SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jul 9th, 2015 30 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. //Impelacja Kodu SMS API NetShoot.pl Code Game
 2. #define netshoot_account_id 54033 // id konta na netshoot
 3. #define netshoot_del 1 // Ustawiamy czy dany kod może być użyty ponownie :)
 4.  
 5. new dbCod[MAX_PLAYERS][128];
 6.  
 7. #define DIALOG_PORTFEL_SHOP_CAPTCHA     780
 8. #define DIALOG_PORTFEL_SHOP_LIST 781
 9. #define DIALOG_PORTFEL_SHOP_CODE 782
 10. #define DIALOG_PORTFEL_CMD 783
 11. #define DIALOG_PORTFEL_STAN 784
 12. #define DIALOG_PORTFEL_REGULAMIN 785
 13. #define DIALOG_PORTFEL_KUPNO 786
 14. #define DIALOG_PORTFEL_VIP 787
 15. #define DIALOG_PORTFEL_SCORE 788
 16. #define DIALOG_PORTFEL_WYBOR 789
 17. #define DIALOG_PORTFEL_PRZESLIJ 790
 18. #define GUI_KASA_PRZELEW 791
 19. #define GUI_EXP_PRZELEW 792
 20. #define GUI_KASA_PRZELEW2 793
 21. #define GUI_EXP_PRZELEW2 794
 22. #define DIALOG_CHECK 795
 23. #define DIALOG_PORTFEL_FREE_CODE 796
 24. stock pokazdoladowanie(li)
 25. {
 26.         new value;
 27.         switch(li)
 28.         {
 29.                 case 1: value = 1;
 30.                 case 2: value = 2;
 31.                 case 3: value = 3;
 32.                 case 4: value = 4;
 33.                 case 5: value = 5;
 34.                 case 6: value = 6;
 35.                 case 7: value = 9;
 36.                 case 8: value = 19;
 37.                 case 9: value = 25;
 38.         }
 39.         return value;
 40. }
 41. enum _API_sms
 42. {
 43.         SMS,
 44.         NUMER,
 45.         SERVICE,
 46.         KWOTA,
 47.         COST[10]
 48. };
 49.  
 50. new API_sms[][_API_sms] = {
 51.     { 1, 7143, 7143, 1, {"1,23"}},
 52.         { 2, 72550, 8649, 2, {"2,46"}},
 53.         { 3, 73550, 8650, 3, {"3,69"}},
 54.         { 4, 74550, 8651, 5, {"4,92"}},
 55.         { 5, 75550, 8652, 6, {"6,15"}},
 56.         { 6, 76550, 8653, 8, {"7,38"}},
 57.         { 9, 79550, 8654, 11, {"11,07"}},
 58.         { 19, 91909, 8655, 25, {"23,37"}},
 59.         { 25, 92505, 8656, 35, {"30,75"}}
 60. };
 61.  
 62.  
 63.  
 64. CMD:portfel(playerid, cmd[])
 65. {
 66.         if(pInfo[playerid][logged] == false)
 67.                 return SendPlayerMessage(playerid, COLOR_ERROR, "{FF0000} *{/b} Aby mieć dostęp do tej komendy musisz się zarejestrować. {d}/Register [hasło]{/b}!"); //wygenerowany
 68.  
 69.         ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_PORTFEL_CMD, DIALOG_STYLE_LIST, "{EAB171}Portfel gracza", "{EAB171}Doladuj portfel\n{EAB171}Stan portfela\n{EAB171}Kupno\n{EAB171}Regulamin\n{EAB171}Przelew srodkow\n{EAB171}Darmowy Kod", "Ok", "Anuluj");
 70.         return 1;
 71. }
 72.  
 73. p_OnDialogResponse(playerid, dialogid, response, listitem, text[])
 74. {
 75.         switch(dialogid)
 76.         {
 77.  
 78.                 case DIALOG_PORTFEL_SHOP_CAPTCHA:
 79.                 {
 80.                         if(!response)
 81.                                 return DeletePVar(playerid, "vip_captcha");
 82.                         new info[ 64 ],
 83.                         captcha[ 26 ],
 84.                         chars[] ={
 85.                                 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h', 'i', 'j', 'k', 'l', 'm', 'n', 'o', 'p', 'r',
 86.                                 's', 'k', 'u', 'w', 'x', 'y', 'z', '0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9'}
 87.                         ;
 88.                         GetPVarString(playerid, "vip_captcha", captcha, sizeof captcha);
 89.  
 90.                         if(!strcmp(text, captcha, true) && text[ 0 ])
 91.                         {
 92.                                 new buff[ 740 ];
 93.                                 for(new i = 0;i != sizeof API_sms;i++)
 94.                                         format(buff, sizeof buff, "%s{AC3E00}%d{EAB171} zł do portfela koszt ({AC3E00}%s {EAB171}zł)\n", buff, API_sms[i][KWOTA], API_sms[i][COST]);
 95.                                 ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_PORTFEL_SHOP_LIST, DIALOG_STYLE_LIST, "Doladowanie portfela", buff, "Gotowe", "Anuluj");
 96.                                 DeletePVar(playerid, "vip_captcha");
 97.                         }
 98.                         else {
 99.                                 for(new c; c != sizeof captcha-1; c++)
 100.                                         captcha[c] = chars[random(sizeof chars)];
 101.                                 SetPVarString(playerid, "vip_captcha", captcha);
 102.                                 format(info, sizeof info, "{EAB171}Przepisz kod, aby kontynować:\n{AC3E00}%s", captcha);
 103.                                 ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_PORTFEL_SHOP_CAPTCHA, DIALOG_STYLE_INPUT, "{AC3E00}KOD CAPTCHA ZABEZPIECZENIA", info, "Gotowe", "Anuluj");
 104.                         }
 105.                         return 1;
 106.                 }
 107.                 case DIALOG_PORTFEL_SHOP_LIST:
 108.                 {
 109.                         if(!response) return 1;
 110.  
