Advertisement
datafile

Không Dám Không Dám - Quang Vinh | HoatHinh.tv | r9dihRvMTTkB

Jun 28th, 2022
839
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
HTML 5 1.23 KB | None
 1. Lời bài hát Không Dám  Không Dám - Quang Vinh  | HoatHinh.tv | r9dihRvMTTkB Lyrics up by vnflix.com Khi tình yêu của mặt trời
 2. chính là nắng lung linh
 3. Mang bình minh một ngày mới lên
 4. Chẳng phải duyên cớ sắp đặt
 5. Em là nắng trong tim tôi
 6. để tôi ngẩn ngơ
 7. từng ngày tôi mơ
 8. Muốn nói yêu em
 9. nhưng trong tim e ngại rằng
 10. Lỡ em chẳng *** đón nhận
 11. Tôi chỉ biết rút lui về sau
 12. Cứ lặng yên nhìn em thêm lâu
 13. Cất giữ trong tim,
 14. ghim những kỉ niệm đẹp lại
 15. Nếu nói ra, có thể mất hết tất cả
 16. Thôi thì cứ ngu ngơ vậy đi
 17. Để mình yêu được em thêm lâu, thêm lâu
 18. Em hồn nhiên chẳng biết gì
 19. Tôi thì cũng vô tư
 20. nên tình yêu cứ thế lớn lên
 21. Trời cho mây ở cạnh bên núi cao
 22. Và trời cho cây được cùng bên gió
 23. Sao trời lại chẳng cho em bên tôi
 24. Muốn nói yêu em
 25. nhưng trong tim e ngại rằng
 26. Lỡ em chẳng *** đón nhận
 27. Tôi chỉ biết rút lui về sau
 28. Cứ lặng yên nhìn em thêm lâu
 29. Cất giữ trong tim,
 30. ghim những kỉ niệm đẹp lại
 31. Nếu nói ra, có thể mất hết tất cả
 32. Thôi thì cứ ngu ngơ vậy đi
 33. Để mình yêu được em thêm lâu, thêm lâu
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement