amarek

AISP - LV5

Nov 18th, 2019
101
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. //LV 5
 2.  
 3. //1. zadatak
 4.  
 5. #include <iostream>
 6. using namespace std;
 7. const int N = 7;
 8. int NH = 0;
 9. int V[N] = { 12, 5, 4, 10, 7, 8, 11 };
 10. int zamjena = 0;
 11.  
 12. int lijevi(int i)
 13. {
 14.     int lj = 2 * i + 1;
 15.     if (lj > NH - 1 || i < 0)
 16.         return -1;
 17.     return lj;
 18. }
 19.  
 20. int desni(int i)
 21. {
 22.     int ds = 2 * i + 2;
 23.     if (ds > NH - 1 || i < 0)
 24.         return -1;
 25.     return ds;
 26. }
 27.  
 28. void zamjeni(int &a, int &b)
 29. {
 30.     int temp;
 31.     temp = a;
 32.     a = b;
 33.     b = temp;
 34.     zamjena++;
 35.     cout << "Niz nakon " << zamjena << ". zamjene: ";
 36.     for (int i = 0; i < N; i++)
 37.     {
 38.         cout << V[i] << " ";
 39.     }
 40.     cout << endl;
 41. }
 42.  
 43. void uhrpi(int i)
 44. {
 45.     int najveci = i;
 46.     int lj = lijevi(i);
 47.     int ds = desni(i);
 48.  
 49.     if (lj > -1)
 50.     {
 51.         if (V[lj] > V[i])
 52.             najveci = lj;
 53.     }
 54.  
 55.     if (ds > -1)
 56.     {
 57.         if (V[ds] > V[najveci])
 58.             najveci = ds;
 59.     }
 60.  
 61.     if (najveci != i)
 62.     {
 63.         zamjeni(V[i], V[najveci]);
 64.         uhrpi(najveci);
 65.     }
 66. }
 67.  
 68. void napraviHrpu()
 69. {
 70.     cout << "Napravi hrpu" << endl;
 71.     NH = N;
 72.     for (int i = NH / 2; i >= 0; i--)
 73.     {
 74.         uhrpi(i);
 75.     }
 76.     cout << "Napravljena hrpu" << endl;
 77. }
 78.  
 79. void heapsort()
 80. {
 81.     napraviHrpu();
 82.     int zadnji = NH - 1;
 83.     for (int i = zadnji; i >= 1; i--)
 84.     {
 85.         zamjeni(V[0], V[i]);
 86.         NH = NH - 1;
 87.         uhrpi(0);
 88.     }
 89. }
 90.  
 91. int main(void)
 92. {
 93.     heapsort();
 94.     return 0;
 95. }
 96.  
 97. //2. zadatak
 98.  
 99. /* #include <iostream>
 100. #include <cstdlib>
 101. #include <ctime>
 102. using namespace std;
 103.  
 104. void max_heap(int *V, int i, int n)
 105. {
 106.     int l = 2 * i + 1;
 107.     int r = 2 * i + 2;
 108.     int najveci;
 109.     if (l <= n - 1 && V[l] > V[i])
 110.         najveci = l;
 111.     else
 112.         najveci = i;
 113.     if (r <= n - 1 && V[r] > V[najveci])
 114.         najveci = r;
 115.     if (najveci != i)
 116.     {
 117.         int tmp = V[najveci];
 118.         V[najveci] = V[i];
 119.         V[i] = tmp;
 120.         max_heap(V, najveci, n);
 121.     }
 122. }
 123.  
 124. void hrpa(int *V, int n)
 125. {
 126.     int i;
 127.     for (i = n / 2 - 1; i >= 0; i--)
 128.         max_heap(V, i, n);
 129. }
 130.  
 131. void heap_sort(int *V, int n)
 132. {
 133.     int i;
 134.     hrpa(V, n);
 135.     for (i = n - 1; i > 0; i--)
 136.     {
 137.         int tmp = V[i];
 138.         V[i] = V[0];
 139.         V[0] = tmp;
 140.         n--;
 141.         max_heap(V, 0, n);
 142.     }
 143. }
 144.  
 145. void bubble_sort(int *V, int n)
 146. {
 147.     for (int i = 0; i < n - 1; i++)
 148.     {
 149.         int flag = 0;
 150.         for (int j = 0; j < n - 1 - i; j++)
 151.         {
 152.             if (V[j] > V[j + 1])
 153.             {
 154.                 int temp;
 155.                 temp = V[j];
 156.                 V[j] = V[j + 1];
 157.                 V[j + 1] = temp;
 158.                 flag = 1;
 159.             }
 160.         }
 161.         if (flag == 0)
 162.             break;
 163.     }
 164. }
 165.  
 166. void merge(int *V, int dg, int gg)
 167. {
 168.     int *T = new int[gg - dg + 1];
 169.     int s = (dg + gg) / 2;
 170.     int il = dg;
 171.     int id = s + 1;
 172.  
 173.     for (int i = 0; i < gg-dg + 1; i++)
 174.     {
 175.         if (il <= s && id <= gg)
 176.         {
 177.             if (V[il] < V[id])
 178.             {
 179.                 T[i] = V[il];
 180.                 il = il + 1;
 181.             }
 182.             else
 183.             {
 184.                 T[i] = V[id];
 185.                 id = id + 1;
 186.             }
 187.         }
 188.         else
 189.         {
 190.             if (il > s)
 191.             {
 192.                 T[i] = V[id];
 193.                 id = id + 1;
 194.             }
 195.             else
 196.             {
 197.                 T[i] = V[il];
 198.                 il = il + 1;
 199.             }
 200.         }
 201.     }
 202.     for (int i = dg; i <= gg; i++)
 203.     {
 204.         V[i] = T[i - dg];
 205.     }
 206.  
 207.     free(T);
 208. }
 209.  
 210. void merge_sort(int *V, int dg, int gg)
 211. {
 212.     if (dg == gg)
 213.         return;
 214.     int s = (dg + gg) / 2;
 215.     merge_sort(V, dg, s);
 216.     merge_sort(V, s + 1, gg);
 217.     merge(V, dg, gg);
 218. }
 219.  
 220. int main(void)
 221. {
 222.     const int N = 10000;
 223.     time_t t1, t2;
 224.     int *V = new int [N];
 225.  
 226.     srand(time(NULL));
 227.  
 228.     cout << "N = " << N << endl;
 229.  
 230.     for (int i = 0; i < N; i++)
 231.     {
 232.         V[i] = rand() % 100;
 233.     }
 234.  
 235.     t1 = clock();
 236.     bubble_sort(V, N);
 237.     t2 = clock();
 238.     printf("Vrijeme bubblesort-a je %dms\n", t2 - t1);
 239.  
 240.     for (int i = 0; i < N; i++)
 241.     {
 242.         V[i] = rand() % 100;
 243.     }
 244.  
 245.     t1 = clock();
 246.     heap_sort(V, N);
 247.     t2 = clock();
 248.     printf("Vrijeme heapsort-a je %dms\n", t2 - t1);
 249.  
 250.     for (int i = 0; i < N; i++)
 251.     {
 252.         V[i] = rand() % 100;
 253.     }
 254.  
 255.     t1 = clock();
 256.     merge_sort(V, 0, N-1);
 257.     t2 = clock();
 258.     printf("Vrijeme mergesort-a je %dms\n", t2 - t1);
 259.  
 260.     free(V);
 261.  
 262.     return 0;
 263. } */
RAW Paste Data