 111.                         SetPVarInt(playerid, "portfel_smsid", listitem);
 112.  
 113.                         new msg[512] = "{FFFFFF}Jeżeli chcesz doładować wirtualny portfel o";
 114.  
 115.                         format(msg, sizeof(msg), "%s %d zł wyślij SMS to treści {8CED15}SH%d.PSZ na numer{AC3E00} %d{FFFFFF} \nkoszt SMS to %d netto (%s brutto)", msg, API_sms[listitem][KWOTA], pokazdoladowanie(listitem+1), API_sms[listitem][NUMER], API_sms[listitem][SMS], API_sms[listitem][COST]);
 116.                         format(msg, sizeof(msg), "%s\nPo wysłaniu SMS wpisz poniżej kod zwrotny.\n\n", msg);
 117.                         format(msg, sizeof(msg), "%sWysyłając SMS akceptujesz regulamin usług płatnych dostepny pod komendą /portfel\n\n", msg);
 118.                         format(msg, sizeof(msg), "%sReklamacje dotyczące usługi należy składać pod adresem e-mail bok@servhost.pl\n", msg);
 119.                         format(msg, sizeof(msg), "%sUsługa zrealizowana przy współpracy z ServHost.pl - Profesjonalnym hostingiem serwerów\n", msg);
 120.  
 121.  
 122.                         ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_PORTFEL_SHOP_CODE, DIALOG_STYLE_INPUT, "Doładowanie Portfela", msg, "Dalej", "Anuluj");
 123.                         return 1;
 124.                 }
 125.                 case DIALOG_PORTFEL_SHOP_CODE:
 126.                 {
 127.  
 128.                         if(!response) return 1;
 129.  
 130.                         if(!text[0])
 131.                         {
 132.                                 SendPlayerMessage(playerid, COLOR_ERROR, "* Podałeś błędny kod.");
 133.                                 new msg[1300] = "{FF0000}Kod powinien składać się z 8 znaków. Wpisz poprawny kod\n{FFFFFF}Jeżeli chcesz doładować wirtualny portfel o";
 134.  
 135.                                 format(msg, sizeof(msg), "%s %d zł wyślij SMS to treści {AC3E00}AD.PORTFELDS{FFFFFF} na numer{AC3E00} %d{FFFFFF} \nkoszt SMS to %d netto (%s brutto)", msg, API_sms[GetPVarInt(playerid, "portfel_smsid")][KWOTA], API_sms[GetPVarInt(playerid, "portfel_smsid")][NUMER], API_sms[GetPVarInt(playerid, "portfel_smsid")][SMS], API_sms[GetPVarInt(playerid, "portfel_smsid")][COST]);
 136.                                 format(msg, sizeof(msg), "%s\nPo wysłaniu SMS wpisz poniżej kod zwrotny.\n\n", msg);
 137.                                 format(msg, sizeof(msg), "%sWysyłając SMS akceptujesz regulamin usług płatnych dostepny pod komendą /portfel\n\n", msg);
 138.                                 format(msg, sizeof(msg), "%sReklamacje dotyczące usługi należy składać pod adresem e-mail bok@servhost.pl\n", msg);
 139.                                 format(msg, sizeof(msg), "%sUsługa zrealizowana przy współpracy z ServHost.pl - Profesjonalnym hostingiem serwerów\n", msg);
 140.  
 141.  
 142.                                 ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_PORTFEL_SHOP_CODE, DIALOG_STYLE_INPUT, "Doładowanie Portfela", msg, "Dalej", "Anuluj");
 143.  
 144.                                 return 1;
 145.                         }
 146.  
 147.  
 148.                         format(dbCod[playerid], 125, "%s", text);
 149.                         SendPlayerMessage(playerid, COLOR_INFO2, "* Trwa sprawdzanie kodu SMS {b}%s{/b}.", text);
 150.  
 151.                         new msg[256] = "servhost.pl/sms_api.php?key=p8x8sokymwaw2icafwnm90dpg";
 152.                         format(msg, sizeof(msg), "%s&code=%s&number=%d", msg, text, API_sms[GetPVarInt(playerid, "portfel_smsid")][NUMER]);
 153.                         HTTP(playerid, HTTP_GET, msg, "", "checkPortfelCode");
 154.  
 155.                 /*      if(!response) return 0;
 156.  
 157.                         mysql_query_format("select id from p_SH_Log where msg = %d and amount = %d and server_active = 0 and `desc`='OK' order by ts desc limit 1", pInfo[playerid][playerAcId], API_sms[GetPVarInt(playerid, "portfel_smsid")][SMS]);
 158.                         mysql_store_result();
 159.  
