Advertisement
Guest User

LetemSvětemApplem - Kalkulačka

a guest
Mar 1st, 2019
159
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. //
 2. //  main.swift
 3. //  Hello LsA
 4. //
 5. //  Created by Vratislav Holub on 06/02/2019.
 6. //  Copyright © 2019 Vratislav Holub. All rights reserved.
 7. //
 8.  
 9. import Foundation
 10.  
 11. print("Kalkulačka")
 12. var novyPriklad : Bool = true
 13. while novyPriklad{
 14.  
 15.     print("a: ")
 16.     let a = Float(readLine()!)!
 17.     print("b: ")
 18.     let b = Float(readLine()!)!
 19.  
 20.     var platnaVolba : Bool = true
 21.  
 22.     while platnaVolba{
 23.         print("1. sčítání\n2. odčítání\n3. násobení\n4. dělení")
 24.         let volba : String = readLine()!
 25.        
 26.         platnaVolba=false
 27.  
 28.         switch (volba){
 29.         case "1":
 30.             print("Výsledek: \(a+b)")
 31.         case "2":
 32.             print("Výsledek: \(a-b)")
 33.         case "3":
 34.             print("Výsledek: \(a*b)")
 35.         case "4":
 36.             if (b != 0){
 37.                 print("Výsledek: \(a/b)")
 38.             }
 39.             else{
 40.                 print("Nulou nelze dělit")
 41.             }
 42.         default:
 43.             print("Byla zadaná chybná volba")
 44.             platnaVolba=true
 45.         }
 46.     }
 47.     print("Přejete si zadat další příklad? a/n")
 48.     let pokracovat : String = readLine()!
 49.     if pokracovat.lowercased() == "a"{
 50.         novyPriklad=true
 51.     }
 52.     else if pokracovat.lowercased() == "n"{
 53.         novyPriklad=false
 54.         print("Kalkulačka se vypíná")
 55.     }
 56.     else{
 57.         print("Chybná volba, kalkulačka se vypíná")
 58.         novyPriklad=false
 59.     }
 60. }
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement