SHARE
TWEET

Take_Actual_Figure

pabloducato Dec 1st, 2018 82 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. %Funkcja pobierająca bieżący obraz z kamery
 2. %
 3. %   obraz = PobierzBiezacyObraz(vid)
 4. %
 5. %vid - obiekt powiązany z kamerą,
 6. %obraz - pobrany obraz
 7. %
 8. %UWAGA:
 9. %Przed wywołaniem funkcji obiekt 'vid' powinien być wystartowany za pomocą
 10. %polecenia start(vid)
 11.  
 12. function obraz = PobierzBiezacyObraz(vid)
 13.  
 14. if exist('vid') == 0,
 15.     error('Napierw uruchom kamere (kamera_start.m)');
 16. end;
 17. if strcmp(vid.Logging, 'off')==1,
 18.     start(vid);
 19. end;
 20.  
 21. obrazy = getdata(vid); %pobranie danych obrazowych
 22. obraz = obrazy(:,:,:,size(obrazy, 4));
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top