SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jun 19th, 2019 51 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.  
 2.  
 3. #include <GL\glew.h>
 4. #include<GLFW\glfw3.h>
 5. #include<GL\glut.h>
 6.  
 7. #include<iostream>
 8. #include <stdio.h>
 9. #include <vector>
 10.  
 11. void Rocket();
 12. float cx = 0, cz = 0;
 13. float yy = 0.00f, cy = 0.00f;
 14. int d;
 15. float time1 = 0, time;
 16.  
 17.  
 18.  
 19. enum
 20. {
 21.     FULL_WINDOW, // aspekt obrazu - całe okno
 22.     ASPECT_1_1, // aspekt obrazu 1:1
 23.     EXIT // wyjście
 24. };
 25.  
 26. // aspekt obrazu
 27.  
 28. int aspect = FULL_WINDOW;
 29.  
 30. // usunięcie definicji makr near i far
 31.  
 32. #ifdef near
 33. #undef near
 34. #endif
 35. #ifdef far
 36. #undef far
 37. #endif
 38.  
 39. // rozmiary bryły obcinania
 40.  
 41. const GLdouble left = -2.0;
 42. const GLdouble right = 2.0;
 43. const GLdouble bottom = -2.0;
 44. const GLdouble top = 2.0;
 45. const GLdouble near = 3.0;
 46. const GLdouble far = 7.0;
 47.  
 48. // kąty obrotu
 49.  
 50. GLfloat rotatex = 0.0;
 51. GLfloat rotatey = 0.0;
 52. GLfloat movex = 0.0;
 53. GLfloat movez = 0.0;
 54.  
 55.  
 56. // wskaźnik naciśnięcia lewego przycisku myszki
 57.  
 58. int button_state = GLUT_UP;
 59. //glTranslatef(5.0, 0.0, 0.0);
 60.  
 61. // położenie kursora myszki
 62.  
 63. int button_x, button_y;
 64.  
 65. // współczynnik skalowania
 66.  
 67. GLfloat scale = 0.3;
 68. //szybkosc poruszania sie
 69. int speed = 100;
 70.  
 71. // współrzędne wektorów normalnych i wierzchołków
 72.  
 73. GLfloat normal_vertex[34 * 6] =
 74. {
 75.     0,0,0,0,0,0, //v0
 76.     -1, 0, 0,-1, 0, 0, // v1
 77.     -0.7071, 0, -0.7071, -0.7071, 0, -0.7071, // v2
 78.     0.000, 0, -1,  0.000, 0, -1, // v3
 79.     0.7071, 0,-0.7071, 0.7071, 0, -0.7071, // v4
 80.     1, 0, 0, 1, 0, 0, // v5
 81.     0.7071, 0, 0.7071, 0.7071, 0, 0.7071, // v6
 82.     0, 0, 1, 0, 0, 1, // v7
 83.     -0.7071, 0, 0.7071, -0.7071, 0, 0.7071, // v8
 84.  
 85.  
 86.     0,22,0,0,22,0, //v9
 87.     -1, 20, 0,-1, 20, 0, // v10
 88.     -0.7071, 20, -0.7071, -0.7071, 20, -0.7071, // v11
 89.     0.000, 20, -1,  0.000, 20, -1, // v12
 90.     0.7071, 20,-0.7071, 0.7071, 20, -0.7071, // v13
 91.     1, 20, 0, 1, 20, 0, // v14
 92.     0.7071, 20, 0.7071, 0.7071, 20, 0.7071, // v15
 93.     0, 20, 1, 0, 20, 1, // v16
 94.     -0.7071, 20, 0.7071, -0.7071, 20, 0.7071, // v17
 95.  
 96.     -2.5, -2.5, 0,-2.5, -2.5, 0, // v18
 97.     0,-2.5,-2.5, 0,-2.5,-2.5,  //19
 98.     2.5, -2.5, 0, 2.5, -2.5, 0, // v20
 99.     0,-2.5,2.5, 0,-2.5,2.5,    //21
 100.     -1, 5, 0,-1, 5, 0,     //22
 101.     0, 5, -1,  0, 5, -1,    //23
 102.     1, 5, 0, 1, 5, 0,       //24
 103.     0, 5, 1, 0, 5, 1,       //25
 104.  
