MeehoweCK

Untitled

Apr 16th, 2021
491
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2.  
 3. using namespace std;
 4.  
 5. /*Napisz program, który pobiera od użytkownika liczbę naturalną, a następnie sprawdza czy liczba ta jest liczbą pierwszą.*/
 6.  
 7. int main()
 8. {
 9.     unsigned liczba;
 10.     cin >> liczba;
 11.  
 12.     bool flaga = true;
 13.  
 14.     for(unsigned i = 2; i*i <= liczba; ++i) // jeżeli i*i jest mniejsze lub równe liczbie, to i jest mniejsze lub równe pierwastkowi tej liczby
 15.         if(liczba % i == 0)
 16.         {
 17.             flaga = false;
 18.             cout << liczba << " nie jest liczba pierwsza\n";
 19.             break;      // wychodzimy z pętli
 20.         }
 21.  
 22.     if(flaga)
 23.         cout << liczba << " jest liczba pierwsza\n";
 24.  
 25.     return 0;
 26. }
RAW Paste Data

Adblocker detected! Please consider disabling it...

We've detected AdBlock Plus or some other adblocking software preventing Pastebin.com from fully loading.

We don't have any obnoxious sound, or popup ads, we actively block these annoying types of ads!

Please add Pastebin.com to your ad blocker whitelist or disable your adblocking software.

×