 160.                         if(mysql_num_rows() != 0){
 161.                                 new idd_ = mysql_fetch_int();
 162.                                 mysql_free_result();
 163.  
 164.                                 format(string2, sizeof(string2), "Sukcces\n\nWykryto wysłanego SMS\n\nAktualnie posiadasz %d w portfelu", getPlayerCashInPortfel(playerid));
 165.                                 InfoBox(playerid, string2);
 166.                                 mysql_query_format("update p_SH_Log set server_active = 1 where id = %d", idd_);
 167.  
 168.                                 printf("[portfel] update p_SH_Log set server_active = 1 where id = %d", idd_);
 169.  
 170.                                 } else {
 171.                                 new porft = pInfo[playerid][playerPortfel]; //nie zmieniać
 172.                                 if(porft != getPlayerCashInPortfel(playerid)){
 173.                                         format(string2, sizeof(string2), "Sukcces/Błąd\n\nNie wykryto wysłanego SMS lecz stan konta w portfelu zmienił się\n\nAktualnie posiadasz %d w portfelu", getPlayerCashInPortfel(playerid));
 174.                                         InfoBox(playerid, string2);
 175.                                         } else {
 176.                                         InfoBox(playerid, "Błąd\n\nNie odnaleziono SMS\nJeśli otrzymałeś SMS zwrotny\nSpróbuj połączyć się z serwerem od nowa (wyjsć i wejść)");
 177.                                 }
 178.                         }
 179.  */
 180.                         return 1;
 181.                 }
 182.                 case DIALOG_PORTFEL_WYBOR:
 183.                 {
 184.                         if(!response)
 185.                                 return 1;
 186.                         switch(listitem)
 187.                         {
 188.                                 case 0: ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_PORTFEL_VIP, 2, " {FFE5A1}Sklep-VIP", "{EAB171}14dni Cena:\\t {AC3E00}2{EAB171}zł\n{EAB171}30dni Cena:\\t {AC3E00}6{EAB171}zł\n{EAB171}45dni Cena:\\t {AC3E00}9{EAB171}zł\n{EAB171}60dni Cena:\\t {AC3E00}12{EAB171}zł\n{EAB171}90dni Cena:\\t {AC3E00}16{EAB171}zł\n", "Kup", "Anuluj");
 189.                                 case 1: ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_PORTFEL_SCORE, 2, " {FFE5A1}Sklep-Exp", "{EAB171}500Exp Cena:\\t {AC3E00}1{EAB171}zł\n{EAB171}1000Exp Cena:\\t {AC3E00}3{EAB171}zł\n{EAB171}3000Exp Cena:\\t {AC3E00}6{EAB171}zł\n{EAB171}5000Exp Cena:\\t {AC3E00}8{EAB171}zł\n{EAB171}10000Exp Cena:\\t {AC3E00}15{EAB171}zł\n", "Kup", "Anuluj");
 190.                                 case 2:
 191.                                 {
 192.  
 193.                                         new     kwota = 16,
 194.                                                         dni = 30;
 195.                                         if(getPlayerCashInPortfel(playerid) < kwota-0.01)
 196.                                                 return ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_PORTFEL_VIP+109, 0, "{FFE5A1}ERROR", "{FFE5A1}Nie masz takiej sumy w portfelu!\n{FFE5A1}Doładuj pierw portfel (16zł)", "OK", "");
 197.  
 198.                                         pInfo[playerid][playerModeratorTime] = 30;
 199.                                         pInfo[playerid][playerModeratorPermission] = 1;
 200.                                         mysql_query_format("Update p_Players SET ModPlayer = 1, ModTime = IF(ModTime>NOW(), ModTime, NOW())+INTERVAL %d DAY WHERE id=%d LIMIT 1", dni, pInfo[playerid][playerAcId]);
 201.                                         mysql_query_format("select ModTime FROM "prefix"Players where `Nick`='%s' limit 1", playerNick(playerid));
 202.                                         mysql_store_result();
 203.                                         mysql_fetch_row(string2);
 204.                                         mysql_free_result();
 205.                                         format(string2, sizeof ( string2 ), "{FFE5A1}Twój moderator jest ważny do {DEAF21}%s \n\n Logujesz się /mlogin %s", string2, current[modpass]);
 206.                                         ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_PORTFEL_VIP+108, 0, "{FFE5A1}Sukces!", string2, "OK", "");
 207.  
 208.                                         givePlayerPortfel(playerid, -kwota);
 209.  
 210.                                         mysql_query_format("insert into "prefix"portfel_log (`Nick`, `Data`, `Status`, `Kod`) VALUES ('%s', NOW(), 'Moderator DO: %s', 'Portfel - ViP')", playerNick(playerid), string2);
 211.                                 }
 212.                         }
 213.                         return 1;
 214.                 }
 215.                 case DIALOG_PORTFEL_VIP:{
 216.                         if(!response)
 217.                                 return 1;
 218.  
 219.                         new str[ 80 ],
 220.                         buff[ 32 ],
 221.                         kwota = 0,
 222.                         dni = 0
 223.                         ;
 224.                         if(listitem == 0){
 225.                                 kwota = 2;
 226.                                 dni = 14;
 227.                         }
 228.                         else if(listitem == 1){
 229.                                 kwota = 6;
 230.                                 dni = 30;
 231.                         }
 232.                         else if(listitem == 2){
 233.                                 kwota = 9;
 234.                                 dni = 45;
 235.                         }
 236.                         else if(listitem == 3){
 237.                                 kwota = 12;
 238.                                 dni = 60;
 239.                         }
 240.                         else if(listitem == 4){
 241.                                 kwota = 16;
 242.                                 dni = 90;
 243.                         }
 244.  
