Advertisement
idevpas

Plyn ďalej výrazne zlacňuje

Jan 3rd, 2022
21
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 0.49 KB | None | 0 0
  1. Plyn ďalej výrazne zlacňuje. Cena pre európsky trh klesla pod 100 eur za MWh
  2. ----------------------------------
  3. https://finweb.hnonline.sk/zahranicna-ekonomika/17117178-plyn-dalej-vyrazne-zlacnuje-cena-pre-europsky-trh-klesla-pod-100-eur-za-mwh
  4.  
  5.  
  6. Mimochodom:
  7.  
  8. Paradise Papers - USA nakupujú plyn v Rusku a potom ho ako svoj predávajú Európe
  9. -------------------------------
  10. https://www.hlavnespravy.sk/paradise-papers-usa-nakupuju-plyn-v-rusku-potom-ho-ako-svoj-predavaju-europe/1199896
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement