MarcelChodak

index

Apr 7th, 2021
428
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. <!DOCTYPE html>
 2. <html lang="pl">
 3.   <head>
 4.     <meta charset="UTF-8" />
 5.     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
 6.     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
 7.     <title>Samochody</title>
 8.     <link rel="stylesheet" href="style.css">
 9.     </head>
 10.   <body class="background">
 11.     <h1 id="header">Samochody</h1>
 12.     <div id="photos">
 13.  
 14.     <img
 15.      class="foto1"
 16.      src="https://i.iplsc.com/bmw-m4-cs/0006IYGWJ53YOGB6-C122-F4.jpg"
 17.      alt="auto"
 18.    />
 19.     <img
 20.      class="foto2"
 21.      src="https://images.pexels.com/photos/909907/pexels-photo-909907.jpeg?auto=compress&cs=tinysrgb&dpr=3&h=750&w=1260"
 22.      alt="auto"
 23.    />
 24.     </div>
 25.     <p class="paragraf">
 26.       Słowo <b><i>samochód</i></b> utrwaliło się w języku polskim jeszcze w czasach II
 27.       Rzeczypospolitej, kiedy to zostało wybrane, w drodze konkursu, na słowo
 28.       określające automobil. Termin <b><i>samochód</i></b> pochodzi od słów sam i chód,
 29.       a więc określa pojazd samodzielnie się poruszający, czyli z własnym
 30.       napędem. Spośród innych, branych pod uwagę słów, można wspomnieć
 31.       określenie samojedź.
 32.     </p>
 33.     <p class="paragraf">
 34.       Nad pojazdami napędzanymi parą myślano już w XVII wieku. W 1678 roku
 35.       Ferdinand Verbiest miał zademonstrować taki pojazd cesarzowi chińskiemu,
 36.       jednak nie ma na to żadnych dowodów. Dlatego za pierwszego konstruktora –
 37.       wynalazcę pojazdu mechanicznego – uznaje się Francuza o nazwisku
 38.       Nicolas-Joseph Cugnot, który zaprezentował swoje pionierskie dzieło
 39.       napędzane silnikiem parowym w roku 1769.
 40.     </p>
 41.     <p class="paragraf">
 42.       Napęd <b><i>samochodu</i></b> stanowi silnik. Najczęściej wykorzystywanym w
 43.       samochodach typem silnika jest silnik spalinowy tłokowy. Produkowane są
 44.       również <b><i>samochody</i></b> wyposażone jedynie w silnik elektryczny, czyli
 45.       samochody elektryczne. Innym rodzajem napędu stosowanym w samochodzie jest
 46.       napęd hybrydowy, będący połączeniem silnika spalinowego i silnika
 47.       elektrycznego.
 48.     </p>
 49.     <h3 class="header">Najpopularniejsze marki samochodów w Europie:</h3>
 50.     <ul class="lista">
 51.       <li>BMW</li>
 52.       <li>Audi</li>
 53.       <li>Volkswagen</li>
 54.       <li>Ford</li>
 55.       <li>Mercedes-Benz</li>
 56.       <li>Opel</li>
 57.     </ul>
 58.  
 59.     <script>
 60.       const naglowek=document.getElementById('header');
 61.       const paragrafy=document.querySelectorAll('.paragraf');
 62.       const lista=document.querySelector('.lista');
 63.       const elementy=document.getElementsByTagName('li');
 64.       const naglowki=document.getElementsByClassName('header');
 65.  
 66.       naglowek.style.fontFamily='Sans-serif';
 67.       naglowek.style.fontSize='40px';
 68.  
 69.       elementy[1].innerHTML='Seat';
 70.       elementy[2].innerHTML='Renault';
 71.  
 72.       naglowek.classList.add('header');
 73.  
 74.       naglowki[1].innerHTML='<p><b>' + naglowki[1].textContent + '</b></p>';
 75.      
 76.       const nowy=document.createElement('li');
 77.       nowy.textContent='Fiat';
 78.       lista.appendChild(nowy);
 79.  
 80.       console.log(naglowek);
 81.       console.log(paragrafy);
 82.       console.log(lista);
 83.       console.log(elementy);
 84.       console.log(naglowki);
 85.     </script>
 86.   </body>
 87. </html>
RAW Paste Data

Adblocker detected! Please consider disabling it...

We've detected AdBlock Plus or some other adblocking software preventing Pastebin.com from fully loading.

We don't have any obnoxious sound, or popup ads, we actively block these annoying types of ads!

Please add Pastebin.com to your ad blocker whitelist or disable your adblocking software.

×