 245.                         if(getPlayerCashInPortfel(playerid) < kwota-0.01)
 246.                                 return ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_PORTFEL_VIP+109, 0, "{FFE5A1}ERROR", "{FFE5A1}Nie masz takiej sumy w portfelu!\n{FFE5A1}Doładuj pierw portfel", "OK", "");
 247.  
 248.                         pInfo[playerid][playerVip] = true;
 249.                         mysql_query_format("Update "prefix"Players SET Vip = IF(Vip>NOW(), Vip, NOW())+INTERVAL %d DAY WHERE id=%d LIMIT 1", dni, pInfo[playerid][playerAcId]);
 250.                         mysql_query_format("select Vip FROM "prefix"Players where `Nick`='%s' limit 1", playerNick(playerid));
 251.                         mysql_store_result();
 252.                         mysql_fetch_row(buff);
 253.                         mysql_free_result();
 254.                         format(str, sizeof str, "{FFE5A1}Twoje konto VIP ważne do {DEAF21}%s ", buff);
 255.                         ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_PORTFEL_VIP+108, 0, "{FFE5A1}Sukces!", str, "OK", "");
 256.  
 257.                         givePlayerPortfel(playerid, -kwota);
 258.  
 259.                         mysql_query_format("insert into "prefix"portfel_log (`Nick`, `Data`, `Status`, `Kod`) VALUES ('%s', NOW(), 'VIP DO: %s', 'Portfel - ViP')", playerNick(playerid), buff);
 260.                         return 1;
 261.                 }
 262.                 case DIALOG_PORTFEL_SCORE:
 263.                 {
 264.                         if(!response)
 265.                                 return 1;
 266.                         new bufffs[ 162 ],
 267.                         kwotaa = 0,
 268.                         score = 0
 269.                         ;
 270.                         if(listitem == 0) {kwotaa = 1; score = 500; }
 271.                         else if(listitem == 1){kwotaa = 3; score = 1000; }
 272.                         else if(listitem == 2){kwotaa = 6; score = 3000; }
 273.                         else if(listitem == 3){kwotaa = 8; score = 5000; }
 274.                         else if(listitem == 4){kwotaa = 15; score = 10000;}
 275.                         if(getPlayerCashInPortfel(playerid) < kwotaa-0.01)
 276.                                 return ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_PORTFEL_SCORE+189 , 0 , "{FFE5A1}ERROR", "{FFE5A1}Nie masz takiej sumy w portfelu!\n{FFE5A1}Doładuj pierw portfel", "OK", "");
 277.  
 278.                         mysql_query_format("INSERT INTO "prefix"portfel_log (`Nick`, `Data`, `Status`, `Kod`) VALUES ('%s', NOW(), 'Score: %d Kupil: %d', 'Portfel- Exp')", playerNick(playerid), pInfo[playerid][playerScore], score);
 279.                         givePlayerExp(playerid, score);
 280.                         givePlayerPortfel(playerid, -kwotaa);
 281.                         format(bufffs, sizeof bufffs, "{FFE5A1}Zakupiłeś {DEAF21}%d {FFE5A1}Exp, łącznie posiadasz{DEAF21}%d {FFE5A1}Score", score, pInfo[playerid][playerScore]);
 282.                         ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_PORTFEL_SCORE+187 , 0 , "{FFE5A1}Sukces!", bufffs, "OK", "");
 283.                         //pInfo[playerid][playerPortfel] -= kwotaa;
 284.                         return 1;
 285.                 }
 286.                 case DIALOG_PORTFEL_CMD:
 287.                 {
 288.                         if(!response) return 1;
 289.  
 290.                         switch(listitem){
 291.                                 case 0:
 292.                                 {
 293.                                         new info[ 64 ],
 294.                                                 captcha[ 6 ],
 295.                                                 chars[] =
 296.                                                 {
 297.                                                         'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h', 'i', 'j', 'k', 'l', 'm', 'n', 'o', 'p', 'r',
 298.                                                         's', 'k', 'u', 'w', 'x', 'y', 'z', '0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9'
 299.                                                 };
 300.  
