SHARE
TWEET

Prewitt

pabloducato Apr 8th, 2019 11 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include "stdafx.h"
 2.  
 3. #include <opencv2/imgproc/imgproc.hpp>  // Gaussian Blur
 4. #include <opencv2/core/core.hpp>        // Basic OpenCV structures (cv::Mat, Scalar)
 5. #include <opencv2/highgui/highgui.hpp>
 6. #include <stdio.h>
 7. #include <math.h>
 8. #include <iostream>
 9.  
 10. using namespace std;
 11. using namespace cv;
 12.  
 13. void detectEdges(Mat_<uchar> &peppersPixels, Mat_<uchar> &handEdgesMergedPixels, int centerX, int centerY);
 14.  
 15. int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
 16. {
 17.     // Stworzenie okna w kt贸rym przechwycone obrazy b臋d膮 wy艣wietlane
 18.     cvNamedWindow("Wykrywanie kraw臋dzi", CV_WINDOW_AUTOSIZE);
 19.    
 20.     // Pobranie obrazu
 21.     Mat imagePeppers = imread("hand.jpg",CV_LOAD_IMAGE_GRAYSCALE);
 22.  
 23.     // Utworzenie obiektu przechowuj膮cego obraz z wyznaczonymi kraw臋dziami
 24.     Mat handEdgesMerged = imagePeppers.clone();
 25.  
 26.     // Uzyskanie macierzy pikseli na podstawie obiekt贸w Mat
 27.     Mat_<uchar> handPixels = imagePeppers;
 28.     Mat_<uchar> handEdgesMergedPixels = handEdgesMerged;
 29.  
 30.     // Wyznaczenie wp贸艂rz臋dnych 艣roda obrazu
 31.     int centerX = handPixels.cols/2;
 32.     int centerY = handPixels.rows/2;
 33.  
 34.     // Obracanie obrazu
 35.     detectEdges(handPixels, handEdgesMergedPixels, centerX, centerY);
 36.  
 37.     // Wy艣wietlanie obrazu
 38.     imshow("Wykrywanie kraw臋dzi", handEdgesMerged);
 39.  
 40.     // Oczekiwanie na wci艣ni臋cie klawisza Esc lub Enter
 41.     char key;
 42.     do  key = cvWaitKey(1);
 43.     while(key != 27 && key != 13);
 44.  
 45.     // Niszczenie okna
 46.     cvDestroyWindow("Wykrywanie kraw臋dzi");
 47.     return 0;
 48. }
 49.  
 50. void detectEdges(Mat_<uchar> &handPixels, Mat_<uchar> &handEdgesMergedPixels, int centerX, int centerY)
 51. {
 52.     /* Funkcja wyznaczaj膮ca kraw臋dzie za pomoc膮 maski morfologicznej podanej przez prowadz膮cego.
 53.     Wyznaczane s膮 najpierw kraw臋dzie pionowe, p贸藕niej poziome. Nast臋pnie wykonywane jest scalenie
 54.     kraw臋dzi pionowych i poziomych, przeskalowanie obrazu scalonego do zakresu 0-255 oraz binaryzacja
 55.     z eksperymentalnie dobranym progiem.
 56.     Wynikowy obraz zostaje zapisany w handEdgesMergedPixels.*/
 57.  
 58.     //handEdgesHorizontal = ;
 59.     //handEdgesMergedPixels = handEdgesHorizontal;
 60.  
 61.    
 62.     // Utworzenie obiekt贸w przechowuj膮cych obrazy z wyznaczonymi kraw臋dziami: pionowymi i poziomymi
 63.     Mat handEdgesVertical = handPixels.clone();
 64.     Mat handEdgesHorizontal = handPixels.clone();
 65.  
 66.     // Uzyskanie macierzy pikseli na podstawie obiekt贸w Mat
 67.     Mat_<int> handEdgesVerticalPixels = handEdgesVertical;
 68.     Mat_<int> handEdgesHorizontalPixels = handEdgesHorizontal;
 69.  
 70.     // TODO
 71.  
 72.     static int sobel_horizontal[3][3]=
 73.     {
 74.         {1,2,1},
 75.         {0,0,0},
 76.         {-1,-2,-1}
 77.     };
 78.     static int sobel_vertical[3][3]=
 79.     {
 80.         {1,0,-1},
 81.         {2,0,-2},
 82.         {1,0,-1}
 83.     };
 84.  
 85.     //horizontal
 86.     for(int y = 1; y < handEdgesHorizontalPixels.rows - 1; y++)
 87.     {
 88.         for(int x = 1; x < handEdgesHorizontalPixels.cols - 1; x++)
 89.         {
 90.             int suma =
 91.             handPixels[y-1][x-1]* sobel_horizontal[0][0] +
 92.             handPixels[y-1][x]* sobel_horizontal[0][1] +
 93.             handPixels[y-1][x+1]* sobel_horizontal[0][2] +
 94.             handPixels[y][x-1]* sobel_horizontal[1][0] +
 95.             handPixels[y][x]* sobel_horizontal[1][1] +
 96.             handPixels[y][x+1]* sobel_horizontal[1][2] +
 97.             handPixels[y+1][x-1]* sobel_horizontal[2][0] +
 98.             handPixels[y+1][x]* sobel_horizontal[2][1] +
 99.             handPixels[y+1][x+1]* sobel_horizontal[2][2];
 100.             handEdgesHorizontalPixels[y][x] = abs(suma);
 101.         }
 102.     }
 103.     int min = handEdgesHorizontalPixels[0][0];
 104.     int max = handEdgesHorizontalPixels[0][0];
 105.  
