SHARE
TWEET

Untitled

wilhelmc Jan 16th, 2019 65 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. global main
 2. extern printf
 3. extern scanf
 4.  
 5. section .data
 6.  
 7. liczba dd 0
 8. wypisz db "%d" ,10,0
 9. wczytaj db "%d" ,0
 10. podaj db "Podaj liczbe:" ,10,0
 11. przypadek dq _jeden,_dwa,_trzy,_cztery,_piec,_szesc,_siedem
 12. error db "Nie moge przypisac dnia" ,10,0
 13. jeden db "Poniedzialek" ,10,0
 14. dwa db "Wtorek" ,10,0
 15. trzy db "Sroda" ,10,0
 16. cztery db "Czwartek" ,10,0
 17. piec db "Piatek" ,10,0
 18. szesc db "Sobota" ,10,0
 19. siedem db "Niedziela" ,10,0
 20.  
 21. section .text
 22.  
 23. main:
 24.  
 25. push rbp
 26. mov rbp,rsp
 27.  
 28. mov rdi,podaj
 29. xor rax,rax
 30. call printf
 31.  
 32. mov rdi,wczytaj
 33. mov rsi,liczba
 34. xor rax,rax
 35. call scanf
 36.  
 37. mov r12d,[liczba]
 38.  
 39.  
 40. cmp r12,1
 41. jb _mniejsza
 42.  
 43. cmp r12,7
 44. ja _wieksza
 45.  
 46.  
 47. jmp [przypadek+8*r12-8]
 48.  
 49. _mniejsza:
 50. mov rdi,error
 51. xor rax,rax
 52. call printf
 53. jmp _koniec
 54.  
 55. _wieksza:
 56. mov rdi,error
 57. xor rax,rax
 58. call printf
 59. jmp _koniec
 60.  
 61. _jeden:
 62. mov rdi,jeden
 63. xor rax,rax
 64. call printf
 65. jmp _koniec
 66.  
 67. _dwa:
 68. mov rdi,dwa
 69. xor rax,rax
 70. call printf
 71. jmp _koniec
 72.  
 73. _trzy:
 74. mov rdi,trzy
 75. xor rax,rax
 76. call printf
 77. jmp _koniec
 78.  
 79. _cztery:
 80. mov rdi,cztery
 81. xor rax,rax
 82. call printf
 83. jmp _koniec
 84.  
 85. _piec:
 86. mov rdi,piec
 87. xor rax,rax
 88. call printf
 89. jmp _koniec
 90.  
 91. _szesc:
 92. mov rdi,szesc
 93. xor rax,rax
 94. call printf
 95. jmp _koniec
 96.  
 97. _siedem:
 98. mov rdi,siedem
 99. xor rax,rax
 100. call printf
 101. jmp _koniec
 102.  
 103.  
 104. _koniec:
 105. mov rsp,rbp
 106. pop rbp
 107. ret
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top