KC358287

Untitled

Jan 22nd, 2021 (edited)
136
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. d = {'ar': 'adrian rosol, woj.lodzkie, telefon: 123-456-789',
 2.      'mk': 'michal kopacz, woj. podlaskie, telefon: 987-654-321'}
 3.  
 4. while True:
 5.     p = str(input("Wpisz inicjaly pracownika: "))
 6.     print(d.get(p, "Brak takiego pracownika"))
 7.  
 8.     exit_code = not int(input("Czy chcesz wyszukać innego pracownika? 1-tak, 0-nie"))
 9.     if exit_code:
 10.         break
 11.  
RAW Paste Data