Kribo

Klima-hele-koden-korrigert

Jun 14th, 2020
114
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. # -*- coding: utf-8 -*-
 2. """
 3. Created on Tue May 19 20:18:00 2020
 4.  
 5. @author: kribo
 6. """
 7.  
 8. # -*- coding: utf-8 -*-
 9. """
 10. Created on Sat Apr 25 14:36:29 2020
 11.  
 12. @author: eirik
 13. """
 14. import numpy as np
 15. import matplotlib.pyplot as plt
 16.  
 17. #Introduksjonstekst til den som bruker programmet
 18. print("Prognosene viser at temperaturen i verden vil stige med rundt 2 grader fram mot 2050. Dette skyldes i stor grad utslipp av CO2. \
 19. En av konsekvensene av økningen vil være at havnivået stiger, noe som fører til at opp mot 110 millioner mennesker vil miste hjemmene sine. \
 20. Men det finnes tiltak vi kan iverksette. I denne simuleringen er du verdensleder, og hvert femte år skal du velge et nytt tiltak. \
 21. Noen tiltak har større effekt enn andre, så valgene dine har store konsekvenser for hvordan verden vil se ut i fremtida. Lykke til! \n")
 22.  
 23. #Legger inn årlige besparelser for ulike tiltak
 24. Tiltaksliste = ["Helse og utdanning i fattige land", 85.42/30, "Plantebasert kosthold", 65.01/30, "Redusere matsvinn", 87.45/30, \
 25.                 "Forbedre aircondition", 57.75/30, "Forbedre kjøleskap", 43.53/30, "Regnskogsplanting", 54.45/30, "Vindkraft på land", 47.21/30]
 26. Spartliste = [0]
 27.  
 28. #Prognose for maksverdier i 2050
 29. TempSluttAr = 2
 30. Flyktninger = 110
 31. CO2prAr = 50
 32.  
 33.  
 34. #La bruker velge et tiltak hvert femte år. Legg CO2-besparelsen for tiltaket til Spartliste
 35. #og slett tiltaket fra Tiltaksliste.
 36. Spart = 0
 37. for i in range(30, 0, -5):
 38.     print("Mulige tiltak år", 2050-i)
 39.     for n in range(0, len(Tiltaksliste),2):
 40.         print(int((n+2)/2), Tiltaksliste[n])
 41.     Tiltak = int(input("Skriv inn tallet på tiltaket du vil iverksette: "))
 42.     Spart = Spart + (Tiltaksliste[Tiltak*2-1]*i)
 43.     Spartliste.append(Tiltaksliste[Tiltak*2-1]*5)
 44.     del Tiltaksliste[Tiltak*2-2]
 45.     del Tiltaksliste[Tiltak*2-2]
 46.  
 47. #Regne ut kumulative tall til graf
 48. Kum1 = np.cumsum(Spartliste)
 49. Kum2 = np.cumsum(Kum1)
 50. xliste = [2020, 2025, 2030, 2035, 2040, 2045, 2050]
 51.  
 52. #Graf over CO2-utslipp
 53. xlist = xliste
 54. MaxCO2list = [0, CO2prAr*5, CO2prAr*10, CO2prAr*15, CO2prAr*20, CO2prAr*25, CO2prAr*30]
 55. fig = plt.figure()
 56. ax1 = fig.add_subplot(111)
 57. ax1.grid(True)
 58. plt.title("CO2-utslipp")
 59. plt.xlabel("Årstall")
 60. plt.ylabel("Totalt utslipp siden 2020 i gigatonn")
 61.  
 62. ax1.plot(xlist,MaxCO2list, label="Forventet utvikling")
 63. ax1.plot(xlist,MaxCO2list - Kum2, label="Utvikling etter tiltak")
 64. plt.legend()
 65. plt.show()
 66.  
 67. #Grat over temperaturstigning
 68. xlist = xliste
 69. MaxTmplist = [0, TempSluttAr/6, TempSluttAr*2/6, 3*TempSluttAr/6, 4*TempSluttAr/6, 5*TempSluttAr/6, TempSluttAr]
 70. fig = plt.figure()
 71. ax1 = fig.add_subplot(111)
 72. ax1.grid(True)
 73. plt.title("Økning i temperatur")
 74. plt.xlabel("Årstall")
 75. plt.ylabel("Grader Celsius")
 76.  
 77. ax1.plot(xlist,MaxTmplist, label="Forventet utvikling")
 78. f=[0]
 79. for i in range (1,len(MaxCO2list), 1):
 80.     f.append((MaxCO2list[i] - Kum2[i])/MaxCO2list[i]*MaxTmplist[i])
 81. ax1.plot(xlist, f, label="Utvikling etter tiltak")
 82. plt.legend()
 83. plt.show()
 84.  
 85. #Grat over økning i klimaflyktninger
 86. xlist = xliste
 87. MaxFlyktlist = [0, Flyktninger/6, 2*Flyktninger/6, 3*Flyktninger/6, 4*Flyktninger/6, 5*Flyktninger/6, Flyktninger]
 88. fig = plt.figure()
 89. ax1 = fig.add_subplot(111)
 90. ax1.grid(True)
 91. plt.title("Økning i klimaflyktninger")
 92. plt.xlabel("Årstall")
 93. plt.ylabel("Millioner mennesker")
 94.  
 95. ax1.plot(xlist, MaxFlyktlist, label="Forventet utvikling")
 96. g=[0]
 97. for i in range (1,len(MaxCO2list), 1):
 98.     g.append((MaxCO2list[i] - Kum2[i])/MaxCO2list[i]*MaxFlyktlist[i])
 99. ax1.plot(xlist, g, label="Utvikling etter tiltak")
 100. plt.legend()
 101. plt.show()
 102.  
 103. print("Gratulerer! Du klarte å redusere forventet utslipp med ", "%.2f" % Spart, "gigatonn CO2. Temperaturen steg bare med","%.2f" % f[6], \
 104.       "grader og ", "%.2f" % (Flyktninger - g[6]), "millioner mennesker kan takke deg for at de ikke er blitt klimaflyktninger!")
 105.  
 106. if (Spart > 256.7):
 107.     print("Veldig bra! Du valgte alltid de tiltakene som ga størst effekt!")
 108. else:
 109.     print("Bra forsøk! Du valgte godt, men det fantes mer effektive tiltak.")
RAW Paste Data