Advertisement
MeehoweCK

Untitled

May 26th, 2023
647
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
C++ 0.36 KB | None | 0 0
 1. #include <fstream>      // file stream
 2. #include <iostream>
 3.  
 4. using namespace std;
 5.  
 6. int main()
 7. {
 8.     ofstream plik;      // plik do zapisu
 9.     plik.open("plik.txt");      // otwarcie pliku lub (jeśli takiego pliku nie ma) utworzenie go
 10.     plik << "jakis tekst" << endl;      // zapisanie tekstu do pliku
 11.     plik.close();                       // zamknięcie pliku z którego korzystaliśmy
 12.     return 0;
 13. }
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement