Advertisement
datafile

Bảo Sao (KAIZ Remix) Bảo Sao (KAIZ Remix) - Rich Choi, Gill | HoatHinh.tv | wvIZfy7eLvE7

Aug 15th, 2022
437
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
HTML 5 1.80 KB | None | 0 0
 1. Lời bài hát Bảo Sao (KAIZ Remix)  Bảo Sao (KAIZ Remix) - Rich Choi, Gill  | HoatHinh.tv | wvIZfy7eLvE7 Lyrics up by vnflix.com Giãy nảy lên, ngã ngửa ra
 2. Mấy chị em, ném cả bra
 3. Bảo sao
 4.  
 5. Giãy nảy lên, ngã ngửa ra
 6. Nào các chị em, chống đẩy luôn
 7. Bảo sao
 8.  
 9. Nếu như anh là thứ hai, bảo sao
 10. Không có ai là chủ nhật, uh huh
 11. Đồ chơi, đồ nhập, uh huh
 12. Thấy anh cháy em muốn dập, uh uh
 13.  
 14. Ass up uh, facedown uh
 15. Trên xuống dưới, vua phá lưới
 16. On da floor, em quả déo
 17. Tàu anh xuống núi, đầu muốn cúi
 18.  
 19. Đàn ông xây nhà, (wait) đàn bà say hey
 20. Nào các chị em, má đỏ hey hey
 21. Có thêm Chị em thân, là rủ lên ngay
 22. Nếu như em buồn, tắt nguồn đi bay
 23.  
 24.  
 25. Bảo sao
 26. Ngon..... mà chảnh.... là cho em vào cảnh....
 27. Xinh xắn dễ thương cong mông như gặt lúa ở trên nương
 28. Vui chơi giải trí là ko phải nghí
 29. 2 sim 3 sóng
 30. Sờ xuống đùi, nu na nu nống
 31.  
 32. Bọn anh đang tản bộ
 33. Phía trên bản đồ
 34. Như ong thợ hustle
 35. Trong bando một tổ
 36.  
 37. Mặc cả cây đồ đen
 38. 24 cara 1 chain
 39. Chị em càng vui
 40. Khi anh nhân số này lên
 41.  
 42. Flexin lên chân dior, đi vào bar ra 7
 43. Now take the air out the ball, anh mời em qua nhảy
 44. Nào cúi thật sâu (Get low, get low)
 45. Uốn thật cong (Các chị em)
 46. Giẫy nảy lên, ngã ngửa ra
 47. Tháo cả braaaa, đứng vào trong
 48.  
 49. Hội khoẻ phù mỏ trên Tây Hồ, thâu đêm sang tận mai
 50. Mấy bình khí làm em tăng sức hút, mũi trắng như Off-white
 51. Bảnh zai, đà phất
 52. Bận thăm quan giá nhà đất
 53. Nhìn mấy chị em nằm sấp
 54. Anh tưởng đang động đất
 55.  
 56. Giãy nảy lên, ngã ngửa ra
 57. Mấy chị em, ném cả bra
 58. Bảo sao
 59.  
 60. Giãy nảy lên, ngã ngửa ra
 61. Nào các chị em, chống đẩy luôn
 62. Bảo sao
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement