slemiba

Egy soros pitagorasz

Sep 25th, 2018
133
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. import math
  2. print("értéke:" + str(math.sqrt(((int(input("Kérem az A értékét: ")))**2)+((int(input("Kérem az B értékét: ")))**2))))
RAW Paste Data