Guest User

C183_933436_12561 postprocessing log

a guest
Dec 25th, 2020
40
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Fri Dec 11 04:10:55 2020
 2. Fri Dec 11 04:10:55 2020
 3. Fri Dec 11 04:10:55 2020 Msieve v. 1.54 (SVN 1025)
 4. Fri Dec 11 04:10:55 2020 random seeds: 6a5c4e13 b47292ee
 5. Fri Dec 11 04:10:55 2020 factoring 346779657259791246313554044276401199475050208141387409790076498969471905612322027394740984520613397049141959352962783652552620174555843715898338877709473791695077522065984368363437509 (183 digits)
 6. Fri Dec 11 04:10:57 2020 no P-1/P+1/ECM available, skipping
 7. Fri Dec 11 04:10:57 2020 commencing number field sieve (183-digit input)
 8. Fri Dec 11 04:10:57 2020 R0: -240952170476247018923305274129662575
 9. Fri Dec 11 04:10:57 2020 R1: 27974981112937694614
 10. Fri Dec 11 04:10:57 2020 A0: -11805353835308925219407149226473788139169936
 11. Fri Dec 11 04:10:57 2020 A1: 28310203131931821503416958734401777279
 12. Fri Dec 11 04:10:57 2020 A2: -506179582591784048138330191199
 13. Fri Dec 11 04:10:57 2020 A3: -26839071574361133800982
 14. Fri Dec 11 04:10:57 2020 A4: 120405988862950
 15. Fri Dec 11 04:10:57 2020 A5: 1707888
 16. Fri Dec 11 04:10:57 2020 skew 60697512.10, size 6.801e-18, alpha -7.787, combined = 5.671e-14 rroots = 5
 17. Fri Dec 11 04:10:57 2020
 18. Fri Dec 11 04:10:57 2020 commencing relation filtering
 19. Fri Dec 11 04:10:57 2020 setting target matrix density to 140.0
 20. Fri Dec 11 04:10:57 2020 estimated available RAM is 15890.5 MB
 21. Fri Dec 11 04:10:57 2020 commencing duplicate removal, pass 1
 22. Fri Dec 11 05:09:37 2020 skipped 254 relations with composite factors
 23. Fri Dec 11 05:09:37 2020 found 73350680 hash collisions in 275983385 relations
 24. Fri Dec 11 05:10:02 2020 added 122009 free relations
 25. Fri Dec 11 05:10:02 2020 commencing duplicate removal, pass 2
 26. Fri Dec 11 05:15:54 2020 found 84201917 duplicates and 191903477 unique relations
 27. Fri Dec 11 05:15:54 2020 memory use: 1449.5 MB
 28. Fri Dec 11 05:15:54 2020 reading ideals above 199950336
 29. Fri Dec 11 05:15:54 2020 commencing singleton removal, initial pass
 30. Fri Dec 11 05:35:54 2020 memory use: 3012.0 MB
 31. Fri Dec 11 05:35:55 2020 reading all ideals from disk
 32. Fri Dec 11 05:36:26 2020 memory use: 3372.8 MB
 33. Fri Dec 11 05:36:36 2020 commencing in-memory singleton removal
 34. Fri Dec 11 05:36:46 2020 begin with 191903477 relations and 158556770 unique ideals
 35. Fri Dec 11 05:38:29 2020 reduce to 130510680 relations and 91539628 ideals in 14 passes
 36. Fri Dec 11 05:38:29 2020 max relations containing the same ideal: 36
 37. Fri Dec 11 05:38:38 2020 reading ideals above 720000
 38. Fri Dec 11 05:38:38 2020 commencing singleton removal, initial pass
 39. Fri Dec 11 05:58:43 2020 memory use: 3012.0 MB
 40. Fri Dec 11 05:58:44 2020 reading all ideals from disk
 41. Fri Dec 11 05:59:38 2020 memory use: 5387.6 MB
 42. Fri Dec 11 06:00:04 2020 keeping 112991592 ideals with weight <= 200, target excess is 686354
 43. Fri Dec 11 06:00:24 2020 commencing in-memory singleton removal
 44. Fri Dec 11 06:00:44 2020 begin with 130510680 relations and 112991592 unique ideals
 45. Fri Dec 11 06:03:13 2020 reduce to 130421449 relations and 112902347 ideals in 9 passes
 46. Fri Dec 11 06:03:13 2020 max relations containing the same ideal: 200
 47. Fri Dec 11 06:04:37 2020 removing 11217536 relations and 9217536 ideals in 2000000 cliques
 48. Fri Dec 11 06:04:40 2020 commencing in-memory singleton removal
 49. Fri Dec 11 06:04:59 2020 begin with 119203913 relations and 112902347 unique ideals
 50. Fri Dec 11 06:07:02 2020 reduce to 118406657 relations and 102871708 ideals in 8 passes
 51. Fri Dec 11 06:07:02 2020 max relations containing the same ideal: 196
 52. Fri Dec 11 06:08:17 2020 removing 8704616 relations and 6704616 ideals in 2000000 cliques
 53. Fri Dec 11 06:08:20 2020 commencing in-memory singleton removal
 54. Fri Dec 11 06:08:37 2020 begin with 109702041 relations and 102871708 unique ideals
 55. Fri Dec 11 06:10:29 2020 reduce to 109154438 relations and 95609996 ideals in 8 passes
 56. Fri Dec 11 06:10:29 2020 max relations containing the same ideal: 188
 57. Fri Dec 11 06:11:40 2020 removing 7972524 relations and 5972524 ideals in 2000000 cliques
 58. Fri Dec 11 06:11:43 2020 commencing in-memory singleton removal
 59. Fri Dec 11 06:11:58 2020 begin with 101181914 relations and 95609996 unique ideals
 60. Fri Dec 11 06:13:27 2020 reduce to 100681389 relations and 89128200 ideals in 7 passes
 61. Fri Dec 11 06:13:27 2020 max relations containing the same ideal: 179
 62. Fri Dec 11 06:14:32 2020 removing 7635958 relations and 5635958 ideals in 2000000 cliques
 63. Fri Dec 11 06:14:35 2020 commencing in-memory singleton removal
 64. Fri Dec 11 06:14:48 2020 begin with 93045431 relations and 89128200 unique ideals
 65. Fri Dec 11 06:16:10 2020 reduce to 92552191 relations and 82990005 ideals in 7 passes
 66. Fri Dec 11 06:16:10 2020 max relations containing the same ideal: 169
 67. Fri Dec 11 06:17:10 2020 removing 7459046 relations and 5459046 ideals in 2000000 cliques
 68. Fri Dec 11 06:17:13 2020 commencing in-memory singleton removal
 69. Fri Dec 11 06:17:25 2020 begin with 85093145 relations and 82990005 unique ideals
 70. Fri Dec 11 06:18:40 2020 reduce to 84584388 relations and 77012559 ideals in 7 passes
 71. Fri Dec 11 06:18:40 2020 max relations containing the same ideal: 159
 72. Fri Dec 11 06:19:35 2020 removing 7382479 relations and 5382479 ideals in 2000000 cliques
 73. Fri Dec 11 06:19:38 2020 commencing in-memory singleton removal
 74. Fri Dec 11 06:19:47 2020 begin with 77201909 relations and 77012559 unique ideals
 75. Fri Dec 11 06:20:48 2020 reduce to 76664682 relations and 71081730 ideals in 7 passes
 76. Fri Dec 11 06:20:48 2020 max relations containing the same ideal: 151
 77. Fri Dec 11 06:21:38 2020 removing 7370371 relations and 5370371 ideals in 2000000 cliques
 78. Fri Dec 11 06:21:41 2020 commencing in-memory singleton removal
 79. Fri Dec 11 06:21:51 2020 begin with 69294311 relations and 71081730 unique ideals
 80. Fri Dec 11 06:22:57 2020 reduce to 68703649 relations and 65107196 ideals in 8 passes
 81. Fri Dec 11 06:22:57 2020 max relations containing the same ideal: 140
 82. Fri Dec 11 06:23:43 2020 removing 7418518 relations and 5418518 ideals in 2000000 cliques
 83. Fri Dec 11 06:23:46 2020 commencing in-memory singleton removal
 84. Fri Dec 11 06:23:55 2020 begin with 61285131 relations and 65107196 unique ideals
 85. Fri Dec 11 06:25:01 2020 reduce to 60614803 relations and 59001724 ideals in 9 passes
 86. Fri Dec 11 06:25:01 2020 max relations containing the same ideal: 133
 87. Fri Dec 11 06:25:41 2020 removing 3714533 relations and 2897625 ideals in 816908 cliques
 88. Fri Dec 11 06:25:43 2020 commencing in-memory singleton removal
 89. Fri Dec 11 06:25:50 2020 begin with 56900270 relations and 59001724 unique ideals
 90. Fri Dec 11 06:26:37 2020 reduce to 56726662 relations and 55928501 ideals in 7 passes
 91. Fri Dec 11 06:26:37 2020 max relations containing the same ideal: 123
 92. Fri Dec 11 06:27:23 2020 relations with 0 large ideals: 2457
 93. Fri Dec 11 06:27:23 2020 relations with 1 large ideals: 4345
 94. Fri Dec 11 06:27:23 2020 relations with 2 large ideals: 72852
 95. Fri Dec 11 06:27:23 2020 relations with 3 large ideals: 601107
 96. Fri Dec 11 06:27:23 2020 relations with 4 large ideals: 2739674
 97. Fri Dec 11 06:27:23 2020 relations with 5 large ideals: 7581272
 98. Fri Dec 11 06:27:23 2020 relations with 6 large ideals: 13421909
 99. Fri Dec 11 06:27:23 2020 relations with 7+ large ideals: 32303046
 100. Fri Dec 11 06:27:23 2020 commencing 2-way merge
 101. Fri Dec 11 06:28:11 2020 reduce to 37409389 relation sets and 36611228 unique ideals
 102. Fri Dec 11 06:28:11 2020 commencing full merge
 103. Fri Dec 11 06:59:37 2020 memory use: 1689.9 MB
 104. Fri Dec 11 06:59:37 2020 found 65651 cycles, need 7826554
 105. Fri Dec 11 06:59:37 2020 too few cycles, matrix probably cannot build
 106. Fri Dec 11 06:59:38 2020 filtering wants 1000000 more relations
 107. Fri Dec 11 06:59:38 2020 elapsed time 02:48:43
 108. Fri Dec 11 07:56:31 2020
 109. Fri Dec 11 07:56:31 2020
 110. Fri Dec 11 07:56:31 2020 Msieve v. 1.54 (SVN 1025)
 111. Fri Dec 11 07:56:31 2020 random seeds: 9bed3144 b232f096
 112. Fri Dec 11 07:56:31 2020 factoring 346779657259791246313554044276401199475050208141387409790076498969471905612322027394740984520613397049141959352962783652552620174555843715898338877709473791695077522065984368363437509 (183 digits)
 113. Fri Dec 11 07:56:32 2020 no P-1/P+1/ECM available, skipping
 114. Fri Dec 11 07:56:32 2020 commencing number field sieve (183-digit input)
 115. Fri Dec 11 07:56:32 2020 R0: -240952170476247018923305274129662575
 116. Fri Dec 11 07:56:32 2020 R1: 27974981112937694614
 117. Fri Dec 11 07:56:32 2020 A0: -11805353835308925219407149226473788139169936
 118. Fri Dec 11 07:56:32 2020 A1: 28310203131931821503416958734401777279
 119. Fri Dec 11 07:56:32 2020 A2: -506179582591784048138330191199
 120. Fri Dec 11 07:56:32 2020 A3: -26839071574361133800982
 121. Fri Dec 11 07:56:32 2020 A4: 120405988862950
 122. Fri Dec 11 07:56:32 2020 A5: 1707888
 123. Fri Dec 11 07:56:32 2020 skew 60697512.10, size 6.801e-18, alpha -7.787, combined = 5.671e-14 rroots = 5
 124. Fri Dec 11 07:56:32 2020
 125. Fri Dec 11 07:56:32 2020 commencing relation filtering
 126. Fri Dec 11 07:56:32 2020 setting target matrix density to 135.0
 127. Fri Dec 11 07:56:32 2020 estimated available RAM is 15890.5 MB
 128. Fri Dec 11 07:56:32 2020 commencing duplicate removal, pass 1
 129. Fri Dec 11 08:32:04 2020 skipped 254 relations with composite factors
 130. Fri Dec 11 08:32:04 2020 found 73358032 hash collisions in 276105394 relations
 131. Fri Dec 11 08:32:28 2020 commencing duplicate removal, pass 2
 132. Fri Dec 11 08:38:24 2020 found 84201917 duplicates and 191903477 unique relations
 133. Fri Dec 11 08:38:24 2020 memory use: 1449.5 MB
 134. Fri Dec 11 08:38:24 2020 reading ideals above 199950336
 135. Fri Dec 11 08:38:24 2020 commencing singleton removal, initial pass
 136. Fri Dec 11 08:58:16 2020 memory use: 3012.0 MB
 137. Fri Dec 11 08:58:16 2020 reading all ideals from disk
 138. Fri Dec 11 08:58:52 2020 memory use: 3372.8 MB
 139. Fri Dec 11 08:59:03 2020 commencing in-memory singleton removal
 140. Fri Dec 11 08:59:13 2020 begin with 191903477 relations and 158556770 unique ideals
 141. Fri Dec 11 09:00:56 2020 reduce to 130510680 relations and 91539628 ideals in 14 passes
 142. Fri Dec 11 09:00:56 2020 max relations containing the same ideal: 36
 143. Fri Dec 11 09:01:05 2020 reading ideals above 720000
 144. Fri Dec 11 09:01:06 2020 commencing singleton removal, initial pass
 145. Fri Dec 11 09:21:03 2020 memory use: 3012.0 MB
 146. Fri Dec 11 09:21:03 2020 reading all ideals from disk
 147. Fri Dec 11 09:21:58 2020 memory use: 5387.6 MB
 148. Fri Dec 11 09:22:24 2020 keeping 112991592 ideals with weight <= 200, target excess is 686354
 149. Fri Dec 11 09:22:45 2020 commencing in-memory singleton removal
 150. Fri Dec 11 09:23:06 2020 begin with 130510680 relations and 112991592 unique ideals
 151. Fri Dec 11 09:25:34 2020 reduce to 130421449 relations and 112902347 ideals in 9 passes
 152. Fri Dec 11 09:25:34 2020 max relations containing the same ideal: 200
 153. Fri Dec 11 09:26:53 2020 removing 11217536 relations and 9217536 ideals in 2000000 cliques
 154. Fri Dec 11 09:26:56 2020 commencing in-memory singleton removal
 155. Fri Dec 11 09:27:16 2020 begin with 119203913 relations and 112902347 unique ideals
 156. Fri Dec 11 09:29:20 2020 reduce to 118406657 relations and 102871708 ideals in 8 passes
 157. Fri Dec 11 09:29:20 2020 max relations containing the same ideal: 196
 158. Fri Dec 11 09:30:38 2020 removing 8704616 relations and 6704616 ideals in 2000000 cliques
 159. Fri Dec 11 09:30:41 2020 commencing in-memory singleton removal
 160. Fri Dec 11 09:30:58 2020 begin with 109702041 relations and 102871708 unique ideals
 161. Fri Dec 11 09:32:57 2020 reduce to 109154438 relations and 95609996 ideals in 8 passes
 162. Fri Dec 11 09:32:57 2020 max relations containing the same ideal: 188
 163. Fri Dec 11 09:34:09 2020 removing 7972524 relations and 5972524 ideals in 2000000 cliques
 164. Fri Dec 11 09:34:12 2020 commencing in-memory singleton removal
 165. Fri Dec 11 09:34:28 2020 begin with 101181914 relations and 95609996 unique ideals
 166. Fri Dec 11 09:35:59 2020 reduce to 100681389 relations and 89128200 ideals in 7 passes
 167. Fri Dec 11 09:35:59 2020 max relations containing the same ideal: 179
 168. Fri Dec 11 09:37:06 2020 removing 7635958 relations and 5635958 ideals in 2000000 cliques
 169. Fri Dec 11 09:37:08 2020 commencing in-memory singleton removal
 170. Fri Dec 11 09:37:23 2020 begin with 93045431 relations and 89128200 unique ideals
 171. Fri Dec 11 09:38:44 2020 reduce to 92552191 relations and 82990005 ideals in 7 passes
 172. Fri Dec 11 09:38:44 2020 max relations containing the same ideal: 169
 173. Fri Dec 11 09:39:44 2020 removing 7459046 relations and 5459046 ideals in 2000000 cliques
 174. Fri Dec 11 09:39:47 2020 commencing in-memory singleton removal
 175. Fri Dec 11 09:40:00 2020 begin with 85093145 relations and 82990005 unique ideals
 176. Fri Dec 11 09:41:17 2020 reduce to 84584388 relations and 77012559 ideals in 7 passes
 177. Fri Dec 11 09:41:17 2020 max relations containing the same ideal: 159
 178. Fri Dec 11 09:42:13 2020 removing 7382479 relations and 5382479 ideals in 2000000 cliques
 179. Fri Dec 11 09:42:16 2020 commencing in-memory singleton removal
 180. Fri Dec 11 09:42:28 2020 begin with 77201909 relations and 77012559 unique ideals
 181. Fri Dec 11 09:43:35 2020 reduce to 76664682 relations and 71081730 ideals in 7 passes
 182. Fri Dec 11 09:43:35 2020 max relations containing the same ideal: 151
 183. Fri Dec 11 09:44:26 2020 removing 7370371 relations and 5370371 ideals in 2000000 cliques
 184. Fri Dec 11 09:44:29 2020 commencing in-memory singleton removal
 185. Fri Dec 11 09:44:39 2020 begin with 69294311 relations and 71081730 unique ideals
 186. Fri Dec 11 09:45:48 2020 reduce to 68703649 relations and 65107196 ideals in 8 passes
 187. Fri Dec 11 09:45:48 2020 max relations containing the same ideal: 140
 188. Fri Dec 11 09:46:34 2020 removing 7418518 relations and 5418518 ideals in 2000000 cliques
 189. Fri Dec 11 09:46:37 2020 commencing in-memory singleton removal
 190. Fri Dec 11 09:46:46 2020 begin with 61285131 relations and 65107196 unique ideals
 191. Fri Dec 11 09:47:54 2020 reduce to 60614803 relations and 59001724 ideals in 9 passes
 192. Fri Dec 11 09:47:54 2020 max relations containing the same ideal: 133
 193. Fri Dec 11 09:48:36 2020 removing 3714533 relations and 2897625 ideals in 816908 cliques
 194. Fri Dec 11 09:48:38 2020 commencing in-memory singleton removal
 195. Fri Dec 11 09:48:47 2020 begin with 56900270 relations and 59001724 unique ideals
 196. Fri Dec 11 09:49:35 2020 reduce to 56726662 relations and 55928501 ideals in 7 passes
 197. Fri Dec 11 09:49:35 2020 max relations containing the same ideal: 123
 198. Fri Dec 11 09:50:22 2020 relations with 0 large ideals: 2457
 199. Fri Dec 11 09:50:22 2020 relations with 1 large ideals: 4345
 200. Fri Dec 11 09:50:22 2020 relations with 2 large ideals: 72852
 201. Fri Dec 11 09:50:22 2020 relations with 3 large ideals: 601107
 202. Fri Dec 11 09:50:22 2020 relations with 4 large ideals: 2739674
 203. Fri Dec 11 09:50:22 2020 relations with 5 large ideals: 7581272
