun      Uruchom")
 403.  local event, click, x, y = os.pullEvent("mouse_click")
 404.  if x>15 and x<21 and y == h then fs.delete("/nshop/.exp") end
 405.  if x>25 and x<34 and y == h then r("/nshop/.exp") end
 406. else
 407.  scp(30,h)
 408.  write("Pobierz")
 409.  local event, click, x, y = os.pullEvent("mouse_click")
 410.  if x>29 and x<40 then
 411.   r("pastebin get zbzF7Zu4 /nshop/.exp")
 412.  end
 413. end
 414. end
 415.  
 416.  
 417. function rc()
 418. scp(16,2)
 419. sbc(colors.white)
 420. stc(colors.black)
 421. p("ReactorControl to aplikacja,")
 422. scp(16,3)
 423. p("stworzona dla latwiejszej")
 424. scp(16,4)
 425. p("kontroli reaktorow z modyfikacji")
 426. scp(16,5)
 427. p("do Minecraft nazwanej BigReactors.")
 428. scp(16,10)
 429. p("Wydawca: Microcraft")
 430. pfb(16, h, w, h, colors.blue)
 431. scp(16,h)
 432. write("Aplikacja nie jest jeszcze dostepna")
 433. local event, click, x, y = os.pullEvent("mouse_click")
 434. end
 435.  
 436.  
 437. function tm()
 438. scp(16,2)
 439. sbc(colors.white)
 440. stc(colors.black)
 441. p("TimeMashine to aplikacja")
 442. scp(16,3)
 443. p("uruchamiajaca starsze wersje")
 444. scp(16,4)
 445. p("MineCore oraz Minedows dzieki")
 446. scp(16,5)
 447. p("NextUI API! Poznaj starsze")
 448. scp(16,6)
 449. p("systemy Microcraft bez zbednego")
 450. scp(16,7)
 451. p("zajmowania miejsca na dysku!")
 452. scp(16,8)
 453. p("Aplikacja stworzona na rocznice")
 454. scp(16,9)
 455. p("wydania MineCore 1.0!")
 456. scp(16,12)
 457. p("Wydawca: Microcraft")
 458. pfb(16, h, w, h, colors.blue)
 459. if fs.exists("/nshop/.tm") then
 460.  scp(16,h)
 461.  sbc(colors.blue)
 462.  stc(colors.white)
 463.  write("Usun      Uruchom")
 464.  local event, click, x, y = os.pullEvent("mouse_click")
 465.  if x>15 and x<21 and y == h then fs.delete("/nshop/.tm") end
 466.  if x>25 and x<34 and y == h then r("/nshop/.tm") end
 467. else
 468.  scp(30,h)
 469.  write("Pobierz")
 470.  local event, click, x, y = os.pullEvent("mouse_click")
 471.  if x>29 and x<40 and y == h then
 472.   r("pastebin get kCQLpZQS /nshop/.tm")
 473.  end
 474. end
 475. end
 476.  
 477.  
 478. function dg()
 479. scp(16,2)
 480. sbc(colors.white)
 481. stc(colors.black)
 482. p("DGStatistics to aplikacja,")
 483. scp(16,3)
 484. p("stworzona we wspolpracy z ")
 485. scp(16,4)
 486. p("serwerem Darkness Grounds ")
 487. scp(16,5)
 488. p("pokazujaca statystyki broni")
 489. scp(16,6)
 490. p("Z ich autorskiej modyfikacji!")
 491. scp(16,7)
 492. p("Pobierz juz dzis!")
 493. scp(16,10)
 494. p("Wydawca: Microcraft;DG")
 495. pfb(16, h, w, h, colors.blue)
 496. scp(16,h)
 497. if fs.exists("/nshop/.dg") then
 498.  scp(16,h)
 499.  sbc(colors.blue)
 500.  stc(colors.white)
 501.  write("Usun      Uruchom")
 502.  local event, click, x, y = os.pullEvent("mouse_click")
 503.  if x>15 and x<21 and y == h then fs.delete("/nshop/.dg") end
 504.  if x>25 and x<34 and y == h then r("/nshop/.dg") end
 505. else
 506.  scp(30,h)
 507.  write("Pobierz")
 508.  local event, click, x, y = os.pullEvent("mouse_click")
 509.  if x>29 and x<40 and y == h then
 510.   r("pastebin get qRNinxW4 /nshop/.dg")
 511.  end
 512. end
 513. end
 514.  
 515.  
 516. function kolorw()
 517. scp(1,5)
 518. if colr == "colors.orange" then sbc(colors.orange) elseif colr == "colors.magneta" then sbc(colors.magneta) elseif colr == "colors.lightBlue" then sbc(colors.lightBlue) elseif colr == "colors.yellow" then sbc(colors.yellow) elseif colr == "colors.lime" then sbc(colors.lime) elseif colr == "colors.pink" then sbc(colors.pink) elseif colr == "colors.gray" then sbc(colors.gray) elseif colr == "colors.lightGray" then sbc(colors.lightGray) elseif colr == "colors.purple" then sbc(colors.purple) elseif colr == "colors.blue" then sbc(colors.blue) elseif colr == "colors.brown" then sbc(colors.brown) elseif colr == "colors.green" then sbc(colors.green) elseif colr == "colors.red" then sbc(colors.red) elseif colr == "colors.black" then sbc(colors.black) stc(colors.white) elseif colr == "colors.white" then sbc(colors.white) stc(colors.black) end
 519. p("Obecny kolor wiodacy: ", colr)
 520. p("Wybierz nowy kolor wiodacy:")
 521. pdp(1, 7, colors.orange)
 522. pdp(2, 7, colors.lightBlue)
 523. pdp(3, 7, colors.yellow)
 524. pdp(4, 7, colors.lime)
 525. pdp(5, 7, colors.pink)
 526. pdp(6, 7, colors.gray)
 527. pdp(7, 7, colors.lightGray)
 528. pdp(8, 7, colors.purple)
 529. pdp(9, 7, colors.blue)
 530. pdp(10, 7, colors.brown)
 531. pdp(11, 7, colors.green)
 532. pdp(12, 7, colors.red)
 533. pdp(13, 7, colors.black)
 534. pdp(14, 7, colors.white)
 535. local event, click, x, y = os.pullEvent("mouse_click")
 536. if x == 1 and y == 7 then r("rm /os/.kol") local colw = fs.open("/os/.kol", "w") colw.writeLine("colors.orange") colw.close() end
 537. if x == 2 and y == 7 then r("rm /os/.kol") local colw = fs.open("/os/.kol", "w") colw.writeLine("colors.lightBlue") colw.close() end
 538. if x == 3 and y == 7 then r("rm /os/.kol") local colw = fs.open("/os/.kol", "w") colw.writeLine("colors.yellow") colw.close() end
 539. if x == 4 and y == 7 then r("rm /os/.kol") local colw = fs.open("/os/.kol", "w") colw.writeLine("colors.lime") colw.close() end
 540. if x == 5 and y == 7 then r("rm /os/.kol") local colw = fs.open("/os/.kol", "w") colw.writeLine("colors.pink") colw.close() end
 541. if x == 6 and y == 7 then r("rm /os/.kol") local colw = fs.open("/os/.kol", "w") colw.writeLine("colors.gray") colw.close() end
 542. if x == 7 and y == 7 then r("rm /os/.kol") local colw = fs.open("/os/.kol", "w") colw.writeLine("colors.lightGray") colw.close() end
 543. if x == 8 and y == 7 then r("rm /os/.kol") local colw = fs.open("/os/.kol", "w") colw.writeLine("colors.purple") colw.close() end
 544. if x == 9 and y == 7 then r("rm /os/.kol") local colw = fs.open("/os/.kol", "w") colw.writeLine("colors.blue") colw.close() end
 545. if x == 10 and y == 7 then r("rm /os/.kol") local colw = fs.open("/os/.kol", "w") colw.writeLine("colors.brown") colw.close() end
 546. if x == 11 and y == 7 then r("rm /os/.kol") local colw = fs.open("/os/.kol", "w") colw.writeLine("colors.green") colw.close() end
 547. if x == 12 and y == 7 then r("rm /os/.kol") local colw = fs.open("/os/.kol", "w") colw.writeLine("colors.red") colw.close() end
 548. if x == 13 and y == 7 then r("rm /os/.kol") local colw = fs.open("/os/.kol", "w") colw.writeLine("colors.black") colw.close() end
 549. if x == 14 and y == 7 then r("rm /os/.kol") local colw = fs.open("/os/.kol", "w") colw.writeLine("colors.white") colw.close() end
 550. end
 551.  
