daily pastebin goal
27%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest May 19th, 2017 46 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.     class Rute {
 2.         Rad rad;
 3.         Kolonne kol;
 4.         Boks boks;
 5.         Boolean perm;
 6.         Rute neste;
 7.         int dim;
 8.         int verdi;
 9.  
 10.         Rute(int dim, int verdi, Rad r, Kolonne k, Boks b) {
 11.             if (verdi == 0) {
 12.                 perm = false;
 13.             } else {
 14.                 perm = true;
 15.             }
 16.             this.dim = dim;
 17.             this.verdi = verdi;
 18.             rad = r;
 19.             kol = k;
 20.             boks = b;
 21.         }
 22.  
 23.         void settNeste(Rute r) {
 24.             neste = r;
 25.         }
 26.  
 27.         void settTallHerOgResten() {
 28.             if (perm) {
 29.                 if(neste == null) {
 30.                     return; // Statisk, neste er null = ferdig.
 31.                 }
 32.                 neste.settTallHerOgResten();
 33.             }
 34.             for (int i = 1; i <= dim; i++) {
 35.                 if (lovligVerdi(i)) {
 36.                     verdi = i;
 37.                     if (neste == null) {
 38.                         return; // Lovlig verdi satt, neste er null = ferdig
 39.                     }
 40.                     neste.settTallHerOgResten();
 41.                 }
 42.             }
 43.             return; // brukt opp mulighetene på denne plassen, gå tilbake en
 44.         }
 45.  
 46.  
 47.         boolean lovligVerdi(int i) {
 48.             return ((rad.lovligVerdi(i) && kol.lovligVerdi(i) &&
 49.                     boks.lovligVerdi(i)) ? true : false);
 50.         }
 51.  
 52.         int giVerdi() {
 53.             return verdi;
 54.         }
 55.  
 56.         void print() {
 57.             System.out.print(verdi);
 58.         }
 59.     }
RAW Paste Data
Top