datafile

11 tháng 5 ngày (Beat) 11 tháng 5 ngày (Beat) - Nguyễn Đặng Châu Anh | HoatHinh.tv | 7IRMVn2M7AUh

Sep 15th, 2021
936
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Lời bài hát 11 tháng 5 ngày (Beat)  11 tháng 5 ngày (Beat) - Nguyễn Đặng Châu Anh  | HoatHinh.tv | 7IRMVn2M7AUh Lyrics up by vnflix.com Chuyện kể là từ khi em sinh ra đã *** được yêu được chiều
 2. Chuyện kể là ngày trong em trôi qua tất nhiên phải phiêu
 3. Chuyện kể ừ thì xung quanh đôi khi nói ra nói vô thật nhiều
 4. Ừ thì đôi lúc em cũng muốn tránh xa tình yêu
 5. Rồi nhẹ nhàng thời gian trôi qua mau em cũng biết thêm nhiều điều
 6. Một vài tình cảm qua mau khiến em biết đâu là yêu
 7. Một người đặt bình yên trong tim em để em biết quý từng buổi chiều
 8. Ngồi tựa vai nhau và chẳng nói nhiều...
 9. Là ngày trời không đổ mưa và không nắng vỡ cái đầu
 10. Tâm trạng không thật vui và cũng không u sầu
 11. Bình thường để ta ngồi bên cạnh nhau và ai thấy cũng vừa Vừa cho anh
 12. Vừa cho em
 13. Vừa cho hai
 14. Để rồi thời gian ngồi bên cạnh nhau bình yên đến không ngờ
 15. Tay nhẹ đan vào tay chẳng ai biết tự bao giờ
 16. Ồ vậy tình yêu là những ngày bên cạnh nhau rất đỗi bình thường
 17. Chỉ cần anh
 18. Chỉ cần em
 19. Chỉ cần hai ta..
 20. Chuyện đời rằng đuổi theo mây thì mây tất nhiên về trời
 21. Chuyện đời rằng trèo lên cao với mây tất nhiên trời mưa
 22. Chuyện kể là người yêu nhau đôi khi chẳng ai là kẻ phải cầm cưa
 23. Một ngày tất nhiên chuồn chuồn bay vừa
 24. Là ngày trời không đổ mưa và không nắng vỡ cái đầu
 25. Tâm trạng không thật vui và cũng không u sầu
 26. Bình thường để ta ngồi bên cạnh nhau và ai thấy cũng vừa
 27. Vừa cho anh Vừa cho em Vừa cho hai ta
 28. Để rồi thời gian ngồi bên cạnh nhau bình yên đến không ngờ
 29. Tay nhẹ đan vào tay chẳng ai biết tự bao giờ
 30. Ồ vậy tình yêu là những ngày bên cạnh nhau rất đỗi bình thường
 31. Chỉ cần anh
 32. Chỉ cần em
 33. Chỉ cần hai ta..
 34. Là ngày trời không đổ mưa và không nắng vỡ cái đầu...
 35. Là ngày trời không đổ mưa và không nắng vỡ cái đầu
 36. Tâm trạng không thật vui và cũng không u sầu
 37. Bình thường để ta ngồi bên cạnh nhau và ai thấy cũng vừa
 38. Vừa cho anh
 39. Vừa cho em
 40. Vừa cho hai ta
 41. Để rồi thời gian ngồi bên cạnh nhau bình yên đến không ngờ
 42. Tay nhẹ đan vào tay chẳng ai biết tự bao giờ
 43. Ồ vậy tình yêu là những ngày bên cạnh nhau rất đỗi bình thường
 44. Chỉ cần anh
 45. Chỉ cần em
 46. Chỉ cần hai ta..
 47. Vừa cho anh
 48. Vừa cho em
 49. Vừa cho hai ta
 50. Hai ta..
RAW Paste Data