 301.                                         for(new c; c != sizeof captcha; c++)
 302.                                                 captcha[ c ] = chars[random(sizeof chars)];
 303.                                         SetPVarString(playerid, "vip_captcha", captcha);
 304.                                         format(info, sizeof info, "{EAB171}Przepisz kod, CAPTCHA aby kontynować:\n{AC3E00}%s", captcha);
 305.                                         ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_PORTFEL_SHOP_CAPTCHA, DIALOG_STYLE_INPUT, "{FFE5A1}Portfel gracza", info, "Gotowe", "Anuluj");
 306.                                         return 1;
 307.                                 }
 308.                                 case 1:
 309.                                 {
 310.                                         new str[ 128 ];
 311.                                         format(str, sizeof str, "{FFE5A1}Stan twojego portfela wynosi {EAB171}%szł", getPlayerCashInPortfel(playerid));
 312.                                         ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_PORTFEL_STAN, 0, "{FFE5A1}Stan Portfela", str, "OK", "");
 313.                                         return 1;
 314.                                 }
 315.                                 case 2: ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_PORTFEL_WYBOR, 2, "{FFE5A1}Sklep", "{EAB171}Doladuj konto VIP\n{EAB171}Kup Exp\nKup moderatora (Uwaga operacja pobiera 16zl!)", "OK", "Anuluj");
 316.                                 case 3:
 317.                                 {
 318.                                         new StrinG[ 1700 ];
 319.                                         StrinG = "{FF0000}1.Administracja nie ponosi odpowiedzialności za:\n\\t";
 320.                                         strcat(StrinG, "{FF0000}- Błędne treści smsa\n\\t");
 321.                                         strcat(StrinG, "{FF0000}- Błędny numer smsa\n\\t");
 322.                                         strcat(StrinG, "{FF0000}- Za utratę środków w portfelu wynikającą z działania siły wyższej lub niespodziewanych błędów systemu po stronie naszej jak i stronie operatora usług Premium SMS.\n\n");
 323.                                         strcat(StrinG, "{FF0000}2.Nie ma możliwości zwrócenia kosztów za doładowania wykonane w celu doładowania portfela.\n\\t{FF0000}Doładowując portfel  jest świadomy że może to wykorzystać tylko i wyłącznie na usługi dodatkowe na serwerze.\n\n");
 324.                                         strcat(StrinG, "{FF0000}3.W przypadku otrzymania bana na serwerze, nie ma możliwości zwrotu środków wpłaconych do portfela.\n\\t{FF0000}Ważnośći usług wykupionych za pomocą środków z portfela, w przypadku bana upływa w normalny sposób. Jeśli  chce odzyskać do nich dostęp, musi ubiegać się o odbanowanie.\n\n");
 325.                                         strcat(StrinG, "{FF0000}4.Środki zgromadzone w portfelu mogą zostać wykorzystane na usługi dodatkowe na serwerze takie jak: Konto V.I.P, Score itp.\n\n");
 326.                                         strcat(StrinG, "{FF0000}5.Doładowując swój portfel,  akceptuje warunki niniejszego regulaminu oraz regulaminu operatora usług Premium SMS\n");
 327.                                         strcat(StrinG, "{FF0000}6.Pamiętaj że jeśli kupisz i będziesz naużywał konta Moderatora/ViP mogą zostać Ci odebrane.\n");
 328.                                         strcat(StrinG, "\n\n{C0C0C0}Pełny regulamin znajdziesz pod adresem {FFFFFF}black-gamers.eu/portfel");
 329.                                         strcat(StrinG, "\n {C0C0C0}ˆ {FFFFFF}2012-2013");
 330.                                         ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_PORTFEL_STAN, 0, "{FFE5A1}Regulamin portfela", StrinG, "OK", "");
 331.                                 }
 332.                                 case 4: ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_PORTFEL_PRZESLIJ, 2, "{FFE5A1}Sklep", "{EAB171}Prześlij wirtualne pieniądze\n{EAB171}Prześlij Exp", "OK", "Anuluj");
 333.                                 case 5: ShowPlayerDialog(playerid,DIALOG_PORTFEL_FREE_CODE,1,"{FFE5A1} Darmowe kody","{AC3E00}Jeśli dostałeś darmowy kod możesz go tutaj wykorzystać\n{AC3E00}Wystarczy że podasz podasz poniżej ten kod", "OK", "Anuluj");
 334.                         }
 335.                         return 1;
 336.                 }
 337.                 case DIALOG_PORTFEL_FREE_CODE:
 338.                 {
 339.                         if(!response) return 0;
 340.                         if(!text[0] || strlen(text) != 8)
 341.                         {
 342.                                 return ShowPlayerDialog(playerid,DIALOG_PORTFEL_FREE_CODE,1,"{FFE5A1} Darmowe kody","\t{FF0000}PODAŁEŚ NIEPRAWIDŁOWY KOD!\n\n\n{AC3E00}Jeśli dostałeś darmowy kod możesz go tutaj wykorzystać\n{AC3E00}Wystarczy że podasz podasz poniżej ten kod", "OK", "Anuluj");
 343.                         }
 344.                         new code_text[10];
 345.                         mysql_real_escape_string(text,code_text);
 346.                         new str[255],
 347.  
 348.                                 id,
 349.                                 code[9],
 350.                                 days,
 351.                                 status
 352.                         ;
 353.                         format(str, sizeof str, "select id,code,days,status from "prefix"Codes where code='%s' limit 1", code_text);
 354.                         mysql_query(str);
 355.  
 356.                         mysql_store_result();
 357.  
