SHARE
TWEET

Untitled

a guest Dec 3rd, 2019 75 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2. #include <sstream>
 3.  
 4. using namespace std;
 5.  
 6. const int max_meret=100;
 7. const int vsz=5;
 8.  
 9. #define BIRO
 10. ///#define TESZT
 11.  
 12. ///Beolvasó függvények
 13. void beolvasBIRO(int &N, int &K, int h[max_meret][vsz]);
 14. void beolvasConsol(int &N, int &K, int h[max_meret][vsz]);
 15.  
 16. ///Azonosan igazat adó függvény
 17. bool def(int a){return true;}
 18.  
 19. ///2 .. 100 intervallumot ellenőrző függvény
 20. bool ketto_szaz(int a) { return (a>=2 && a<=100);}
 21.  
 22. ///Egész ellenőrzött beolvasás validáló függvénnyel
 23. int read_int(const string &msg, const string &errmsg, bool valid(int)=def);
 24.  
 25. ///Megoldó függvények
 26. ///1. feladat megoldása: összegzés
 27. void feladat_1(int N, const int[][vsz], const int[], int vp[]);
 28.  
 29. ///2. feladat megoldása:megszámolás
 30. void feladat_2(int N, const int h[][vsz], int isz[]);
 31.  
 32. ///3. feladat megoldása: kiválogatásban eldöntés
 33. int feladat_3(int N, int K, const int h[][vsz], int mv[]);
 34.  
 35. ///4. feladat  megoldása: kiválogatásban eldöntés
 36. int feladat_4(int N, const int h[][vsz],int gy[]);
 37.  
 38. ///5. feladat megoldása: rendezés, keresés
 39. int feladat_5(int N, int K, const int h[][vsz], int vp[], int kj[]);
 40.  
 41. ///Buborék rendezéshez csere függvény
 42. void csere(int& a, int& b)
 43. {
 44.     int tmp=a;
 45.     a=b;
 46.     b=tmp;
 47. }
 48. ///Buborek rendezes
 49. void Buborek(int N, int p[], int ind[]);
 50.  
 51. ///Megoldó program
 52. int main()
 53. {
 54.     ///Változók, beolvasás
 55.     int N, K;
 56.     int h[max_meret][vsz];
 57.     #ifdef BIRO
 58.         beolvasBIRO(N,K,h);
 59.     #else
 60.         beolvasConsol(N,K,h);
 61.     #endif // BIRO
 62.  
 63.     ///Pontozó tömb előállítása
 64.     int pont[max_meret+1] = {0};
 65.     pont[K] = 1;
 66.     for(int i = K-1; i > 0; --i)
 67.     {
 68.         pont[i] = pont[i+1]+2;
 69.     }
 70.     #ifdef TESZT
 71.         cerr << "Pont tomb tartalma:\n";
 72.         for(int i = 0; i < max_meret+1; ++i)
 73.         {
 74.             cerr << pont[i] << " ";
 75.         }
 76.         cerr << endl;
 77.     #endif // TESZT
 78.  
 79.     ///1. feladat
 80.     ///versenyzok pontjai, összegzés tétel
 81.     int vp[max_meret];
 82.     feladat_1(N,h,pont,vp);
 83.     #ifndef BIRO
 84.         cout << "Versenyzok osszpontszama:\n";
 85.  
 86.     #endif // BIRO
 87.     for(int i = 0; i < N; ++i)
 88.     {
 89.         cout << vp[i] << " ";
 90.     }
 91.     cout<<endl;
 92.  
 93.     ///2. feladat
 94.     ///versenyenként az indultak száma, megszámolás tétel
 95.     int isz[vsz];
 96.     feladat_2(N,h,isz);
 97.     for(int i = 0; i < vsz; ++i)
 98.     {
 99.         cout << isz[i] << " ";
 100.     }
 101.     cout<<endl;
 102.  
 103.     ///3. feladat
 104.     ///minden versenyen pontot szerzo versenyzok, kiválogatásban eldöntés
 105.     int mv[max_meret];
 106.     int db3 = feladat_3(N,K,h,mv);
 107.     cout << db3;
 108.     for(int i = 0; i < db3; ++i)
 109.     {
 110.         cout << " " << mv[i]+1;
 111.     }
 112.  
 113.     cout<<endl;
 114.  
 115.     ///4. feladat
 116.     ///legalább egy versenyen gyõztek, kiválogatásban eldöntés
 117.     int gy[max_meret];
 118.     int db4 = feladat_4(N,h,gy);
 119.     cout << db4;
 120.     for(int i = 0; i < db4; ++i)
 121.     {
 122.         cout << " " << gy[i]+1;
 123.     }
 124.  
 125.     cout<<endl;
 126.  
 127.     ///5. feladat
 128.     ///Kik jutnak ki az olimpiára?
 129.     ///Összpontszám szerinti csökkenő sorrendbe rendezés, majd megkeressük az utolsó
 130.     ///versenyzőt, aki még kijut: rendezés, keresés
 131.     int db5;
 132.     int kj[max_meret];
 133.     db5 = feladat_5(N,K,h,vp,kj);
 134.     cout << db5;
 135.     for(int i = 0; i <db5; ++i)
 136.     {
 137.         cout << " " << kj[i];
 138.     }
 139.     cout<<endl;
 140.     return 0;
 141. }
 142.  
