SHARE
TWEET

Untitled

a guest Oct 10th, 2012 32 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Skutki pierwszej wojny światowej:
 2. głębokie przeobrażenia polityczne, gospodarcze i społeczno-obyczajowe,
 3. zakończyła "belle epoque",
 4. zaostrzenie konfliktów narodowych i klasowych,
 5. rozwój nowych technik wojskowych,
 6. zginęło 8-10 milionów ludzi, liczba rannych była o wiele większa,
 7. umierali żołnierze, ale i cywile na skutek głodu, epidemii i zniszczeń,
 8. upadek trzech wielkich dynastii: Hohenzolernów, Habsburgów i Romanowów,
 9. koniec istnienia monarchii Austro-Węgierskiej,
 10. powstanie republiki w Niemczech,
 11. rewolucja bolszewicka w Rosji,
 12. odrodzenie się lub powstanie nowych państw w Europie: Polski, Czechosłowacji, Jugosławi, Litwy, Łotwy, Estonii i Finlandii,
 13. powstanie Ligi Narodów,
 14. oddanie przez Niemcy Alzacji i Lotaryngii,
 15. nowy podział terytorialny w Europie,
 16. nowy podział kolonii pomiędzy mocarstwami.
RAW Paste Data
Top