Advertisement
datafile

Đường Vẫn Còn Dài Đường Vẫn Còn Dài - SMO | HoatHinh.tv | oDIA0obkwZDz

Jun 30th, 2022
1,446
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
HTML 5 2.48 KB | None
 1. Lời bài hát Đường Vẫn Còn Dài  Đường Vẫn Còn Dài - SMO  | HoatHinh.tv | oDIA0obkwZDz Lyrics up by vnflix.com Đường vẫn còn dài, tao chẳng sợ ai
 2. Nghĩ tới tương lai, cảm thấy thật oai
 3. Khi ánh sáng kia đang đem bình minh về
 4. Xua tan đi những sự ê chề
 5. Chỉ do mày đặt nặng vấn đề
 6. Chẳng có gì là không thể
 7. x2
 8.  
 9. VER 1:
 10.  
 11. Ở trên đường đua không có chịu thua! Thắng làm vua
 12. Xưa chịu khó nên giờ mới có mà mua! Yeah for sure
 13. Tụi bay đừng nói tại sao tao gặp nhiều may
 14. Gọi tao người cưỡi sóng thấy gió là thả diều bay
 15.  
 16. Không có muốn giống như mấy thằng hám danh địa vị trên cao
 17. Sống mà để bán linh hồn cho quỷ dữ, thì xin lỗi không có tên tao
 18. Chỉnh đốn lại cái phẩm chất rồi sau đó hẳn tính là đi đâu
 19. Và những thằng coi mình là nhất thì thường sẽ chết bởi ego
 20. Ego x4
 21.  
 22. Đường vẫn còn dài, tao chẳng sợ ai
 23. Nghĩ tới tương lai, cảm thấy thật oai
 24. Khi ánh sáng kia đang đem bình minh về
 25. Xua tan đi những sự ê chề
 26. Chỉ do mày đặt nặng vấn đề
 27. Chẳng có gì là không thể
 28. x2
 29.  
 30. VER 2:
 31.  
 32. OK tao có gia đình anh em bạn bè những người thân bên cạnh mà tao yêu
 33. Có ước mơ để bước đi hướng tới mà không cần biết cái giá trả bao nhiêu
 34. Chỉ là một chút khó khăn thôi nên làm sao mà có thể ngăn nổi
 35. Tao bước trên con đường xa xôi đi tìm đường lối để một ngày ko trôi man
 36.  
 37. Những việc tao sai thì cũng đã trả giá và tao k hề muốn phải lặp Lại
 38. Có những người từng ngồi uống rồi sau đó cũng ko bao giờ gặp lại
 39. Nếu như cuộc đời này là một trò chơi thì ta sẽ chọn giống như là freeguy
 40. Phá vỡ những quy tắc độc lập và tự chủ ko để bị tác động bởi những lời nói ngoài tai
 41.  
 42. Ở trong màn đêm nhưng trong tâm ta vẫn luôn thật sáng ngời
 43. Có chí thì nên rồi mình cũng sẽ nhận lại thứ xứng đáng thôi
 44. Cây bắt đầu đã đâm chồi ko phải một mà nguyên đồi
 45. Thành hay là bại ở ta nên phải luôn nghĩ xa chứ không cần vội
 46.  
 47. Đường vẫn còn dài, tao chẳng sợ ai
 48. Nghĩ tới tương lai, cảm thấy thật oai
 49. Khi ánh sáng kia đang đem bình minh về
 50. Xua tan đi những sự ê chề
 51. Chỉ do mày đặt nặng vấn đề
 52. Chẳng có gì là không thể
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement