isotonicq

metody

Oct 13th, 2016
113
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /*
 2. Metody Numeryczne zadanie nr 6
 3. Przygotował: Dawid Grzeszuk
 4. Kierunek: Informatyka 3 semestr
 5. Środowisko: Visual Studio 2015
 6. Język programowania: C++
 7. */
 8.  
 9. #include <iostream>
 10. #include <cstdlib>
 11. #include <math.h>
 12.  
 13. using namespace std;
 14.  
 15. double eps = 1.e-6;
 16.  
 17. class Funkcja
 18. {
 19. private:
 20.     double x, x0, x1;
 21.     int liczba_krokow;
 22.  
 23. public:
 24.     Funkcja(double zmienna_x0, double zmienna_x1)
 25.     {
 26.         this->x = 0;
 27.         this->x0 = zmienna_x0;
 28.         this->x1 = zmienna_x1;
 29.         this->liczba_krokow = 0;
 30.     }
 31.  
 32.     double liczenie_funkcji(double x)
 33.     {
 34.         return(x-2*exp(-x));
 35.     }
 36.  
 37.     double liczenie_siecznej()
 38.     {
 39.         do
 40.         {
 41.             //wykonywanie funkcji
 42.             x = x1 - liczenie_funkcji(x1)*(x1 - x0) / (liczenie_funkcji(x1) - liczenie_funkcji(x0));
 43.             //zamiana wartosci
 44.             x0 = x1;
 45.             x1 = x;
 46.  
 47.             //zwiekszanie liczby krokow
 48.             liczba_krokow++;
 49.  
 50.         } while (!(fabs(liczenie_funkcji(x)) < eps));
 51.  
 52.         return x;
 53.     }
 54.  
 55.     int zwroc_liczbe_krokow()
 56.     {
 57.         return liczba_krokow;
 58.     }
 59.  
 60. };
 61.  
 62. int main()
 63. {
 64.     double x0 = 0;
 65.     double x1 = 0;
 66.  
 67.     cout << ("prosze podaj x0: ");
 68.     cin >> x0;
 69.    
 70.     cout << ("prosze podaj x1: ");
 71.     cin >> x1;
 72.  
 73.     cout << ("podaj dokladnosc: ");
 74.     cin >> eps;
 75.    
 76.     Funkcja *obiekt = new Funkcja(x0, x1);
 77.     cout << endl << ("wynik to: ") << obiekt->liczenie_siecznej() << endl;
 78.     cout << ("wynik wyliczono w ") << obiekt->zwroc_liczbe_krokow() << (" krokach") << endl;
 79.     cout << ("wynik uzyskano z dokladnoscia: ") << eps << endl;
 80.  
 81.     delete obiekt;
 82.  
 83.     return 0;
 84. }
RAW Paste Data