 105.     -2, 8, 0,-2, 8, 0, // v26
 106.     0,8,-2, 0,8,-2,  //27
 107.     2, 8, 0, 2, 8, 0, // v28
 108.     0,8,2, 0,8,2,    //29
 109.     -1, 12, 0,-1, 12, 0,     //30
 110.     0, 12, -1,  0, 12, -1,    //31
 111.     1, 12, 0, 1, 12, 0,       //32
 112.     0, 12, 1, 0, 12, 1,       //33
 113.  
 114.  
 115. };
 116. GLfloat normal_vertex1[15 * 3]
 117. {
 118.  
 119. };
 120.  
 121. // składowe kolorów wierzchołków
 122.  
 123. GLfloat color[34 * 3] =
 124. {
 125.     0.5, 0.5, 0.5, // v0
 126.     0.5, 0.5, 0.5, // v1
 127.     0.5, 0.5, 0.5, // v2
 128.     0.5, 0.5, 0.5, // v3
 129.     0.5, 0.5, 0.5, // v4
 130.     0.5, 0.5, 0.5,// v5
 131.     0.5, 0.5, 0.5, // v6
 132.     0.5, 0.5, 0.5, // v7
 133.     0.5, 0.5, 0.5, // v8
 134.     0.5, 0.5, 0.5, // v9
 135.     0.5, 0.5, 0.5, // v10
 136.     0.5, 0.5, 0.5, // v11
 137.     0.5, 0.5, 0.5, // v12
 138.     0.5, 0.5, 0.5, // v13
 139.     0.5, 0.5, 0.5,// v14
 140.     0.5, 0.5, 0.5, // v15
 141.     0.5, 0.5, 0.5, // v16
 142.     0.5, 0.5, 0.5, // v17
 143.     0.5, 0.5, 0.5,// v14
 144.     0.5, 0.5, 0.5, // v15
 145.     0.5, 0.5, 0.5, // v16
 146.  
 147.     0.5, 0.5, 0.5, // v17
 148.     0.5, 0.5, 0.5,// v14
 149.     0.5, 0.5, 0.5, // v15
 150.     0.5, 0.5, 0.5, // v16
 151.     0.5, 0.5, 0.5, // v17
 152.                    
 153.     0.5, 0.5, 0.5, // v17
 154.     0.5, 0.5, 0.5,// v14
 155.     0.5, 0.5, 0.5, // v15
 156.     0.5, 0.5, 0.5, // v16
 157.     0.5, 0.5, 0.5, // v17
 158.     0.5, 0.5, 0.5, // v15
 159.     0.5, 0.5, 0.5, // v16
 160.     0.5, 0.5, 0.5, // v17
 161.  
 162.  
 163. };
 164.  
 165.  
 166. GLubyte triangles[51 * 3] =
 167. {
 168.  
 169.     0,1,2,
 170.     0,2,3,
 171.     0,3,4,
 172.     0,4,5,
 173.     0,5,6,
 174.     0,6,7,
 175.     0,7,8,
 176.     0,8,1,
 177.     9,10,11,
 178.     9,11,12,
 179.    
 180.     9,12,13,
 181.     9,13,14,
 182.     9,14,15,
 183.     9,15,16,
 184.     9,16,17,
 185.     9,17,10,
 186.     1,10,11,
 187.     1,2,11,
 188.     2,11,12,
 189.     2,3,12,
 190.    
 191.     3,12,13,
 192.     3,4,13,
 193.     4,13,14,
 194.     4,5,14,
 195.     5,14,15,
 196.     5,6,15,
 197.     6,15,16,
 198.     6,7,16,
 199.     7,16,17,
 200.     7,8,17,
 201.    