 552. function deskust()
 553. while true do
 554. kolor()
 555. if colr == "colors.orange" then sbc(colors.orange) elseif colr == "colors.magneta" then sbc(colors.magneta) elseif colr == "colors.lightBlue" then sbc(colors.lightBlue) elseif colr == "colors.yellow" then sbc(colors.yellow) elseif colr == "colors.lime" then sbc(colors.lime) elseif colr == "colors.pink" then sbc(colors.pink) elseif colr == "colors.gray" then sbc(colors.gray) elseif colr == "colors.lightGray" then sbc(colors.lightGray) elseif colr == "colors.purple" then sbc(colors.purple) elseif colr == "colors.blue" then sbc(colors.blue) elseif colr == "colors.brown" then sbc(colors.brown) elseif colr == "colors.green" then sbc(colors.green) elseif colr == "colors.red" then sbc(colors.red) elseif colr == "colors.black" then sbc(colors.black) stc(colors.white) elseif colr == "colors.white" then sbc(colors.white) stc(colors.black) end
 556. tc()
 557. if colr == "colors.orange" then sbc(colors.orange) elseif colr == "colors.magneta" then sbc(colors.magneta) elseif colr == "colors.lightBlue" then sbc(colors.lightBlue) elseif colr == "colors.yellow" then sbc(colors.yellow) elseif colr == "colors.lime" then sbc(colors.lime) elseif colr == "colors.pink" then sbc(colors.pink) elseif colr == "colors.gray" then sbc(colors.gray) elseif colr == "colors.lightGray" then sbc(colors.lightGray) elseif colr == "colors.purple" then sbc(colors.purple) elseif colr == "colors.blue" then sbc(colors.blue) elseif colr == "colors.brown" then sbc(colors.brown) elseif colr == "colors.green" then sbc(colors.green) elseif colr == "colors.red" then sbc(colors.red) elseif colr == "colors.black" then sbc(colors.black) stc(colors.white) elseif colr == "colors.white" then sbc(colors.white) stc(colors.black) end
 558. pfb(1, 1, w, 1, colors.blue)
 559. scp(1,1)
 560. stc(colors.white)
 561. p("Ustawienia NextUI")
 562. pdp(w,1, colors.red)
 563. if colr == "colors.orange" then sbc(colors.orange) elseif colr == "colors.magneta" then sbc(colors.magneta) elseif colr == "colors.lightBlue" then sbc(colors.lightBlue) elseif colr == "colors.yellow" then sbc(colors.yellow) elseif colr == "colors.lime" then sbc(colors.lime) elseif colr == "colors.pink" then sbc(colors.pink) elseif colr == "colors.gray" then sbc(colors.gray) elseif colr == "colors.lightGray" then sbc(colors.lightGray) elseif colr == "colors.purple" then sbc(colors.purple) elseif colr == "colors.blue" then sbc(colors.blue) elseif colr == "colors.brown" then sbc(colors.brown) elseif colr == "colors.green" then sbc(colors.green) elseif colr == "colors.red" then sbc(colors.red) elseif colr == "colors.black" then sbc(colors.black) stc(colors.white) elseif colr == "colors.white" then sbc(colors.white) stc(colors.black) end
 564.  scp(1,2)
 565.  p("Styl graficzny: Domyslny NextUI")
 566.  p("Brak dostepnych stylow")
 567.  p("Wybierz kolor wiodacy")
 568.  local event, click, x, y = os.pullEvent("mouse_click")
 569.  if x>0 and x<25 and y == 4 then kolorw() end
 570.  if x == w and y == 1 then nust() end
 571. end
 572. end
 573.  
 574.  
 575. function infust()
 576. while true do
 577. kolor()
 578. if colr == "colors.orange" then sbc(colors.orange) elseif colr == "colors.magneta" then sbc(colors.magneta) elseif colr == "colors.lightBlue" then sbc(colors.lightBlue) elseif colr == "colors.yellow" then sbc(colors.yellow) elseif colr == "colors.lime" then sbc(colors.lime) elseif colr == "colors.pink" then sbc(colors.pink) elseif colr == "colors.gray" then sbc(colors.gray) elseif colr == "colors.lightGray" then sbc(colors.lightGray) elseif colr == "colors.purple" then sbc(colors.purple) elseif colr == "colors.blue" then sbc(colors.blue) elseif colr == "colors.brown" then sbc(colors.brown) elseif colr == "colors.green" then sbc(colors.green) elseif colr == "colors.red" then sbc(colors.red) elseif colr == "colors.black" then sbc(colors.black) stc(colors.white) elseif colr == "colors.white" then sbc(colors.white) stc(colors.black) end
 579. tc()
 580. if colr == "colors.orange" then sbc(colors.orange) elseif colr == "colors.magneta" then sbc(colors.magneta) elseif colr == "colors.lightBlue" then sbc(colors.lightBlue) elseif colr == "colors.yellow" then sbc(colors.yellow) elseif colr == "colors.lime" then sbc(colors.lime) elseif colr == "colors.pink" then sbc(colors.pink) elseif colr == "colors.gray" then sbc(colors.gray) elseif colr == "colors.lightGray" then sbc(colors.lightGray) elseif colr == "colors.purple" then sbc(colors.purple) elseif colr == "colors.blue" then sbc(colors.blue) elseif colr == "colors.brown" then sbc(colors.brown) elseif colr == "colors.green" then sbc(colors.green) elseif colr == "colors.red" then sbc(colors.red) elseif colr == "colors.black" then sbc(colors.black) stc(colors.white) elseif colr == "colors.white" then sbc(colors.white) stc(colors.black) end
 581. pfb(1, 1, w, 1, colors.blue)
 582. scp(1,1)
 583. stc(colors.white)
 584. p("Ustawienia NextUI")
 585. pdp(w,1, colors.red)
 586. if colr == "colors.orange" then sbc(colors.orange) elseif colr == "colors.magneta" then sbc(colors.magneta) elseif colr == "colors.lightBlue" then sbc(colors.lightBlue) elseif colr == "colors.yellow" then sbc(colors.yellow) elseif colr == "colors.lime" then sbc(colors.lime) elseif colr == "colors.pink" then sbc(colors.pink) elseif colr == "colors.gray" then sbc(colors.gray) elseif colr == "colors.lightGray" then sbc(colors.lightGray) elseif colr == "colors.purple" then sbc(colors.purple) elseif colr == "colors.blue" then sbc(colors.blue) elseif colr == "colors.brown" then sbc(colors.brown) elseif colr == "colors.green" then sbc(colors.green) elseif colr == "colors.red" then sbc(colors.red) elseif colr == "colors.black" then sbc(colors.black) stc(colors.white) elseif colr == "colors.white" then sbc(colors.white) stc(colors.black) end
 587. scp(1,2)
 588. p("Microcraft NextUI")
 589. p("Wersja systemu: 1.92 Summer Update")
 590. zajete = math.ceil(getSize("/")/1024)
 591. wolne = math.ceil(fs.getFreeSpace("/")/1024)
 592. p("Wolne miejsce na dysku:", wolne, "KB")
 593. p("Obecna nazwa komputera: ", os.getComputerLabel())
 594. if pass == "" then log = "nie" else log = "tak" end
 595. p("Logowanie wlaczone: ", log)
 596. p("Rozdzielczosc ekranu: ", w, h)
 597. p("Wersja CraftOS: ", os.version())
 598. local event, click, x, y = os.pullEvent("mouse_click")
 599. if x == w and y == 1 then nust() end
 600. end
 601. end
 602.  
