paladin_1012

12/9/2014

Sep 27th, 2014
179
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. 12 tháng 9
 2.  
 3. Bản đồ mới
 4. Chiến dịch phụ mới tại World 3: 3-5.
 5. Theo dev, đường đi của map sẽ phụ thuộc khá nhiều vào cách bố trí hạm đội.
 6. Boss 3-5 cũng được tính trong nhiệm vụ hằng tuần Bw8.
 7. Trang bị được tăng chỉ số:
 8. Súng máy 7.7mm, Súng máy 12.7mm, Súng máy 25mm, Súng máy 25mm 3 nòng: +1Icon AA và +1Icon Evasion.
 9. 2cm Flakvierling 38, 3.7cm FlaK M42, Súng máy 40mm Kiểu HI, Pháo cao xạ 2 nòng 12.7cm, Pháo cao xạ 8cm: +1Icon AA
 10. Pháo phản lực 30 ống 12cm: +2Icon AA
 11. Nhạc nền mới
 12. Musashi no Kitou (武蔵の帰投 - Sự trở lại của Musashi)
 13. Akashi no Koushou (明石の工廠 - Công xưởng của Akashi)
 14. Sakuteki-ki, Hakkan Hajime (索敵機、発艦始め - Máy bay trinh sát, bắt đầu cất cánh)
 15. Kaijou Goeisen (海上護衛戦 - Hộ tống trên biển)
 16. Fuyu no Batsubyou (冬の抜錨 - Nhổ neo mùa đông)
 17. Shikon no Mamori (士魂の護り) (nhạc nền map mới)
 18. Thay đôi giao diện
 19. Khi đổi trang bị của một kanmusu, danh sách trang bị sẽ ở lại trang được mở gần nhất chứ không quay về trang 1.
 20. Hộp nhạc:
 21. Hiện tại, hộp nhạc đã có thể dùng để thay nhạc nền ở màn hình chính.
 22. Khi bạn đang nghe một bài hát có thể đặt làm nhạc nền, nhấn vào nút "母港執務室BGMに設定" để thay nhạc.
 23. Nhạc nền từ những đồ nội thất khác sẽ được ưu tiên hơn hộp nhạc
 24. Đồ nội thất mới
 25. Tủ trưng bày mô hình Musashi: 88000 xu
 26. Cuốn treo tường cảm ơn: miễn phí
 27. Khi đặt một trong hai đồ nội thất trên trong HQ, nhạc nền sẽ tự động đổi thành Musashi no Kitou
 28. Thay đổi đồ nội thất
 29. Hộp nhạc:
 30. Thêm nhạc cho hộp nhạc:
 31. Nhạc nền mặc định
 32. Akashi no Koushou
 33. Sakuteki-ki, Hakkan Hajime
 34. Kaijou Goeisen
 35. Fuyu no Batsubyou
 36. Giảm giá các bài hát.
 37. Bồn tắm nước nóng gỗ bách sẽ được chuyển sang giao diện mùa thu.
 38. Nếu bạn đã có nó trước đó, giao diện sẽ được tự động thay đổi.
RAW Paste Data