 204. Fri Dec 11 09:50:22 2020 relations with 6 large ideals: 13421909
 205. Fri Dec 11 09:50:22 2020 relations with 7+ large ideals: 32303046
 206. Fri Dec 11 09:50:22 2020 commencing 2-way merge
 207. Fri Dec 11 09:51:11 2020 reduce to 37409389 relation sets and 36611228 unique ideals
 208. Fri Dec 11 09:51:11 2020 commencing full merge
 209. Fri Dec 11 10:22:38 2020 memory use: 1689.9 MB
 210. Fri Dec 11 10:22:38 2020 found 65651 cycles, need 7826554
 211. Fri Dec 11 10:22:38 2020 too few cycles, matrix probably cannot build
 212. Fri Dec 11 10:22:39 2020 filtering wants 1000000 more relations
 213. Fri Dec 11 10:22:39 2020 elapsed time 02:26:08
 214. Fri Dec 11 15:59:36 2020
 215. Fri Dec 11 15:59:36 2020
 216. Fri Dec 11 15:59:36 2020 Msieve v. 1.54 (SVN 1025)
 217. Fri Dec 11 15:59:36 2020 random seeds: ff4efbec 893daf2c
 218. Fri Dec 11 15:59:36 2020 factoring 346779657259791246313554044276401199475050208141387409790076498969471905612322027394740984520613397049141959352962783652552620174555843715898338877709473791695077522065984368363437509 (183 digits)
 219. Fri Dec 11 15:59:37 2020 no P-1/P+1/ECM available, skipping
 220. Fri Dec 11 15:59:37 2020 commencing number field sieve (183-digit input)
 221. Fri Dec 11 15:59:37 2020 R0: -240952170476247018923305274129662575
 222. Fri Dec 11 15:59:37 2020 R1: 27974981112937694614
 223. Fri Dec 11 15:59:37 2020 A0: -11805353835308925219407149226473788139169936
 224. Fri Dec 11 15:59:37 2020 A1: 28310203131931821503416958734401777279
 225. Fri Dec 11 15:59:37 2020 A2: -506179582591784048138330191199
 226. Fri Dec 11 15:59:37 2020 A3: -26839071574361133800982
 227. Fri Dec 11 15:59:37 2020 A4: 120405988862950
 228. Fri Dec 11 15:59:37 2020 A5: 1707888
 229. Fri Dec 11 15:59:37 2020 skew 60697512.10, size 6.801e-18, alpha -7.787, combined = 5.671e-14 rroots = 5
 230. Fri Dec 11 15:59:37 2020
 231. Fri Dec 11 15:59:37 2020 commencing relation filtering
 232. Fri Dec 11 15:59:37 2020 setting target matrix density to 130.0
 233. Fri Dec 11 15:59:37 2020 estimated available RAM is 15890.5 MB
 234. Fri Dec 11 15:59:38 2020 commencing duplicate removal, pass 1
 235. Fri Dec 11 16:38:43 2020 skipped 254 relations with composite factors
 236. Fri Dec 11 16:38:43 2020 found 73358032 hash collisions in 276105394 relations
 237. Fri Dec 11 16:39:08 2020 commencing duplicate removal, pass 2
 238. Fri Dec 11 16:45:28 2020 found 84201917 duplicates and 191903477 unique relations
 239. Fri Dec 11 16:45:28 2020 memory use: 1449.5 MB
 240. Fri Dec 11 16:45:29 2020 reading ideals above 199950336
 241. Fri Dec 11 16:45:29 2020 commencing singleton removal, initial pass
 242. Fri Dec 11 17:05:48 2020 memory use: 3012.0 MB
 243. Fri Dec 11 17:05:48 2020 reading all ideals from disk
 244. Fri Dec 11 17:06:22 2020 memory use: 3372.8 MB
 245. Fri Dec 11 17:06:41 2020 commencing in-memory singleton removal
 246. Fri Dec 11 17:06:53 2020 begin with 191903477 relations and 158556770 unique ideals
 247. Fri Dec 11 17:08:42 2020 reduce to 130510680 relations and 91539628 ideals in 14 passes
 248. Fri Dec 11 17:08:42 2020 max relations containing the same ideal: 36
 249. Fri Dec 11 17:08:52 2020 reading ideals above 720000
 250. Fri Dec 11 17:08:52 2020 commencing singleton removal, initial pass
 251. Fri Dec 11 17:29:27 2020 memory use: 3012.0 MB
 252. Fri Dec 11 17:29:27 2020 reading all ideals from disk
 253. Fri Dec 11 17:30:23 2020 memory use: 5387.6 MB
 254. Fri Dec 11 17:30:42 2020 keeping 112991592 ideals with weight <= 200, target excess is 686354
 255. Fri Dec 11 17:31:01 2020 commencing in-memory singleton removal
 256. Fri Dec 11 17:31:20 2020 begin with 130510680 relations and 112991592 unique ideals
 257. Fri Dec 11 17:33:51 2020 reduce to 130421449 relations and 112902347 ideals in 9 passes
 258. Fri Dec 11 17:33:51 2020 max relations containing the same ideal: 200
 259. Fri Dec 11 17:35:13 2020 removing 11217536 relations and 9217536 ideals in 2000000 cliques
 260. Fri Dec 11 17:35:16 2020 commencing in-memory singleton removal
 261. Fri Dec 11 17:35:34 2020 begin with 119203913 relations and 112902347 unique ideals
 262. Fri Dec 11 17:37:36 2020 reduce to 118406657 relations and 102871708 ideals in 8 passes
 263. Fri Dec 11 17:37:36 2020 max relations containing the same ideal: 196
 264. Fri Dec 11 17:38:55 2020 removing 8704616 relations and 6704616 ideals in 2000000 cliques
 265. Fri Dec 11 17:38:58 2020 commencing in-memory singleton removal
 266. Fri Dec 11 17:39:16 2020 begin with 109702041 relations and 102871708 unique ideals
 267. Fri Dec 11 17:41:11 2020 reduce to 109154438 relations and 95609996 ideals in 8 passes
 268. Fri Dec 11 17:41:11 2020 max relations containing the same ideal: 188
 269. Fri Dec 11 17:42:12 2020 removing 7972524 relations and 5972524 ideals in 2000000 cliques
 270. Fri Dec 11 17:42:15 2020 commencing in-memory singleton removal
 271. Fri Dec 11 17:42:28 2020 begin with 101181914 relations and 95609996 unique ideals
 272. Fri Dec 11 17:43:55 2020 reduce to 100681389 relations and 89128200 ideals in 7 passes
 273. Fri Dec 11 17:43:55 2020 max relations containing the same ideal: 179
 274. Fri Dec 11 17:44:56 2020 removing 7635958 relations and 5635958 ideals in 2000000 cliques
 275. Fri Dec 11 17:44:59 2020 commencing in-memory singleton removal
 276. Fri Dec 11 17:45:12 2020 begin with 93045431 relations and 89128200 unique ideals
 277. Fri Dec 11 17:46:32 2020 reduce to 92552191 relations and 82990005 ideals in 7 passes
 278. Fri Dec 11 17:46:32 2020 max relations containing the same ideal: 169
 279. Fri Dec 11 17:47:32 2020 removing 7459046 relations and 5459046 ideals in 2000000 cliques
 280. Fri Dec 11 17:47:34 2020 commencing in-memory singleton removal
 281. Fri Dec 11 17:47:47 2020 begin with 85093145 relations and 82990005 unique ideals
 282. Fri Dec 11 17:48:59 2020 reduce to 84584388 relations and 77012559 ideals in 7 passes
 283. Fri Dec 11 17:48:59 2020 max relations containing the same ideal: 159
 284. Fri Dec 11 17:49:54 2020 removing 7382479 relations and 5382479 ideals in 2000000 cliques
 285. Fri Dec 11 17:49:57 2020 commencing in-memory singleton removal
 286. Fri Dec 11 17:50:08 2020 begin with 77201909 relations and 77012559 unique ideals
 287. Fri Dec 11 17:51:13 2020 reduce to 76664682 relations and 71081730 ideals in 7 passes
 288. Fri Dec 11 17:51:13 2020 max relations containing the same ideal: 151
 289. Fri Dec 11 17:52:03 2020 removing 7370371 relations and 5370371 ideals in 2000000 cliques
 290. Fri Dec 11 17:52:06 2020 commencing in-memory singleton removal
 291. Fri Dec 11 17:52:16 2020 begin with 69294311 relations and 71081730 unique ideals
 292. Fri Dec 11 17:53:22 2020 reduce to 68703649 relations and 65107196 ideals in 8 passes
 293. Fri Dec 11 17:53:22 2020 max relations containing the same ideal: 140
 294. Fri Dec 11 17:54:07 2020 removing 7418518 relations and 5418518 ideals in 2000000 cliques
 295. Fri Dec 11 17:54:09 2020 commencing in-memory singleton removal
 296. Fri Dec 11 17:54:18 2020 begin with 61285131 relations and 65107196 unique ideals
 297. Fri Dec 11 17:55:23 2020 reduce to 60614803 relations and 59001724 ideals in 9 passes
 298. Fri Dec 11 17:55:23 2020 max relations containing the same ideal: 133
 299. Fri Dec 11 17:56:03 2020 removing 3714533 relations and 2897625 ideals in 816908 cliques
 300. Fri Dec 11 17:56:05 2020 commencing in-memory singleton removal
 301. Fri Dec 11 17:56:13 2020 begin with 56900270 relations and 59001724 unique ideals
 302. Fri Dec 11 17:57:00 2020 reduce to 56726662 relations and 55928501 ideals in 7 passes
 303. Fri Dec 11 17:57:00 2020 max relations containing the same ideal: 123
 304. Fri Dec 11 17:57:46 2020 relations with 0 large ideals: 2457
 305. Fri Dec 11 17:57:46 2020 relations with 1 large ideals: 4345
 306. Fri Dec 11 17:57:46 2020 relations with 2 large ideals: 72852
 307. Fri Dec 11 17:57:46 2020 relations with 3 large ideals: 601107
 308. Fri Dec 11 17:57:46 2020 relations with 4 large ideals: 2739674
 309. Fri Dec 11 17:57:46 2020 relations with 5 large ideals: 7581272
 310. Fri Dec 11 17:57:46 2020 relations with 6 large ideals: 13421909
 311. Fri Dec 11 17:57:46 2020 relations with 7+ large ideals: 32303046
 312. Fri Dec 11 17:57:46 2020 commencing 2-way merge
 313. Fri Dec 11 17:58:35 2020 reduce to 37409389 relation sets and 36611228 unique ideals
 314. Fri Dec 11 17:58:35 2020 commencing full merge
 315. Fri Dec 11 18:28:23 2020
 316. Fri Dec 11 18:28:23 2020
 317. Fri Dec 11 18:28:23 2020 Msieve v. 1.54 (SVN 1025)
 318. Fri Dec 11 18:28:23 2020 random seeds: 3f86caf9 13c8eef9
 319. Fri Dec 11 18:28:23 2020 factoring 346779657259791246313554044276401199475050208141387409790076498969471905612322027394740984520613397049141959352962783652552620174555843715898338877709473791695077522065984368363437509 (183 digits)
 320. Fri Dec 11 18:28:24 2020 no P-1/P+1/ECM available, skipping
 321. Fri Dec 11 18:28:24 2020 commencing number field sieve (183-digit input)
 322. Fri Dec 11 18:28:24 2020 R0: -240952170476247018923305274129662575
 323. Fri Dec 11 18:28:24 2020 R1: 27974981112937694614
 324. Fri Dec 11 18:28:24 2020 A0: -11805353835308925219407149226473788139169936
 325. Fri Dec 11 18:28:24 2020 A1: 28310203131931821503416958734401777279
 326. Fri Dec 11 18:28:24 2020 A2: -506179582591784048138330191199
 327. Fri Dec 11 18:28:24 2020 A3: -26839071574361133800982
 328. Fri Dec 11 18:28:24 2020 A4: 120405988862950
 329. Fri Dec 11 18:28:24 2020 A5: 1707888
 330. Fri Dec 11 18:28:24 2020 skew 60697512.10, size 6.801e-18, alpha -7.787, combined = 5.671e-14 rroots = 5
 331. Fri Dec 11 18:28:24 2020
 332. Fri Dec 11 18:28:24 2020 commencing relation filtering
 333. Fri Dec 11 18:28:24 2020 setting target matrix density to 130.0
 334. Fri Dec 11 18:28:24 2020 estimated available RAM is 15890.5 MB
 335. Fri Dec 11 18:28:24 2020 commencing duplicate removal, pass 1
 336. Fri Dec 11 19:03:11 2020 skipped 254 relations with composite factors
 337. Fri Dec 11 19:03:11 2020 found 73358032 hash collisions in 276105394 relations
 338. Fri Dec 11 19:03:35 2020 commencing duplicate removal, pass 2
 339. Fri Dec 11 19:09:55 2020 found 84201917 duplicates and 191903477 unique relations
 340. Fri Dec 11 19:09:55 2020 memory use: 1449.5 MB
 341. Fri Dec 11 19:09:55 2020 reading ideals above 199950336
 342. Fri Dec 11 19:09:55 2020 commencing singleton removal, initial pass
 343. Fri Dec 11 19:31:00 2020 memory use: 3012.0 MB
 344. Fri Dec 11 19:31:01 2020 reading all ideals from disk
 345. Fri Dec 11 19:31:35 2020 memory use: 3372.8 MB
 346. Fri Dec 11 19:31:45 2020 commencing in-memory singleton removal
 347. Fri Dec 11 19:31:54 2020 begin with 191903477 relations and 158556770 unique ideals
 348. Fri Dec 11 19:33:34 2020 reduce to 130510680 relations and 91539628 ideals in 14 passes
 349. Fri Dec 11 19:33:34 2020 max relations containing the same ideal: 36
 350. Fri Dec 11 19:33:42 2020 reading ideals above 720000
 351. Fri Dec 11 19:33:42 2020 commencing singleton removal, initial pass
 352. Fri Dec 11 19:55:31 2020 memory use: 3012.0 MB
 353. Fri Dec 11 19:55:31 2020 reading all ideals from disk
 354. Fri Dec 11 19:56:25 2020 memory use: 5387.6 MB
 355. Fri Dec 11 19:56:50 2020 keeping 112991592 ideals with weight <= 200, target excess is 686354
 356. Fri Dec 11 19:57:11 2020 commencing in-memory singleton removal
 357. Fri Dec 11 19:57:29 2020 begin with 130510680 relations and 112991592 unique ideals
 358. Fri Dec 11 19:59:51 2020 reduce to 130421449 relations and 112902347 ideals in 9 passes
 359. Fri Dec 11 19:59:51 2020 max relations containing the same ideal: 200
 360. Fri Dec 11 20:01:09 2020 removing 11217536 relations and 9217536 ideals in 2000000 cliques
 361. Fri Dec 11 20:01:12 2020 commencing in-memory singleton removal
 362. Fri Dec 11 20:01:29 2020 begin with 119203913 relations and 112902347 unique ideals
 363. Fri Dec 11 20:03:23 2020 reduce to 118406657 relations and 102871708 ideals in 8 passes
 364. Fri Dec 11 20:03:23 2020 max relations containing the same ideal: 196
 365. Fri Dec 11 20:04:33 2020 removing 8704616 relations and 6704616 ideals in 2000000 cliques
 366. Fri Dec 11 20:04:37 2020 commencing in-memory singleton removal
 367. Fri Dec 11 20:04:51 2020 begin with 109702041 relations and 102871708 unique ideals
 368. Fri Dec 11 20:06:37 2020 reduce to 109154438 relations and 95609996 ideals in 8 passes
 369. Fri Dec 11 20:06:37 2020 max relations containing the same ideal: 188
 370. Fri Dec 11 20:07:42 2020 removing 7972524 relations and 5972524 ideals in 2000000 cliques
 371. Fri Dec 11 20:07:45 2020 commencing in-memory singleton removal
 372. Fri Dec 11 20:07:58 2020 begin with 101181914 relations and 95609996 unique ideals
 373. Fri Dec 11 20:09:23 2020 reduce to 100681389 relations and 89128200 ideals in 7 passes
 374. Fri Dec 11 20:09:23 2020 max relations containing the same ideal: 179
 375. Fri Dec 11 20:10:24 2020 removing 7635958 relations and 5635958 ideals in 2000000 cliques
 376. Fri Dec 11 20:10:27 2020 commencing in-memory singleton removal
 377. Fri Dec 11 20:10:39 2020 begin with 93045431 relations and 89128200 unique ideals
 378. Fri Dec 11 20:11:56 2020 reduce to 92552191 relations and 82990005 ideals in 7 passes
 379. Fri Dec 11 20:11:56 2020 max relations containing the same ideal: 169
 380. Fri Dec 11 20:12:53 2020 removing 7459046 relations and 5459046 ideals in 2000000 cliques
 381. Fri Dec 11 20:12:55 2020 commencing in-memory singleton removal
 382. Fri Dec 11 20:13:06 2020 begin with 85093145 relations and 82990005 unique ideals
 383. Fri Dec 11 20:14:15 2020 reduce to 84584388 relations and 77012559 ideals in 7 passes
 384. Fri Dec 11 20:14:15 2020 max relations containing the same ideal: 159
 385. Fri Dec 11 20:15:09 2020 removing 7382479 relations and 5382479 ideals in 2000000 cliques
 386. Fri Dec 11 20:15:11 2020 commencing in-memory singleton removal
 387. Fri Dec 11 20:15:21 2020 begin with 77201909 relations and 77012559 unique ideals
 388. Fri Dec 11 20:16:23 2020 reduce to 76664682 relations and 71081730 ideals in 7 passes
 389. Fri Dec 11 20:16:23 2020 max relations containing the same ideal: 151
 390. Fri Dec 11 20:17:11 2020 removing 7370371 relations and 5370371 ideals in 2000000 cliques
 391. Fri Dec 11 20:17:13 2020 commencing in-memory singleton removal
 392. Fri Dec 11 20:17:22 2020 begin with 69294311 relations and 71081730 unique ideals
 393. Fri Dec 11 20:18:25 2020 reduce to 68703649 relations and 65107196 ideals in 8 passes
 394. Fri Dec 11 20:18:25 2020 max relations containing the same ideal: 140
 395. Fri Dec 11 20:19:08 2020 removing 7418518 relations and 5418518 ideals in 2000000 cliques
 396. Fri Dec 11 20:19:11 2020 commencing in-memory singleton removal
 397. Fri Dec 11 20:19:19 2020 begin with 61285131 relations and 65107196 unique ideals
 398. Fri Dec 11 20:20:19 2020 reduce to 60614803 relations and 59001724 ideals in 9 passes
 399. Fri Dec 11 20:20:19 2020 max relations containing the same ideal: 133
 400. Fri Dec 11 20:20:58 2020 removing 3714533 relations and 2897625 ideals in 816908 cliques
 401. Fri Dec 11 20:21:00 2020 commencing in-memory singleton removal
 402. Fri Dec 11 20:21:08 2020 begin with 56900270 relations and 59001724 unique ideals
 403. Fri Dec 11 20:21:53 2020 reduce to 56726662 relations and 55928501 ideals in 7 passes
 404. Fri Dec 11 20:21:53 2020 max relations containing the same ideal: 123
 405. Fri Dec 11 20:22:37 2020 relations with 0 large ideals: 2457