 603. function cmd()
 604. s(1)
 605. tc()
 606. sbc(colors.black)
 607. tc()
 608. sbc(colors.black)
 609. stc(colors.white)
 610. scp(1,1)
 611. p("MineCore Command Prompt")
 612. p("2018 Microcraft")
 613. p("Wpisz 'help', aby uzyskac pomoc")
 614. while true do
 615. write("./minecore/>")
 616. comm = read()
 617. if comm == "help" then
 618.  p("'ver' - wersja MineCore")
 619.  p("'next' - powrot do NextUI")
 620.  p("'nextver' - wersja NextUI")
 621.  p("'run' - uruchom plik")
 622.  p("'log' - zmiana hasla")
 623.  p("'reboot' - uruchom ponownie")
 624.  p("'shutdown' - wylacz komputer")
 625.  p("'store' - sklep z aplikacjami")
 626.  p("'craft' - powrot do CraftOS")
 627.  p("'update' - aktualizuj NextUI")
 628.  p("'dir' - lista plikow w danym folderze")
 629.  p("'res' - rozdzielczosc ekranu")
 630.  p("'set' - Ustawienia NextUI")
 631.  p("'app' - Aplikacje NextUI")
 632.  p("'mon' - NextUI Handoff Alpha")
 633.  p("'clock' - Zegar NextUI Beta")
 634.  p("'setust'")
 635. end
 636. if comm == "reboot" then re() end
 637. if comm == "shutdown" then su() end
 638. if comm == "res" then p(w, h) end
 639. if comm == "update" then r("/os/.update") end
 640. if comm == "set" then nust() end
 641. if comm == "app" then app() end
 642. if comm == "setust" then setust() end
 643. if comm == "mon" then bsodp() end
 644. if comm == "clock" then clock() end
 645. if comm == "dir" then
 646.  write(".Podaj sciezke>")
 647.  dir1 = read()
 648.  r("dir", dir1)
 649. end
 650. if comm == "store" then sklep() end
 651. if comm == "ver" then
 652.  p("Microcraft MineCore 2.01 2021.")
 653.  p("Microcraft MineUI D 1.5 2018.")
 654. end
 655. if comm == "nextver" then
 656.  p("Microcraft NextUI 1.92 2021.")
 657. end
 658. if comm == "next" then system() end
 659. if comm == "run" then
 660.  write("Wpisz sciezke pliku: ")
 661.  plik = read()
 662.  if fs.exists(plik) then r(plik) end
 663. end
 664. if comm == "log" then
 665.  write("Wpisz nowe haslo: ")
 666.  passw = read()
 667.  r("rm /os/.log2")
 668.  local pas = fs.open("/os/.log2", "w")
 669.  pass = pas.writeLine(passw)
 670.  pas.close()
 671.  p("Uruchamianie ponownie...")
 672.  s(1)
 673.  re()
 674. end
 675. end
 676. end
 677.  
 678. function setust()
 679. while true do
 680. kolor()
 681. if colr == "colors.orange" then sbc(colors.orange) elseif colr == "colors.magneta" then sbc(colors.magneta) elseif colr == "colors.lightBlue" then sbc(colors.lightBlue) elseif colr == "colors.yellow" then sbc(colors.yellow) elseif colr == "colors.lime" then sbc(colors.lime) elseif colr == "colors.pink" then sbc(colors.pink) elseif colr == "colors.gray" then sbc(colors.gray) elseif colr == "colors.lightGray" then sbc(colors.lightGray) elseif colr == "colors.purple" then sbc(colors.purple) elseif colr == "colors.blue" then sbc(colors.blue) elseif colr == "colors.brown" then sbc(colors.brown) elseif colr == "colors.green" then sbc(colors.green) elseif colr == "colors.red" then sbc(colors.red) elseif colr == "colors.black" then sbc(colors.black) stc(colors.white) elseif colr == "colors.white" then sbc(colors.white) stc(colors.black) end
 682. tc()
 683. if colr == "colors.orange" then sbc(colors.orange) elseif colr == "colors.magneta" then sbc(colors.magneta) elseif colr == "colors.lightBlue" then sbc(colors.lightBlue) elseif colr == "colors.yellow" then sbc(colors.yellow) elseif colr == "colors.lime" then sbc(colors.lime) elseif colr == "colors.pink" then sbc(colors.pink) elseif colr == "colors.gray" then sbc(colors.gray) elseif colr == "colors.lightGray" then sbc(colors.lightGray) elseif colr == "colors.purple" then sbc(colors.purple) elseif colr == "colors.blue" then sbc(colors.blue) elseif colr == "colors.brown" then sbc(colors.brown) elseif colr == "colors.green" then sbc(colors.green) elseif colr == "colors.red" then sbc(colors.red) elseif colr == "colors.black" then sbc(colors.black) stc(colors.white) elseif colr == "colors.white" then sbc(colors.white) stc(colors.black) end
 684. pfb(1, 1, w, 1, colors.blue)
 685. scp(1,1)
 686. stc(colors.white)
 687. p("Ustawienia NextUI")
 688. pdp(w,1, colors.red)
 689. if colr == "colors.orange" then sbc(colors.orange) elseif colr == "colors.magneta" then sbc(colors.magneta) elseif colr == "colors.lightBlue" then sbc(colors.lightBlue) elseif colr == "colors.yellow" then sbc(colors.yellow) elseif colr == "colors.lime" then sbc(colors.lime) elseif colr == "colors.pink" then sbc(colors.pink) elseif colr == "colors.gray" then sbc(colors.gray) elseif colr == "colors.lightGray" then sbc(colors.lightGray) elseif colr == "colors.purple" then sbc(colors.purple) elseif colr == "colors.blue" then sbc(colors.blue) elseif colr == "colors.brown" then sbc(colors.brown) elseif colr == "colors.green" then sbc(colors.green) elseif colr == "colors.red" then sbc(colors.red) elseif colr == "colors.black" then sbc(colors.black) stc(colors.white) elseif colr == "colors.white" then sbc(colors.white) stc(colors.black) end
 690. p("Zmien nazwe komputera")
 691. p("Aktualizuj system")
 692. p("Wiersz polecen")
 693. p("Zmien jezyk")
 694. p("Zegar NextUI |BETA|")
 695. local event, click, x, y = os.pullEvent("mouse_click")
 696. if x>0 and x<20 and y == 2 then
 697.  scp(1,2)
 698.   write("Wpisz nowa nazwe: ")
 699.   nazwa = read()
 700.   os.setComputerLabel(nazwa)
 701.   setust()
 702. end
 703. if x>0 and x<20 and y == 3 then r("/os/.update") end
 704. if x>0 and x<20 and y == 4 then cmd() end
 705. if x>0 and x<20 and y == 5 then r("pastebin run JQvW06m6") end
 706. if x>0 and x<20 and y == 6 then clock() end
 707. if x == w and y == 1 then nust() end
 708. end
 709. end
 710.  