 358.                         if(!mysql_num_rows())
 359.                         {
 360.                                 mysql_free_result();
 361.                                 return ShowPlayerDialog(playerid,DIALOG_PORTFEL_FREE_CODE,1,"{FFE5A1} Darmowe kody","\t{FF0000}PODANY KOD NIE ZOSTAŁ ODNALEZIONY!\n\n\n{AC3E00}Jeśli dostałeś darmowy kod możesz go tutaj wykorzystać\n{AC3E00}Wystarczy że podasz podasz poniżej ten kod", "OK", "Anuluj");
 362.                         }
 363.                         if(mysql_fetch_row(string2,"|"))
 364.                         {
 365.                                 sscanf(string2, "p<|>ds[9]dd",id,code,days,status);
 366.                         }
 367.                         mysql_free_result();
 368.                         switch(status)
 369.                         {
 370.                                 case 0:
 371.                                 {
 372.                                         new buff[256];
 373.                                         format(buff,sizeof buff,"\t{008000}PODANY KOD JEST POPRAWNY,\n{008000}Twoje konto VIP zostało przedłużone o: {00B300}%d {008000}dni!\n\n\n",days);
 374.                                         ShowPlayerDialog(playerid,DIALOG_PORTFEL_FREE_CODE+69,DIALOG_STYLE_MSGBOX,"{FFE5A1} Darmowe kody",buff, "OK", "");
 375.                                         format(str, sizeof str, "update "prefix"Codes set date_use=NOW(),used=%d,status=1 where code='%s' limit 1", pInfo[playerid][playerAcId],code_text);
 376.                                         mysql_query(str);
 377.                                         pInfo[playerid][playerVip] = true;
 378.                                         mysql_query_format("Update "prefix"Players SET Vip = IF(Vip>NOW(), Vip, NOW())+INTERVAL %d DAY WHERE id=%d LIMIT 1", days, pInfo[playerid][playerAcId]);
 379.                                 }
 380.                                 case 1:ShowPlayerDialog(playerid,DIALOG_PORTFEL_FREE_CODE,1,"{FFE5A1} Darmowe kody","\t{FF0000}PODANY KOD ZOSTAŁ WYKORZYSTANY!\n\n\n{AC3E00}Jeśli dostałeś darmowy kod możesz go tutaj wykorzystać\n{AC3E00}Wystarczy że podasz podasz poniżej ten kod", "OK", "Anuluj");
 381.                                 case 2:ShowPlayerDialog(playerid,DIALOG_PORTFEL_FREE_CODE,1,"{FFE5A1} Darmowe kody","\t{FF0000}PODANY KOD JEST UNIEWAŻNIONY!\n\n\n{AC3E00}Jeśli dostałeś darmowy kod możesz go tutaj wykorzystać\n{AC3E00}Wystarczy że podasz podasz poniżej ten kod", "OK", "Anuluj");
 382.                         }
 383.                         return 1;
 384.                 }
 385.                 case DIALOG_PORTFEL_PRZESLIJ:
 386.                 {
 387.                         if(!response) return 0;
 388.                         switch(listitem){
 389.                                 case 0: ShowPlayerDialog(playerid, GUI_KASA_PRZELEW, 1, "{FFE5A1}Portfel > Portfel Gracza Przelew", "{EAB171}Podaj kwote w ZŁ którą chcesz przelać na konto innego gracza: ", "Przelej", "Wyjdź");
 390.                                 case 1: ShowPlayerDialog(playerid, GUI_EXP_PRZELEW, 1, "{FFE5A1}Portfel > EXP", "{EAB171}Podaj kwote EXP którą chcesz przelać na konto innego gracza: ", "Przelej", "Wyjdź");
 391.                         }
 392.                         return 1;
 393.                 }
 394.  
 395.                 case GUI_EXP_PRZELEW:
 396.                 {
 397.                         if(!response)
 398.                                 return 1;
 399.                         new str4[ 128 ];
 400.                         if(pInfo[playerid][playerScore] < strval(text))
 401.                                 return ShowPlayerDialog(playerid, GUI_EXP_PRZELEW, 1, "{FFE5A1}Portfel > Przelew EXP", "{FFE5A1}Nie posiadasz takiej ilości EXP\n{FFE5A1}Podaj kwote którą chcesz przelać na konto innego gracza: ", "Przelej", "Wyjdź");
 402.                         if(strval(text) < 1 || strval(text) > 10000)
 403.                                 return ShowPlayerDialog(playerid, GUI_EXP_PRZELEW, 1, "{FFE5A1}Portfel > Przelew EXP", "{FFE5A1}Zła liczba EXP\n{FFE5A1}Podaj kwote którą chcesz przelać na konto innego gracza: ", "Przelej", "Wyjdź");
 404.                         SetPVarInt(playerid, "e", strval(text));
 405.                         format(str4, sizeof str4, "{FFE5A1}Kwota: {AC3E00}%d EXP\n{FFE5A1}Podaj id gracza:", strval(text));
 406.                         ShowPlayerDialog(playerid, GUI_EXP_PRZELEW2, 1, "{FFE5A1}Portfel > Przelew", str4, "Przelej", "Wyjdz");
 407.                         return 1;
 408.                 }
 409.                 case GUI_EXP_PRZELEW2:
 410.                 {
 411.                         if(!response)
 412.                                 return 1;
 413.                         if(!IsPlayerConnected(strval(text)))
 414.                                 return SendPlayerMessage(playerid, COLOR_ERROR, "{FF0000} *{/b} {CC0000} Nie ma takiego gracza!"); //wygenerowany
 415.                         if(playerid == strval(text))
 416.                                 return SendPlayerMessage(playerid, COLOR_ERROR, "{FF0000} *{/b} {CC0000} Nie możesz sobie przelac expa!"); //wygenerowany
 417.                         if(pInfo[strval(text)][playerLogged] != playerAccount_Logged)
 418.                                 return SendPlayerMessage(playerid, COLOR_ERROR, "{FF0000} *{/b} {CC0000} Ten  nie jest zarejestrowany!"); //wygenerowany
 419.  