 406. Fri Dec 11 20:22:37 2020 relations with 1 large ideals: 4345
 407. Fri Dec 11 20:22:37 2020 relations with 2 large ideals: 72852
 408. Fri Dec 11 20:22:37 2020 relations with 3 large ideals: 601107
 409. Fri Dec 11 20:22:37 2020 relations with 4 large ideals: 2739674
 410. Fri Dec 11 20:22:37 2020 relations with 5 large ideals: 7581272
 411. Fri Dec 11 20:22:37 2020 relations with 6 large ideals: 13421909
 412. Fri Dec 11 20:22:37 2020 relations with 7+ large ideals: 32303046
 413. Fri Dec 11 20:22:37 2020 commencing 2-way merge
 414. Fri Dec 11 20:23:24 2020 reduce to 37409389 relation sets and 36611228 unique ideals
 415. Fri Dec 11 20:23:24 2020 commencing full merge
 416. Fri Dec 11 20:55:23 2020 memory use: 1689.9 MB
 417. Fri Dec 11 20:55:23 2020 found 65651 cycles, need 7826554
 418. Fri Dec 11 20:55:23 2020 too few cycles, matrix probably cannot build
 419. Fri Dec 11 20:55:23 2020 filtering wants 1000000 more relations
 420. Fri Dec 11 20:55:23 2020 elapsed time 02:27:00
 421. Fri Dec 11 20:56:26 2020
 422. Fri Dec 11 20:56:26 2020
 423. Fri Dec 11 20:56:26 2020 Msieve v. 1.54 (SVN 1025)
 424. Fri Dec 11 20:56:26 2020 random seeds: a0199eaa 62fccd4c
 425. Fri Dec 11 20:56:26 2020 factoring 346779657259791246313554044276401199475050208141387409790076498969471905612322027394740984520613397049141959352962783652552620174555843715898338877709473791695077522065984368363437509 (183 digits)
 426. Fri Dec 11 20:56:27 2020 no P-1/P+1/ECM available, skipping
 427. Fri Dec 11 20:56:27 2020 commencing number field sieve (183-digit input)
 428. Fri Dec 11 20:56:27 2020 R0: -240952170476247018923305274129662575
 429. Fri Dec 11 20:56:27 2020 R1: 27974981112937694614
 430. Fri Dec 11 20:56:27 2020 A0: -11805353835308925219407149226473788139169936
 431. Fri Dec 11 20:56:27 2020 A1: 28310203131931821503416958734401777279
 432. Fri Dec 11 20:56:27 2020 A2: -506179582591784048138330191199
 433. Fri Dec 11 20:56:27 2020 A3: -26839071574361133800982
 434. Fri Dec 11 20:56:27 2020 A4: 120405988862950
 435. Fri Dec 11 20:56:27 2020 A5: 1707888
 436. Fri Dec 11 20:56:27 2020 skew 60697512.10, size 6.801e-18, alpha -7.787, combined = 5.671e-14 rroots = 5
 437. Fri Dec 11 20:56:27 2020
 438. Fri Dec 11 20:56:27 2020 commencing relation filtering
 439. Fri Dec 11 20:56:27 2020 setting target matrix density to 100.0
 440. Fri Dec 11 20:56:27 2020 estimated available RAM is 15890.5 MB
 441. Fri Dec 11 20:56:27 2020 commencing duplicate removal, pass 1
 442. Fri Dec 11 21:34:20 2020 skipped 254 relations with composite factors
 443. Fri Dec 11 21:34:20 2020 found 73358032 hash collisions in 276105394 relations
 444. Fri Dec 11 21:34:44 2020 commencing duplicate removal, pass 2
 445. Fri Dec 11 21:41:00 2020 found 84201917 duplicates and 191903477 unique relations
 446. Fri Dec 11 21:41:00 2020 memory use: 1449.5 MB
 447. Fri Dec 11 21:41:00 2020 reading ideals above 199950336
 448. Fri Dec 11 21:41:00 2020 commencing singleton removal, initial pass
 449. Fri Dec 11 22:06:45 2020 memory use: 3012.0 MB
 450. Fri Dec 11 22:06:45 2020 reading all ideals from disk
 451. Fri Dec 11 22:07:15 2020 memory use: 3372.8 MB
 452. Fri Dec 11 22:07:31 2020 commencing in-memory singleton removal
 453. Fri Dec 11 22:07:48 2020 begin with 191903477 relations and 158556770 unique ideals
 454. Fri Dec 11 22:10:21 2020 reduce to 130510680 relations and 91539628 ideals in 14 passes
 455. Fri Dec 11 22:10:21 2020 max relations containing the same ideal: 36
 456. Fri Dec 11 22:10:35 2020 reading ideals above 720000
 457. Fri Dec 11 22:10:35 2020 commencing singleton removal, initial pass
 458. Fri Dec 11 22:38:45 2020 memory use: 3012.0 MB
 459. Fri Dec 11 22:38:46 2020 reading all ideals from disk
 460. Fri Dec 11 22:39:39 2020 memory use: 5387.6 MB
 461. Fri Dec 11 22:40:17 2020 keeping 112991592 ideals with weight <= 200, target excess is 686354
 462. Fri Dec 11 22:40:49 2020 commencing in-memory singleton removal
 463. Fri Dec 11 22:41:20 2020 begin with 130510680 relations and 112991592 unique ideals
 464. Fri Dec 11 22:45:27 2020 reduce to 130421449 relations and 112902347 ideals in 9 passes
 465. Fri Dec 11 22:45:27 2020 max relations containing the same ideal: 200
 466. Fri Dec 11 22:47:31 2020 removing 11217536 relations and 9217536 ideals in 2000000 cliques
 467. Fri Dec 11 22:47:36 2020 commencing in-memory singleton removal
 468. Fri Dec 11 22:48:04 2020 begin with 119203913 relations and 112902347 unique ideals
 469. Fri Dec 11 22:51:22 2020 reduce to 118406657 relations and 102871708 ideals in 8 passes
 470. Fri Dec 11 22:51:22 2020 max relations containing the same ideal: 196
 471. Fri Dec 11 22:53:15 2020 removing 8704616 relations and 6704616 ideals in 2000000 cliques
 472. Fri Dec 11 22:53:20 2020 commencing in-memory singleton removal
 473. Fri Dec 11 22:53:45 2020 begin with 109702041 relations and 102871708 unique ideals
 474. Fri Dec 11 22:56:47 2020 reduce to 109154438 relations and 95609996 ideals in 8 passes
 475. Fri Dec 11 22:56:47 2020 max relations containing the same ideal: 188
 476. Fri Dec 11 22:58:31 2020 removing 7972524 relations and 5972524 ideals in 2000000 cliques
 477. Fri Dec 11 22:58:36 2020 commencing in-memory singleton removal
 478. Fri Dec 11 22:58:59 2020 begin with 101181914 relations and 95609996 unique ideals
 479. Fri Dec 11 23:01:25 2020 reduce to 100681389 relations and 89128200 ideals in 7 passes
 480. Fri Dec 11 23:01:25 2020 max relations containing the same ideal: 179
 481. Fri Dec 11 23:03:02 2020 removing 7635958 relations and 5635958 ideals in 2000000 cliques
 482. Fri Dec 11 23:03:06 2020 commencing in-memory singleton removal
 483. Fri Dec 11 23:03:27 2020 begin with 93045431 relations and 89128200 unique ideals
 484. Fri Dec 11 23:05:40 2020 reduce to 92552191 relations and 82990005 ideals in 7 passes
 485. Fri Dec 11 23:05:40 2020 max relations containing the same ideal: 169
 486. Fri Dec 11 23:07:08 2020 removing 7459046 relations and 5459046 ideals in 2000000 cliques
 487. Fri Dec 11 23:07:12 2020 commencing in-memory singleton removal
 488. Fri Dec 11 23:07:31 2020 begin with 85093145 relations and 82990005 unique ideals
 489. Fri Dec 11 23:09:28 2020 reduce to 84584388 relations and 77012559 ideals in 7 passes
 490. Fri Dec 11 23:09:28 2020 max relations containing the same ideal: 159
 491. Fri Dec 11 23:10:47 2020 removing 7382479 relations and 5382479 ideals in 2000000 cliques
 492. Fri Dec 11 23:10:50 2020 commencing in-memory singleton removal
 493. Fri Dec 11 23:11:07 2020 begin with 77201909 relations and 77012559 unique ideals
 494. Fri Dec 11 23:12:55 2020 reduce to 76664682 relations and 71081730 ideals in 7 passes
 495. Fri Dec 11 23:12:55 2020 max relations containing the same ideal: 151
 496. Fri Dec 11 23:14:09 2020 removing 7370371 relations and 5370371 ideals in 2000000 cliques
 497. Fri Dec 11 23:14:12 2020 commencing in-memory singleton removal
 498. Fri Dec 11 23:14:27 2020 begin with 69294311 relations and 71081730 unique ideals
 499. Fri Dec 11 23:16:15 2020 reduce to 68703649 relations and 65107196 ideals in 8 passes
 500. Fri Dec 11 23:16:15 2020 max relations containing the same ideal: 140
 501. Fri Dec 11 23:17:22 2020 removing 7418518 relations and 5418518 ideals in 2000000 cliques
 502. Fri Dec 11 23:17:25 2020 commencing in-memory singleton removal
 503. Fri Dec 11 23:17:38 2020 begin with 61285131 relations and 65107196 unique ideals
 504. Fri Dec 11 23:19:25 2020 reduce to 60614803 relations and 59001724 ideals in 9 passes
 505. Fri Dec 11 23:19:25 2020 max relations containing the same ideal: 133
 506. Fri Dec 11 23:20:23 2020 removing 3714533 relations and 2897625 ideals in 816908 cliques
 507. Fri Dec 11 23:20:26 2020 commencing in-memory singleton removal
 508. Fri Dec 11 23:20:38 2020 begin with 56900270 relations and 59001724 unique ideals
 509. Fri Dec 11 23:21:42 2020 reduce to 56726662 relations and 55928501 ideals in 7 passes
 510. Fri Dec 11 23:21:42 2020 max relations containing the same ideal: 123
 511. Fri Dec 11 23:22:27 2020 relations with 0 large ideals: 2457
 512. Fri Dec 11 23:22:27 2020 relations with 1 large ideals: 4345
 513. Fri Dec 11 23:22:27 2020 relations with 2 large ideals: 72852
 514. Fri Dec 11 23:22:27 2020 relations with 3 large ideals: 601107
 515. Fri Dec 11 23:22:27 2020 relations with 4 large ideals: 2739674
 516. Fri Dec 11 23:22:27 2020 relations with 5 large ideals: 7581272
 517. Fri Dec 11 23:22:27 2020 relations with 6 large ideals: 13421909
 518. Fri Dec 11 23:22:27 2020 relations with 7+ large ideals: 32303046
 519. Fri Dec 11 23:22:27 2020 commencing 2-way merge
 520. Fri Dec 11 23:23:20 2020 reduce to 37409389 relation sets and 36611228 unique ideals
 521. Fri Dec 11 23:23:20 2020 commencing full merge
 522. Fri Dec 11 23:36:42 2020 memory use: 4436.4 MB
 523. Fri Dec 11 23:36:47 2020 found 17775939 cycles, need 17681428
 524. Fri Dec 11 23:36:54 2020 weight of 17681428 cycles is about 1768509438 (100.02/cycle)
 525. Fri Dec 11 23:36:54 2020 distribution of cycle lengths:
 526. Fri Dec 11 23:36:54 2020 1 relations: 1439713
 527. Fri Dec 11 23:36:54 2020 2 relations: 1565162
 528. Fri Dec 11 23:36:54 2020 3 relations: 1647506
 529. Fri Dec 11 23:36:54 2020 4 relations: 1596949
 530. Fri Dec 11 23:36:54 2020 5 relations: 1561200
 531. Fri Dec 11 23:36:54 2020 6 relations: 1456988
 532. Fri Dec 11 23:36:54 2020 7 relations: 1367857
 533. Fri Dec 11 23:36:54 2020 8 relations: 1237882
 534. Fri Dec 11 23:36:54 2020 9 relations: 1103202
 535. Fri Dec 11 23:36:54 2020 10+ relations: 4704969
 536. Fri Dec 11 23:36:54 2020 heaviest cycle: 25 relations
 537. Fri Dec 11 23:36:59 2020 commencing cycle optimization
 538. Fri Dec 11 23:37:37 2020 start with 123587363 relations
 539. Fri Dec 11 23:41:49 2020 pruned 4659442 relations
 540. Fri Dec 11 23:41:51 2020 memory use: 3616.2 MB
 541. Fri Dec 11 23:41:51 2020 distribution of cycle lengths:
 542. Fri Dec 11 23:41:51 2020 1 relations: 1439713
 543. Fri Dec 11 23:41:51 2020 2 relations: 1608437
 544. Fri Dec 11 23:41:51 2020 3 relations: 1721054
 545. Fri Dec 11 23:41:51 2020 4 relations: 1657531
 546. Fri Dec 11 23:41:51 2020 5 relations: 1627493
 547. Fri Dec 11 23:41:51 2020 6 relations: 1510767
 548. Fri Dec 11 23:41:51 2020 7 relations: 1415476
 549. Fri Dec 11 23:41:51 2020 8 relations: 1269193
 550. Fri Dec 11 23:41:51 2020 9 relations: 1122703
 551. Fri Dec 11 23:41:51 2020 10+ relations: 4309061
 552. Fri Dec 11 23:41:51 2020 heaviest cycle: 25 relations
 553. Fri Dec 11 23:42:37 2020 RelProcTime: 9970
 554. Fri Dec 11 23:42:39 2020 elapsed time 02:46:13
 555. Sat Dec 12 10:16:59 2020
 556. Sat Dec 12 10:16:59 2020
 557. Sat Dec 12 10:16:59 2020 Msieve v. 1.54 (SVN 1025)
 558. Sat Dec 12 10:16:59 2020 random seeds: 91c6a582 460e73af
 559. Sat Dec 12 10:16:59 2020 factoring 346779657259791246313554044276401199475050208141387409790076498969471905612322027394740984520613397049141959352962783652552620174555843715898338877709473791695077522065984368363437509 (183 digits)
 560. Sat Dec 12 10:17:00 2020 no P-1/P+1/ECM available, skipping
 561. Sat Dec 12 10:17:00 2020 commencing number field sieve (183-digit input)
 562. Sat Dec 12 10:17:00 2020 R0: -240952170476247018923305274129662575
 563. Sat Dec 12 10:17:00 2020 R1: 27974981112937694614
 564. Sat Dec 12 10:17:00 2020 A0: -11805353835308925219407149226473788139169936
 565. Sat Dec 12 10:17:00 2020 A1: 28310203131931821503416958734401777279
 566. Sat Dec 12 10:17:00 2020 A2: -506179582591784048138330191199
 567. Sat Dec 12 10:17:00 2020 A3: -26839071574361133800982
 568. Sat Dec 12 10:17:00 2020 A4: 120405988862950
 569. Sat Dec 12 10:17:00 2020 A5: 1707888
 570. Sat Dec 12 10:17:00 2020 skew 60697512.10, size 6.801e-18, alpha -7.787, combined = 5.671e-14 rroots = 5
 571. Sat Dec 12 10:17:00 2020
 572. Sat Dec 12 10:17:00 2020 commencing relation filtering
 573. Sat Dec 12 10:17:00 2020 setting target matrix density to 120.0
 574. Sat Dec 12 10:17:00 2020 estimated available RAM is 15890.5 MB
 575. Sat Dec 12 10:17:00 2020 commencing duplicate removal, pass 1
 576. Sat Dec 12 10:51:22 2020 skipped 254 relations with composite factors
 577. Sat Dec 12 10:51:22 2020 found 73358032 hash collisions in 276105394 relations
 578. Sat Dec 12 10:51:45 2020 commencing duplicate removal, pass 2
 579. Sat Dec 12 10:57:18 2020 found 84201917 duplicates and 191903477 unique relations
 580. Sat Dec 12 10:57:18 2020 memory use: 1449.5 MB
 581. Sat Dec 12 10:57:18 2020 reading ideals above 199950336
 582. Sat Dec 12 10:57:18 2020 commencing singleton removal, initial pass
 583. Sat Dec 12 11:16:40 2020 memory use: 3012.0 MB
 584. Sat Dec 12 11:16:40 2020 reading all ideals from disk
 585. Sat Dec 12 11:17:10 2020 memory use: 3372.8 MB
 586. Sat Dec 12 11:17:21 2020 commencing in-memory singleton removal
 587. Sat Dec 12 11:17:31 2020 begin with 191903477 relations and 158556770 unique ideals
 588. Sat Dec 12 11:19:13 2020 reduce to 130510680 relations and 91539628 ideals in 14 passes
 589. Sat Dec 12 11:19:13 2020 max relations containing the same ideal: 36
 590. Sat Dec 12 11:19:22 2020 reading ideals above 720000
 591. Sat Dec 12 11:19:22 2020 commencing singleton removal, initial pass
 592. Sat Dec 12 11:39:17 2020 memory use: 3012.0 MB
 593. Sat Dec 12 11:39:18 2020 reading all ideals from disk
 594. Sat Dec 12 11:40:11 2020 memory use: 5387.6 MB
 595. Sat Dec 12 11:40:39 2020 keeping 112991592 ideals with weight <= 200, target excess is 686354
 596. Sat Dec 12 11:41:00 2020 commencing in-memory singleton removal
 597. Sat Dec 12 11:41:22 2020 begin with 130510680 relations and 112991592 unique ideals
 598. Sat Dec 12 11:44:00 2020 reduce to 130421449 relations and 112902347 ideals in 9 passes
 599. Sat Dec 12 11:44:00 2020 max relations containing the same ideal: 200
 600. Sat Dec 12 11:45:27 2020 removing 11217536 relations and 9217536 ideals in 2000000 cliques
 601. Sat Dec 12 11:45:30 2020 commencing in-memory singleton removal
 602. Sat Dec 12 11:45:50 2020 begin with 119203913 relations and 112902347 unique ideals
 603. Sat Dec 12 11:48:01 2020 reduce to 118406657 relations and 102871708 ideals in 8 passes
 604. Sat Dec 12 11:48:01 2020 max relations containing the same ideal: 196
 605. Sat Dec 12 11:49:22 2020 removing 8704616 relations and 6704616 ideals in 2000000 cliques
 606. Sat Dec 12 11:49:25 2020 commencing in-memory singleton removal
 607. Sat Dec 12 11:49:44 2020 begin with 109702041 relations and 102871708 unique ideals
 608. Sat Dec 12 11:51:39 2020 reduce to 109154438 relations and 95609996 ideals in 8 passes
 609. Sat Dec 12 11:51:39 2020 max relations containing the same ideal: 188
 610. Sat Dec 12 11:52:53 2020 removing 7972524 relations and 5972524 ideals in 2000000 cliques
 611. Sat Dec 12 11:52:56 2020 commencing in-memory singleton removal
 612. Sat Dec 12 11:53:12 2020 begin with 101181914 relations and 95609996 unique ideals
 613. Sat Dec 12 11:54:45 2020 reduce to 100681389 relations and 89128200 ideals in 7 passes
 614. Sat Dec 12 11:54:45 2020 max relations containing the same ideal: 179
 615. Sat Dec 12 11:55:54 2020 removing 7635958 relations and 5635958 ideals in 2000000 cliques
 616. Sat Dec 12 11:55:57 2020 commencing in-memory singleton removal
 617. Sat Dec 12 11:56:13 2020 begin with 93045431 relations and 89128200 unique ideals
 618. Sat Dec 12 11:57:41 2020 reduce to 92552191 relations and 82990005 ideals in 7 passes
 619. Sat Dec 12 11:57:41 2020 max relations containing the same ideal: 169
 620. Sat Dec 12 11:58:45 2020 removing 7459046 relations and 5459046 ideals in 2000000 cliques
