Advertisement
michalberg

změny v hlasování o registru smluv

Mar 3rd, 2017
386
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 7.04 KB | None | 0 0
 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5. 1) bod: vynětí jak národních podniků, tak státních podniků jako komplet
 6.  
 7. První (55): http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=65379
 8. Přihlášeno je 161 poslankyň a poslanců, pro 77, proti 68. Návrh nebyl přijat.
 9.  
 10. ČSSD: 34
 11. ANO: 1
 12. KSČM: 30
 13. ODS: 11
 14. KDU: 1
 15.  
 16. zpochybnění Gabriela Hubáčková (KSČM)
 17.  
 18. Druhé (57): http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=65381
 19. Přihlášeno je 159 poslankyň a poslanců, pro 79, proti 69. Návrh nebyl přijat.
 20.  
 21. ČSSD: 37
 22. ANO: 0
 23. KSČM: 31
 24. ODS: 11
 25. KDU: 0
 26.  
 27. Co se změnilo oproti předchozímu hlasování:
 28. - nepřihlásili se Šánová (ANO) a Tejc (ČSSD), čímž se snížilo kvorum a oproti předchozímu hlasování bylo potřeba o tři hlasy méně
 29. - Čtyři hlasy pro přidali Benešová, Novotný a Hamáček (ČSSD) a Hubáčková (KSČM), který první hlasování zpochybnila
 30. - Dva hlasy pro naopak ubyly u Berdychové (ANO) a Kudely (KDU)
 31. - hlasování zpochybnil Petr Bendl (ODS), ten v se v prvním kole zdržel, ve druhém údajně hlasoval pro, ale zaznamenalo se proti
 32.  
 33. třetí (59): http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=65383
 34. Přihlášeno je 161 poslankyň a poslanců, pro 85, proti 68, návrh byl přijat
 35.  
 36. ČSSD: 38
 37. ANO: 1
 38. KSČM: 30
 39. TOP09: 1
 40. ODS: 14
 41. KDU: 1
 42.  
 43. Co se změnilo oproti předchozímu hlasování:
 44. - Odhlásila se poslankyně Nytrová (ČSSD), která se doposud zdržela
 45. - Přihlásili se opět Šánová (ANO) a nově Kádrner (Usvit) a Adam (ten byl doposud omluven), zdrželi se nebo byli proti
 46. - Tři hlasy pro přidali Bendl, Adamec, Blažek (ODS)
 47. - Další jeden hlas pro přidal Kudela (KDU)
 48. - Dva hlasy pro přidali Chvojka (ČSSD) Blaštíková (ANO)
 49. - Jeden hlas pro přidal Heger (TOP09), který následně zpochybnil
 50. - Naopak dva hlasy pro ubrali Černý (KSČM) a Sklenák (ČSSD), oba se zdrželi
 51.  
 52. zpochybnění Leoš Heger (TOP09)
 53.  
 54. čtvrté (61): http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=65384
 55. Přihlášeno je 163 poslankyň a poslanců, pro 85, proti 71, Návrh byl přijat.
 56.  
 57. rozdíl pro oproti minulému je nula
 58.  
 59. ČSSD: 38
 60. ANO: 2
 61. KSČM: 31
 62. TOP09: 0
 63. ODS: 14
 64. KDU: 0
 65.  
 66. Co se změnilo oproti předchozímu hlasování:
 67. - Černý (KSČM) vrátil do hlasování s hlasem pro
 68. - Naopak Heger a Balaštíková dva hlasy pro oproti předchozímu hlasování ubrali, zdržel se také Kudela (KDU) a Sklenák se Zavadilem (ČSSD)
 69. - Tejc (ČSSD) se znovu přihlásil a přidal hlas pro
 70. - Nově hlasoval pro i Seďa (ČSSD), který se doposud vždy zdržel
 71. - Lorencová (ANO) přidala hlas pro
 72. - Vozka (ANO) přidal hlas pro, následně zpochybnil
 73.  
 74. zpochybnění Vlastimil Vozka (ANO)
 75.  
 76. páté (63): http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=65387
 77. Přihlášeno je 160 poslankyň a poslanců, pro 85, proti 72. Návrh byl přijat.
 78.  
 79. ČSSD: 38
 80. ANO: 0
 81. KSČM: 31
 82. ODS 14
 83. TOP09: 0
 84. KDU 1
 85.  
 86. - Sklenák a Zavadil (ČSSD) se vrátili s hlasem pro
 87. - Kudela (KDU) přidal hlas pro.
 88. - Jandák (ČSSD) ubral hlas pro a odhlásil se
 89. - Zaorálek (ČSSD) se poprvé přihlásil a zdržel se
 90. - Lorencová a Vozka (ANO) ubrali dva předchozí hlasy pro
 91.  
 92. Všechna hlasování se udála v rozmezí 12:14 až 12:29.
 93.  
 94.  
 95. Závěry:
 96. KDU
 97. - poslance Kudelu z KDU řídí zřejmě siderické kyvadlo, protože v pěti po sobě jdoucích hlasování o stejné věci hlasoval pokaždé opačně: pro, zdržel se, pro, zdržel se, pro
 98.  
 99. ODS
 100. - Petr Bendl se při prvním hlasování zdržel, ve druhém zpochybnil své hlasování proti a poté už hlasoval pro
 101. - poslanci Adamec a Blažek v prvních se dvou hlasování zdrželi, od třetího hlasování hlasovali pro
 102.  