 420.                         new player_exp = GetPVarInt(playerid, "e");
 421.                         givePlayerExp(playerid, -player_exp);
 422.                         givePlayerExp(strval(text), player_exp);
 423.  
 424.                         new buff[ 162 ];
 425.                         format(buff, sizeof buff, "Przelałeś graczowi {AC3E00}%s {FFE5A1}na jego konto {AC3E00}%d EXP{FFE5A1}. Obecnie posiadasz: {AC3E00}%d EXP", playerNick(strval(text)), GetPVarInt(playerid, "e"), pInfo[playerid][playerScore]);
 426.                         SendPlayerMessage(playerid, 0xFFE5A1FF, buff); //wygenerowany
 427.                         format(buff, sizeof buff, " %s {FFE5A1}przelał na twoje konto {AC3E00}%d EXP{FFE5A1}. Obecny stan konta: {AC3E00}%d EXP", playerNick(playerid), GetPVarInt(playerid, "e"), pInfo[strval(text)][playerScore]);
 428.                         SendPlayerMessage(strval(text), 0xFFE5A1FF, buff); //wygenerowany
 429.                         achievement(playerid, 11);
 430.                         //      SendPlayerMessage(playerid, "FFE5A1", "Przelałeś graczowi {AC3E00}%s {FFE5A1}na jego konto {AC3E00}%d EXP{FFE5A1}. Obecnie posiadasz: {AC3E00}%d EXP", playerNick(strval(text)), GetPVarInt(playerid, "e"), pInfo[playerid][playerScore]); //wygenerowany
 431.                         //      SendPlayerMessage(strval(text), "FFE5A1", " %s {FFE5A1}przelał na twoje konto {AC3E00}%d EXP{FFE5A1}. Obecny stan konta: {AC3E00}%d EXP", playerNick(playerid), GetPVarInt(playerid, "e"), pInfo[strval(text)][playerScore]); //wygenerowany
 432.                         mysql_query_format("INSERT INTO "prefix"portfel_log (`Nick`, `Data`, `Status`, `Kod`) VALUES ('%s', NOW(), 'Przelew na Nick: %s', 'Kwota: %d')", playerNick(playerid), playerNick(strval(text)), GetPVarInt(playerid, "e"));
 433.                         return 1;
 434.                 }
 435.                 case GUI_KASA_PRZELEW:
 436.                 {
 437.                         if(response == 0)
 438.                                 return 1;
 439.                         new str4[ 128 ];
 440.                         if(getPlayerCashInPortfel(playerid) < strval(text))
 441.                                 return ShowPlayerDialog(playerid, GUI_KASA_PRZELEW, 1, "{FFE5A1}Portfel > Przelew", "{FFE5A1}Nie posiadasz takiej ilości pieniędzy\n{FFE5A1}Podaj kwote którą chcesz przelać na konto innego gracza: ", "Przelej", "Wyjdź");
 442.                         if(strval(text) < 1 || strval(text) > 100)
 443.                                 return ShowPlayerDialog(playerid, GUI_KASA_PRZELEW, 1, "{FFE5A1}Portfel > Przelew", "{FFE5A1}Nie posiadasz takiej ilości pieniędzy\n{FFE5A1}Podaj kwote którą chcesz przelać na konto innego gracza: ", "Przelej", "Wyjdź");
 444.                         SetPVarInt(playerid, "p", strval(text));
 445.                         format(str4, sizeof str4, "{FFE5A1}Kwota: {AC3E00}%dZŁ\n{FFE5A1}Podaj id gracza:", strval(text));
 446.                         ShowPlayerDialog(playerid, GUI_KASA_PRZELEW2, 1, "{FFE5A1}Portfel > Przelew", str4, "Przelej", "Wyjdz");
 447.                         return 1;
 448.                 }
 449.                 case GUI_KASA_PRZELEW2:
 450.                 {
 451.                         if(!response)
 452.                                 return 1;
 453.                         if(!IsPlayerConnected(strval(text)))
 454.                                 return SendPlayerMessage(playerid, COLOR_ERROR, "{FF0000} *{/b} {CC0000} Nie ma takiego gracza!"); //wygenerowany
 455.                         if(playerid == strval(text))
 456.                                 return SendPlayerMessage(playerid, COLOR_ERROR, "{FF0000} *{/b} {CC0000} Nie możesz sobie przelac kasy!"); //wygenerowany
 457.                         if(pInfo[strval(text)][playerLogged] != playerAccount_Logged)
 458.                                 return SendPlayerMessage(playerid, COLOR_ERROR, "{FF0000} *{/b} {CC0000} Ten  nie jest zarejestrowany!"); //wygenerowany
 459.  
 460.                         // mysql_query_format("update "prefix"Players set Portfel =Portfel + %d where Nick = '%s' limit 1", GetPVarInt(playerid, "p"), playerNick(strval(text)));
 461.                         // mysql_query_format("update "prefix"Players set Portfel =Portfel - %d where Nick = '%s' limit 1", GetPVarInt(playerid, "p"), playerNick(playerid));
 462.  