 621. Sat Dec 12 11:58:48 2020 commencing in-memory singleton removal
 622. Sat Dec 12 11:59:03 2020 begin with 85093145 relations and 82990005 unique ideals
 623. Sat Dec 12 12:00:23 2020 reduce to 84584388 relations and 77012559 ideals in 7 passes
 624. Sat Dec 12 12:00:23 2020 max relations containing the same ideal: 159
 625. Sat Dec 12 12:01:23 2020 removing 7382479 relations and 5382479 ideals in 2000000 cliques
 626. Sat Dec 12 12:01:26 2020 commencing in-memory singleton removal
 627. Sat Dec 12 12:01:39 2020 begin with 77201909 relations and 77012559 unique ideals
 628. Sat Dec 12 12:02:50 2020 reduce to 76664682 relations and 71081730 ideals in 7 passes
 629. Sat Dec 12 12:02:50 2020 max relations containing the same ideal: 151
 630. Sat Dec 12 12:03:43 2020 removing 7370371 relations and 5370371 ideals in 2000000 cliques
 631. Sat Dec 12 12:03:46 2020 commencing in-memory singleton removal
 632. Sat Dec 12 12:03:58 2020 begin with 69294311 relations and 71081730 unique ideals
 633. Sat Dec 12 12:05:12 2020 reduce to 68703649 relations and 65107196 ideals in 8 passes
 634. Sat Dec 12 12:05:12 2020 max relations containing the same ideal: 140
 635. Sat Dec 12 12:06:00 2020 removing 7418518 relations and 5418518 ideals in 2000000 cliques
 636. Sat Dec 12 12:06:03 2020 commencing in-memory singleton removal
 637. Sat Dec 12 12:06:13 2020 begin with 61285131 relations and 65107196 unique ideals
 638. Sat Dec 12 12:07:25 2020 reduce to 60614803 relations and 59001724 ideals in 9 passes
 639. Sat Dec 12 12:07:25 2020 max relations containing the same ideal: 133
 640. Sat Dec 12 12:08:08 2020 removing 3714533 relations and 2897625 ideals in 816908 cliques
 641. Sat Dec 12 12:08:10 2020 commencing in-memory singleton removal
 642. Sat Dec 12 12:08:19 2020 begin with 56900270 relations and 59001724 unique ideals
 643. Sat Dec 12 12:09:09 2020 reduce to 56726662 relations and 55928501 ideals in 7 passes
 644. Sat Dec 12 12:09:09 2020 max relations containing the same ideal: 123
 645. Sat Dec 12 12:09:57 2020 relations with 0 large ideals: 2457
 646. Sat Dec 12 12:09:57 2020 relations with 1 large ideals: 4345
 647. Sat Dec 12 12:09:57 2020 relations with 2 large ideals: 72852
 648. Sat Dec 12 12:09:57 2020 relations with 3 large ideals: 601107
 649. Sat Dec 12 12:09:57 2020 relations with 4 large ideals: 2739674
 650. Sat Dec 12 12:09:57 2020 relations with 5 large ideals: 7581272
 651. Sat Dec 12 12:09:57 2020 relations with 6 large ideals: 13421909
 652. Sat Dec 12 12:09:57 2020 relations with 7+ large ideals: 32303046
 653. Sat Dec 12 12:09:57 2020 commencing 2-way merge
 654. Sat Dec 12 12:10:48 2020 reduce to 37409389 relation sets and 36611228 unique ideals
 655. Sat Dec 12 12:10:48 2020 commencing full merge
 656. Sat Dec 12 12:26:14 2020 memory use: 4542.1 MB
 657. Sat Dec 12 12:26:18 2020 found 16702668 cycles, need 16671428
 658. Sat Dec 12 12:26:24 2020 weight of 16671428 cycles is about 2000641376 (120.00/cycle)
 659. Sat Dec 12 12:26:24 2020 distribution of cycle lengths:
 660. Sat Dec 12 12:26:24 2020 1 relations: 996166
 661. Sat Dec 12 12:26:24 2020 2 relations: 1196265
 662. Sat Dec 12 12:26:24 2020 3 relations: 1288794
 663. Sat Dec 12 12:26:24 2020 4 relations: 1283544
 664. Sat Dec 12 12:26:24 2020 5 relations: 1276835
 665. Sat Dec 12 12:26:24 2020 6 relations: 1226703
 666. Sat Dec 12 12:26:24 2020 7 relations: 1172754
 667. Sat Dec 12 12:26:24 2020 8 relations: 1111599
 668. Sat Dec 12 12:26:24 2020 9 relations: 1034925
 669. Sat Dec 12 12:26:24 2020 10+ relations: 6083843
 670. Sat Dec 12 12:26:24 2020 heaviest cycle: 28 relations
 671. Sat Dec 12 12:26:30 2020 commencing cycle optimization
 672. Sat Dec 12 12:27:05 2020 start with 139260200 relations
 673. Sat Dec 12 12:32:37 2020 pruned 6242661 relations
 674. Sat Dec 12 12:32:38 2020 memory use: 3777.2 MB
 675. Sat Dec 12 12:32:38 2020 distribution of cycle lengths:
 676. Sat Dec 12 12:32:38 2020 1 relations: 996166
 677. Sat Dec 12 12:32:38 2020 2 relations: 1230283
 678. Sat Dec 12 12:32:38 2020 3 relations: 1349151
 679. Sat Dec 12 12:32:38 2020 4 relations: 1338366
 680. Sat Dec 12 12:32:38 2020 5 relations: 1338874
 681. Sat Dec 12 12:32:38 2020 6 relations: 1281053
 682. Sat Dec 12 12:32:38 2020 7 relations: 1228394
 683. Sat Dec 12 12:32:38 2020 8 relations: 1156162
 684. Sat Dec 12 12:32:38 2020 9 relations: 1073523
 685. Sat Dec 12 12:32:38 2020 10+ relations: 5679456
 686. Sat Dec 12 12:32:38 2020 heaviest cycle: 28 relations
 687. Sat Dec 12 12:33:24 2020 RelProcTime: 8184
 688. Sat Dec 12 12:33:24 2020 elapsed time 02:16:25
 689. Sat Dec 12 13:37:25 2020
 690. Sat Dec 12 13:37:25 2020
 691. Sat Dec 12 13:37:25 2020 Msieve v. 1.54 (SVN 1025)
 692. Sat Dec 12 13:37:25 2020 random seeds: 2eb3e430 c159da12
 693. Sat Dec 12 13:37:25 2020 factoring 346779657259791246313554044276401199475050208141387409790076498969471905612322027394740984520613397049141959352962783652552620174555843715898338877709473791695077522065984368363437509 (183 digits)
 694. Sat Dec 12 13:37:26 2020 no P-1/P+1/ECM available, skipping
 695. Sat Dec 12 13:37:26 2020 commencing number field sieve (183-digit input)
 696. Sat Dec 12 13:37:26 2020 R0: -240952170476247018923305274129662575
 697. Sat Dec 12 13:37:26 2020 R1: 27974981112937694614
 698. Sat Dec 12 13:37:26 2020 A0: -11805353835308925219407149226473788139169936
 699. Sat Dec 12 13:37:26 2020 A1: 28310203131931821503416958734401777279
 700. Sat Dec 12 13:37:26 2020 A2: -506179582591784048138330191199
 701. Sat Dec 12 13:37:26 2020 A3: -26839071574361133800982
 702. Sat Dec 12 13:37:26 2020 A4: 120405988862950
 703. Sat Dec 12 13:37:26 2020 A5: 1707888
 704. Sat Dec 12 13:37:26 2020 skew 60697512.10, size 6.801e-18, alpha -7.787, combined = 5.671e-14 rroots = 5
 705. Sat Dec 12 13:37:26 2020
 706. Sat Dec 12 13:37:26 2020 commencing relation filtering
 707. Sat Dec 12 13:37:26 2020 setting target matrix density to 128.0
 708. Sat Dec 12 13:37:26 2020 estimated available RAM is 15890.5 MB
 709. Sat Dec 12 13:37:26 2020 commencing duplicate removal, pass 1
 710. Sat Dec 12 14:17:19 2020 skipped 254 relations with composite factors
 711. Sat Dec 12 14:17:19 2020 found 73358032 hash collisions in 276105394 relations
 712. Sat Dec 12 14:17:56 2020 commencing duplicate removal, pass 2
 713. Sat Dec 12 14:26:08 2020 found 84201917 duplicates and 191903477 unique relations
 714. Sat Dec 12 14:26:08 2020 memory use: 1449.5 MB
 715. Sat Dec 12 14:26:08 2020 reading ideals above 199950336
 716. Sat Dec 12 14:26:08 2020 commencing singleton removal, initial pass
 717. Sat Dec 12 14:56:53 2020 memory use: 3012.0 MB
 718. Sat Dec 12 14:56:54 2020 reading all ideals from disk
 719. Sat Dec 12 14:57:23 2020 memory use: 3372.8 MB
 720. Sat Dec 12 14:57:41 2020 commencing in-memory singleton removal
 721. Sat Dec 12 14:57:59 2020 begin with 191903477 relations and 158556770 unique ideals
 722. Sat Dec 12 15:00:46 2020 reduce to 130510680 relations and 91539628 ideals in 14 passes
 723. Sat Dec 12 15:00:46 2020 max relations containing the same ideal: 36
 724. Sat Dec 12 15:00:58 2020 reading ideals above 720000
 725. Sat Dec 12 15:00:58 2020 commencing singleton removal, initial pass
 726. Sat Dec 12 15:22:08 2020 memory use: 3012.0 MB
 727. Sat Dec 12 15:22:08 2020 reading all ideals from disk
 728. Sat Dec 12 15:23:04 2020 memory use: 5387.6 MB
 729. Sat Dec 12 15:23:25 2020 keeping 112991592 ideals with weight <= 200, target excess is 686354
 730. Sat Dec 12 15:23:47 2020 commencing in-memory singleton removal
 731. Sat Dec 12 15:24:03 2020 begin with 130510680 relations and 112991592 unique ideals
 732. Sat Dec 12 15:26:36 2020 reduce to 130421449 relations and 112902347 ideals in 9 passes
 733. Sat Dec 12 15:26:36 2020 max relations containing the same ideal: 200
 734. Sat Dec 12 15:27:57 2020 removing 11217536 relations and 9217536 ideals in 2000000 cliques
 735. Sat Dec 12 15:28:01 2020 commencing in-memory singleton removal
 736. Sat Dec 12 15:28:19 2020 begin with 119203913 relations and 112902347 unique ideals
 737. Sat Dec 12 15:30:18 2020 reduce to 118406657 relations and 102871708 ideals in 8 passes
 738. Sat Dec 12 15:30:18 2020 max relations containing the same ideal: 196
 739. Sat Dec 12 15:31:41 2020 removing 8704616 relations and 6704616 ideals in 2000000 cliques
 740. Sat Dec 12 15:31:46 2020 commencing in-memory singleton removal
 741. Sat Dec 12 15:32:10 2020 begin with 109702041 relations and 102871708 unique ideals
 742. Sat Dec 12 15:35:05 2020 reduce to 109154438 relations and 95609996 ideals in 8 passes
 743. Sat Dec 12 15:35:05 2020 max relations containing the same ideal: 188
 744. Sat Dec 12 15:36:44 2020 removing 7972524 relations and 5972524 ideals in 2000000 cliques
 745. Sat Dec 12 15:36:48 2020 commencing in-memory singleton removal
 746. Sat Dec 12 15:37:08 2020 begin with 101181914 relations and 95609996 unique ideals
 747. Sat Dec 12 15:39:19 2020 reduce to 100681389 relations and 89128200 ideals in 7 passes
 748. Sat Dec 12 15:39:19 2020 max relations containing the same ideal: 179
 749. Sat Dec 12 15:40:52 2020 removing 7635958 relations and 5635958 ideals in 2000000 cliques
 750. Sat Dec 12 15:40:57 2020 commencing in-memory singleton removal
 751. Sat Dec 12 15:41:16 2020 begin with 93045431 relations and 89128200 unique ideals
 752. Sat Dec 12 15:43:18 2020 reduce to 92552191 relations and 82990005 ideals in 7 passes
 753. Sat Dec 12 15:43:18 2020 max relations containing the same ideal: 169
 754. Sat Dec 12 15:44:44 2020 removing 7459046 relations and 5459046 ideals in 2000000 cliques
 755. Sat Dec 12 15:44:48 2020 commencing in-memory singleton removal
 756. Sat Dec 12 15:45:05 2020 begin with 85093145 relations and 82990005 unique ideals
 757. Sat Dec 12 15:46:51 2020 reduce to 84584388 relations and 77012559 ideals in 7 passes
 758. Sat Dec 12 15:46:51 2020 max relations containing the same ideal: 159
 759. Sat Dec 12 15:48:08 2020 removing 7382479 relations and 5382479 ideals in 2000000 cliques
 760. Sat Dec 12 15:48:12 2020 commencing in-memory singleton removal
 761. Sat Dec 12 15:48:27 2020 begin with 77201909 relations and 77012559 unique ideals
 762. Sat Dec 12 15:50:01 2020 reduce to 76664682 relations and 71081730 ideals in 7 passes
 763. Sat Dec 12 15:50:01 2020 max relations containing the same ideal: 151
 764. Sat Dec 12 15:51:11 2020 removing 7370371 relations and 5370371 ideals in 2000000 cliques
 765. Sat Dec 12 15:51:15 2020 commencing in-memory singleton removal
 766. Sat Dec 12 15:51:28 2020 begin with 69294311 relations and 71081730 unique ideals
 767. Sat Dec 12 15:53:05 2020 reduce to 68703649 relations and 65107196 ideals in 8 passes
 768. Sat Dec 12 15:53:05 2020 max relations containing the same ideal: 140
 769. Sat Dec 12 15:54:08 2020 removing 7418518 relations and 5418518 ideals in 2000000 cliques
 770. Sat Dec 12 15:54:12 2020 commencing in-memory singleton removal
 771. Sat Dec 12 15:54:24 2020 begin with 61285131 relations and 65107196 unique ideals
 772. Sat Dec 12 15:56:02 2020 reduce to 60614803 relations and 59001724 ideals in 9 passes
 773. Sat Dec 12 15:56:02 2020 max relations containing the same ideal: 133
 774. Sat Dec 12 15:57:00 2020 removing 3714533 relations and 2897625 ideals in 816908 cliques
 775. Sat Dec 12 15:57:03 2020 commencing in-memory singleton removal
 776. Sat Dec 12 15:57:13 2020 begin with 56900270 relations and 59001724 unique ideals
 777. Sat Dec 12 15:58:23 2020 reduce to 56726662 relations and 55928501 ideals in 7 passes
 778. Sat Dec 12 15:58:23 2020 max relations containing the same ideal: 123
 779. Sat Dec 12 15:59:31 2020 relations with 0 large ideals: 2457
 780. Sat Dec 12 15:59:31 2020 relations with 1 large ideals: 4345
 781. Sat Dec 12 15:59:31 2020 relations with 2 large ideals: 72852
 782. Sat Dec 12 15:59:31 2020 relations with 3 large ideals: 601107
 783. Sat Dec 12 15:59:31 2020 relations with 4 large ideals: 2739674
 784. Sat Dec 12 15:59:31 2020 relations with 5 large ideals: 7581272
 785. Sat Dec 12 15:59:31 2020 relations with 6 large ideals: 13421909
 786. Sat Dec 12 15:59:31 2020 relations with 7+ large ideals: 32303046
 787. Sat Dec 12 15:59:31 2020 commencing 2-way merge
 788. Sat Dec 12 16:00:43 2020 reduce to 37409389 relation sets and 36611228 unique ideals
 789. Sat Dec 12 16:00:43 2020 commencing full merge
 790. Sat Dec 12 16:36:11 2020 memory use: 1689.9 MB
 791. Sat Dec 12 16:36:11 2020 found 65651 cycles, need 7826554
 792. Sat Dec 12 16:36:11 2020 too few cycles, matrix probably cannot build
 793. Sat Dec 12 16:36:11 2020 filtering wants 1000000 more relations
 794. Sat Dec 12 16:36:11 2020 elapsed time 02:58:46
 795. Sat Dec 12 18:57:57 2020
 796. Sat Dec 12 18:57:57 2020
 797. Sat Dec 12 18:57:57 2020 Msieve v. 1.54 (SVN 1025)
 798. Sat Dec 12 18:57:57 2020 random seeds: cd143140 c1e50090
 799. Sat Dec 12 18:57:57 2020 factoring 346779657259791246313554044276401199475050208141387409790076498969471905612322027394740984520613397049141959352962783652552620174555843715898338877709473791695077522065984368363437509 (183 digits)
 800. Sat Dec 12 18:57:57 2020 no P-1/P+1/ECM available, skipping
 801. Sat Dec 12 18:57:57 2020 commencing number field sieve (183-digit input)
 802. Sat Dec 12 18:57:57 2020 R0: -240952170476247018923305274129662575
 803. Sat Dec 12 18:57:57 2020 R1: 27974981112937694614
 804. Sat Dec 12 18:57:57 2020 A0: -11805353835308925219407149226473788139169936
 805. Sat Dec 12 18:57:57 2020 A1: 28310203131931821503416958734401777279
 806. Sat Dec 12 18:57:57 2020 A2: -506179582591784048138330191199
 807. Sat Dec 12 18:57:57 2020 A3: -26839071574361133800982
 808. Sat Dec 12 18:57:57 2020 A4: 120405988862950
 809. Sat Dec 12 18:57:57 2020 A5: 1707888
 810. Sat Dec 12 18:57:57 2020 skew 60697512.10, size 6.801e-18, alpha -7.787, combined = 5.671e-14 rroots = 5
 811. Sat Dec 12 18:57:57 2020
 812. Sat Dec 12 18:57:57 2020 commencing relation filtering
 813. Sat Dec 12 18:57:57 2020 setting target matrix density to 124.0
 814. Sat Dec 12 18:57:57 2020 estimated available RAM is 15890.5 MB
 815. Sat Dec 12 18:57:57 2020 commencing duplicate removal, pass 1
 816. Sat Dec 12 19:52:25 2020 skipped 254 relations with composite factors
 817. Sat Dec 12 19:52:25 2020 found 73358032 hash collisions in 276105394 relations
 818. Sat Dec 12 19:52:58 2020 commencing duplicate removal, pass 2
 819. Sat Dec 12 20:01:14 2020 found 84201917 duplicates and 191903477 unique relations
 820. Sat Dec 12 20:01:14 2020 memory use: 1449.5 MB
 821. Sat Dec 12 20:01:14 2020 reading ideals above 199950336
 822. Sat Dec 12 20:01:14 2020 commencing singleton removal, initial pass
 823. Sat Dec 12 20:26:34 2020 memory use: 3012.0 MB
 824. Sat Dec 12 20:26:34 2020 reading all ideals from disk
 825. Sat Dec 12 20:27:05 2020 memory use: 3372.8 MB
 826. Sat Dec 12 20:27:16 2020 commencing in-memory singleton removal
 827. Sat Dec 12 20:27:27 2020 begin with 191903477 relations and 158556770 unique ideals
 828. Sat Dec 12 20:29:16 2020 reduce to 130510680 relations and 91539628 ideals in 14 passes
 829. Sat Dec 12 20:29:16 2020 max relations containing the same ideal: 36
 830. Sat Dec 12 20:29:26 2020 reading ideals above 720000
 831. Sat Dec 12 20:29:26 2020 commencing singleton removal, initial pass
 832. Sat Dec 12 20:50:57 2020 memory use: 3012.0 MB
 833. Sat Dec 12 20:50:58 2020 reading all ideals from disk
 834. Sat Dec 12 20:51:52 2020 memory use: 5387.6 MB
 835. Sat Dec 12 20:52:17 2020 keeping 112991592 ideals with weight <= 200, target excess is 686354