 711.  
 712. function nust()
 713. while true do
 714. if colr == "colors.orange" then sbc(colors.orange) elseif colr == "colors.magneta" then sbc(colors.magneta) elseif colr == "colors.lightBlue" then sbc(colors.lightBlue) elseif colr == "colors.yellow" then sbc(colors.yellow) elseif colr == "colors.lime" then sbc(colors.lime) elseif colr == "colors.pink" then sbc(colors.pink) elseif colr == "colors.gray" then sbc(colors.gray) elseif colr == "colors.lightGray" then sbc(colors.lightGray) elseif colr == "colors.purple" then sbc(colors.purple) elseif colr == "colors.blue" then sbc(colors.blue) elseif colr == "colors.brown" then sbc(colors.brown) elseif colr == "colors.green" then sbc(colors.green) elseif colr == "colors.red" then sbc(colors.red) elseif colr == "colors.black" then sbc(colors.black) stc(colors.white) elseif colr == "colors.white" then sbc(colors.white) stc(colors.black) end
 715. tc()
 716. if colr == "colors.orange" then sbc(colors.orange) elseif colr == "colors.magneta" then sbc(colors.magneta) elseif colr == "colors.lightBlue" then sbc(colors.lightBlue) elseif colr == "colors.yellow" then sbc(colors.yellow) elseif colr == "colors.lime" then sbc(colors.lime) elseif colr == "colors.pink" then sbc(colors.pink) elseif colr == "colors.gray" then sbc(colors.gray) elseif colr == "colors.lightGray" then sbc(colors.lightGray) elseif colr == "colors.purple" then sbc(colors.purple) elseif colr == "colors.blue" then sbc(colors.blue) elseif colr == "colors.brown" then sbc(colors.brown) elseif colr == "colors.green" then sbc(colors.green) elseif colr == "colors.red" then sbc(colors.red) elseif colr == "colors.black" then sbc(colors.black) stc(colors.white) elseif colr == "colors.white" then sbc(colors.white) stc(colors.black) end
 717. pfb(1, h, w, h, colors.blue)
 718. scp(1,h)
 719. stc(colors.white)
 720. if colr == "colors.orange" then sbc(colors.orange) elseif colr == "colors.magneta" then sbc(colors.magneta) elseif colr == "colors.lightBlue" then sbc(colors.lightBlue) elseif colr == "colors.yellow" then sbc(colors.yellow) elseif colr == "colors.lime" then sbc(colors.lime) elseif colr == "colors.pink" then sbc(colors.pink) elseif colr == "colors.gray" then sbc(colors.gray) elseif colr == "colors.lightGray" then sbc(colors.lightGray) elseif colr == "colors.purple" then sbc(colors.purple) elseif colr == "colors.blue" then sbc(colors.blue) elseif colr == "colors.brown" then sbc(colors.brown) elseif colr == "colors.green" then sbc(colors.green) elseif colr == "colors.red" then sbc(colors.red) elseif colr == "colors.black" then sbc(colors.black) stc(colors.white) elseif colr == "colors.white" then sbc(colors.white) stc(colors.black) end
 721. write("Start")
 722. pdp(w-1,h, colors.red)
 723. pdp(w,h, colors.orange)
 724. pfb(1, 1, w, 1, colors.blue)
 725. scp(1,1)
 726. p("Ustawienia NextUI")
 727. pdp(w,1, colors.red)
 728. pfb(3, 4, 13, 6, colors.orange)
 729. scp(3,5)
 730. stc(colors.white)
 731. p("Informacje")
 732. pfb(27, 4, 37, 6, colors.cyan)
 733. scp(27,5)
 734. stc(colors.white)
 735. p("Biurko")
 736. pfb(15, 4, 25, 6, colors.green)
 737. scp(15,5)
 738. stc(colors.white)
 739. p("Ustawienia")
 740. pfb(39, 4, 49, 6, colors.red)
 741. scp(39,5)
 742. stc(colors.white)
 743. p("Aplikacje")
 744. local event, click, x, y = os.pullEvent("mouse_click")
 745. if x == w and y == 1 then system() end
 746. if x>0 and x<6 and y == h then start() end
 747. if x>2 and x<14 and y>3 and y<7 then infust() end
 748. if x>14 and x<26 and y>3 and y<7 then setust() end
 749. if x>26 and x<38 and y>3 and y<7 then deskust() end
 750. if x>38 and x<50 and y>3 and y<7 then apps() end
 751. end
 752. end
 753.  
 754. function res()
 755. if w<51 and h<19 then tc() p("NextUI wymaga monitora o rozdzielczosci 51x19 lub wiekszej. System nie moze dzialac na Twoim urzadzeniu. Rozdzielczosc Twojego monitora to:", w, h) elseif w == 51 and h == 19 then tryb = 1 elseif w>65 and h>25 then tryb = 2 end
 756. end
 757.  
 758. function kolor()
 759. local col = fs.open("/os/.kol", "r")
 760. colr = col.readLine()
 761. col.close()
 762. end
 763.  
