tuomasvaltanen

Untitled

Dec 3rd, 2020 (edited)
595
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. # Python, tiedostonkäsittely
 2. print("Tervetuloa!")
 3.  
 4. # luo tätä varten uusi tiedosto weekdays.txt, ja listaa siihen allekkain viikonpäivät! (Maanantai, Tiistai jne)
 5.  
 6. # avataan tiedosto moodilla r, eli luku (read)
 7. file_handle = open("weekdays.txt", "r")
 8.  
 9. # haetaan tiedoston sisältö kahvan kautta muuttujaan
 10. content = file_handle.read()
 11.  
 12. print(content)
 13.  
 14. # readline() -funktio lukee rivi kerrallaan, käytetään usein while-silmukassa
 15. counter = 1
 16.  
 17. while True:
 18.     line = file_handle.readline()
 19.  
 20.     # jos ei mitään tulostettavaa, lopetetaan silmukka
 21.     if not line:
 22.         break
 23.     else:
 24.         # muussa tapauksessa tulostetaan rivinumero ja teksti
 25.         print(f"{counter} {line}")
 26.         counter = counter + 1
 27.  
 28. print("Kaikki rivit tulostettu.")
 29.  
 30. # UUSI TIEDOSTO
 31.  
 32. # avataan tiedosto moodilla r, eli luku (read)
 33. file_handle = open("weekdays.txt", "r")
 34.  
 35. # haetaan tiedoston sisältö kahvan kautta muuttujaan
 36. content = file_handle.read()
 37.  
 38. # split muodostaa tiedoston sisällöstä listan!
 39. lines = content.split("\n")
 40.  
 41. # listaa voi käyttää normaalilla for-silmukalla!
 42. for line in lines:
 43.     print(line)
 44.  
 45. print()
 46.  
 47. # jos halutaan rivinumero, voidaan tehdä:
 48. for x in range(len(lines)):
 49.     line = lines[x]
 50.     print(f"{x + 1} = {line}")
 51.  
 52. # UUSI TIEDOSTO
 53. # KIRJOITTAMINEN ELI TALLENTAMINEN TIEDOSTOON
 54.  
 55. # luodaan yhteys tiedostoon, moodi = w = write, eli kirjoitus
 56. # encoding utf-8 => ääkköset toimii myös oikein
 57. file_handle = open("testing.txt", "w", encoding="utf-8")
 58.  
 59. user_text = input("Mitä tallennetaan tiedostoon? \n")
 60.  
 61. file_handle.write(user_text)
 62.  
 63. # kannattaa muistaa sulkea yhteys tiedostoon
 64. # ettei tule outoja tiedostobugeja
 65. file_handle.close()
 66. print("File saved.")
 67.  
 68. # UUSI TIEDOSTO
 69. # append, kirjoitetaan tietoa tiedoston loppuun
 70. # muista, w eli write jyrää koko tiedoston aina kun tallennetaan!
 71.  
 72. # luodaan yhteys tiedostoon, moodi = a = append,
 73. # eli kirjoitetaan tiedoston perään!
 74. # encoding utf-8 => ääkköset toimii myös oikein
 75. file_handle = open("testing.txt", "a", encoding="utf-8")
 76.  
 77. user_text = input("Mitä tallennetaan tiedostoon? \n")
 78.  
 79. # lisätään rivinvaihto \n, jotta
 80. # tiedot tallentuvat omille riveilleen
 81. # tiedostossa!
 82. user_text = user_text + "\n"
 83.  
 84. file_handle.write(user_text)
 85.  
 86. file_handle.close()
 87.  
 88. print("File saved.")
 89.  
 90. # UUSI TIEDOSTO
 91. # tehdään tätä varten JSON-tiedosto : app_data.json, ks. Moodlen esimerkit
 92.  
 93. import json
 94.  
 95. # haetaan JSON-tiedoston sisältö muuttujaan (tekstiä)
 96. file_handle = open("app_data.json", "r")
 97. content = file_handle.read()
 98.  
 99. # muutetaan raaka JSON-tieto (tekstiä) dictionaryksi
 100. city = json.loads(content)
 101.  
 102. # tallennetaan dictionaryn kentät omiin muuttujiin
 103. name = city['name']
 104. county = city['county']
 105. population = city['population']
 106.  
 107. # tulostetaan tiedot dictionarystä
 108. print(name)
 109. print(county)
 110. print(population)
 111.  
 112. # UUSI TIEDOSTO
 113. import json
 114.  
 115. # dictionary, sisältää puhelimen tiedot
 116. phone = {
 117.     "name": "Nokia 3310",
 118.     "release_year": 2000,
 119.     "battery": "1000mAh",
 120.     "camera": False,
 121.     "weight": 133
 122. }
 123.  
 124. # muutetaan dictionary JSON-muotoon!
 125. content = json.dumps(phone)
 126.  
 127. # avataan tiedosto ja tallennetaan JSON sinne
 128. file_handle = open("phone.json", "w")
 129.  
 130. file_handle.write(content)
 131. file_handle.close()
 132.  
 133. # informoidaan käyttäjää
 134. print("Phone was saved.")
 135.  
 136. # UUSI TIEDOSTO
 137.  
 138. import json
 139.  
 140. # aukaistaan tiedosto ja muutetaan JSON listaksi!
 141. file_handle = open("cities.json", "r")
 142. content = file_handle.read()
 143. file_handle.close()
 144.  
 145. # JSON -> Lista jossa on dictionaryjä
 146. cities = json.loads(content)
 147.  
 148. # käydään kaupungit läpi silmukassa!
 149. for city in cities:
 150.     # yhden kaupungin tiedot:
 151.     name = city['name']
 152.     county = city['county']
 153.     population = city['population']
 154.  
 155.     # tulostetaan yhden kaupungin tiedot:
 156.     print(f"{name}, {county}. Väkiluku: {population}")
 157.  
 158. # UUSI TIEDOSTO
 159.  
 160. import json
 161.  
 162. # ISO ESIMERKKI, JOKA LATAA JSONIN, JOTA MUOKATAAN
 163. # KÄYTTÄJÄN SYÖTTEILLÄ, JA TALLENNETAAN TAKAISIN JSON-TIEDOSTOON
 164.  
 165. file_handle = open("cities.json", "r")
 166. content = file_handle.read()
 167. file_handle.close()
 168. cities = json.loads(content)
 169.  
 170. for city in cities:
 171.     print(city['name'])
 172.     print(city['county'])
 173.     print(city['population'])
 174.     print()
 175.  
 176. # pyydetään käyttäjältä uuden kaupungin tiedot muuttujiin
 177. city_name = input("Anna lisättävän kaupungin nimi:\n")
 178. city_county = input("Anna lisättävän kaupungin maakunta:\n")
 179. city_population = input("Anna lisättävän kaupungin väkiluku:\n")
 180. city_population = int(city_population)
 181.  
 182. # rakennetaan muuttujista dictionary
 183. new_city = {
 184.     "name": city_name,
 185.     "county": city_county,
 186.     "population": city_population
 187. }
 188.  
 189. # lisätään uuden kaupungin dictionary tiedosto-listan
 190. cities.append(new_city)
 191.  
 192. # tallennetaan uusi lista tiedostoon
 193. # muunnetaan data JSON-formaattiin
 194. json_data = json.dumps(cities)
 195.  
 196. file_handle = open("cities.json", "w")
 197. file_handle.write(json_data)
 198. file_handle.close()
 199.  
 200. print("Uusi kaupunki tallennettu.")
 201.  
RAW Paste Data