 836. Sat Dec 12 20:52:41 2020 commencing in-memory singleton removal
 837. Sat Dec 12 20:53:03 2020 begin with 130510680 relations and 112991592 unique ideals
 838. Sat Dec 12 20:55:45 2020 reduce to 130421449 relations and 112902347 ideals in 9 passes
 839. Sat Dec 12 20:55:45 2020 max relations containing the same ideal: 200
 840. Sat Dec 12 20:57:06 2020 removing 11217536 relations and 9217536 ideals in 2000000 cliques
 841. Sat Dec 12 20:57:09 2020 commencing in-memory singleton removal
 842. Sat Dec 12 20:57:28 2020 begin with 119203913 relations and 112902347 unique ideals
 843. Sat Dec 12 20:59:19 2020 reduce to 118406657 relations and 102871708 ideals in 8 passes
 844. Sat Dec 12 20:59:19 2020 max relations containing the same ideal: 196
 845. Sat Dec 12 21:00:20 2020 removing 8704616 relations and 6704616 ideals in 2000000 cliques
 846. Sat Dec 12 21:00:24 2020 commencing in-memory singleton removal
 847. Sat Dec 12 21:00:35 2020 begin with 109702041 relations and 102871708 unique ideals
 848. Sat Dec 12 21:02:06 2020 reduce to 109154438 relations and 95609996 ideals in 8 passes
 849. Sat Dec 12 21:02:06 2020 max relations containing the same ideal: 188
 850. Sat Dec 12 21:03:00 2020 removing 7972524 relations and 5972524 ideals in 2000000 cliques
 851. Sat Dec 12 21:03:04 2020 commencing in-memory singleton removal
 852. Sat Dec 12 21:03:12 2020 begin with 101181914 relations and 95609996 unique ideals
 853. Sat Dec 12 21:04:19 2020 reduce to 100681389 relations and 89128200 ideals in 7 passes
 854. Sat Dec 12 21:04:19 2020 max relations containing the same ideal: 179
 855. Sat Dec 12 21:05:10 2020 removing 7635958 relations and 5635958 ideals in 2000000 cliques
 856. Sat Dec 12 21:05:13 2020 commencing in-memory singleton removal
 857. Sat Dec 12 21:05:21 2020 begin with 93045431 relations and 89128200 unique ideals
 858. Sat Dec 12 21:06:24 2020 reduce to 92552191 relations and 82990005 ideals in 7 passes
 859. Sat Dec 12 21:06:24 2020 max relations containing the same ideal: 169
 860. Sat Dec 12 21:07:10 2020 removing 7459046 relations and 5459046 ideals in 2000000 cliques
 861. Sat Dec 12 21:07:13 2020 commencing in-memory singleton removal
 862. Sat Dec 12 21:07:20 2020 begin with 85093145 relations and 82990005 unique ideals
 863. Sat Dec 12 21:08:21 2020 reduce to 84584388 relations and 77012559 ideals in 7 passes
 864. Sat Dec 12 21:08:21 2020 max relations containing the same ideal: 159
 865. Sat Dec 12 21:09:10 2020 removing 7382479 relations and 5382479 ideals in 2000000 cliques
 866. Sat Dec 12 21:09:13 2020 commencing in-memory singleton removal
 867. Sat Dec 12 21:09:21 2020 begin with 77201909 relations and 77012559 unique ideals
 868. Sat Dec 12 21:10:17 2020 reduce to 76664682 relations and 71081730 ideals in 7 passes
 869. Sat Dec 12 21:10:17 2020 max relations containing the same ideal: 151
 870. Sat Dec 12 21:10:58 2020 removing 7370371 relations and 5370371 ideals in 2000000 cliques
 871. Sat Dec 12 21:11:01 2020 commencing in-memory singleton removal
 872. Sat Dec 12 21:11:08 2020 begin with 69294311 relations and 71081730 unique ideals
 873. Sat Dec 12 21:12:05 2020 reduce to 68703649 relations and 65107196 ideals in 8 passes
 874. Sat Dec 12 21:12:05 2020 max relations containing the same ideal: 140
 875. Sat Dec 12 21:12:44 2020 removing 7418518 relations and 5418518 ideals in 2000000 cliques
 876. Sat Dec 12 21:12:47 2020 commencing in-memory singleton removal
 877. Sat Dec 12 21:12:55 2020 begin with 61285131 relations and 65107196 unique ideals
 878. Sat Dec 12 21:13:56 2020 reduce to 60614803 relations and 59001724 ideals in 9 passes
 879. Sat Dec 12 21:13:56 2020 max relations containing the same ideal: 133
 880. Sat Dec 12 21:14:31 2020 removing 3714533 relations and 2897625 ideals in 816908 cliques
 881. Sat Dec 12 21:14:33 2020 commencing in-memory singleton removal
 882. Sat Dec 12 21:14:41 2020 begin with 56900270 relations and 59001724 unique ideals
 883. Sat Dec 12 21:15:28 2020 reduce to 56726662 relations and 55928501 ideals in 7 passes
 884. Sat Dec 12 21:15:28 2020 max relations containing the same ideal: 123
 885. Sat Dec 12 21:16:14 2020 relations with 0 large ideals: 2457
 886. Sat Dec 12 21:16:14 2020 relations with 1 large ideals: 4345
 887. Sat Dec 12 21:16:14 2020 relations with 2 large ideals: 72852
 888. Sat Dec 12 21:16:14 2020 relations with 3 large ideals: 601107
 889. Sat Dec 12 21:16:14 2020 relations with 4 large ideals: 2739674
 890. Sat Dec 12 21:16:14 2020 relations with 5 large ideals: 7581272
 891. Sat Dec 12 21:16:14 2020 relations with 6 large ideals: 13421909
 892. Sat Dec 12 21:16:14 2020 relations with 7+ large ideals: 32303046
 893. Sat Dec 12 21:16:14 2020 commencing 2-way merge
 894. Sat Dec 12 21:17:04 2020 reduce to 37409389 relation sets and 36611228 unique ideals
 895. Sat Dec 12 21:17:04 2020 commencing full merge
 896. Sat Dec 12 21:34:35 2020 memory use: 4557.5 MB
 897. Sat Dec 12 21:34:39 2020 found 16509229 cycles, need 16501428
 898. Sat Dec 12 21:34:45 2020 weight of 16501428 cycles is about 2046502070 (124.02/cycle)
 899. Sat Dec 12 21:34:45 2020 distribution of cycle lengths:
 900. Sat Dec 12 21:34:45 2020 1 relations: 931044
 901. Sat Dec 12 21:34:45 2020 2 relations: 1135706
 902. Sat Dec 12 21:34:45 2020 3 relations: 1244078
 903. Sat Dec 12 21:34:45 2020 4 relations: 1231367
 904. Sat Dec 12 21:34:45 2020 5 relations: 1232505
 905. Sat Dec 12 21:34:45 2020 6 relations: 1179836
 906. Sat Dec 12 21:34:45 2020 7 relations: 1140753
 907. Sat Dec 12 21:34:45 2020 8 relations: 1078703
 908. Sat Dec 12 21:34:45 2020 9 relations: 1013488
 909. Sat Dec 12 21:34:45 2020 10+ relations: 6313948
 910. Sat Dec 12 21:34:45 2020 heaviest cycle: 28 relations
 911. Sat Dec 12 21:34:50 2020 commencing cycle optimization
 912. Sat Dec 12 21:35:28 2020 start with 142331590 relations
 913. Sat Dec 12 21:41:49 2020 pruned 6570778 relations
 914. Sat Dec 12 21:41:49 2020 memory use: 3808.0 MB
 915. Sat Dec 12 21:41:49 2020 distribution of cycle lengths:
 916. Sat Dec 12 21:41:49 2020 1 relations: 931044
 917. Sat Dec 12 21:41:49 2020 2 relations: 1168563
 918. Sat Dec 12 21:41:49 2020 3 relations: 1302185
 919. Sat Dec 12 21:41:49 2020 4 relations: 1284872
 920. Sat Dec 12 21:41:49 2020 5 relations: 1292925
 921. Sat Dec 12 21:41:49 2020 6 relations: 1234401
 922. Sat Dec 12 21:41:49 2020 7 relations: 1195567
 923. Sat Dec 12 21:41:49 2020 8 relations: 1124734
 924. Sat Dec 12 21:41:49 2020 9 relations: 1054585
 925. Sat Dec 12 21:41:49 2020 10+ relations: 5912552
 926. Sat Dec 12 21:41:49 2020 heaviest cycle: 28 relations
 927. Sat Dec 12 21:42:35 2020 RelProcTime: 9878
 928. Sat Dec 12 21:42:35 2020 elapsed time 02:44:38
 929. Sun Dec 13 01:36:55 2020
 930. Sun Dec 13 01:36:55 2020
 931. Sun Dec 13 01:36:55 2020 Msieve v. 1.54 (SVN 1025)
 932. Sun Dec 13 01:36:55 2020 random seeds: e1763247 22e892a1
 933. Sun Dec 13 01:36:55 2020 factoring 346779657259791246313554044276401199475050208141387409790076498969471905612322027394740984520613397049141959352962783652552620174555843715898338877709473791695077522065984368363437509 (183 digits)
 934. Sun Dec 13 01:36:56 2020 no P-1/P+1/ECM available, skipping
 935. Sun Dec 13 01:36:56 2020 commencing number field sieve (183-digit input)
 936. Sun Dec 13 01:36:56 2020 R0: -240952170476247018923305274129662575
 937. Sun Dec 13 01:36:56 2020 R1: 27974981112937694614
 938. Sun Dec 13 01:36:56 2020 A0: -11805353835308925219407149226473788139169936
 939. Sun Dec 13 01:36:56 2020 A1: 28310203131931821503416958734401777279
 940. Sun Dec 13 01:36:56 2020 A2: -506179582591784048138330191199
 941. Sun Dec 13 01:36:56 2020 A3: -26839071574361133800982
 942. Sun Dec 13 01:36:56 2020 A4: 120405988862950
 943. Sun Dec 13 01:36:56 2020 A5: 1707888
 944. Sun Dec 13 01:36:56 2020 skew 60697512.10, size 6.801e-18, alpha -7.787, combined = 5.671e-14 rroots = 5
 945. Sun Dec 13 01:36:56 2020
 946. Sun Dec 13 01:36:56 2020 commencing relation filtering
 947. Sun Dec 13 01:36:56 2020 setting target matrix density to 110.0
 948. Sun Dec 13 01:36:56 2020 estimated available RAM is 15890.5 MB
 949. Sun Dec 13 01:36:56 2020 commencing duplicate removal, pass 1
 950. Sun Dec 13 02:36:23 2020 skipped 254 relations with composite factors
 951. Sun Dec 13 02:36:23 2020 found 73358032 hash collisions in 276105394 relations
 952. Sun Dec 13 02:37:09 2020 commencing duplicate removal, pass 2
 953. Sun Dec 13 02:45:48 2020 found 84201917 duplicates and 191903477 unique relations
 954. Sun Dec 13 02:45:48 2020 memory use: 1449.5 MB
 955. Sun Dec 13 02:45:48 2020 reading ideals above 199950336
 956. Sun Dec 13 02:45:48 2020 commencing singleton removal, initial pass
 957. Sun Dec 13 03:13:50 2020 memory use: 3012.0 MB
 958. Sun Dec 13 03:13:51 2020 reading all ideals from disk
 959. Sun Dec 13 03:14:18 2020 memory use: 3372.8 MB
 960. Sun Dec 13 03:14:29 2020 commencing in-memory singleton removal
 961. Sun Dec 13 03:14:39 2020 begin with 191903477 relations and 158556770 unique ideals
 962. Sun Dec 13 03:16:26 2020 reduce to 130510680 relations and 91539628 ideals in 14 passes
 963. Sun Dec 13 03:16:26 2020 max relations containing the same ideal: 36
 964. Sun Dec 13 03:16:35 2020 reading ideals above 720000
 965. Sun Dec 13 03:16:35 2020 commencing singleton removal, initial pass
 966. Sun Dec 13 03:37:15 2020 memory use: 3012.0 MB
 967. Sun Dec 13 03:37:16 2020 reading all ideals from disk
 968. Sun Dec 13 03:38:09 2020 memory use: 5387.6 MB
 969. Sun Dec 13 03:38:37 2020 keeping 112991592 ideals with weight <= 200, target excess is 686354
 970. Sun Dec 13 03:38:58 2020 commencing in-memory singleton removal
 971. Sun Dec 13 03:39:20 2020 begin with 130510680 relations and 112991592 unique ideals
 972. Sun Dec 13 03:42:01 2020 reduce to 130421449 relations and 112902347 ideals in 9 passes
 973. Sun Dec 13 03:42:01 2020 max relations containing the same ideal: 200
 974. Sun Dec 13 03:43:28 2020 removing 11217536 relations and 9217536 ideals in 2000000 cliques
 975. Sun Dec 13 03:43:32 2020 commencing in-memory singleton removal
 976. Sun Dec 13 03:43:51 2020 begin with 119203913 relations and 112902347 unique ideals
 977. Sun Dec 13 03:46:03 2020 reduce to 118406657 relations and 102871708 ideals in 8 passes
 978. Sun Dec 13 03:46:03 2020 max relations containing the same ideal: 196
 979. Sun Dec 13 03:47:23 2020 removing 8704616 relations and 6704616 ideals in 2000000 cliques
 980. Sun Dec 13 03:47:26 2020 commencing in-memory singleton removal
 981. Sun Dec 13 03:47:44 2020 begin with 109702041 relations and 102871708 unique ideals
 982. Sun Dec 13 03:49:43 2020 reduce to 109154438 relations and 95609996 ideals in 8 passes
 983. Sun Dec 13 03:49:43 2020 max relations containing the same ideal: 188
 984. Sun Dec 13 03:51:00 2020 removing 7972524 relations and 5972524 ideals in 2000000 cliques
 985. Sun Dec 13 03:51:03 2020 commencing in-memory singleton removal
 986. Sun Dec 13 03:51:20 2020 begin with 101181914 relations and 95609996 unique ideals
 987. Sun Dec 13 03:53:00 2020 reduce to 100681389 relations and 89128200 ideals in 7 passes
 988. Sun Dec 13 03:53:00 2020 max relations containing the same ideal: 179
 989. Sun Dec 13 03:54:12 2020 removing 7635958 relations and 5635958 ideals in 2000000 cliques
 990. Sun Dec 13 03:54:15 2020 commencing in-memory singleton removal
 991. Sun Dec 13 03:54:31 2020 begin with 93045431 relations and 89128200 unique ideals
 992. Sun Dec 13 03:56:04 2020 reduce to 92552191 relations and 82990005 ideals in 7 passes
 993. Sun Dec 13 03:56:04 2020 max relations containing the same ideal: 169
 994. Sun Dec 13 03:57:07 2020 removing 7459046 relations and 5459046 ideals in 2000000 cliques
 995. Sun Dec 13 03:57:10 2020 commencing in-memory singleton removal
 996. Sun Dec 13 03:57:24 2020 begin with 85093145 relations and 82990005 unique ideals
 997. Sun Dec 13 03:58:42 2020 reduce to 84584388 relations and 77012559 ideals in 7 passes
 998. Sun Dec 13 03:58:42 2020 max relations containing the same ideal: 159
 999. Sun Dec 13 03:59:41 2020 removing 7382479 relations and 5382479 ideals in 2000000 cliques
 1000. Sun Dec 13 03:59:44 2020 commencing in-memory singleton removal
 1001. Sun Dec 13 03:59:57 2020 begin with 77201909 relations and 77012559 unique ideals
 1002. Sun Dec 13 04:01:11 2020 reduce to 76664682 relations and 71081730 ideals in 7 passes
 1003. Sun Dec 13 04:01:11 2020 max relations containing the same ideal: 151
 1004. Sun Dec 13 04:02:05 2020 removing 7370371 relations and 5370371 ideals in 2000000 cliques
 1005. Sun Dec 13 04:02:07 2020 commencing in-memory singleton removal
 1006. Sun Dec 13 04:02:16 2020 begin with 69294311 relations and 71081730 unique ideals
 1007. Sun Dec 13 04:03:22 2020 reduce to 68703649 relations and 65107196 ideals in 8 passes
 1008. Sun Dec 13 04:03:22 2020 max relations containing the same ideal: 140
 1009. Sun Dec 13 04:04:07 2020 removing 7418518 relations and 5418518 ideals in 2000000 cliques
 1010. Sun Dec 13 04:04:10 2020 commencing in-memory singleton removal
 1011. Sun Dec 13 04:04:18 2020 begin with 61285131 relations and 65107196 unique ideals
 1012. Sun Dec 13 04:05:21 2020 reduce to 60614803 relations and 59001724 ideals in 9 passes
 1013. Sun Dec 13 04:05:21 2020 max relations containing the same ideal: 133
 1014. Sun Dec 13 04:06:00 2020 removing 3714533 relations and 2897625 ideals in 816908 cliques
 1015. Sun Dec 13 04:06:02 2020 commencing in-memory singleton removal
 1016. Sun Dec 13 04:06:09 2020 begin with 56900270 relations and 59001724 unique ideals
 1017. Sun Dec 13 04:06:58 2020 reduce to 56726662 relations and 55928501 ideals in 7 passes
 1018. Sun Dec 13 04:06:58 2020 max relations containing the same ideal: 123
 1019. Sun Dec 13 04:07:48 2020 relations with 0 large ideals: 2457
 1020. Sun Dec 13 04:07:48 2020 relations with 1 large ideals: 4345
 1021. Sun Dec 13 04:07:48 2020 relations with 2 large ideals: 72852
 1022. Sun Dec 13 04:07:48 2020 relations with 3 large ideals: 601107
 1023. Sun Dec 13 04:07:48 2020 relations with 4 large ideals: 2739674
 1024. Sun Dec 13 04:07:48 2020 relations with 5 large ideals: 7581272
 1025. Sun Dec 13 04:07:48 2020 relations with 6 large ideals: 13421909
 1026. Sun Dec 13 04:07:48 2020 relations with 7+ large ideals: 32303046
 1027. Sun Dec 13 04:07:48 2020 commencing 2-way merge
 1028. Sun Dec 13 04:08:36 2020 reduce to 37409389 relation sets and 36611228 unique ideals
 1029. Sun Dec 13 04:08:36 2020 commencing full merge
 1030. Sun Dec 13 04:24:16 2020 memory use: 4494.4 MB
 1031. Sun Dec 13 04:24:19 2020 found 17209160 cycles, need 17137428
 1032. Sun Dec 13 04:24:26 2020 weight of 17137428 cycles is about 1885230821 (110.01/cycle)
 1033. Sun Dec 13 04:24:26 2020 distribution of cycle lengths:
 1034. Sun Dec 13 04:24:26 2020 1 relations: 1189539
 1035. Sun Dec 13 04:24:26 2020 2 relations: 1372657
 1036. Sun Dec 13 04:24:26 2020 3 relations: 1461368
 1037. Sun Dec 13 04:24:26 2020 4 relations: 1426380
 1038. Sun Dec 13 04:24:26 2020 5 relations: 1391132
 1039. Sun Dec 13 04:24:26 2020 6 relations: 1334453
 1040. Sun Dec 13 04:24:26 2020 7 relations: 1262003
 1041. Sun Dec 13 04:24:26 2020 8 relations: 1177977
 1042. Sun Dec 13 04:24:26 2020 9 relations: 1071718
 1043. Sun Dec 13 04:24:26 2020 10+ relations: 5450201
 1044. Sun Dec 13 04:24:26 2020 heaviest cycle: 28 relations
 1045. Sun Dec 13 04:24:31 2020 commencing cycle optimization
 1046. Sun Dec 13 04:25:07 2020 start with 131493349 relations
 1047. Sun Dec 13 04:30:04 2020 pruned 5441347 relations
