Advertisement
MeehoweCK

Untitled

Jun 18th, 2024
371
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
C++ 5.19 KB | None | 0 0
 1. #include <iostream>
 2. #include <ctime>
 3. #include <cstdlib>
 4.  
 5. const int ROZMIAR = 6;
 6.  
 7. void wypelni(double tab[][ROZMIAR])
 8. {
 9.     for (int i = 0; i < ROZMIAR; ++i)
 10.     {
 11.         for (int j = 0; j < ROZMIAR; ++j)
 12.         {
 13.             tab[i][j] = 10.0 * rand() / RAND_MAX;
 14.         }
 15.     }
 16. }
 17.  
 18. void wypisz(double tab[][ROZMIAR])
 19. {
 20.     for (int i = 0; i < ROZMIAR; ++i)
 21.     {
 22.         for (int j = 0; j < ROZMIAR; ++j)
 23.         {
 24.             std::cout << tab[i][j] << '\t';
 25.         }
 26.         std::cout << std::endl;
 27.     }
 28. }
 29.  
 30. void znajdz_i_zmien_przekatne(double tab[][ROZMIAR]) {
 31.     double najwieksza_1 = tab[0][0], najwieksza_2 = tab[1][1];
 32.     auto w1{ 0 }, w2{ 1 }, k1{ 0 }, k2{ 1 };
 33.     if (najwieksza_2 > najwieksza_1) {
 34.         std::swap(najwieksza_1, najwieksza_2);
 35.         std::swap(w1, w2);
 36.         std::swap(k1, k2);
 37.     }
 38.  
 39.     for (auto i{ 2 }; i < ROZMIAR; ++i) {
 40.         if (tab[i][i] > najwieksza_1) {
 41.             najwieksza_2 = najwieksza_1;
 42.             w2 = w1;
 43.             k2 = k1;
 44.             najwieksza_1 = tab[i][i];
 45.             w1 = i;
 46.             k1 = i;
 47.         }
 48.         else if (tab[i][i] > najwieksza_2) {
 49.             najwieksza_2 = tab[i][i];
 50.             k2 = i;
 51.             w2 = i;
 52.         }
 53.     }
 54.     const auto K{ ROZMIAR - 1 };
 55.     for (auto i{ 0 }; i < ROZMIAR; ++i) {
 56.         if (tab[i][K - i] > najwieksza_1) {
 57.             najwieksza_2 = najwieksza_1;
 58.             w2 = w1;
 59.             k2 = k1;
 60.             najwieksza_1 = tab[i][K - i];
 61.             w1 = i;
 62.             k1 = K - i;
 63.         }
 64.         else if (tab[i][K - i] > najwieksza_2) {
 65.             najwieksza_2 = tab[i][K - i];
 66.             k2 = K - i;
 67.             w2 = i;
 68.         }
 69.     }
 70.  
 71.     /*for (int i = 0; i < ROZMIAR; ++i) {
 72.         if (tab[i][i] > najwieksza_1) {
 73.             najwieksza_2 = najwieksza_1;
 74.             w_max = w_min; k_max = k_min;
 75.             najwieksza_1 = tab[i][i];
 76.             w_min = i; k_min = i;
 77.         }
 78.         else if (tab[i][i] > najwieksza_2) {
 79.             najwieksza_2 = tab[i][i];
 80.             w_max = i; k_max = i;
 81.         }
 82.         if (tab[i][ROZMIAR - 1 - i] > najwieksza_1) {
 83.             najwieksza_2 = najwieksza_1;
 84.             w_max = w_min; k_max = k_min;
 85.             najwieksza_1 = tab[i][ROZMIAR - 1 - i];
 86.             w_min = i; k_min = ROZMIAR - 1 - i;
 87.         }
 88.         else if (tab[i][ROZMIAR - 1 - i] > najwieksza_2) {
 89.             najwieksza_2 = tab[i][ROZMIAR - 1 - i];
 90.             w_max = i; k_max = ROZMIAR - 1 - i;
 91.         }
 92.     }*/
 93.  