 202.     1,8,17,
 203.     1,10,17,
 204.     1,18,22,
 205.     3,19,23,
 206.     5,20,24,
 207.     7,21,25,
 208.     10,26,30,
 209.     12,27,31,
 210.     14,28,32,
 211.     16,29,33,
 212. };
 213.  
 214. // funkcja generująca scenę 3D
 215. void RenderSineWave()
 216. {
 217.     float i;
 218.     float x, y, z;
 219.  
 220.  
 221.     glPointSize(10);
 222.     glColor3f(1.0, 1.0, 1.0);
 223.  
 224.  
 225.     for (i = 0; i < 3.61; i = i + 0.5)
 226.     {
 227.         z = 0;
 228.         x = (float)i;
 229.         y = 10.0 * sin(i *(6.284 / 360.0));
 230.         glBegin(GL_POINTS);
 231.         glVertex3f(x, y, z);
 232.         glEnd();
 233.         glFlush();
 234.         glutPostRedisplay();
 235.     }
 236.  
 237. }
 238.  
 239. void Display()
 240. {
 241.     // kolor tła - zawartość bufora koloru
 242.     glClearColor(0.0, 0.0, 0.5, 1);
 243.  
 244.     // czyszczenie bufora koloru i bufora głębokości
 245.     glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
 246.     //tworzymy mini powierzchnie
 247.     glPushMatrix();
 248.     glColor3f(1.0, 1.0, 1.0);
 249.     glBegin(GL_LINES);
 250.     for (GLfloat i = -1000; i <= 1000; i += 0.25) {
 251.         glVertex3f(i, 0, 2.5); glVertex3f(i, 0, -2.5);
 252.         glVertex3f(2.5, 0, i); glVertex3f(-2.5, 0, i);
 253.     }
 254.     glEnd();
 255.     glPopMatrix();
 256.     // wybór macierzy modelowania
 257.     glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
 258.  
 259.  
 260.  
 261.     // macierz modelowania = macierz jednostkowa
 262.     glLoadIdentity();
 263.  
 264.     // przesunięcie układu współrzędnych obiektu do środka bryły odcinania
 265.     glTranslatef(0, 0, -(near + far) / 2);
 266.  
 267.     // obroty obiektu
 268.     glRotatef(rotatex, 1.0, 0.0, 0.0);
 269.     glRotatef(rotatey, 0.0, 1.0, 0.0);
 270.     //ruszanie sie
 271.     //glTranslatef(cx, cy, cz);
 272.     // skalowanie obiektu - klawisze "+" i "-"
 273.     glScalef(scale, scale, scale);
 274.  
 275.     // włączenie testu bufora głębokości
 276.     glEnable(GL_DEPTH_TEST);
 277.  
 278.     // włączenie oświetlenia
 279.     glEnable(GL_LIGHTING);
 280.  
 281.     // włączenie światła GL_LIGHT0 z parametrami domyślnymi
 282.     glEnable(GL_LIGHT0);
 283.  
 284.     // włączenie automatycznej normalizacji wektorów normalnych
 285.     glEnable(GL_NORMALIZE);
 286.  
 287.     // włączenie obsługi właściwości materiałów
 288.     glEnable(GL_COLOR_MATERIAL);
 289.  
 290.     // utworzenie danych o wektorach normalnych i współrzędnych wierzchołków
 291.     glInterleavedArrays(GL_N3F_V3F, 0, normal_vertex);
 292.  
 293.     // włączenie tablicy z danymi o kolorach wierzchołków
 294.     glEnableClientState(GL_COLOR_ARRAY);
 295.     glColorPointer(3, GL_FLOAT, 0, color);
 296.  
 297.     // narysowanie tablic wierzchołków - wybór funkcji zależy
 298.     // od dostępnoścglPushMatrix();
 299.  
 300.     Rocket();
 301.  
 302.  
 303.     // skierowanie poleceń do wykonania
 304.     glFlush();
 305.  
 306.     // zamiana buforów koloru
 307.     glutSwapBuffers();
 308.  
 309. }
 310. void Rocket()
 311. {
 312.     glPushMatrix();
 313.  