 1048. Sun Dec 13 04:30:05 2020 memory use: 3698.1 MB
 1049. Sun Dec 13 04:30:05 2020 distribution of cycle lengths:
 1050. Sun Dec 13 04:30:05 2020 1 relations: 1189539
 1051. Sun Dec 13 04:30:05 2020 2 relations: 1411209
 1052. Sun Dec 13 04:30:05 2020 3 relations: 1527581
 1053. Sun Dec 13 04:30:05 2020 4 relations: 1483587
 1054. Sun Dec 13 04:30:05 2020 5 relations: 1455679
 1055. Sun Dec 13 04:30:05 2020 6 relations: 1388756
 1056. Sun Dec 13 04:30:05 2020 7 relations: 1314882
 1057. Sun Dec 13 04:30:05 2020 8 relations: 1216517
 1058. Sun Dec 13 04:30:05 2020 9 relations: 1103183
 1059. Sun Dec 13 04:30:05 2020 10+ relations: 5046495
 1060. Sun Dec 13 04:30:05 2020 heaviest cycle: 28 relations
 1061. Sun Dec 13 04:30:47 2020 RelProcTime: 10431
 1062. Sun Dec 13 04:30:56 2020 elapsed time 02:54:01
 1063. Mon Dec 14 08:14:37 2020
 1064. Mon Dec 14 08:14:37 2020
 1065. Mon Dec 14 08:14:37 2020 Msieve v. 1.54 (SVN 1025)
 1066. Mon Dec 14 08:14:37 2020 random seeds: 16de103c c957f6d6
 1067. Mon Dec 14 08:14:37 2020 factoring 346779657259791246313554044276401199475050208141387409790076498969471905612322027394740984520613397049141959352962783652552620174555843715898338877709473791695077522065984368363437509 (183 digits)
 1068. Mon Dec 14 08:14:38 2020 no P-1/P+1/ECM available, skipping
 1069. Mon Dec 14 08:14:38 2020 commencing number field sieve (183-digit input)
 1070. Mon Dec 14 08:14:38 2020 R0: -240952170476247018923305274129662575
 1071. Mon Dec 14 08:14:38 2020 R1: 27974981112937694614
 1072. Mon Dec 14 08:14:38 2020 A0: -11805353835308925219407149226473788139169936
 1073. Mon Dec 14 08:14:38 2020 A1: 28310203131931821503416958734401777279
 1074. Mon Dec 14 08:14:38 2020 A2: -506179582591784048138330191199
 1075. Mon Dec 14 08:14:38 2020 A3: -26839071574361133800982
 1076. Mon Dec 14 08:14:38 2020 A4: 120405988862950
 1077. Mon Dec 14 08:14:38 2020 A5: 1707888
 1078. Mon Dec 14 08:14:38 2020 skew 60697512.10, size 6.801e-18, alpha -7.787, combined = 5.671e-14 rroots = 5
 1079. Mon Dec 14 08:14:38 2020
 1080. Mon Dec 14 08:14:38 2020 commencing relation filtering
 1081. Mon Dec 14 08:14:38 2020 estimated available RAM is 15890.5 MB
 1082. Mon Dec 14 08:14:38 2020 commencing duplicate removal, pass 1
 1083. Mon Dec 14 08:49:39 2020 skipped 254 relations with composite factors
 1084. Mon Dec 14 08:49:39 2020 found 73358032 hash collisions in 276105394 relations
 1085. Mon Dec 14 08:50:04 2020 commencing duplicate removal, pass 2
 1086. Mon Dec 14 08:56:02 2020 found 84201917 duplicates and 191903477 unique relations
 1087. Mon Dec 14 08:56:02 2020 memory use: 1449.5 MB
 1088. Mon Dec 14 08:56:02 2020 reading ideals above 199950336
 1089. Mon Dec 14 08:56:02 2020 commencing singleton removal, initial pass
 1090. Mon Dec 14 09:16:39 2020 memory use: 3012.0 MB
 1091. Mon Dec 14 09:16:39 2020 reading all ideals from disk
 1092. Mon Dec 14 09:17:11 2020 memory use: 3372.8 MB
 1093. Mon Dec 14 09:17:22 2020 commencing in-memory singleton removal
 1094. Mon Dec 14 09:17:33 2020 begin with 191903477 relations and 158556770 unique ideals
 1095. Mon Dec 14 09:19:22 2020 reduce to 130510680 relations and 91539628 ideals in 14 passes
 1096. Mon Dec 14 09:19:22 2020 max relations containing the same ideal: 36
 1097. Mon Dec 14 09:19:32 2020 reading ideals above 720000
 1098. Mon Dec 14 09:19:32 2020 commencing singleton removal, initial pass
 1099. Mon Dec 14 09:41:45 2020 memory use: 3012.0 MB
 1100. Mon Dec 14 09:41:45 2020 reading all ideals from disk
 1101. Mon Dec 14 09:42:39 2020 memory use: 5387.6 MB
 1102. Mon Dec 14 09:43:18 2020 keeping 112991592 ideals with weight <= 200, target excess is 686354
 1103. Mon Dec 14 09:43:47 2020 commencing in-memory singleton removal
 1104. Mon Dec 14 09:44:18 2020 begin with 130510680 relations and 112991592 unique ideals
 1105. Mon Dec 14 09:48:40 2020 reduce to 130421449 relations and 112902347 ideals in 9 passes
 1106. Mon Dec 14 09:48:40 2020 max relations containing the same ideal: 200
 1107. Mon Dec 14 09:50:43 2020 removing 11217536 relations and 9217536 ideals in 2000000 cliques
 1108. Mon Dec 14 09:50:46 2020 commencing in-memory singleton removal
 1109. Mon Dec 14 09:51:16 2020 begin with 119203913 relations and 112902347 unique ideals
 1110. Mon Dec 14 09:54:41 2020 reduce to 118406657 relations and 102871708 ideals in 8 passes
 1111. Mon Dec 14 09:54:41 2020 max relations containing the same ideal: 196
 1112. Mon Dec 14 09:56:31 2020 removing 8704616 relations and 6704616 ideals in 2000000 cliques
 1113. Mon Dec 14 09:56:34 2020 commencing in-memory singleton removal
 1114. Mon Dec 14 09:57:00 2020 begin with 109702041 relations and 102871708 unique ideals
 1115. Mon Dec 14 10:00:04 2020 reduce to 109154438 relations and 95609996 ideals in 8 passes
 1116. Mon Dec 14 10:00:04 2020 max relations containing the same ideal: 188
 1117. Mon Dec 14 10:01:47 2020 removing 7972524 relations and 5972524 ideals in 2000000 cliques
 1118. Mon Dec 14 10:01:50 2020 commencing in-memory singleton removal
 1119. Mon Dec 14 10:02:13 2020 begin with 101181914 relations and 95609996 unique ideals
 1120. Mon Dec 14 10:04:42 2020 reduce to 100681389 relations and 89128200 ideals in 7 passes
 1121. Mon Dec 14 10:04:42 2020 max relations containing the same ideal: 179
 1122. Mon Dec 14 10:06:14 2020 removing 7635958 relations and 5635958 ideals in 2000000 cliques
 1123. Mon Dec 14 10:06:17 2020 commencing in-memory singleton removal
 1124. Mon Dec 14 10:06:38 2020 begin with 93045431 relations and 89128200 unique ideals
 1125. Mon Dec 14 10:08:52 2020 reduce to 92552191 relations and 82990005 ideals in 7 passes
 1126. Mon Dec 14 10:08:52 2020 max relations containing the same ideal: 169
 1127. Mon Dec 14 10:10:18 2020 removing 7459046 relations and 5459046 ideals in 2000000 cliques
 1128. Mon Dec 14 10:10:21 2020 commencing in-memory singleton removal
 1129. Mon Dec 14 10:10:41 2020 begin with 85093145 relations and 82990005 unique ideals
 1130. Mon Dec 14 10:12:45 2020 reduce to 84584388 relations and 77012559 ideals in 7 passes
 1131. Mon Dec 14 10:12:45 2020 max relations containing the same ideal: 159
 1132. Mon Dec 14 10:14:02 2020 removing 7382479 relations and 5382479 ideals in 2000000 cliques
 1133. Mon Dec 14 10:14:05 2020 commencing in-memory singleton removal
 1134. Mon Dec 14 10:14:22 2020 begin with 77201909 relations and 77012559 unique ideals
 1135. Mon Dec 14 10:16:13 2020 reduce to 76664682 relations and 71081730 ideals in 7 passes
 1136. Mon Dec 14 10:16:13 2020 max relations containing the same ideal: 151
 1137. Mon Dec 14 10:17:25 2020 removing 7370371 relations and 5370371 ideals in 2000000 cliques
 1138. Mon Dec 14 10:17:27 2020 commencing in-memory singleton removal
 1139. Mon Dec 14 10:17:42 2020 begin with 69294311 relations and 71081730 unique ideals
 1140. Mon Dec 14 10:19:37 2020 reduce to 68703649 relations and 65107196 ideals in 8 passes
 1141. Mon Dec 14 10:19:37 2020 max relations containing the same ideal: 140
 1142. Mon Dec 14 10:20:39 2020 removing 7418518 relations and 5418518 ideals in 2000000 cliques
 1143. Mon Dec 14 10:20:42 2020 commencing in-memory singleton removal
 1144. Mon Dec 14 10:20:55 2020 begin with 61285131 relations and 65107196 unique ideals
 1145. Mon Dec 14 10:22:46 2020 reduce to 60614803 relations and 59001724 ideals in 9 passes
 1146. Mon Dec 14 10:22:46 2020 max relations containing the same ideal: 133
 1147. Mon Dec 14 10:23:41 2020 removing 3714533 relations and 2897625 ideals in 816908 cliques
 1148. Mon Dec 14 10:23:43 2020 commencing in-memory singleton removal
 1149. Mon Dec 14 10:23:56 2020 begin with 56900270 relations and 59001724 unique ideals
 1150. Mon Dec 14 10:25:17 2020 reduce to 56726662 relations and 55928501 ideals in 7 passes
 1151. Mon Dec 14 10:25:17 2020 max relations containing the same ideal: 123
 1152. Mon Dec 14 10:26:17 2020 relations with 0 large ideals: 2457
 1153. Mon Dec 14 10:26:17 2020 relations with 1 large ideals: 4345
 1154. Mon Dec 14 10:26:17 2020 relations with 2 large ideals: 72852
 1155. Mon Dec 14 10:26:17 2020 relations with 3 large ideals: 601107
 1156. Mon Dec 14 10:26:17 2020 relations with 4 large ideals: 2739674
 1157. Mon Dec 14 10:26:17 2020 relations with 5 large ideals: 7581272
 1158. Mon Dec 14 10:26:17 2020 relations with 6 large ideals: 13421909
 1159. Mon Dec 14 10:26:17 2020 relations with 7+ large ideals: 32303046
 1160. Mon Dec 14 10:26:17 2020 commencing 2-way merge
 1161. Mon Dec 14 10:27:26 2020 reduce to 37409389 relation sets and 36611228 unique ideals
 1162. Mon Dec 14 10:27:26 2020 commencing full merge
 1163. Mon Dec 14 10:41:31 2020 memory use: 4370.0 MB
 1164. Mon Dec 14 10:41:37 2020 found 18432751 cycles, need 18327428
 1165. Mon Dec 14 10:41:45 2020 weight of 18327428 cycles is about 1649741040 (90.01/cycle)
 1166. Mon Dec 14 10:41:45 2020 distribution of cycle lengths:
 1167. Mon Dec 14 10:41:45 2020 1 relations: 1784840
 1168. Mon Dec 14 10:41:45 2020 2 relations: 1827539
 1169. Mon Dec 14 10:41:45 2020 3 relations: 1883117
 1170. Mon Dec 14 10:41:45 2020 4 relations: 1815429
 1171. Mon Dec 14 10:41:45 2020 5 relations: 1710691
 1172. Mon Dec 14 10:41:45 2020 6 relations: 1603445
 1173. Mon Dec 14 10:41:45 2020 7 relations: 1451403
 1174. Mon Dec 14 10:41:45 2020 8 relations: 1283409
 1175. Mon Dec 14 10:41:45 2020 9 relations: 1104153
 1176. Mon Dec 14 10:41:45 2020 10+ relations: 3863402
 1177. Mon Dec 14 10:41:45 2020 heaviest cycle: 23 relations
 1178. Mon Dec 14 10:41:52 2020 commencing cycle optimization
 1179. Mon Dec 14 10:42:34 2020 start with 115462123 relations
 1180. Mon Dec 14 10:46:08 2020 pruned 3890137 relations
 1181. Mon Dec 14 10:46:10 2020 memory use: 3529.3 MB
 1182. Mon Dec 14 10:46:10 2020 distribution of cycle lengths:
 1183. Mon Dec 14 10:46:10 2020 1 relations: 1784840
 1184. Mon Dec 14 10:46:10 2020 2 relations: 1876372
 1185. Mon Dec 14 10:46:10 2020 3 relations: 1963932
 1186. Mon Dec 14 10:46:10 2020 4 relations: 1876866
 1187. Mon Dec 14 10:46:10 2020 5 relations: 1777919
 1188. Mon Dec 14 10:46:10 2020 6 relations: 1651046
 1189. Mon Dec 14 10:46:10 2020 7 relations: 1490809
 1190. Mon Dec 14 10:46:10 2020 8 relations: 1303013
 1191. Mon Dec 14 10:46:10 2020 9 relations: 1108640
 1192. Mon Dec 14 10:46:10 2020 10+ relations: 3493991
 1193. Mon Dec 14 10:46:10 2020 heaviest cycle: 23 relations
 1194. Mon Dec 14 10:47:05 2020 RelProcTime: 9147
 1195. Mon Dec 14 10:47:12 2020 elapsed time 02:32:35
 1196.  
 1197. Fri Dec 11 23:49:01 2020
 1198. Fri Dec 11 23:49:01 2020
 1199. Fri Dec 11 23:49:01 2020 Msieve v. 1.54 (SVN 1025)
 1200. Fri Dec 11 23:49:01 2020 random seeds: a96c1a95 ccc1d624
 1201. Fri Dec 11 23:49:01 2020 factoring 346779657259791246313554044276401199475050208141387409790076498969471905612322027394740984520613397049141959352962783652552620174555843715898338877709473791695077522065984368363437509 (183 digits)
 1202. Fri Dec 11 23:49:02 2020 no P-1/P+1/ECM available, skipping
 1203. Fri Dec 11 23:49:02 2020 commencing number field sieve (183-digit input)
 1204. Fri Dec 11 23:49:02 2020 R0: -240952170476247018923305274129662575
 1205. Fri Dec 11 23:49:02 2020 R1: 27974981112937694614
 1206. Fri Dec 11 23:49:02 2020 A0: -11805353835308925219407149226473788139169936
 1207. Fri Dec 11 23:49:02 2020 A1: 28310203131931821503416958734401777279
 1208. Fri Dec 11 23:49:02 2020 A2: -506179582591784048138330191199
 1209. Fri Dec 11 23:49:02 2020 A3: -26839071574361133800982
 1210. Fri Dec 11 23:49:02 2020 A4: 120405988862950
 1211. Fri Dec 11 23:49:02 2020 A5: 1707888
 1212. Fri Dec 11 23:49:02 2020 skew 60697512.10, size 6.801e-18, alpha -7.787, combined = 5.671e-14 rroots = 5
 1213. Fri Dec 11 23:49:02 2020
 1214. Fri Dec 11 23:49:02 2020 commencing linear algebra
 1215. Fri Dec 11 23:49:03 2020 read 17681428 cycles
 1216. Fri Dec 11 23:49:41 2020 cycles contain 56242514 unique relations
 1217. Fri Dec 11 23:57:04 2020 read 56242514 relations
 1218. Fri Dec 11 23:59:02 2020 using 20 quadratic characters above 4294917295
 1219. Sat Dec 12 00:02:54 2020 building initial matrix
 1220. Sat Dec 12 00:16:39 2020 memory use: 7869.2 MB
 1221. Sat Dec 12 00:17:54 2020 read 17681428 cycles
 1222. Sat Dec 12 00:17:57 2020 matrix is 17681250 x 17681428 (7193.3 MB) with weight 2228572241 (126.04/col)
 1223. Sat Dec 12 00:17:57 2020 sparse part has weight 1673513263 (94.65/col)
 1224. Sat Dec 12 00:22:57 2020 filtering completed in 2 passes
 1225. Sat Dec 12 00:23:02 2020 matrix is 17680035 x 17680213 (7193.2 MB) with weight 2228522441 (126.05/col)
 1226. Sat Dec 12 00:23:02 2020 sparse part has weight 1673501414 (94.65/col)
 1227. Sat Dec 12 00:25:57 2020 matrix starts at (0, 0)
 1228. Sat Dec 12 00:26:00 2020 matrix is 17680035 x 17680213 (7193.2 MB) with weight 2228522441 (126.05/col)
 1229. Sat Dec 12 00:26:00 2020 sparse part has weight 1673501414 (94.65/col)
 1230. Sat Dec 12 00:26:00 2020 saving the first 48 matrix rows for later
 1231. Sat Dec 12 00:26:02 2020 matrix includes 128 packed rows
 1232. Sat Dec 12 00:26:06 2020 matrix is 17679987 x 17680213 (6886.4 MB) with weight 1881612117 (106.42/col)
 1233. Sat Dec 12 00:26:06 2020 sparse part has weight 1593067452 (90.10/col)
 1234. Sat Dec 12 00:26:06 2020 using block size 8192 and superblock size 786432 for processor cache size 8192 kB
 1235. Sat Dec 12 00:26:47 2020 commencing Lanczos iteration (8 threads)
 1236. Sat Dec 12 00:26:47 2020 memory use: 6738.7 MB
 1237. Sat Dec 12 00:28:29 2020 linear algebra at 0.0%, ETA 317h39m
 1238. Sat Dec 12 00:29:02 2020 checkpointing every 60000 dimensions
 1239. Sat Dec 12 00:32:00 2020 lanczos halted after 84 iterations (dim = 5307)
 1240. Sat Dec 12 00:32:01 2020 BLanczosTime: 2579
 1241. Sat Dec 12 00:32:01 2020 elapsed time 00:43:00
 1242. Sat Dec 12 21:42:49 2020
 1243. Sat Dec 12 21:42:49 2020
 1244. Sat Dec 12 21:42:49 2020 Msieve v. 1.54 (SVN 1025)
 1245. Sat Dec 12 21:42:49 2020 random seeds: 381e38db 92d130a1
 1246. Sat Dec 12 21:42:49 2020 factoring 346779657259791246313554044276401199475050208141387409790076498969471905612322027394740984520613397049141959352962783652552620174555843715898338877709473791695077522065984368363437509 (183 digits)
 1247. Sat Dec 12 21:42:50 2020 no P-1/P+1/ECM available, skipping
 1248. Sat Dec 12 21:42:50 2020 commencing number field sieve (183-digit input)
 1249. Sat Dec 12 21:42:50 2020 R0: -240952170476247018923305274129662575
 1250. Sat Dec 12 21:42:50 2020 R1: 27974981112937694614
 1251. Sat Dec 12 21:42:50 2020 A0: -11805353835308925219407149226473788139169936
 1252. Sat Dec 12 21:42:50 2020 A1: 28310203131931821503416958734401777279
 1253. Sat Dec 12 21:42:50 2020 A2: -506179582591784048138330191199
 1254. Sat Dec 12 21:42:50 2020 A3: -26839071574361133800982
 1255. Sat Dec 12 21:42:50 2020 A4: 120405988862950
 1256. Sat Dec 12 21:42:50 2020 A5: 1707888
 1257. Sat Dec 12 21:42:50 2020 skew 60697512.10, size 6.801e-18, alpha -7.787, combined = 5.671e-14 rroots = 5
 1258. Sat Dec 12 21:42:50 2020
 1259. Sat Dec 12 21:42:50 2020 commencing linear algebra
 1260. Sat Dec 12 21:42:52 2020 read 16501428 cycles
 1261. Sat Dec 12 21:43:39 2020 cycles contain 56248075 unique relations
 1262. Sat Dec 12 21:51:14 2020 read 56248075 relations
 1263. Sat Dec 12 21:53:21 2020 using 20 quadratic characters above 4294917295
 1264. Sat Dec 12 21:57:14 2020 building initial matrix
 1265. Sat Dec 12 22:12:19 2020 memory use: 7898.1 MB
 1266. Sat Dec 12 22:14:05 2020
 1267. Sat Dec 12 22:14:05 2020
 1268. Sat Dec 12 22:14:05 2020 Msieve v. 1.54 (SVN 1025)