 764. function ikony()
 765. while true do
 766. tc()
 767. if colr == "colors.orange" then sbc(colors.orange) elseif colr == "colors.magneta" then sbc(colors.magneta) elseif colr == "colors.lightBlue" then sbc(colors.lightBlue) elseif colr == "colors.yellow" then sbc(colors.yellow) elseif colr == "colors.lime" then sbc(colors.green) elseif colr == "colors.pink" then sbc(colors.pink) elseif colr == "colors.gray" then sbc(colors.gray) elseif colr == "colors.lightGray" then sbc(colors.lightGray) elseif colr == "colors.purple" then sbc(colors.purple) elseif colr == "colors.blue" then sbc(colors.blue) elseif colr == "colors.brown" then sbc(colors.brown) elseif colr == "colors.green" then sbc(colors.green) elseif colr == "colors.red" then sbc(colors.white) elseif colr == "colors.black" then sbc(colors.black) elseif colr == "colors.white" then sbc(colors.white) stc(colors.black) end
 768. tc()
 769. if colr == "colors.orange" then sbc(colors.orange) elseif colr == "colors.magneta" then sbc(colors.magneta) elseif colr == "colors.lightBlue" then sbc(colors.lightBlue) elseif colr == "colors.yellow" then sbc(colors.yellow) elseif colr == "colors.lime" then sbc(colors.green) elseif colr == "colors.pink" then sbc(colors.pink) elseif colr == "colors.gray" then sbc(colors.gray) elseif colr == "colors.lightGray" then sbc(colors.lightGray) elseif colr == "colors.purple" then sbc(colors.purple) elseif colr == "colors.blue" then sbc(colors.blue) elseif colr == "colors.brown" then sbc(colors.brown) elseif colr == "colors.green" then sbc(colors.green) elseif colr == "colors.red" then sbc(colors.white) elseif colr == "colors.black" then sbc(colors.black) elseif colr == "colors.white" then sbc(colors.white) stc(colors.black) end
 770. stc(colors.white)
 771. pfb(1, 1, w, 1, colors.gray)
 772. pdp(w, 1, colors.red)
 773. sbc(colors.gray)
 774. scp(1,1)
 775. p("Tworzenie ikon NextUI 2.0 Beta")
 776. scp(1,2)
 777. stc(colors.white)
 778. if colr == "colors.orange" then sbc(colors.orange) elseif colr == "colors.magneta" then sbc(colors.magneta) elseif colr == "colors.lightBlue" then sbc(colors.lightBlue) elseif colr == "colors.yellow" then sbc(colors.yellow) elseif colr == "colors.lime" then sbc(colors.lime) elseif colr == "colors.pink" then sbc(colors.pink) elseif colr == "colors.gray" then sbc(colors.gray) elseif colr == "colors.lightGray" then sbc(colors.lightGray) elseif colr == "colors.purple" then sbc(colors.purple) elseif colr == "colors.blue" then sbc(colors.blue) elseif colr == "colors.brown" then sbc(colors.brown) elseif colr == "colors.green" then sbc(colors.green) elseif colr == "colors.red" then sbc(colors.red) elseif colr == "colors.black" then sbc(colors.black) elseif colr == "colors.white" then sbc(colors.white) stc(colors.black) end
 779. p("Witamy w kreatorze ikon. Wybierz miejsce na ikone:")
 780. if fs.exists("/os/iko/.ico1") then iko1 = "Zajete" else iko1 = "Wolne" end
 781. if fs.exists("/os/iko/.ico2") then iko2 = "Zajete" else iko2 = "Wolne" end
 782. if fs.exists("/os/iko/.ico3") then iko3 = "Zajete" else iko3 = "Wolne" end
 783. scp(1,6)
 784. p("Ikona 1: ", iko1)
 785. p("Ikona 2: ", iko2)
 786. p("Ikona 3: ", iko3)
 787. local event, click, x, y = os.pullEvent("mouse_click")
 788. if x == w and y == 1 then system() end
 789.  
 790. if x>0 and x<20 and y == 6 and iko1 == "Wolne" then
 791.  scp(1,10)
 792.  p("Wpisz sciezke skrotu: ")
 793.  write(".>")
 794.  sciezka = read()
 795.  p("Wpisz nazwe skrotu: ")
 796.  nazwa = read()
 797.  local iko1s = fs.open("/os/iko/.ico1", "w")
 798.  iko1s.writeLine(sciezka)
 799.  iko1s.close()
 800.  local iko1n = fs.open("/os/iko/.ico1n", "w")
 801.  iko1n.writeLine(nazwa)
 802.  iko1n.close()
 803. end
 804. if x>0 and x<20 and y == 8 and iko3 == "Wolne" then
 805.  scp(1,10)
 806.  p("Wpisz sciezke skrotu: ")
 807.  write(".>")
 808.  sciezka = read()
 809.  p("Wpisz nazwe skrotu: ")
 810.  nazwa = read()
 811.  local ikon3 = fs.open("/os/iko/.ico3", "w")
 812.  ikon3.writeLine(sciezka)
 813.  ikon3.close()
 814.  local ikon3n = fs.open("/os/iko/.ico3n", "w")
 815.  ikon3n.writeLine(nazwa)
 816.  ikon3n.close()
 817. end
 818. if x>0 and x<20 and y == 7 and iko2 == "Wolne" then
 819.  scp(1,10)
 820.  p("Wpisz sciezke skrotu: ")
 821.  write(".>")
 822.  sciezka = read()
 823.  p("Wpisz nazwe skrotu: ")
 824.  nazwa = read()
 825.  local ikon2 = fs.open("/os/iko/.ico2", "w")
 826.  ikon2.writeLine(sciezka)
 827.  ikon2.close()
 828.  local ikon2n = fs.open("/os/iko/.ico2n", "w")
 829.  ikon2n.writeLine(nazwa)
 830.  ikon2n.close()
 831. end
 832. if x>0 and x<20 and y == 6 and iko1 == "Zajete" then
 833.  fs.delete("/os/iko/.ico1")
 834.  fs.delete("/os/iko/.ico1n")
 835. end
 836. if x>0 and x<20 and y == 7 and iko2 == "Zajete" then
 837.  fs.delete("/os/iko/.ico2")
 838.  fs.delete("/os/iko/.ico2n")
 839. end
 840. if x>0 and x<20 and y == 8 and iko3 == "Zajete" then
 841.  fs.delete("/os/iko/.ico3")
 842.  fs.delete("/os/iko/.ico3n")
 843. end
 844. end
 845. end
 846.  
 847.  