 103. KSČM:
 104. - ve třetím hlasování se zdržel poslanec Černý, který jinak vždy hlasoval pro
 105.  
 106. ČSSD:
 107. - poslankyně Benešová se v prvním hlasování zdržela, potom hlasovala vždy pro
 108. - poslanec Chvojka se v prvních dvou hlasování zdržel, potom vždy hlasoval pro
 109. - poslanec Hamáček se v prvním hlasování zdržel, potom vždy hlasoval pro
 110. - poslankyně Nytrová se v prvních dvou hlasování zdržela, pro další tři se odhlásila
 111. - poslanec Novotný se v prvním hlasování zdržel, další čtyři byl pro
 112. - poslanec Zaorálek nebyl první čtyři hlasování přihlášen, v pátem se zdržel
 113. - poslanec Tejc: zdržel se, odhlášen, pro, odhlášen, odhlášen
 114. - poslanec Seďa: třikrát se zdržel, potom dvakrát pro
 115. - poslanec Sklenák: třikrát pro, ve čtvrtém se zdržel, v pátem opět pro
 116. - poslanec Jandák: čtyřikrát hlasoval pro, popáté se odhlásil
 117. - poslanec Zavadil: třikrát hlasoval pro, počtvrté se zdržel, v pátem pro
 118.  
 119.  
 120. ANO:
 121. - poslankyně Berdychová v prvním hlasování byla pro, pak už vždy proti
 122. - poslanykně Balaštíková byla ve třetím hlasování pro, jinak vždy proti
 123. - poslankyně Lorencová byla ve čtvrtém hlasování pro, jinak vždy proti
 124. - poslankyně Šánová se před druhým hlasováním nepřihlásila, pro všechna ostatní ano a byla proti
 125.  
 126. TOP09
 127. - poslanec Horáček se odhlásil před pátým hlasováním, do té doby hlasoval proti
 128. - poslanec Skalický se přihlásil před čtvrtým hlasováním a hlasoval ve čtvrtém i pátem proti
 129.  
 130.  
 131. ####################
 132.  
 133. Vynětí obecních a krajských firem.
 134.  
 135. Jedná se o pozměňovací návrhy podané k § 2 odst. 1 písm. n). Jako o prvním budeme hlasovat o návrhu J6.
 136.  
 137. První (65): http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=65389
 138. přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců, pro 81, proti 61. Návrh nebyl přijat.
 139.  
 140. ČSSD: 35 - Tejc, Chvojka, Sklenák, Seďa se zdrželi
 141. ODS: 11 - Adamec, Bendl, Blažek se zdrželi
 142. KSČM: 31
 143. KDU: 3 pro
 144. nezař: Fiedler 1 hlas pro
 145.  
 146. zpochybnění Jan Chvojka (ČSSD)
 147.  
 148. Druhé (67): http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=65391
 149. přihlášeno je 163 poslankyň a poslanců, pro 87, proti 58. Návrh tentokrát byl přijat.
 150.  
 151. ČSSD: 39
 152. ODS: 14
 153. KSČM: 31
 154. KDU: 2
 155. nezař: 1
 156.  
 157. - Tejc (ČSSD) se oproti minulém hlasování kdy se zdržel raději odhlásil
 158. - Zaorálek (ČSSD) se naopak přihlásil, ale zdržel se
 159. - Seďa, Sklenák a Chvojka (ČSSD) oproti minulém hlasování hlasovali pro
 160. - Jandák (ČSSD) se oproti původnímu hlasování přihlásil a hlasoval pro
 161. - Adamec, Bendl a Blažek (ODS) oproti původnímu hlasování kdy se zdrželi, nyní hlasovali pro
 162. - Kudela (KDU) oproti původnímu hlasování pro se nyní zdržel
 163.  
 164. Hlasování proběhlo v rozmezí 2 minut
 165.  
 166.  
 167. ####################
 168.  
 169. Celkové hlasování
 170.  
 171. první (97): http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=65421
 172. Je to hlasování 97, přihlášeno je 161 poslankyň a poslanců, pro 80, proti 46. Návrh nebyl přijat.
 173.  
 174. ČSSD: 36
 175. KSČM: 31
 176. ODS: 6
 177. KDU: 5
 178. nezař: 1
 179. ANO: 1
 180.  
 181. zpochybnění Roman Sklenák (ČSSD)
 182.  
 183. druhé (99): přihlášeno je 159 poslankyň a poslanců, pro 80, proti 47, návr byl přijat
 184.  
 185. ČSSD: 37
 186. KSČM: 31
 187. ODS: 6
 188. KDU: 5
 189. nezař: 1
 190.  
 191. Rozdíly oproti předchozímu hlasování
 192. - Sklenák (ČSSD) přidal jedno pro
 193. - Seďa a Chvojka (ČSSD), kteří se původně zdrželi, se odhlásili a snížili kvorum
 194. - Vondráček (ANO) změnil své pro na zdržel se
 195.  
 196. - Adamec, Bendl a Blažek (ODS), kteří pomohli prosadit ty největší zvěrstva, se nyní zdrželi
 197.  
 198. Hlasování proběhlo v rozmezí 2 minut
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement