MeehoweCK

Untitled

Apr 16th, 2021
497
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2.  
 3. using namespace std;
 4.  
 5. int main()
 6. {
 7.     cout << "Podaj dwie liczby calkowite: ";
 8.     int a, b;
 9.     cin >> a >> b;      // pobranie wartości zmiennych a i b od użytkownika
 10.     cout << a << " + " << b << " = " << a + b << endl;
 11.     cout << a << " - " << b << " = " << a - b << endl;
 12.     cout << a << " * " << b << " = " << a * b << endl;
 13.     cout << a << " / " << b << " = " << 1.0 * a / b << endl;    // dzięki 1.0 mamy prawidłowy wynik, a nie jego całkowitą część
 14.     cout << a << " % " << b << " = " << a % b << endl;
 15.  
 16.     // inkrementacja - zwiększenie wartości zmiennej o 1
 17.     // ++zmienna
 18.     // dekrementacja - zmniejszenie wartości zmiennej o 1
 19.     // --zmienna
 20.  
 21.     a = a + b;      // a += b; - analogiczny zapis działa również dla wszystkich innych operatorów arytmetycznych
 22.     return 0;
 23. }
RAW Paste Data

Adblocker detected! Please consider disabling it...

We've detected AdBlock Plus or some other adblocking software preventing Pastebin.com from fully loading.

We don't have any obnoxious sound, or popup ads, we actively block these annoying types of ads!

Please add Pastebin.com to your ad blocker whitelist or disable your adblocking software.

×