 848. function start()
 849. pfb(1, h-5, 20, h-1, colors.black)
 850. scp(1, h-5)
 851. sbc(colors.white)
 852. stc(colors.black)
 853. p("NextUI 1.92 Start   ")
 854. sbc(colors.black)
 855. stc(colors.white)
 856. scp(1, h-4)
 857. p("nextStore 2.0       ")
 858. p("Powrot do CraftOS   ")
 859. p("Ustawienia          ")
 860. p("Ikony biurka        ")
 861. local event, click, x, y = os.pullEvent("mouse_click")
 862. if x>0 and x<21 and y == h-1 then ikony() end
 863. if x>0 and x<21 and y == h-2 then nust() end
 864. if x>0 and x<21 and y == h-3 then
 865.  tc()
 866.  s(1)
 867.  scp(1,1)
 868.  error("Opuszczono NextUI 1.91")
 869. end
 870. if x>0 and x<21 and y == h-4 then nextstore() end
 871. end
 872. function pulpit()
 873. sbc(colors.cyan)
 874. tc()
 875. sbc(colors.cyan)
 876. local obraz = pul("/os/.pulpit")
 877. pud(obraz, 5, 3)
 878. stc(colors.white)
 879. if colr == "colors.orange" then pfb(1, 1, w, 1, colors.orange) elseif colr == "colors.magneta" then pfb(1, 1, w, 1, colors.magneta) elseif colr == "colors.lightBlue" then pfb(1, 1, w, 1, colors.lightBlue) elseif colr == "colors.yellow" then pfb(1, 1, w, 1, colors.yellow) elseif colr == "colors.lime" then pfb(1, 1, w, 1, colors.lime) elseif colr == "colors.pink" then pfb(1, 1, w, 1, colors.pink) elseif colr == "colors.gray" then pfb(1, 1, w, 1, colors.gray) elseif colr == "colors.lightGray" then pfb(1, 1, w, 1, colors.lightGray) elseif colr == "colors.purple" then pfb(1, 1, w, 1, colors.purple) elseif colr == "colors.blue" then pfb(1, 1, w, 1, colors.blue) elseif colr == "colors.brown" then pfb(1, 1, w, 1, colors.brown) elseif colr == "colors.green" then pfb(1, 1, w, 1, colors.green) elseif colr == "colors.red" then pfb(1, 1, w, 1, colors.red) elseif colr == "colors.black" then pfb(1, 1, w, 1, colors.black) stc(colors.white) elseif colr == "colors.white" then pfb(1, 1, w, 1, colors.white) stc(colors.black) end
 880. if colr == "colors.white" then stc(colors.black) else stc(colors.white) end
 881. scp(1,1)
 882. p("NextUI 1.92 Summer Update")
 883. scp(1,h)
 884. if colr == "colors.orange" then sbc(colors.orange) elseif colr == "colors.magneta" then sbc(colors.magneta) elseif colr == "colors.lightBlue" then sbc(colors.lightBlue) elseif colr == "colors.yellow" then sbc(colors.yellow) elseif colr == "colors.lime" then sbc(colors.lime) elseif colr == "colors.pink" then sbc(colors.pink) elseif colr == "colors.gray" then sbc(colors.gray) elseif colr == "colors.lightGray" then sbc(colors.lightGray) elseif colr == "colors.purple" then sbc(colors.purple) elseif colr == "colors.blue" then sbc(colors.blue) elseif colr == "colors.brown" then sbc(colors.brown) elseif colr == "colors.green" then sbc(colors.green) elseif colr == "colors.red" then sbc(colors.red) elseif colr == "colors.black" then sbc(colors.black) stc(colors.white) elseif colr == "colors.white" then sbc(colors.white) stc(colors.black) end
 885. write("Start")
 886. pfb(6, h, w, h, colors.blue)
 887. scp(w-12,h)
 888. if colr == "colors.orange" then sbc(colors.orange) elseif colr == "colors.magneta" then sbc(colors.magneta) elseif colr == "colors.lightBlue" then sbc(colors.lightBlue) elseif colr == "colors.yellow" then sbc(colors.yellow) elseif colr == "colors.lime" then sbc(colors.lime) elseif colr == "colors.pink" then sbc(colors.pink) elseif colr == "colors.gray" then sbc(colors.gray) elseif colr == "colors.lightGray" then sbc(colors.lightGray) elseif colr == "colors.purple" then sbc(colors.purple) elseif colr == "colors.blue" then sbc(colors.blue) elseif colr == "colors.brown" then sbc(colors.brown) elseif colr == "colors.green" then sbc(colors.green) elseif colr == "colors.red" then sbc(colors.red) elseif colr == "colors.black" then sbc(colors.black) stc(colors.white) elseif colr == "colors.white" then sbc(colors.white) stc(colors.black) end
 889. write("Aplikacje")
 890. pdp(w, h, colors.red)
 891. pdp(w-1, h, colors.orange)
 892. end
 893.  
 894. function getSize(path)
 895.   local size = 0
 896.   for _, file in ipairs(fs.list(path)) do
 897.     if fs.isDir(fs.combine(path, file)) then
 898.       size = size + getSize(fs.combine(path, file))
 899.     else
 900.       size = size + fs.getSize(fs.combine(path, file))
 901.     end
 902.   end
 903.   return size
 904. end
 905.  
 906. function nextstore()
 907. while true do
 908. res()
 909. sbc(colors.white)
 910. tc()
 911. sbc(colors.white)
 912.  
 913. sbc(colors.black)
 914. stc(colors.white)
 915. scp(1,1)
 916. p("Start")
 917. pdp(w,h,colors.red)
 918. pdp(w-1,h,colors.orange)
 919. pfb(1,1,w,1,colors.blue)
 920. scp(1,1)
 921. stc(colors.white)
 922. p("nextStore 2.0")
 923. pdp(w,1, colors.red)
 924. sbc(colors.white)
 925. stc(colors.black)
 926. scp(1,2)
 927. p("Eksplorator")
 928. p("DGStatistics")
 929. p("ReactorControl")
 930. p("TimeMashine")
 931. p("Kalkulator")
 932. scp(1,h-1)
 933. p("Wolne miejsce:")
 934. miejsce = math.ceil(fs.getFreeSpace("/")/1024)
 935. write(fs.getFreeSpace("/")/1024, "KB")
 936. local event, click, x, y = os.pullEvent("mouse_click")
 937. if x>0 and x<16 and y == 2 then ep() end
 938. if x>0 and x<16 and y == 3 then dg() end
 939. if x>0 and x<16 and y == 4 then rc() end
 940. if x>0 and x<16 and y == 5 then tm() end
 941. if x>0 and x<16 and y == 6 then calc() end
 942. if x == w and y == 1 then system() end
 943. pdp(w,1, colors.red)
 944. end
 945. end
 946.  
 947. function mysz()
 948. local event, button, x, y = os.pullEvent("mouse_click")
 949. if x == w and y == h then su() end
 950. if x == w-1 and y == h then re() end
 951. if x>0 and x<6 and y == h and button == 1 then start() end
 952. if x>0 and x<6 and y == h and button == 2 then cmd() end
 953. if x<w-1 and x>w-13 and y == h then obraz22() end
 954. end
 955.  
 956.  
 957. function clock()
 958. while true do
 959. if colr == "colors.orange" then sbc(colors.orange) elseif colr == "colors.magneta" then sbc(colors.magneta) elseif colr == "colors.lightBlue" then sbc(colors.lightBlue) elseif colr == "colors.yellow" then sbc(colors.yellow) elseif colr == "colors.lime" then sbc(colors.lime) elseif colr == "colors.pink" then sbc(colors.pink) elseif colr == "colors.gray" then sbc(colors.gray) elseif colr == "colors.lightGray" then sbc(colors.lightGray) elseif colr == "colors.purple" then sbc(colors.purple) elseif colr == "colors.blue" then sbc(colors.blue) elseif colr == "colors.brown" then sbc(colors.brown) elseif colr == "colors.green" then sbc(colors.green) elseif colr == "colors.red" then sbc(colors.red) elseif colr == "colors.black" then sbc(colors.black) stc(colors.white) elseif colr == "colors.white" then sbc(colors.white) stc(colors.black) end
 960. tc()
 961. if colr == "colors.orange" then sbc(colors.orange) elseif colr == "colors.magneta" then sbc(colors.magneta) elseif colr == "colors.lightBlue" then sbc(colors.lightBlue) elseif colr == "colors.yellow" then sbc(colors.yellow) elseif colr == "colors.lime" then sbc(colors.lime) elseif colr == "colors.pink" then sbc(colors.pink) elseif colr == "colors.gray" then sbc(colors.gray) elseif colr == "colors.lightGray" then sbc(colors.lightGray) elseif colr == "colors.purple" then sbc(colors.purple) elseif colr == "colors.blue" then sbc(colors.blue) elseif colr == "colors.brown" then sbc(colors.brown) elseif colr == "colors.green" then sbc(colors.green) elseif colr == "colors.red" then sbc(colors.red) elseif colr == "colors.black" then sbc(colors.black) stc(colors.white) elseif colr == "colors.white" then sbc(colors.white) stc(colors.black) end
 962. pfb(1,1,w,1,colors.blue)
 963. scp(1,1)
 964. p("Zegar NextUI Beta")
 965. pdp(w,1,colors.red)
 966. scp(1,2)
 967. if fse("/os/.false") then
 968. clo = "false"
 969. elseif fse("/os/.true") then clo = "true"
 970. else
 971.  local op1 = fs.open("/os/.false", "w")
 972.  op1.writeLine("false")
 973.  op1.close()
 974.  clo = "false"
 975. end
 976. if colr == "colors.orange" then sbc(colors.orange) elseif colr == "colors.magneta" then sbc(colors.magneta) elseif colr == "colors.lightBlue" then sbc(colors.lightBlue) elseif colr == "colors.yellow" then sbc(colors.yellow) elseif colr == "colors.lime" then sbc(colors.lime) elseif colr == "colors.pink" then sbc(colors.pink) elseif colr == "colors.gray" then sbc(colors.gray) elseif colr == "colors.lightGray" then sbc(colors.lightGray) elseif colr == "colors.purple" then sbc(colors.purple) elseif colr == "colors.blue" then sbc(colors.blue) elseif colr == "colors.brown" then sbc(colors.brown) elseif colr == "colors.green" then sbc(colors.green) elseif colr == "colors.red" then sbc(colors.red) elseif colr == "colors.black" then sbc(colors.black) stc(colors.white) elseif colr == "colors.white" then sbc(colors.white) stc(colors.black) end
 977. scp(1,2)
 978. p("Zmiany tutaj wprowadzone wymagaja ponownego uruchomienia, aby przyniosly oczekiwany efekt.")
