daily pastebin goal
21%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jun 19th, 2017 48 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. Duševní vlastnictví je nehmotný majetek a můžeme do něj řadit veškeré originální a jedinečné myšlenky a nápady. Vlastníkem bývá zpravidla autor nebo skupina autorů, kteří pro jeho tvorbu měli určitý přínos. Duševní vlastnictví, jeho využívání a obchodování s ním dále vymezuje autorské právo a jednotlivá práva průmyslového vlastnictví.
  2.  
  3. Autorské právo
  4.  
  5. Autorským právem (anglicky copyright) dává zákon právo autorům
  6.  
  7.  
  8. Konkrétní právní úprava:
  9. V České republice průmyslová práva upravuje zákon č. 14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví, zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, zákon č. 478/1992 Sb. o užitných vzorech, zákon 529/1991 Sb. o ochraně topografií polovodičových výrobků, zákon č. 206/2000 Sb., o ochraně biotechnologických vynálezů, zákon č. 408/2000 Sb. o ochraně práv k odrůdám rostlin, zákon 137/1995 Sb. o ochranných známkách a zákon 159/1973 Sb. o ochraně označení původu výrobků.
RAW Paste Data
Top