 314.     //glTranslatef(5 * sin(cx), 5 * sin(cy), sin(cz));
 315.     glTranslatef(cx, cy, cz);
 316.     glRotatef(movex, 0.0, 0.0, 1.0);
 317.  
 318.     if (GLUT_KEY_LEFT)
 319.     {
 320.         glTranslatef(0, 0.0, 0.0);
 321.     }
 322.     glFlush();
 323.     if (glDrawRangeElementsEXT == NULL)
 324.         glDrawElements(GL_TRIANGLES, 51 * 3, GL_UNSIGNED_BYTE, triangles);
 325.  
 326.     else
 327.         glDrawRangeElementsEXT(GL_TRIANGLES, 0, 34, 51 * 3, GL_UNSIGNED_BYTE, triangles);
 328.     if (GLUT_KEY_LEFT)
 329.     {
 330.         glTranslatef(0, 0.0, 0.0);
 331.     }
 332.     //glTranslatef(cx, cy, cz);
 333.  
 334.     glPopMatrix();
 335. }
 336. // zmiana wielkości okna
 337. void update(void)
 338.  
 339. {
 340.     d += 1;
 341.     std::cout << d;
 342. }
 343. void Reshape(int width, int height)
 344. {
 345.     // obszar renderingu - całe okno
 346.     glViewport(0, 0, width, height);
 347.  
 348.     // wybór macierzy rzutowania
 349.     glMatrixMode(GL_PROJECTION);
 350.  
 351.     // macierz rzutowania = macierz jednostkowa
 352.     glLoadIdentity();
 353.  
 354.     // parametry bryły obcinania
 355.     if (aspect == ASPECT_1_1)
 356.     {
 357.         // wysokość okna większa od wysokości okna
 358.         if (width < height && width > 0)
 359.             glFrustum(left, right, bottom * height / width, top * height / width, near, far);
 360.         else
 361.  
 362.             // szerokość okna większa lub równa wysokości okna
 363.             if (width >= height && height > 0)
 364.                 glFrustum(left * width / height, right * width / height, bottom, top, near, far);
 365.  
 366.     }
 367.     else
 368.         glFrustum(left, right, bottom, top, near, far);
 369.  
 370.     // generowanie sceny 3D
 371.     Display();
 372.  
 373.  
 374.  
 375.  
 376.     //update();
 377.  
 378. }
 379.  
 380. // obsługa klawiatury
 381.  
 382. void Keyboard(unsigned char key, int x, int y)
 383. {
 384.     //przesuwamy scena
 385.     if (key == 's') { cy -= 1; }
 386.     if (key == 'd') { movex += 1; }
 387.     //if (key == 'q') { cy += 1; }
 388.     if (key == 'w') { cy += 1; }
 389.     if (key == 'a') { movex -= 1; }
 390.     //if (key == 'z') { cy -= 1; }
 391.     // klawisz +
 392.     if (key == '+')
 393.         scale += 0.05;
 394.  
 395.     // klawisz -
 396.     if (key == '-' && scale > 0.05)
 397.         scale -= 0.05;
 398.  
 399.     if (key == ' ') {
 400.         yy += 0.0314;
 401.         cy = 30 * sin(yy);
 402.         std::cout << yy << cy;
 403.  
 404.         cx = 50 * sin(yy / 2);
 405.  
 406.  
 407.         movex = 180 * sin(-yy / 2);
 408.  
 409.     }
 410.     // narysowanie sceny
 411.     Display();
 412.     glutPostRedisplay();
 413. }
 414.  
 415. // obsługa klawiszy funkcyjnych i klawiszy kursora
 416.  
 417. void SpecialKeys(int key, int x, int y)
 418. {
 419.  
 420.     switch (key)
 421.     {
 422.         // kursor w lewo
 423.     case GLUT_KEY_LEFT:
 424.  
 425.         cx -= 1;
 426.         //Rocket();
 427.         //glRotatef(31.0, 0.0, 1.0, 0.0);
 428.         break;
 429.  
 430.         // kursor w górę
 431.     case GLUT_KEY_UP:
 432.  