 979. if clo == "false" then scp(1,5) sbc(colors.black) stc(colors.red) p("Wylaczony") elseif clo == "true" then scp(1,5) sbc(colors.black) stc(colors.green) p("Wlaczony") end
 980. local event, button, x, y = os.pullEvent("mouse_click")
 981. if x == w and y == 1 then setust() end
 982. if x>0 and x<20 and y == 5 and clo == "false" then
 983.  fs.delete("/os/.false")
 984.  local op2 = fs.open("/os/.true", "w")
 985.  op2.writeLine("true")
 986.  op2.close()
 987.  clock()
 988. end
 989. if x>0 and x<20 and y == 5 and clo == "true" then
 990.  fs.delete("/os/.true")
 991.  local op3 = fs.open("/os/.false", "w")
 992.  op3.writeLine("false")
 993.  op3.close()
 994.  clock()
 995. end
 996. end
 997. end
 998.  
 999. function godz()
 1000. while true do
 1001. scp(w-6,1)
 1002. stc(colors.white)
 1003. if colr == "colors.orange" then sbc(colors.orange) elseif colr == "colors.magneta" then sbc(colors.magneta) elseif colr == "colors.lightBlue" then sbc(colors.lightBlue) elseif colr == "colors.yellow" then sbc(colors.yellow) elseif colr == "colors.lime" then sbc(colors.lime) elseif colr == "colors.pink" then sbc(colors.pink) elseif colr == "colors.gray" then sbc(colors.gray) elseif colr == "colors.lightGray" then sbc(colors.lightGray) elseif colr == "colors.purple" then sbc(colors.purple) elseif colr == "colors.blue" then sbc(colors.blue) elseif colr == "colors.brown" then sbc(colors.brown) elseif colr == "colors.green" then sbc(colors.green) elseif colr == "colors.red" then sbc(colors.red) elseif colr == "colors.black" then sbc(colors.black) stc(colors.white) elseif colr == "colors.white" then sbc(colors.white) stc(colors.black) end
 1004. print( textutils.formatTime(os.time("local"), true ) )
 1005. s(1)
 1006. end
 1007. end
 1008.  
 1009. function z1()
 1010. if fse("/os/.false") then
 1011. clo = "false"
 1012. elseif fse("/os/.true") then clo = "true"
 1013. else
 1014.  local op1 = fs.open("/os/.false", "w")
 1015.  op1.writeLine("false")
 1016.  op1.close()
 1017.  clo = "false"
 1018. end
 1019. end
 1020.  
 1021. function z2()
 1022. if fse("/os/.false") then
 1023. clo = "false"
 1024. elseif fse("/os/.true") then clo = "true"
 1025. else
 1026.  local op1 = fs.open("/os/.false", "w")
 1027.  op1.writeLine("false")
 1028.  op1.close()
 1029.  clo = "false"
 1030. end
 1031. end
 1032.  
 1033.  
 1034. function sys1()
 1035. while true do
 1036. kolor()
 1037. pulpit()
 1038. parallel.waitForAny(godz, mysz)
 1039. end
 1040. end
 1041.  
 1042.  
 1043. function sys2()
 1044. while true do
 1045. kolor()
 1046. pulpit()
 1047. mysz()
 1048. end
 1049. end
 1050.  
 1051. function clo3()
 1052. z1()
 1053. if clo == "true" then
 1054. local function system(...) return sys1(...) end
 1055. elseif clo == "false" or clo == nil then
 1056. local function system(...) return sys2(...) end
 1057. end
 1058. p(clo)
 1059. s(2)
 1060. end
 1061.  
 1062. function system()
 1063. z1()
 1064. if clo == "true" then sys1()
 1065. elseif clo == "false" then sys2()
 1066. end
 1067. end
 1068.  
 1069. function monitor()
 1070. local monitor = peripheral.find("monitor")
 1071. if monitor then
 1072. tc()
 1073. pfb(1,1,w,h,colors.black)
 1074. stc(colors.white)
 1075. scp(1,1)
 1076. p("NextUI wykryl zewnetrzny wyswietlacz, wybierz gdzie wyswietlane ma byc Biurko NextUI.")
 1077. scp(1,3)
 1078. p("Wyswietlacz wewnetrzny")
 1079. scp(1,5)
 1080. p("Monitor")
 1081. end
 1082. end
 1083.  
 1084. function obraz22()
 1085. while true do
 1086. tc()
 1087. sbc(colors.black)
 1088. tc()
 1089. sbc(colors.black)
 1090. pfb(1,1,w,1,colors.blue)
 1091. pfb(1,h,w,h,colors.blue)
 1092. scp(1,h)
 1093. if colr == "colors.orange" then sbc(colors.orange) elseif colr == "colors.magneta" then sbc(colors.magneta) elseif colr == "colors.lightBlue" then sbc(colors.lightBlue) elseif colr == "colors.yellow" then sbc(colors.yellow) elseif colr == "colors.lime" then sbc(colors.lime) elseif colr == "colors.pink" then sbc(colors.pink) elseif colr == "colors.gray" then sbc(colors.gray) elseif colr == "colors.lightGray" then sbc(colors.lightGray) elseif colr == "colors.purple" then sbc(colors.purple) elseif colr == "colors.blue" then sbc(colors.blue) elseif colr == "colors.brown" then sbc(colors.brown) elseif colr == "colors.green" then sbc(colors.green) elseif colr == "colors.red" then sbc(colors.red) elseif colr == "colors.black" then sbc(colors.black) stc(colors.white) elseif colr == "colors.white" then sbc(colors.white) stc(colors.black) end
 1094. write("Start")
 1095. scp(1,1)
 1096. sbc(colors.blue)
 1097. stc(colors.white)
 1098. p("Aplikacje NextUI")
 1099. scp(1,2)
 1100. sbc(colors.black)
 1101. p("Aplikacje      ")
 1102. p("Gry            ")
 1103. p("Sklep          ")
 1104. pfb(16,2,16,h,colors.blue)
 1105. pdp(w,h,colors.red)
 1106. pdp(w-1,h,colors.orange)
 1107. pdp(w,1,colors.red)
 1108. local event, button, x, y = os.pullEvent("mouse_click")
 1109. if x == w and y == 1 then system() end
 1110. if x>0 and x<15 and y == 2 then apps11() end
 1111. if x>0 and x<15 and y == 3 then apps22() end
 1112. if x>0 and x<15 and y == 4 then app() end
 1113. if x>0 and x<6 and y == h then start() end
 1114. end
 1115. end
 1116.  