 143. int read_int(const string &msg, const string &errmsg, bool valid(int))
 144. {
 145.     int n;
 146.     bool hiba;
 147.     do{
 148.         cout << msg;
 149.         cin >> n;
 150.         hiba=cin.fail();
 151.         if(hiba) cin.clear();
 152.         string tmp=""; getline(cin, tmp);
 153.         hiba = hiba || tmp.size()!=0 || !valid(n);
 154.         if(hiba) cout << errmsg << endl;
 155.     }while(hiba);
 156.  
 157.     return n;
 158. }
 159.  
 160. void beolvasBIRO(int &N, int &K, int h[max_meret][vsz])
 161. {
 162.     cin>>N>>K;
 163.     for(int i=0; i<N; ++i)
 164.     {
 165.         for(int j=0; j<vsz; ++j)
 166.         {
 167.             cin>>h[i][j];
 168.         }
 169.     }
 170. }
 171. void beolvasConsol(int &N, int &K, int h[max_meret][vsz])
 172. {
 173.     N=read_int("Hany versenyzo van: ","Legalabb 2 es legfeljebb 100 legyen!\n",ketto_szaz);
 174.     bool hiba;
 175.     do{
 176.         K=read_int("Mennyi a K erteke: ","Legalabb 2 es legfeljebb 100 legyen!\n",ketto_szaz);
 177.         hiba=K>N;
 178.         if(hiba)
 179.         {
 180.             cout<<"K nem lehet nagyobb mint ahany versenyzo van! Add meg ujra!\n";
 181.         }
 182.     }while(hiba);
 183.     //Mátrix beolvasása
 184.     for(int i=0; i<N; ++i)
 185.     {
 186.         string sz;
 187.         do{
 188.             hiba=false;
 189.             cout<<"Add meg az "<<i+1<<
 190.             ". versenyzo eredmenyeit (szokozokkel elvalasztva)\n";
 191.             getline(cin,sz);
 192.             istringstream inp(sz);
 193.             for(int j=0; !hiba && j<vsz; ++j)
 194.             {
 195.                 inp>>h[i][j];
 196.                 hiba=inp.fail() || h[i][j]<0 || h[i][j]>N;
 197.             }
 198.             hiba = hiba || !inp.eof();
 199.             if(hiba){
 200.                 cerr<<"Hibas vagy tul keves/tul sok adat, add meg ujra!\n";
 201.             }
 202.         }while(hiba);
 203.     }
 204.     ///Versenyenként a helyezések megadásának ellenőrzése
 205.     ///Ha H a legnagyobb érték, akkor minden 1..H közötti érték pontosan egyszer fordul elő
 206.     ///Megoldás: HF
 207. }
 208.  
 209. void feladat_1(int N, const int h[][vsz], const int pont[], int vp[])
 210. {
 211.     for(int i = 0; i < N; ++i)
 212.     {
 213.         int s = 0;
 214.         for(int j = 0; j < vsz; ++j)
 215.         {
 216.             s += pont[h[i][j]];
 217.         }
 218.         vp[i] = s;
 219.     }
 220. }
 221.  
 222. void feladat_2(int N, const int h[][vsz], int isz[])
 223. {
 224.     for(int j = 0; j < vsz; ++j)
 225.     {
 226.         int db = 0;
 227.         for(int i = 0; i < N; ++i)
 228.         {
 229.             if(h[i][j] > 0)
 230.             {
 231.                 ++db;
 232.             }
 233.         }
 234.         isz[j] = db;
 235.     }
 236. }
 237.  
 238. int feladat_3(int N, int K, const int h[][vsz], int mv[])
 239. {
 240.     int db = 0;
 241.     for(int i = 0; i < N; ++i)
 242.     {
 243.         int j = 0;
 244.         while(j < vsz && h[i][j] > 0 && h[i][j] <= K)
 245.         {
 246.             ++j;
 247.         }
 248.         if(j == vsz)
 249.         {
 250.             mv[db++] = i;
 251.         }
 252.     }
 253.     return db;
 254. }
 255.  
 256. int feladat_4(int N, const int h[][vsz],int gy[])
 257. {
 258.     int db = 0;
 259.     for(int i = 0; i < N; ++i)
 260.     {
 261.         int j = 0;
 262.         while(j < vsz && h[i][j] != 1)
 263.         {
 264.             ++j;
 265.         }
 266.         if(j < vsz)
 267.         {
 268.             gy[db++] = i;
 269.         }
 270.     }
 271.     return db;
 272. }
 273.  
 274. int feladat_5(int N, int K, const int h[][vsz], int vp[], int kj[])
 275. {
 276.     for(int i = 0; i < N; ++i)
 277.     {
 278.         kj[i] = i+1;
 279.     }
 280.     Buborek(N,vp,kj);
 281.     #ifdef TESZT
 282.         cerr << "Rendezes utani allapot:\n"
 283.         for(int i = 0; i < N; ++i)
 284.         {
 285.             cerr << vp[i] << " " << kj[i] << endl;
 286.         }
 287.     #endif // TESZT
 288.     int db = K;
 289.     int up = vp[K-1];
 290.     while(db < N && vp[db] == up)
 291.     {
 292.         ++db;
 293.     }
 294.     return db;
 295. }
 296. void Buborek(int N, int p[], int ind[])
 297. {
 298.     for(int meddig = N-1; meddig > 0;)
 299.     {
 300.         int utolso = -1;
 301.         for(int j = 0; j < meddig; ++j)
 302.         {
 303.             if(p[j] < p[j+1])
 304.             {
 305.                 csere(p[j],p[j+1]);
 306.                 csere(ind[j],ind[j+1]);
 307.                 utolso = j;
 308.             }
 309.         }
 310.         meddig = utolso;
 311.     }
 312. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top