 433.         cz += 1;
 434.         //rotatex -= 1;
 435.         //std::cout << "Time:" << time;
 436.         break;
 437.  
 438.         // kursor w prawo
 439.     case GLUT_KEY_RIGHT:
 440.  
 441.         cx += 1;
 442.         //rotatey += 1;
 443.         break;
 444.  
 445.         // kursor w dół
 446.     case GLUT_KEY_DOWN:
 447.  
 448.         cz -= 1;
 449.         //rotatex += 1;
 450.         //glTranslatef(key, x, y);
 451.         //glRotatef(180.0,0.0,1.0,1.0);
 452.         break;
 453.  
 454.  
 455.     }
 456.  
 457.     // odrysowanie okna
 458.     Reshape(glutGet(GLUT_WINDOW_WIDTH), glutGet(GLUT_WINDOW_HEIGHT));
 459. }
 460.  
 461. // obsługa przycisków myszki
 462.  
 463. void MouseButton(int button, int state, int x, int y)
 464. {
 465.     if (button == GLUT_LEFT_BUTTON)
 466.     {
 467.         // zapamiętanie stanu lewego przycisku myszki
 468.         button_state = state;
 469.  
 470.         // zapamiętanie położenia kursora myszki
 471.         if (state == GLUT_DOWN)
 472.         {
 473.             button_x = x;
 474.             button_y = y;
 475.  
 476.         }
 477.     }
 478. }
 479.  
 480. // obsługa ruchu kursora myszki
 481.  
 482. void MouseMotion(int x, int y)
 483. {
 484.  
 485.     if (button_state == GLUT_DOWN)
 486.     {
 487.         rotatey += 30 * (right - left) / glutGet(GLUT_WINDOW_WIDTH) *(x - button_x);
 488.         button_x = x;
 489.         rotatex -= 30 * (top - bottom) / glutGet(GLUT_WINDOW_HEIGHT) *(button_y - y);
 490.         button_y = y;
 491.         glutPostRedisplay();
 492.     }
 493.  
 494. }
 495.  
 496. // obsługa menu podręcznego
 497.  
 498. void Menu(int value)
 499. {
 500.     switch (value)
 501.     {
 502.         // obszar renderingu - całe okno
 503.     case FULL_WINDOW:
 504.         aspect = FULL_WINDOW;
 505.         Reshape(glutGet(GLUT_WINDOW_WIDTH), glutGet(GLUT_WINDOW_HEIGHT));
 506.         break;
 507.  
 508.         // obszar renderingu - aspekt 1:1
 509.     case ASPECT_1_1:
 510.         aspect = ASPECT_1_1;
 511.         Reshape(glutGet(GLUT_WINDOW_WIDTH), glutGet(GLUT_WINDOW_HEIGHT));
 512.         break;
 513.  
 514.         // wyjście
 515.     case EXIT:
 516.         exit(0);
 517.     }
 518. }
 519.  
 520. // sprawdzenie i przygotowanie obsługi wybranych rozszerzeń
 521.  
 522. void ExtensionSetup()
 523. {
 524.     // pobranie numeru wersji biblioteki OpenGL
 525.     const char * version = (char *)glGetString(GL_VERSION);
 526.  
 527.     // odczyt wersji OpenGL
 528.     int major = 0, minor = 0;
 529.     if (sscanf_s(version, "%d.%d", &major, &minor) != 2)
 530.     {
 531. #ifdef WIN32
 532.         printf("Błędny format wersji OpenGL\n");
 533. #else
 534.  
 535.         printf("Bledny format wersji OpenGL\n");
 536. #endif
 537.  
 538.         exit(0);
 539.     }
 540.  
 541.     // sprawdzenie czy jest co najmniej wersja 1.2
 542.     if (major > 1 || minor >= 2)
 543.     {
 544.         // pobranie wskaźników wybranych funkcji OpenGL 1.2
 545.         glDrawRangeElementsEXT =
 546.             (PFNGLDRAWRANGEELEMENTSEXTPROC)wglGetProcAddress("glDrawRangeElements");
 547.     }
 548.     else
 549.  