 1269. Sat Dec 12 22:14:05 2020 random seeds: b1cf56f3 872ee232
 1270. Sat Dec 12 22:14:05 2020 factoring 346779657259791246313554044276401199475050208141387409790076498969471905612322027394740984520613397049141959352962783652552620174555843715898338877709473791695077522065984368363437509 (183 digits)
 1271. Sat Dec 12 22:14:05 2020 no P-1/P+1/ECM available, skipping
 1272. Sat Dec 12 22:14:05 2020 commencing number field sieve (183-digit input)
 1273. Sat Dec 12 22:14:05 2020 R0: -240952170476247018923305274129662575
 1274. Sat Dec 12 22:14:05 2020 R1: 27974981112937694614
 1275. Sat Dec 12 22:14:05 2020 A0: -11805353835308925219407149226473788139169936
 1276. Sat Dec 12 22:14:05 2020 A1: 28310203131931821503416958734401777279
 1277. Sat Dec 12 22:14:05 2020 A2: -506179582591784048138330191199
 1278. Sat Dec 12 22:14:05 2020 A3: -26839071574361133800982
 1279. Sat Dec 12 22:14:05 2020 A4: 120405988862950
 1280. Sat Dec 12 22:14:05 2020 A5: 1707888
 1281. Sat Dec 12 22:14:05 2020 skew 60697512.10, size 6.801e-18, alpha -7.787, combined = 5.671e-14 rroots = 5
 1282. Sat Dec 12 22:14:05 2020
 1283. Sat Dec 12 22:14:05 2020 commencing linear algebra
 1284. Sat Dec 12 22:14:11 2020 read 16501428 cycles
 1285. Sat Dec 12 22:14:56 2020 cycles contain 56248075 unique relations
 1286. Sat Dec 12 22:22:39 2020 read 56248075 relations
 1287. Sat Dec 12 22:24:46 2020 using 20 quadratic characters above 4294917295
 1288. Sat Dec 12 22:28:38 2020 building initial matrix
 1289. Sat Dec 12 22:43:37 2020 memory use: 7898.1 MB
 1290. Sat Dec 12 22:45:01 2020 read 16501428 cycles
 1291. Sat Dec 12 22:45:05 2020 matrix is 16501250 x 16501428 (8019.3 MB) with weight 2459498864 (149.05/col)
 1292. Sat Dec 12 22:45:05 2020 sparse part has weight 1904188405 (115.40/col)
 1293. Sat Dec 12 22:49:40 2020 filtering completed in 2 passes
 1294. Sat Dec 12 22:49:44 2020 matrix is 16501158 x 16501336 (8019.3 MB) with weight 2459494804 (149.05/col)
 1295. Sat Dec 12 22:49:44 2020 sparse part has weight 1904187683 (115.40/col)
 1296. Sat Dec 12 22:52:59 2020 matrix starts at (0, 0)
 1297. Sat Dec 12 22:53:02 2020 matrix is 16501158 x 16501336 (8019.3 MB) with weight 2459494804 (149.05/col)
 1298. Sat Dec 12 22:53:02 2020 sparse part has weight 1904187683 (115.40/col)
 1299. Sat Dec 12 22:53:02 2020 saving the first 48 matrix rows for later
 1300. Sat Dec 12 22:53:04 2020 matrix includes 128 packed rows
 1301. Sat Dec 12 22:53:09 2020 matrix is 16501110 x 16501336 (7676.0 MB) with weight 2126483703 (128.87/col)
 1302. Sat Dec 12 22:53:09 2020 sparse part has weight 1814203066 (109.94/col)
 1303. Sat Dec 12 22:53:09 2020 using block size 8192 and superblock size 786432 for processor cache size 8192 kB
 1304. Sat Dec 12 22:53:55 2020 commencing Lanczos iteration (8 threads)
 1305. Sat Dec 12 22:53:55 2020 memory use: 7397.1 MB
 1306. Sat Dec 12 22:56:24 2020
 1307. Sat Dec 12 22:56:24 2020
 1308. Sat Dec 12 22:56:24 2020 Msieve v. 1.54 (SVN 1025)
 1309. Sat Dec 12 22:56:24 2020 random seeds: 5110e33d 4f72300a
 1310. Sat Dec 12 22:56:24 2020 factoring 346779657259791246313554044276401199475050208141387409790076498969471905612322027394740984520613397049141959352962783652552620174555843715898338877709473791695077522065984368363437509 (183 digits)
 1311. Sat Dec 12 22:56:25 2020 no P-1/P+1/ECM available, skipping
 1312. Sat Dec 12 22:56:25 2020 commencing number field sieve (183-digit input)
 1313. Sat Dec 12 22:56:25 2020 R0: -240952170476247018923305274129662575
 1314. Sat Dec 12 22:56:25 2020 R1: 27974981112937694614
 1315. Sat Dec 12 22:56:25 2020 A0: -11805353835308925219407149226473788139169936
 1316. Sat Dec 12 22:56:25 2020 A1: 28310203131931821503416958734401777279
 1317. Sat Dec 12 22:56:25 2020 A2: -506179582591784048138330191199
 1318. Sat Dec 12 22:56:25 2020 A3: -26839071574361133800982
 1319. Sat Dec 12 22:56:25 2020 A4: 120405988862950
 1320. Sat Dec 12 22:56:25 2020 A5: 1707888
 1321. Sat Dec 12 22:56:25 2020 skew 60697512.10, size 6.801e-18, alpha -7.787, combined = 5.671e-14 rroots = 5
 1322. Sat Dec 12 22:56:25 2020
 1323. Sat Dec 12 22:56:25 2020 commencing linear algebra
 1324. Sat Dec 12 22:56:31 2020 read 16501336 cycles
 1325. Sat Dec 12 22:57:15 2020 cycles contain 56248075 unique relations
 1326. Sat Dec 12 23:04:45 2020 read 56248075 relations
 1327. Sat Dec 12 23:06:55 2020 using 20 quadratic characters above 4294917295
 1328. Sat Dec 12 23:10:41 2020 building initial matrix
 1329. Sat Dec 12 23:24:36 2020 memory use: 7898.1 MB
 1330. Sat Dec 12 23:26:01 2020 read 16501336 cycles
 1331. Sat Dec 12 23:26:04 2020 matrix is 16501158 x 16501336 (8019.3 MB) with weight 2459494804 (149.05/col)
 1332. Sat Dec 12 23:26:04 2020 sparse part has weight 1904187683 (115.40/col)
 1333. Sat Dec 12 23:28:34 2020 filtering completed in 1 passes
 1334. Sat Dec 12 23:28:38 2020 matrix is 16501158 x 16501336 (8019.3 MB) with weight 2459494804 (149.05/col)
 1335. Sat Dec 12 23:28:38 2020 sparse part has weight 1904187683 (115.40/col)
 1336. Sat Dec 12 23:31:45 2020 matrix starts at (0, 0)
 1337. Sat Dec 12 23:31:48 2020 matrix is 16501158 x 16501336 (8019.3 MB) with weight 2459494804 (149.05/col)
 1338. Sat Dec 12 23:31:48 2020 sparse part has weight 1904187683 (115.40/col)
 1339. Sat Dec 12 23:31:48 2020 saving the first 48 matrix rows for later
 1340. Sat Dec 12 23:31:51 2020 matrix includes 128 packed rows
 1341. Sat Dec 12 23:31:55 2020 matrix is 16501110 x 16501336 (7676.0 MB) with weight 2126483703 (128.87/col)
 1342. Sat Dec 12 23:31:55 2020 sparse part has weight 1814203066 (109.94/col)
 1343. Sat Dec 12 23:31:55 2020 using block size 8192 and superblock size 786432 for processor cache size 8192 kB
 1344. Sat Dec 12 23:32:42 2020 commencing Lanczos iteration (8 threads)
 1345. Sat Dec 12 23:32:42 2020 memory use: 7397.1 MB
 1346. Sat Dec 12 23:34:07 2020 linear algebra at 0.0%, ETA 244h33m
 1347. Sat Dec 12 23:34:33 2020 checkpointing every 70000 dimensions
 1348. Sat Dec 12 23:36:11 2020 lanczos halted after 60 iterations (dim = 3793)
 1349. Sat Dec 12 23:36:12 2020 BLanczosTime: 2387
 1350. Sat Dec 12 23:36:12 2020 elapsed time 00:39:48
 1351. Sun Dec 13 00:05:34 2020
 1352. Sun Dec 13 00:05:34 2020
 1353. Sun Dec 13 00:05:34 2020 Msieve v. 1.54 (SVN 1025)
 1354. Sun Dec 13 00:05:34 2020 random seeds: 1b9cb7d7 20edf663
 1355. Sun Dec 13 00:05:34 2020 factoring 346779657259791246313554044276401199475050208141387409790076498969471905612322027394740984520613397049141959352962783652552620174555843715898338877709473791695077522065984368363437509 (183 digits)
 1356. Sun Dec 13 00:05:34 2020 no P-1/P+1/ECM available, skipping
 1357. Sun Dec 13 00:05:34 2020 commencing number field sieve (183-digit input)
 1358. Sun Dec 13 00:05:34 2020 R0: -240952170476247018923305274129662575
 1359. Sun Dec 13 00:05:34 2020 R1: 27974981112937694614
 1360. Sun Dec 13 00:05:34 2020 A0: -11805353835308925219407149226473788139169936
 1361. Sun Dec 13 00:05:34 2020 A1: 28310203131931821503416958734401777279
 1362. Sun Dec 13 00:05:34 2020 A2: -506179582591784048138330191199
 1363. Sun Dec 13 00:05:34 2020 A3: -26839071574361133800982
 1364. Sun Dec 13 00:05:34 2020 A4: 120405988862950
 1365. Sun Dec 13 00:05:34 2020 A5: 1707888
 1366. Sun Dec 13 00:05:34 2020 skew 60697512.10, size 6.801e-18, alpha -7.787, combined = 5.671e-14 rroots = 5
 1367. Sun Dec 13 00:05:34 2020
 1368. Sun Dec 13 00:05:34 2020 commencing linear algebra
 1369. Sun Dec 13 00:05:36 2020 read 16671428 cycles
 1370. Sun Dec 13 00:06:19 2020 cycles contain 56248005 unique relations
 1371. Sun Dec 13 00:13:49 2020 read 56248005 relations
 1372. Sun Dec 13 00:16:14 2020 using 20 quadratic characters above 4294917295
 1373. Sun Dec 13 00:22:22 2020 building initial matrix
 1374. Sun Dec 13 00:44:57 2020 memory use: 7892.8 MB
 1375. Sun Dec 13 00:46:25 2020 read 16671428 cycles
 1376. Sun Dec 13 00:46:29 2020 matrix is 16671250 x 16671428 (7884.0 MB) with weight 2421943911 (145.28/col)
 1377. Sun Dec 13 00:46:29 2020 sparse part has weight 1866686103 (111.97/col)
 1378. Sun Dec 13 00:52:19 2020 filtering completed in 2 passes
 1379. Sun Dec 13 00:52:24 2020 matrix is 16670978 x 16671156 (7884.0 MB) with weight 2421931515 (145.28/col)
 1380. Sun Dec 13 00:52:24 2020 sparse part has weight 1866683435 (111.97/col)
 1381. Sun Dec 13 00:55:45 2020 matrix starts at (0, 0)
 1382. Sun Dec 13 00:55:49 2020 matrix is 16670978 x 16671156 (7884.0 MB) with weight 2421931515 (145.28/col)
 1383. Sun Dec 13 00:55:49 2020 sparse part has weight 1866683435 (111.97/col)
 1384. Sun Dec 13 00:55:49 2020 saving the first 48 matrix rows for later
 1385. Sun Dec 13 00:55:53 2020 matrix includes 128 packed rows
 1386. Sun Dec 13 00:55:58 2020 matrix is 16670930 x 16671156 (7546.4 MB) with weight 2086863419 (125.18/col)
 1387. Sun Dec 13 00:55:58 2020 sparse part has weight 1778186087 (106.66/col)
 1388. Sun Dec 13 00:55:58 2020 using block size 8192 and superblock size 786432 for processor cache size 8192 kB
 1389. Sun Dec 13 00:57:14 2020 commencing Lanczos iteration (8 threads)
 1390. Sun Dec 13 00:57:14 2020 memory use: 7287.9 MB
 1391. Sun Dec 13 01:00:12 2020 linear algebra at 0.0%, ETA 518h54m
 1392. Sun Dec 13 01:01:09 2020 checkpointing every 40000 dimensions
 1393. Sun Dec 13 01:10:07 2020 lanczos halted after 108 iterations (dim = 6826)
 1394. Sun Dec 13 01:10:08 2020 BLanczosTime: 3874
 1395. Sun Dec 13 01:10:08 2020 elapsed time 01:04:34
 1396. Sun Dec 13 04:31:46 2020
 1397. Sun Dec 13 04:31:46 2020
 1398. Sun Dec 13 04:31:46 2020 Msieve v. 1.54 (SVN 1025)
 1399. Sun Dec 13 04:31:46 2020 random seeds: 8cc58427 94c67007
 1400. Sun Dec 13 04:31:46 2020 factoring 346779657259791246313554044276401199475050208141387409790076498969471905612322027394740984520613397049141959352962783652552620174555843715898338877709473791695077522065984368363437509 (183 digits)
 1401. Sun Dec 13 04:31:47 2020 no P-1/P+1/ECM available, skipping
 1402. Sun Dec 13 04:31:47 2020 commencing number field sieve (183-digit input)
 1403. Sun Dec 13 04:31:47 2020 R0: -240952170476247018923305274129662575
 1404. Sun Dec 13 04:31:47 2020 R1: 27974981112937694614
 1405. Sun Dec 13 04:31:47 2020 A0: -11805353835308925219407149226473788139169936
 1406. Sun Dec 13 04:31:47 2020 A1: 28310203131931821503416958734401777279
 1407. Sun Dec 13 04:31:47 2020 A2: -506179582591784048138330191199
 1408. Sun Dec 13 04:31:47 2020 A3: -26839071574361133800982
 1409. Sun Dec 13 04:31:47 2020 A4: 120405988862950
 1410. Sun Dec 13 04:31:47 2020 A5: 1707888
 1411. Sun Dec 13 04:31:47 2020 skew 60697512.10, size 6.801e-18, alpha -7.787, combined = 5.671e-14 rroots = 5
 1412. Sun Dec 13 04:31:47 2020
 1413. Sun Dec 13 04:31:47 2020 commencing linear algebra
 1414. Sun Dec 13 04:31:48 2020 read 17137428 cycles
 1415. Sun Dec 13 04:32:32 2020 cycles contain 56245976 unique relations
 1416. Sun Dec 13 04:40:07 2020 read 56245976 relations
 1417. Sun Dec 13 04:42:10 2020 using 20 quadratic characters above 4294917295
 1418. Sun Dec 13 04:46:05 2020 building initial matrix
 1419. Sun Dec 13 05:00:25 2020 memory use: 7880.2 MB
 1420. Sun Dec 13 05:01:31 2020 read 17137428 cycles
 1421. Sun Dec 13 05:01:34 2020 matrix is 17137250 x 17137428 (7540.9 MB) with weight 2326060840 (135.73/col)
 1422. Sun Dec 13 05:01:34 2020 sparse part has weight 1771141351 (103.35/col)
 1423. Sun Dec 13 05:05:24 2020 filtering completed in 2 passes
 1424. Sun Dec 13 05:05:28 2020 matrix is 17136514 x 17136692 (7540.8 MB) with weight 2326027296 (135.73/col)
 1425. Sun Dec 13 05:05:28 2020 sparse part has weight 1771132693 (103.35/col)
 1426. Sun Dec 13 05:08:20 2020 matrix starts at (0, 0)
 1427. Sun Dec 13 05:08:23 2020 matrix is 17136514 x 17136692 (7540.8 MB) with weight 2326027296 (135.73/col)
 1428. Sun Dec 13 05:08:23 2020 sparse part has weight 1771132693 (103.35/col)
 1429. Sun Dec 13 05:08:23 2020 saving the first 48 matrix rows for later
 1430. Sun Dec 13 05:08:26 2020 matrix includes 128 packed rows
 1431. Sun Dec 13 05:08:30 2020 matrix is 17136466 x 17136692 (7218.3 MB) with weight 1985506996 (115.86/col)
 1432. Sun Dec 13 05:08:30 2020 sparse part has weight 1686593115 (98.42/col)
 1433. Sun Dec 13 05:08:30 2020 using block size 8192 and superblock size 786432 for processor cache size 8192 kB
 1434. Sun Dec 13 05:09:29 2020 commencing Lanczos iteration (8 threads)
 1435. Sun Dec 13 05:09:29 2020 memory use: 7013.6 MB
 1436. Sun Dec 13 05:11:25 2020 linear algebra at 0.0%, ETA 344h41m
 1437. Sun Dec 13 05:12:03 2020 checkpointing every 50000 dimensions
 1438. Sun Dec 13 05:13:09 2020 lanczos halted after 44 iterations (dim = 2785)
 1439. Sun Dec 13 05:13:09 2020 BLanczosTime: 2482
 1440. Sun Dec 13 05:13:09 2020 elapsed time 00:41:23
 1441. Mon Dec 14 11:59:38 2020
 1442. Mon Dec 14 11:59:44 2020
 1443. Mon Dec 14 11:59:44 2020 Msieve v. 1.54 (SVN 1025)
 1444. Mon Dec 14 11:59:44 2020 random seeds: cb4c7b3e 765e8c42
 1445. Mon Dec 14 11:59:44 2020 factoring 346779657259791246313554044276401199475050208141387409790076498969471905612322027394740984520613397049141959352962783652552620174555843715898338877709473791695077522065984368363437509 (183 digits)
 1446. Mon Dec 14 11:59:44 2020 no P-1/P+1/ECM available, skipping
 1447. Mon Dec 14 11:59:44 2020 commencing number field sieve (183-digit input)
 1448. Mon Dec 14 11:59:44 2020 R0: -240952170476247018923305274129662575
 1449. Mon Dec 14 11:59:44 2020 R1: 27974981112937694614
 1450. Mon Dec 14 11:59:44 2020 A0: -11805353835308925219407149226473788139169936
 1451. Mon Dec 14 11:59:44 2020 A1: 28310203131931821503416958734401777279
 1452. Mon Dec 14 11:59:44 2020 A2: -506179582591784048138330191199
 1453. Mon Dec 14 11:59:44 2020 A3: -26839071574361133800982
 1454. Mon Dec 14 11:59:44 2020 A4: 120405988862950
 1455. Mon Dec 14 11:59:44 2020 A5: 1707888
 1456. Mon Dec 14 11:59:44 2020 skew 60697512.10, size 6.801e-18, alpha -7.787, combined = 5.671e-14 rroots = 5
 1457. Mon Dec 14 11:59:44 2020
 1458. Mon Dec 14 11:59:44 2020 commencing linear algebra
 1459. Mon Dec 14 11:59:46 2020 read 18327428 cycles
 1460. Mon Dec 14 12:00:24 2020 cycles contain 56237585 unique relations
 1461. Mon Dec 14 12:08:17 2020 read 56237585 relations
 1462. Mon Dec 14 12:10:06 2020 using 20 quadratic characters above 4294917295
 1463. Mon Dec 14 12:13:57 2020 building initial matrix
 1464. Mon Dec 14 12:28:19 2020 memory use: 7860.3 MB
 1465. Mon Dec 14 12:29:30 2020 read 18327428 cycles
 1466. Mon Dec 14 12:29:33 2020 matrix is 18327250 x 18327428 (6838.8 MB) with weight 2127904475 (116.10/col)
 1467. Mon Dec 14 12:29:33 2020 sparse part has weight 1572823214 (85.82/col)
 1468. Mon Dec 14 12:34:17 2020 filtering completed in 2 passes
 1469. Mon Dec 14 12:34:21 2020 matrix is 18325262 x 18325439 (6838.7 MB) with weight 2127829131 (116.11/col)
 1470. Mon Dec 14 12:34:21 2020 sparse part has weight 1572806477 (85.83/col)
 1471. Mon Dec 14 12:37:04 2020 matrix starts at (0, 0)
 1472. Mon Dec 14 12:37:07 2020 matrix is 18325262 x 18325439 (6838.7 MB) with weight 2127829131 (116.11/col)
 1473. Mon Dec 14 12:37:07 2020 sparse part has weight 1572806477 (85.83/col)
 1474. Mon Dec 14 12:37:07 2020 saving the first 48 matrix rows for later
 1475. Mon Dec 14 12:37:09 2020 matrix includes 128 packed rows
 1476. Mon Dec 14 12:37:13 2020 matrix is 18325214 x 18325439 (6548.4 MB) with weight 1773746930 (96.79/col)
 1477. Mon Dec 14 12:37:13 2020 sparse part has weight 1496713309 (81.67/col)
 1478. Mon Dec 14 12:37:13 2020 using block size 8192 and superblock size 786432 for processor cache size 8192 kB