 1117. function apps11()
 1118. pfb(18,3,20,5,colors.orange)
 1119. scp(18,6)
 1120. sbc(colors.black)
 1121. stc(colors.white)
 1122. p("LuaIDE")
 1123. pfb(25,3,27,5,colors.green)
 1124. scp(25,6)
 1125. sbc(colors.black)
 1126. stc(colors.white)
 1127. p("Paint")
 1128. if fse("/os/iko/.ico1") and fse("/os/iko/.ico1n") then
 1129. local iko1 = fs.open("/os/iko/.ico1", "r")
 1130. iko1p = iko1.readLine()
 1131. iko1.close()
 1132. local iko1n = fs.open("/os/iko/.ico1n", "r")
 1133. iko1pn = iko1n.readLine()
 1134. iko1n.close()
 1135. pfb(17, h-6, 19, h-4, colors.purple)
 1136. scp(17,h-3)
 1137.  if colr == "colors.orange" then sbc(colors.orange) elseif colr == "colors.magneta" then sbc(colors.magneta) elseif colr ==
 1138.  "colors.lightBlue" then sbc(colors.lightBlue) elseif colr == "colors.yellow" then sbc(colors.yellow) elseif colr == "colors.lime" then
 1139.  sbc(colors.lime) elseif colr == "colors.pink" then sbc(colors.pink) elseif colr == "colors.gray" then sbc(colors.gray) elseif colr ==
 1140.  "colors.lightGray" then sbc(colors.lightGray) elseif colr == "colors.purple" then sbc(colors.purple) elseif colr == "colors.blue" then
 1141.  sbc(colors.blue) elseif colr == "colors.brown" then sbc(colors.brown) elseif colr == "colors.green" then sbc(colors.green) elseif colr
 1142.  == "colors.red" then sbc(colors.red) elseif colr == "colors.black" then sbc(colors.black) stc(colors.white) elseif colr ==
 1143.  "colors.white" then sbc(colors.white) stc(colors.black)  end
 1144. p(iko1pn)
 1145. end
 1146.  
 1147. if fse("/os/iko/.ico2") and fse("/os/iko/.ico2n") then
 1148. local iko2 = fs.open("/os/iko/.ico2", "r")
 1149. iko2p = iko2.readLine()
 1150. iko2.close()
 1151. local iko2n = fs.open("/os/iko/.ico2n", "r")
 1152. iko2pn = iko2n.readLine()
 1153. iko2n.close()
 1154. pfb(28, h-6, 30, h-4, colors.green)
 1155. scp(28,h-3)
 1156.  if colr == "colors.orange" then sbc(colors.orange) elseif colr == "colors.magneta" then sbc(colors.magneta) elseif colr ==
 1157.  "colors.lightBlue" then sbc(colors.lightBlue) elseif colr == "colors.yellow" then sbc(colors.yellow) elseif colr == "colors.lime" then
 1158.  sbc(colors.lime) elseif colr == "colors.pink" then sbc(colors.pink) elseif colr == "colors.gray" then sbc(colors.gray) elseif colr ==
 1159.  "colors.lightGray" then sbc(colors.lightGray) elseif colr == "colors.purple" then sbc(colors.purple) elseif colr == "colors.blue" then
 1160.  sbc(colors.blue) elseif colr == "colors.brown" then sbc(colors.brown) elseif colr == "colors.green" then sbc(colors.green) elseif colr
 1161.  == "colors.red" then sbc(colors.red) elseif colr == "colors.black" then sbc(colors.black) stc(colors.white) elseif colr ==
 1162.  "colors.white" then sbc(colors.white) stc(colors.black)  end
 1163. p(iko2pn)
 1164. end
 1165.  
 1166. if fse("/os/iko/.ico3") and fse("/os/iko/.ico3n") then
 1167. local iko3 = fs.open("/os/iko/.ico3", "r")
 1168. iko3p = iko3.readLine()
 1169. iko3.close()
 1170. local iko3n = fs.open("/os/iko/.ico3n", "r")
 1171. iko3pn = iko3n.readLine()
 1172. iko3n.close()
 1173. pfb(39, h-6, 41, h-4, colors.orange)
 1174. scp(39,h-3)
 1175.  if colr == "colors.orange" then sbc(colors.orange) elseif colr == "colors.magneta" then sbc(colors.magneta) elseif colr ==
 1176.  "colors.lightBlue" then sbc(colors.lightBlue) elseif colr == "colors.yellow" then sbc(colors.yellow) elseif colr == "colors.lime" then
 1177.  sbc(colors.lime) elseif colr == "colors.pink" then sbc(colors.pink) elseif colr == "colors.gray" then sbc(colors.gray) elseif colr ==
 1178.  "colors.lightGray" then sbc(colors.lightGray) elseif colr == "colors.purple" then sbc(colors.purple) elseif colr == "colors.blue" then
 1179.  sbc(colors.blue) elseif colr == "colors.brown" then sbc(colors.brown) elseif colr == "colors.green" then sbc(colors.green) elseif colr
 1180.  == "colors.red" then sbc(colors.red) elseif colr == "colors.black" then sbc(colors.black) stc(colors.white) elseif colr ==
 1181.  "colors.white" then sbc(colors.white) stc(colors.black)  end
 1182. p(iko3pn)
 1183. end
 1184. local event, click, x, y = os.pullEvent("mouse_click")
 1185. if x == w and y == 1 then obraz22() end
 1186. if x>17 and x<24 and y>2 and y<7 then if fse("/os/.luaide) then r("/os/.luaide") else bsodf() end obraz22() end
 1187. if x>24 and x<30 and y>2 and y<7 then if fse("/os/.paint") then r("/os/.paint") else bsodf() end obraz22() end
 1188. end
 1189.  
 1190. function apps22()
 1191. pfb(18,3,20,5,colors.cyan)
 1192. scp(18,6)
 1193. sbc(colors.black)
 1194. stc(colors.white)
 1195. p("2048")
 1196. pfb(25,3,27,5,colors.blue)
 1197. scp(25,6)
 1198. sbc(colors.black)
 1199. stc(colors.white)
 1200. p("Snake")
 1201. local event, click, x, y = os.pullEvent("mouse_click")
 1202. if x == w and y == 1 then obraz22() end
 1203. if x>17 and x<24 and y>2 and y<7 then if fse("/os/.2048") then r("/os/.2048") end obraz22() end
 1204. if x>24 and x<30 and y>2 and y<7 then r("worm") obraz22() end
 1205. end
 1206.  
 1207. if fse("/os/.19") then
 1208. res()
 1209. system()
 1210. else
 1211. a = fs.open("/os/.19", "w")
 1212. as = a.writeLine("NextUI 1.92")
 1213. a.close()
 1214. s(1)
 1215. tc()
 1216. scp(1,1)
 1217. p("NextUI 1.92 first boot configuration complete.")
 1218. s(1)
 1219. res()
 1220. system()
 1221. end
RAW Paste Data