 463.                         givePlayerPortfel(strval(text) , GetPVarInt(playerid, "p"));
 464.                         givePlayerPortfel(playerid, -GetPVarInt(playerid, "p"));
 465.                         //       new portfel_cash = GetPVarInt(playerid, "p");
 466.                         //pInfo[playerid][playerPortfel] -= portfel_cash;
 467.                         //pInfo[strval(text)][playerPortfel] += portfel_cash;
 468.                         new buff[ 162 ];
 469.                         format(buff, sizeof buff, "Przelałeś graczowi {AC3E00}%s {FFE5A1}na jego konto kwotę {AC3E00}%iZŁ{FFE5A1}. Obecny stan konta: {AC3E00}%iZŁ", playerNick(strval(text)), GetPVarInt(playerid, "p"), getPlayerCashInPortfel(playerid));
 470.                         SendPlayerMessage(playerid, 0xFFE5A1FF, buff); //wygenerowany
 471.                         format(buff, sizeof buff, " %s {FFE5A1}przelał na twoje konto kwotę {AC3E00}%dZŁ{FFE5A1}. Obecny stan konta: {AC3E00}%iZŁ", playerNick(playerid), GetPVarInt(playerid, "p"), getPlayerCashInPortfel(strval(text)));
 472.                         SendPlayerMessage(strval(text), 0xFFE5A1FF, buff); //wygenerowany
 473.  
 474.                         // SendPlayerMessage(playerid, "FFE5A1", "Przelałeś graczowi {AC3E00}%s {FFE5A1}na jego konto kwotę {AC3E00}%dZŁ{FFE5A1}. Obecny stan konta: {AC3E00}%sZŁ", playerNick(strval(text)), GetPVarInt(playerid, "p"), mon); //wygenerowany
 475.                         //      SendPlayerMessage(strval(text), "FFE5A1", " %s {FFE5A1}przelał na twoje konto kwotę {AC3E00}%dZŁ{FFE5A1}. Obecny stan konta: {AC3E00}%sZŁ", playerNick(playerid), GetPVarInt(playerid, "p"), monn); //wygenerowany
 476.                         mysql_query_format("insert into "prefix"portfel_log (`Nick`, `Data`, `Status`, `Kod`) VALUES ('%s', NOW(), 'Przelew na Nick: %s', 'Kwota: %d')", playerNick(playerid), playerNick(strval(text)), GetPVarInt(playerid, "p"));
 477.                         return 1;
 478.                 }
 479.         }
 480.         return 1;
 481. }
 482.  
 483. Public:checkPortfelCode(playerid, response_code, data[])
 484. {
 485.  
 486.         printf("%d data %d response %d", data[0], strval(data[0]), response_code);
 487.         systemprintf("portfel", "%s wpisał kod %s - brak odpowiedźi serwera ", true,  playerNick(playerid), dbCod[playerid]);
 488.     if(response_code != 200) //D
 489.     {
 490.                 SendPlayerMessage(playerid, COLOR_ERROR, "* Brak odpowiedzi z strony serwera (%d).", data[0]);
 491.                 InfoBox(playerid, "Błąd połączenia z API SMS.\nSpróbuj ponownie.\n\nReklamacje dotyczące usługi należy składać pod adresem e-mail bok@servhost.pl");
 492.  
 493.                 return 1;
 494.     }
 495.  
 496.         switch(strval(data[0]))
 497.         {
 498.                 case 0:
 499.                 {
 500.                         InfoBox(playerid, "Kod który wpisałeś jest nie prawidłowy.\nJeżeli jesteś pewien że wpisałeś dobry kod spróbuj ponownie\n\nReklamacje dotyczące usługi należy składać pod adresem e-mail bok@servhost.pl");
 501.                         systemprintf("portfel", "%s wpisał błędny kod %s", true, playerNick(playerid), dbCod[playerid]);
 502.                 }
 503.                 default:
 504.                 {
 505.                         givePlayerPortfel(playerid, API_sms[GetPVarInt(playerid, "portfel_smsid")][KWOTA]);
 506.  
 507.                         SendPlayerMessage(playerid, COLOR_INFO2, "* Twój wirtualny portfel został zasilony kwotą {d}%d{/b} zł.", API_sms[GetPVarInt(playerid, "portfel_smsid")][KWOTA]);
 508.  
 509.                         InfoBox(playerid, "Wpisałeś dobry kod!\nKwota została doładowana.");
 510.                         systemprintf("portfel", "%s wpisał poprawny kod %s", true,  playerNick(playerid), dbCod[playerid]);
 511.                 }
 512.  
 513.         }
 514.  
 515.         return 1;
 516. }
 517. stock givePlayerPortfel(playerid, kasa)
 518. {
 519.         pInfo[playerid][playerPortfel] = pInfo[playerid][playerPortfel] + kasa;
 520.         new str[255];
 521.         format(str, sizeof str, "update "prefix"Players set Portfel=%d where id=%d limit 1", pInfo[playerid][playerPortfel], pInfo[playerid][playerAcId]);
 522.         mysql_query(str);
 523.         print(str);
 524.  
 525. }
 526. stock getPlayerCashInPortfel(playerid)
 527. {
 528.         mysql_query_format("select Portfel from "prefix"Players where id=%d limit 1", pInfo[playerid][playerAcId]);
 529.         mysql_store_result();
 530.         new rows = mysql_fetch_int();
 531.         mysql_free_result();
 532.         pInfo[playerid][playerPortfel] = rows;
 533.         return rows;
 534. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top