SHARE
TWEET

nrkdown.sh

a guest May 28th, 2013 1,049 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #!/bin/bash
 2. #
 3. # Script for nedlasting av stream med undertekst fra nrk. Avhengig av perl-scriptet fra tengil.org for å kunne konvertere undertekst fra xml til srt. Scriptet finnes her http://tengil.org/misc/nrk/nrk-subtitles/nrk-subtitles-tcfix2
 4. clear
 5. echo "Angi linken til filmen/programmet du ønsker å laste ned"
 6. echo "f.eks tv.nrk.no/program/..."
 7. read input1
 8.  
 9. # Sjekk om url er gyldig
 10. sjekk=tv.nrk.no
 11. case $input1 in
 12.         *"$sjekk"*) ;;
 13.         *) echo "feil i url" && exit ;;
 14. esac
 15.  
 16. # Finn ut om det er serie eller program
 17. substr=program
 18. case $input1 in
 19.      *"$substr"*) svar=program ;;
 20.      *) svar=serie ;;
 21. esac
 22.  
 23. # Finn og last ned undertekst
 24. wget  -q $input1 -O tmp
 25. link=`cat tmp | grep manifest| cut -d '"' -f2 | sed 's:/z/:/i/:g' | cut -d '/' -f1-9`
 26. wget  -q $link/master.m3u8 -O master.m3u8
 27. download=`cat master.m3u8 | grep index_4`
 28. url=`sed -n 's/^.*subtitlesurl\ //p' tmp | grep -oP '(?<=")[^"]*'`
 29. rm tmp
 30. rm master.m3u8
 31.  
 32. # Gi navn etter om det er serie eller program.
 33. if [ $svar = program ]; then
 34.                 name=`echo $input1 | grep -oP '[^/\n]+$'`
 35. fi
 36.  
 37. if [ $svar = serie ]; then
 38.                 name=`echo $input1 | cut -d'/' -f5,7,8 --output-delimiter=-`
 39. fi
 40.  
 41. wget -qO $name tv.nrk.no$url
 42.  
 43. # Konverterer undertekst fra xml til srt
 44. perl -w subtitle.pl $name >> $name.srt
 45. rm $name
 46.  
 47. # Last ned programmet/serien
 48. ffmpeg -i $download -c copy $name.mkv
 49.  
 50. exit
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top