 94.  
 95.     std::cout << "Najwieksza wartosc na przekatnych: " << najwieksza_1 << " na polu [" << w1 << "][" << k1 << "]" << std::endl;
 96.     std::cout << "Druga najwieksza wartosc na przekatnych: " << najwieksza_2 << " na polu [" << w2 << "][" << k2 << "]" << std::endl;
 97.  
 98.     tab[w2][k2] = 0;
 99.     tab[w1][k1] = 0;
 100.     std::cout << "\n liczby zamienione na 0:\n";
 101.     wypisz(tab);
 102. }
 103.  
 104.  
 105.  
 106.  
 107. void wartoscMinMax(double tab[][ROZMIAR])
 108. {
 109.     auto najmniejsza{ tab[0][0] }, najwieksza{ tab[0][0] };
 110.     auto w_min{ 0 }, w_max{ 0 }, k_min{ 0 }, k_max{ 0 };
 111.     // sprawdzenie pozostałych elementów zerowego wiersza:
 112.     for (int i{ 1 }; i < ROZMIAR; ++i) {
 113.         if (tab[0][i] < najmniejsza) {
 114.             najmniejsza = tab[0][i];
 115.             k_min = i;
 116.         }
 117.         else if (tab[0][i] > najwieksza) {
 118.             najwieksza = tab[0][i];
 119.             k_max = i;
 120.         }
 121.     }
 122.     // sprawdzenie pozostałych elementów ostatniej kolumny:
 123.     const auto k{ ROZMIAR - 1 };
 124.     for (int i{ 1 }; i < ROZMIAR; ++i) {
 125.         if (tab[i][k] < najmniejsza) {
 126.             najmniejsza = tab[i][k];
 127.             k_min = k;
 128.             w_min = i;
 129.         }
 130.         else if (tab[i][k] > najwieksza) {
 131.             najwieksza = tab[i][k];
 132.             k_max = k;
 133.             w_max = i;
 134.         }
 135.     }
 136.     // sprawdzenie pozostałych elementów ostatniego wiersza:
 137.     for (int i{ 0 }; i < k; ++i) {
 138.         if (tab[k][i] < najmniejsza) {
 139.             najmniejsza = tab[k][i];
 140.             k_min = i;
 141.             w_min = k;
 142.         }
 143.         else if (tab[k][i] > najwieksza) {
 144.             najwieksza = tab[k][i];
 145.             k_max = i;
 146.             w_max = k;
 147.         }
 148.     }
 149.     // sprawdzenie pozostałych elementów zerowej kolumny:
 150.     for (int i{ 1 }; i < k; ++i) {
 151.         if (tab[i][0] < najmniejsza) {
 152.             najmniejsza = tab[i][0];
 153.             k_min = 0;
 154.             w_min = i;
 155.         }
 156.         else if (tab[i][0] > najwieksza) {
 157.             najwieksza = tab[i][0];
 158.             k_max = 0;
 159.             w_max = i;
 160.         }
 161.     }
 162.     std::cout << "Najwieksza wartosc na obwodzie znajduje sie na polu [" << w_max << "][" << k_max << "] i wynosi " << najwieksza << std::endl;
 163.     std::cout << "Najmniejsza wartosc na obwodzie znajduje sie na polu [" << w_min << "][" << k_min << "] i wynosi " << najmniejsza << std::endl;
 164.     double suma = najmniejsza + najwieksza;
 165.     tab[w_min][k_min] = suma;
 166.     tab[w_max][k_max] = suma;
 167.     std::cout << "\nsuma tych liczb:\n";
 168.     //wypisz(tab);
 169. }
 170.  
 171. int main()
 172. {
 173.     double tab2w[ROZMIAR][ROZMIAR];
 174.     srand(time(nullptr));
 175.     wypelni(tab2w);
 176.     wypisz(tab2w);
 177.     znajdz_i_zmien_przekatne(tab2w);
 178.     wartoscMinMax(tab2w);
 179.     wypisz(tab2w);
 180. }
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement