Kribo

Klima 1

May 19th, 2020
167
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. #Legger inn årlige besparelser for ulike tiltak
  2. Tiltaksliste = ["Helse og utdannelse i fattige land", 85.42/30, "Plantebasert diett", 65.01/30, "Redusere matsvinn", 87.45/30, \
  3.                 "Forbedre aircondition", 57.75/30, "Forbedre kjøleskap", 43.53/30, "Regnskogsplanting", 54.45/30, "Vindkraft på land", 47.21/30]
  4. Spartliste = [0]
  5.  
  6. #Prognose for maksveverdier 2050
  7. TempSluttAr = 2
  8. Flyktninger = 110
  9. CO2prAr = 50
RAW Paste Data