 106.     for(int i=0; i < handEdgesHorizontalPixels.rows; i++)
 107.     {
 108.         for (int j=0; j < handEdgesHorizontalPixels.cols; j++)
 109.         {
 110.             if (handEdgesHorizontalPixels[i][j] < min)
 111.             {
 112.                 min = handEdgesHorizontalPixels[i][j];
 113.             }
 114.             if (handEdgesHorizontalPixels[i][j] > max)
 115.             {
 116.                 max = handEdgesHorizontalPixels[i][j];
 117.             }
 118.         }
 119.     }
 120.  
 121.     for(int y=1; y < handEdgesHorizontalPixels.rows - 1; y++)
 122.     {
 123.         for (int x=1; x < handEdgesHorizontalPixels.cols - 1; x++)
 124.         {
 125.             handEdgesHorizontalPixels[y][x] = ((handEdgesHorizontalPixels[y][x]-min)*255)/(max-min);
 126.         }
 127.     }
 128.  
 129.     //vertical
 130.  
 131.     for(int y = 1; y < handEdgesVerticalPixels.rows - 1; y++)
 132.     {
 133.         for(int x = 1; x < handEdgesVerticalPixels.cols - 1; x++)
 134.         {
 135.             int suma =
 136.             handPixels[y-1][x-1]* sobel_vertical[0][0] +
 137.             handPixels[y-1][x]* sobel_vertical[0][1] +
 138.             handPixels[y-1][x+1]* sobel_vertical[0][2] +
 139.             handPixels[y][x-1]* sobel_vertical[1][0] +
 140.             handPixels[y][x]* sobel_vertical[1][1] +
 141.             handPixels[y][x+1]* sobel_vertical[1][2] +
 142.             handPixels[y+1][x-1]* sobel_vertical[2][0] +
 143.             handPixels[y+1][x]* sobel_vertical[2][1] +
 144.             handPixels[y+1][x+1]* sobel_vertical[2][2];
 145.             handEdgesVerticalPixels[y][x] = abs(suma);
 146.         }
 147.     }
 148.  
 149.     for(int i=0; i < handEdgesVerticalPixels.rows; i++)
 150.     {
 151.         for (int j=0; j < handEdgesVerticalPixels.cols; j++)
 152.         {
 153.             if (handEdgesVerticalPixels[i][j] < min)
 154.             {
 155.                 min = handEdgesVerticalPixels[i][j];
 156.             }
 157.             if (handEdgesVerticalPixels[i][j] > max)
 158.             {
 159.                 max = handEdgesVerticalPixels[i][j];
 160.             }
 161.         }
 162.     }
 163.  
 164.     for(int y=0; y < handEdgesVerticalPixels.rows - 1; y++)
 165.     {
 166.         for (int x=0; x < handEdgesVerticalPixels.cols - 1; x++)
 167.         {
 168.             handEdgesVerticalPixels[y][x] = ((handEdgesVerticalPixels[y][x]-min)*255)/(max-min);
 169.         }
 170.     }
 171.  
 172.     int minscale = handEdgesVerticalPixels[0][0]+handEdgesHorizontalPixels[0][0],
 173.         maxscale = handEdgesVerticalPixels[0][0]+handEdgesHorizontalPixels[0][0];
 174.  
 175.     for(int i=0; i < handEdgesVerticalPixels.rows; i++)
 176.     {
 177.         for(int j = 0; j < handEdgesVerticalPixels.cols; j++)
 178.         {
 179.             if(handEdgesVerticalPixels[i][j] + handEdgesHorizontalPixels[i][j] > maxscale)
 180.                 maxscale = handEdgesVerticalPixels[i][j] + handEdgesHorizontalPixels[i][j];
 181.             if(handEdgesVerticalPixels[i][j] + handEdgesHorizontalPixels[i][j] < minscale)
 182.                 minscale = handEdgesVerticalPixels[i][j] + handEdgesHorizontalPixels[i][j];
 183.         }
 184.     }
 185.  
 186.     Mat_<int> mat = handEdgesVertical;
 187.     for(int y=0;y< handEdgesVerticalPixels.rows; y++)
 188.     {
 189.         for(int x = 0; x < handEdgesVerticalPixels.cols; x++)
 190.         {
 191.             mat[y][x]=((handEdgesHorizontalPixels[y][x]+handEdgesVerticalPixels[y][x]-minscale)*255)/(maxscale-minscale);
 192.         }
 193.     }
 194.  
 195.  
 196.     handEdgesMergedPixels = handEdgesHorizontalPixels;
 197. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top