 550.         // sprawdzenie czy jest obsługiwane rozszerzenie EXT_draw_range_elements
 551.         if (glutExtensionSupported("GL_EXT_draw_range_elements"))
 552.         {
 553.             // pobranie wskaźników wybranych funkcji rozszerzenia EXT_draw_range_elements
 554.             glDrawRangeElementsEXT =
 555.                 (PFNGLDRAWRANGEELEMENTSEXTPROC)wglGetProcAddress("glDrawRangeElementsEXT");
 556.         }
 557.         else
 558.         {
 559.             printf("Brak rozszerzenia EXT_draw_range_elements!\n");
 560.             glDrawRangeElementsEXT = NULL;
 561.         }
 562. }
 563.  
 564. int main(int argc, char * argv[])
 565. {
 566.  
 567.     time = GetTickCount();
 568.     int delta = time - time1;
 569.     time1 = time;
 570.     std::cout << "Time:" << time;
 571.     int yt = sin(delta * speed);
 572.     // inicjalizacja biblioteki GLUT
 573.     glutInit(&argc, argv);
 574.  
 575.     // inicjalizacja bufora ramki
 576.     glutInitDisplayMode(GLUT_DOUBLE | GLUT_RGB | GLUT_DEPTH);
 577.  
 578.     // rozmiary głównego okna programu
 579.     glutInitWindowSize(500, 500);
 580.  
 581.     // utworzenie głównego okna programu
 582. #ifdef WIN32
 583.  
 584.     glutCreateWindow("Rakieta");
 585. #else
 586.  
 587.     glutCreateWindow("Rakieta");
 588. #endif
 589.  
 590.     // dołączenie funkcji generującej scenę 3D
 591.     glutDisplayFunc(Display);
 592.  
 593.     // dołączenie funkcji wywoływanej przy zmianie rozmiaru okna
 594.     glutReshapeFunc(Reshape);
 595.  
 596.     // dołączenie funkcji obsługi klawiatury
 597.     glutKeyboardFunc(Keyboard);
 598.  
 599.     // dołączenie funkcji obsługi klawiszy funkcyjnych i klawiszy kursora
 600.     glutSpecialFunc(SpecialKeys);
 601.  
 602.     // obsługa przycisków myszki
 603.     glutMouseFunc(MouseButton);
 604.  
 605.     // obsługa ruchu kursora myszki
 606.     glutMotionFunc(MouseMotion);
 607.  
 608.  
 609.     // utworzenie menu podręcznego
 610.     glutCreateMenu(Menu);
 611.  
 612.  
 613.  
 614.     // utworzenie podmenu - aspekt obrazu
 615.     int MenuAspect = glutCreateMenu(Menu);
 616. #ifdef WIN32
 617.  
 618.     glutAddMenuEntry("Aspekt obrazu - całe okno", FULL_WINDOW);
 619. #else
 620.  
 621.     glutAddMenuEntry("Aspekt obrazu - cale okno", FULL_WINDOW);
 622. #endif
 623.  
 624.     glutAddMenuEntry("Aspekt obrazu 1:1", ASPECT_1_1);
 625.  
 626.     // menu główne
 627.     glutCreateMenu(Menu);
 628.     glutAddSubMenu("Aspekt obrazu", MenuAspect);
 629. #ifdef WIN32
 630.  
 631.     glutAddMenuEntry("Wyjście", EXIT);
 632. #else
 633.  
 634.     glutAddMenuEntry("Wyjscie", EXIT);
 635. #endif
 636.  
 637.     // określenie przycisku myszki obsługującej menu podręczne
 638.     glutAttachMenu(GLUT_RIGHT_BUTTON);
 639.  
 640.     // sprawdzenie i przygotowanie obsługi wybranych rozszerzeń
 641.  
 642.     ExtensionSetup();
 643.  
 644.  
 645.     // wprowadzenie programu do obsługi pętli komunikatów
 646.     glutMainLoop();
 647.  
 648.     return 0;
 649. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top