 1479. Mon Dec 14 12:37:53 2020 commencing Lanczos iteration (8 threads)
 1480. Mon Dec 14 12:37:53 2020 memory use: 6462.5 MB
 1481. Mon Dec 14 12:39:57 2020 linear algebra at 0.0%, ETA 395h24m
 1482. Mon Dec 14 12:40:36 2020 checkpointing every 50000 dimensions
 1483. Mon Dec 14 12:41:08 2020 lanczos halted after 37 iterations (dim = 2344)
 1484. Mon Dec 14 12:41:09 2020 BLanczosTime: 2485
 1485. Mon Dec 14 12:41:09 2020 elapsed time 00:41:25
 1486. Fri Dec 11 22:48:45 2020
 1487. Fri Dec 11 22:48:45 2020
 1488. Fri Dec 11 22:48:45 2020 Msieve v. 1.52 (SVN exported)
 1489. Fri Dec 11 22:48:45 2020 random seeds: 2d5fc27a c01830fc
 1490. Fri Dec 11 22:48:45 2020 factoring 346779657259791246313554044276401199475050208141387409790076498969471905612322027394740984520613397049141959352962783652552620174555843715898338877709473791695077522065984368363437509 (183 digits)
 1491. Fri Dec 11 22:48:46 2020 searching for 15-digit factors
 1492. Fri Dec 11 22:48:48 2020 commencing number field sieve (183-digit input)
 1493. Fri Dec 11 22:48:48 2020 R0: -240952170476247018923305274129662575
 1494. Fri Dec 11 22:48:48 2020 R1: 27974981112937694614
 1495. Fri Dec 11 22:48:48 2020 A0: -11805353835308925219407149226473788139169936
 1496. Fri Dec 11 22:48:48 2020 A1: 28310203131931821503416958734401777279
 1497. Fri Dec 11 22:48:48 2020 A2: -506179582591784048138330191199
 1498. Fri Dec 11 22:48:48 2020 A3: -26839071574361133800982
 1499. Fri Dec 11 22:48:48 2020 A4: 120405988862950
 1500. Fri Dec 11 22:48:48 2020 A5: 1707888
 1501. Fri Dec 11 22:48:48 2020 skew 60697512.10, size 6.801e-18, alpha -7.787, combined = 5.671e-14 rroots = 5
 1502. Fri Dec 11 22:48:48 2020
 1503. Fri Dec 11 22:48:48 2020 commencing linear algebra
 1504. Fri Dec 11 22:48:48 2020 skipping matrix build
 1505. Fri Dec 11 22:49:25 2020 matrix starts at (0, 0)
 1506. Fri Dec 11 22:51:03 2020 matrix is 17680035 x 17680213 (7193.2 MB) with weight 2228522441 (126.05/col)
 1507. Fri Dec 11 22:51:03 2020 sparse part has weight 1673501414 (94.65/col)
 1508. Fri Dec 11 22:51:03 2020 saving the first 48 matrix rows for later
 1509. Fri Dec 11 22:52:42 2020 matrix includes 128 packed rows
 1510. Fri Dec 11 22:54:25 2020 matrix is 17679987 x 17680213 (6886.4 MB) with weight 1881612117 (106.42/col)
 1511. Fri Dec 11 22:54:25 2020 sparse part has weight 1593067452 (90.10/col)
 1512. Fri Dec 11 22:54:38 2020 using block size 8192 and superblock size 1572864 for processor cache size 16384 kB
 1513. Fri Dec 11 23:00:05 2020 commencing Lanczos iteration (8 threads)
 1514. Fri Dec 11 23:00:05 2020 memory use: 5912.5 MB
 1515. Fri Dec 11 23:01:58 2020 linear algebra at 0.0%, ETA 279h52m
 1516. Fri Dec 11 23:02:26 2020 checkpointing every 70000 dimensions
 1517. Sat Dec 12 22:24:07 2020
 1518. Sat Dec 12 22:24:07 2020
 1519. Sat Dec 12 22:24:07 2020 Msieve v. 1.52 (SVN exported)
 1520. Sat Dec 12 22:24:07 2020 random seeds: 6cc41fb8 77133fb4
 1521. Sat Dec 12 22:24:07 2020 factoring 346779657259791246313554044276401199475050208141387409790076498969471905612322027394740984520613397049141959352962783652552620174555843715898338877709473791695077522065984368363437509 (183 digits)
 1522. Sat Dec 12 22:24:08 2020 searching for 15-digit factors
 1523. Sat Dec 12 22:24:09 2020 commencing number field sieve (183-digit input)
 1524. Sat Dec 12 22:24:09 2020 R0: -240952170476247018923305274129662575
 1525. Sat Dec 12 22:24:09 2020 R1: 27974981112937694614
 1526. Sat Dec 12 22:24:09 2020 A0: -11805353835308925219407149226473788139169936
 1527. Sat Dec 12 22:24:09 2020 A1: 28310203131931821503416958734401777279
 1528. Sat Dec 12 22:24:09 2020 A2: -506179582591784048138330191199
 1529. Sat Dec 12 22:24:09 2020 A3: -26839071574361133800982
 1530. Sat Dec 12 22:24:09 2020 A4: 120405988862950
 1531. Sat Dec 12 22:24:09 2020 A5: 1707888
 1532. Sat Dec 12 22:24:09 2020 skew 60697512.10, size 6.801e-18, alpha -7.787, combined = 5.671e-14 rroots = 5
 1533. Sat Dec 12 22:24:09 2020
 1534. Sat Dec 12 22:24:09 2020 commencing linear algebra
 1535. Sat Dec 12 22:24:09 2020 skipping matrix build
 1536. Sat Dec 12 22:24:53 2020 matrix starts at (0, 0)
 1537. Sat Dec 12 22:27:08 2020 matrix is 16501158 x 16501336 (8019.3 MB) with weight 2459494804 (149.05/col)
 1538. Sat Dec 12 22:27:08 2020 sparse part has weight 1904187683 (115.40/col)
 1539. Sat Dec 12 22:27:08 2020 saving the first 48 matrix rows for later
 1540. Sat Dec 12 22:29:25 2020 matrix includes 128 packed rows
 1541. Sat Dec 12 22:31:52 2020 matrix is 16501110 x 16501336 (7676.0 MB) with weight 2126483703 (128.87/col)
 1542. Sat Dec 12 22:31:52 2020 sparse part has weight 1814203066 (109.94/col)
 1543. Sat Dec 12 22:32:52 2020 using block size 8192 and superblock size 1572864 for processor cache size 16384 kB
 1544. Sat Dec 12 22:39:19 2020 commencing Lanczos iteration (8 threads)
 1545. Sat Dec 12 22:39:19 2020 memory use: 6626.0 MB
 1546. Sat Dec 12 23:55:02 2020
 1547. Sat Dec 12 23:55:02 2020
 1548. Sat Dec 12 23:55:02 2020 Msieve v. 1.52 (SVN exported)
 1549. Sat Dec 12 23:55:02 2020 random seeds: 28e9ed95 af143dba
 1550. Sat Dec 12 23:55:02 2020 factoring 346779657259791246313554044276401199475050208141387409790076498969471905612322027394740984520613397049141959352962783652552620174555843715898338877709473791695077522065984368363437509 (183 digits)
 1551. Sat Dec 12 23:55:03 2020 searching for 15-digit factors
 1552. Sat Dec 12 23:55:05 2020 commencing number field sieve (183-digit input)
 1553. Sat Dec 12 23:55:05 2020 R0: -240952170476247018923305274129662575
 1554. Sat Dec 12 23:55:05 2020 R1: 27974981112937694614
 1555. Sat Dec 12 23:55:05 2020 A0: -11805353835308925219407149226473788139169936
 1556. Sat Dec 12 23:55:05 2020 A1: 28310203131931821503416958734401777279
 1557. Sat Dec 12 23:55:05 2020 A2: -506179582591784048138330191199
 1558. Sat Dec 12 23:55:05 2020 A3: -26839071574361133800982
 1559. Sat Dec 12 23:55:05 2020 A4: 120405988862950
 1560. Sat Dec 12 23:55:05 2020 A5: 1707888
 1561. Sat Dec 12 23:55:05 2020 skew 60697512.10, size 6.801e-18, alpha -7.787, combined = 5.671e-14 rroots = 5
 1562. Sat Dec 12 23:55:05 2020
 1563. Sat Dec 12 23:55:05 2020 commencing linear algebra
 1564. Sat Dec 12 23:55:05 2020 skipping matrix build
 1565. Sat Dec 12 23:55:51 2020 matrix starts at (0, 0)
 1566. Sat Dec 12 23:58:08 2020 matrix is 16670978 x 16671156 (7884.0 MB) with weight 2421931515 (145.28/col)
 1567. Sat Dec 12 23:58:08 2020 sparse part has weight 1866683435 (111.97/col)
 1568. Sat Dec 12 23:58:08 2020 saving the first 48 matrix rows for later
 1569. Sun Dec 13 00:00:41 2020 matrix includes 128 packed rows
 1570. Sun Dec 13 00:04:51 2020 matrix is 16670930 x 16671156 (7546.4 MB) with weight 2086863419 (125.18/col)
 1571. Sun Dec 13 00:04:51 2020 sparse part has weight 1778186087 (106.66/col)
 1572. Sun Dec 13 00:06:32 2020 using block size 8192 and superblock size 1572864 for processor cache size 16384 kB
 1573. Sun Dec 13 02:43:42 2020
 1574. Sun Dec 13 02:43:42 2020
 1575. Sun Dec 13 02:43:42 2020 Msieve v. 1.52 (SVN exported)
 1576. Sun Dec 13 02:43:42 2020 random seeds: d6b071d3 93e441dc
 1577. Sun Dec 13 02:43:42 2020 factoring 346779657259791246313554044276401199475050208141387409790076498969471905612322027394740984520613397049141959352962783652552620174555843715898338877709473791695077522065984368363437509 (183 digits)
 1578. Sun Dec 13 02:43:43 2020 searching for 15-digit factors
 1579. Sun Dec 13 02:43:45 2020 commencing number field sieve (183-digit input)
 1580. Sun Dec 13 02:43:45 2020 R0: -240952170476247018923305274129662575
 1581. Sun Dec 13 02:43:45 2020 R1: 27974981112937694614
 1582. Sun Dec 13 02:43:45 2020 A0: -11805353835308925219407149226473788139169936
 1583. Sun Dec 13 02:43:45 2020 A1: 28310203131931821503416958734401777279
 1584. Sun Dec 13 02:43:45 2020 A2: -506179582591784048138330191199
 1585. Sun Dec 13 02:43:45 2020 A3: -26839071574361133800982
 1586. Sun Dec 13 02:43:45 2020 A4: 120405988862950
 1587. Sun Dec 13 02:43:45 2020 A5: 1707888
 1588. Sun Dec 13 02:43:45 2020 skew 60697512.10, size 6.801e-18, alpha -7.787, combined = 5.671e-14 rroots = 5
 1589. Sun Dec 13 02:43:45 2020
 1590. Sun Dec 13 02:43:45 2020 commencing linear algebra
 1591. Sun Dec 13 02:43:45 2020 skipping matrix build
 1592. Sun Dec 13 02:44:21 2020 matrix starts at (0, 0)
 1593. Sun Dec 13 02:46:04 2020 matrix is 17136514 x 17136692 (7540.8 MB) with weight 2326027296 (135.73/col)
 1594. Sun Dec 13 02:46:04 2020 sparse part has weight 1771132693 (103.35/col)
 1595. Sun Dec 13 02:46:04 2020 saving the first 48 matrix rows for later
 1596. Sun Dec 13 02:47:51 2020 matrix includes 128 packed rows
 1597. Sun Dec 13 02:49:45 2020 matrix is 17136466 x 17136692 (7218.3 MB) with weight 1985506996 (115.86/col)
 1598. Sun Dec 13 02:49:45 2020 sparse part has weight 1686593115 (98.42/col)
 1599. Sun Dec 13 02:50:19 2020 using block size 8192 and superblock size 1572864 for processor cache size 16384 kB
 1600. Sun Dec 13 02:55:54 2020 commencing Lanczos iteration (8 threads)
 1601. Sun Dec 13 02:55:54 2020 memory use: 6212.8 MB
 1602. Sun Dec 13 03:18:42 2020
 1603. Sun Dec 13 03:18:42 2020
 1604. Sun Dec 13 03:18:42 2020 Msieve v. 1.52 (SVN exported)
 1605. Sun Dec 13 03:18:42 2020 random seeds: d9311291 8d1403d6
 1606. Sun Dec 13 03:18:42 2020 factoring 346779657259791246313554044276401199475050208141387409790076498969471905612322027394740984520613397049141959352962783652552620174555843715898338877709473791695077522065984368363437509 (183 digits)
 1607. Sun Dec 13 03:18:43 2020 searching for 15-digit factors
 1608. Sun Dec 13 03:18:45 2020 commencing number field sieve (183-digit input)
 1609. Sun Dec 13 03:18:45 2020 R0: -240952170476247018923305274129662575
 1610. Sun Dec 13 03:18:45 2020 R1: 27974981112937694614
 1611. Sun Dec 13 03:18:45 2020 A0: -11805353835308925219407149226473788139169936
 1612. Sun Dec 13 03:18:45 2020 A1: 28310203131931821503416958734401777279
 1613. Sun Dec 13 03:18:45 2020 A2: -506179582591784048138330191199
 1614. Sun Dec 13 03:18:45 2020 A3: -26839071574361133800982
 1615. Sun Dec 13 03:18:45 2020 A4: 120405988862950
 1616. Sun Dec 13 03:18:45 2020 A5: 1707888
 1617. Sun Dec 13 03:18:45 2020 skew 60697512.10, size 6.801e-18, alpha -7.787, combined = 5.671e-14 rroots = 5
 1618. Sun Dec 13 03:18:45 2020
 1619. Sun Dec 13 03:18:45 2020 commencing linear algebra
 1620. Sun Dec 13 03:18:45 2020 skipping matrix build
 1621. Sun Dec 13 03:19:19 2020 matrix starts at (0, 0)
 1622. Sun Dec 13 03:20:01 2020 matrix is 17680035 x 17680213 (7193.2 MB) with weight 2228522441 (126.05/col)
 1623. Sun Dec 13 03:20:01 2020 sparse part has weight 1673501414 (94.65/col)
 1624. Sun Dec 13 03:20:01 2020 saving the first 48 matrix rows for later
 1625. Sun Dec 13 03:21:08 2020 matrix includes 128 packed rows
 1626. Sun Dec 13 03:22:26 2020 matrix is 17679987 x 17680213 (6886.4 MB) with weight 1881612117 (106.42/col)
 1627. Sun Dec 13 03:22:26 2020 sparse part has weight 1593067452 (90.10/col)
 1628. Sun Dec 13 03:22:32 2020 using block size 8192 and superblock size 1572864 for processor cache size 16384 kB
 1629. Sun Dec 13 03:27:52 2020 commencing Lanczos iteration (8 threads)
 1630. Sun Dec 13 03:27:52 2020 memory use: 5912.5 MB
 1631. Sun Dec 13 03:29:49 2020 linear algebra at 0.0%, ETA 276h56m
 1632. Sun Dec 13 03:30:17 2020 checkpointing every 70000 dimensions
 1633. Wed Dec 23 12:34:20 2020 lanczos halted after 279589 iterations (dim = 17679987)
 1634. Wed Dec 23 12:34:55 2020 recovered 32 nontrivial dependencies
 1635. Wed Dec 23 12:35:02 2020 BLanczosTime: 897377
 1636. Wed Dec 23 12:35:02 2020 elapsed time 249:16:20
 1637. Wed Dec 23 15:57:34 2020
 1638. Wed Dec 23 15:57:34 2020
 1639. Wed Dec 23 15:57:34 2020 Msieve v. 1.54 (SVN 1025)
 1640. Wed Dec 23 15:57:34 2020 random seeds: fd0260fd f27f3bab
 1641. Wed Dec 23 15:57:34 2020 factoring 346779657259791246313554044276401199475050208141387409790076498969471905612322027394740984520613397049141959352962783652552620174555843715898338877709473791695077522065984368363437509 (183 digits)
 1642. Wed Dec 23 15:57:35 2020 no P-1/P+1/ECM available, skipping
 1643. Wed Dec 23 15:57:35 2020 commencing number field sieve (183-digit input)
 1644. Wed Dec 23 15:57:35 2020 R0: -240952170476247018923305274129662575
 1645. Wed Dec 23 15:57:35 2020 R1: 27974981112937694614
 1646. Wed Dec 23 15:57:35 2020 A0: -11805353835308925219407149226473788139169936
 1647. Wed Dec 23 15:57:35 2020 A1: 28310203131931821503416958734401777279
 1648. Wed Dec 23 15:57:35 2020 A2: -506179582591784048138330191199
 1649. Wed Dec 23 15:57:35 2020 A3: -26839071574361133800982
 1650. Wed Dec 23 15:57:35 2020 A4: 120405988862950
 1651. Wed Dec 23 15:57:35 2020 A5: 1707888
 1652. Wed Dec 23 15:57:35 2020 skew 60697512.10, size 6.801e-18, alpha -7.787, combined = 5.671e-14 rroots = 5
 1653. Wed Dec 23 15:57:35 2020
 1654. Wed Dec 23 15:57:35 2020 commencing square root phase
 1655. Wed Dec 23 15:57:35 2020 reading relations for dependency 1
 1656. Wed Dec 23 15:57:35 2020 error: read_cycles can't open cycle file
 1657. Wed Dec 23 16:01:30 2020
 1658. Wed Dec 23 16:01:30 2020
 1659. Wed Dec 23 16:01:30 2020 Msieve v. 1.54 (SVN 1025)
 1660. Wed Dec 23 16:01:30 2020 random seeds: 91211165 66bb1c0c
 1661. Wed Dec 23 16:01:30 2020 factoring 346779657259791246313554044276401199475050208141387409790076498969471905612322027394740984520613397049141959352962783652552620174555843715898338877709473791695077522065984368363437509 (183 digits)
 1662. Wed Dec 23 16:01:31 2020 no P-1/P+1/ECM available, skipping
 1663. Wed Dec 23 16:01:31 2020 commencing number field sieve (183-digit input)
 1664. Wed Dec 23 16:01:31 2020 R0: -240952170476247018923305274129662575
 1665. Wed Dec 23 16:01:31 2020 R1: 27974981112937694614
 1666. Wed Dec 23 16:01:31 2020 A0: -11805353835308925219407149226473788139169936
 1667. Wed Dec 23 16:01:31 2020 A1: 28310203131931821503416958734401777279
 1668. Wed Dec 23 16:01:31 2020 A2: -506179582591784048138330191199
 1669. Wed Dec 23 16:01:31 2020 A3: -26839071574361133800982
 1670. Wed Dec 23 16:01:31 2020 A4: 120405988862950
 1671. Wed Dec 23 16:01:31 2020 A5: 1707888
 1672. Wed Dec 23 16:01:31 2020 skew 60697512.10, size 6.801e-18, alpha -7.787, combined = 5.671e-14 rroots = 5
 1673. Wed Dec 23 16:01:31 2020
 1674. Wed Dec 23 16:01:31 2020 commencing square root phase
 1675. Wed Dec 23 16:01:31 2020 reading relations for dependency 1
 1676. Wed Dec 23 16:01:32 2020 read 8835283 cycles
 1677. Wed Dec 23 16:01:49 2020 cycles contain 28113314 unique relations
 1678. Wed Dec 23 16:07:23 2020 read 28113314 relations
 1679. Wed Dec 23 16:10:18 2020 multiplying 28113314 relations
 1680. Wed Dec 23 16:40:38 2020 multiply complete, coefficients have about 1693.85 million bits
 1681. Wed Dec 23 16:40:47 2020 initial square root is modulo 39639911
 1682. Wed Dec 23 17:13:53 2020 sqrtTime: 4342
 1683. Wed Dec 23 17:13:53 2020 p71 factor: 23640904936782234339465007280739700709646845502193988430860832486825253
 1684. Wed Dec 23 17:13:53 2020 p113 factor: 14668628725808473899924988104047852803764420610846643388714089028247136226259659328382929778338442415830230174753
 1685. Wed Dec 23 17:13:53 2020 elapsed time 01:12:23
 1686.  
RAW Paste Data

Adblocker detected! Please consider disabling it...

We've detected AdBlock Plus or some other adblocking software preventing Pastebin.com from fully loading.

We don't have any obnoxious sound, or popup ads, we actively block these annoying types of ads!

Please add Pastebin.com to your ad blocker whitelist or disable your adblocking software.

×